U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

OLIE EN GAS

Pakistan is aangewezen op olie- en gasbronnen om aan zijn energiebehoeften te voldoen. De binnenlandse productie van ruwe olie bedroeg 24,6 miljoen vaten gedurende juli-maart van BJ2019, vergeleken met 21,8 miljoen vaten tijdens de overeenkomstige periode het jaar daarvoor. De eigen olievoorraden volstaan niet om in de behoeften van de florerende economie te voorzien. Pakistan moet bijgevolg grote hoeveelheden olie en olieproducten invoeren uit het Midden-Oosten, meer bepaald uit Saudi-Arabië. In de periode juli-maart van BJ2019 voerde het land 6,6 miljoen ton ruwe olie in ter waarde van USD 3,4 miljard, tegenover 7,8 miljoen ton ter waarde van USD 2,9 miljard in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Olie en gas zijn de twee belangrijkste elementen van de energiemix. Ze zijn goed voor een bijdrage van bijna 80% aan de energiebehoeften van het land, die 67 miljoen ton olie-equivalent bedragen (waterkracht 11%, kernenergie/invoer 2%, olie 35%, gas 46% en steenkool 6%). Om aan de stijgende energievraag van alle sectoren te voldoen, voert de regering een beleid om particuliere investeringen aan te trekken. De olie- en gassector was in 2019-2020 goed voor USD 275 miljoen aan directe buitenlandse investeringen (tegenover USD 349 miljoen een jaar eerder). Pakistan heeft de op vijf na grootste steenkoolreserves ter wereld (het aandeel van steenkool in de energiemix bedraagt 6%). Zowel de regering als de particuliere sector starten projecten op om deze goedkope eigen energiebron de volgende jaren te gebruiken om elektriciteit uit steenkool op te wekken.

Een Pakistaans (POL en PPL) en Hongaars (MOL) consortium maakten melding van de ontdekking van een grote olie- en gasvoorraad in de provincie KPK. Putproeven wezen op de aanwezigheid van 3.240 vaten olie en 16,12 MMCF gas.

In juli 2020 trok de verkoop van petroleumproducten lichtjes aan met 3% nadat elektriciteitscentrales op stookolie hun activiteiten hadden heropgestart. De verkoop van stookolie steeg met 109%. Na een versoepeling van de lockdown verbeterde de verkoop van benzine en diesel met respectievelijk 9% en 16%.

Tijdens een bijeenkomst tussen de Pakistaanse petroleumautoriteiten en een delegatie uit Turkmenistan werd de voortgang van de gaspijpleiding van 10 miljard dollar tussen Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan en India (TAPI) geëvalueerd. Beide partijen kwamen overeen om de werkzaamheden aan het project te versnellen, dat 4 jaar na de geplande datum nog altijd niet is afgerond.

Import: op maandbasis voerde Pakistan in augustus 2020 voor PKR 40,3 miljard ruwe olie in, tegenover PKR 33,9 in juli 2020 (+18,96%).


OLIE

Het verbruik van petroleumproducten (energieproducten) in Pakistan bedraagt 19,68 miljoen ton per jaar. Lokale raffinaderijen leveren 11,59 miljoen ton per jaar. De overige 8,09 miljoen ton wordt geïmporteerd. De totale raffinagecapaciteit van het land bedraagt 19,37 miljoen ton. Het benzineverbruik in het land bedraagt 7,6 miljoen ton/jaar. 30% wordt aangeleverd door lokale raffinaderijen en de rest wordt geïmporteerd om aan de nationale vraag te voldoen. Op jaarbasis verbruikt Pakistan 7,3 miljoen ton diesel. 65% daarvan wordt lokaal geproduceerd, de rest wordt ingevoerd.

Operationele olieraffinaderijen

Pak Arab Refinery Limited (MCR)              Cap.       100.000 vaten/dag               Multan

Attock Refinery Limited (ARL)                   Cap.       53.400 vaten/dag               Rawalpindi

Byco Petroleum Pakistan Ltd (Byco)         Cap.       150.000 vaten/dag               Hub Balochistan

National Refinery Limited (NRL)                Cap.       64.000 vaten/dag               Karachi

Pakistan Refinery Limited (PRL)                Cap.       50.000 vaten/dag               Karachi

Commercieel energieverbruik - Olie (ton) - 2019-20

Huishoudens

Industrie

Landbouw

Transport

Elektriciteit

Overige

Totaal

2018-2019

39.950

852.618

10.059

9.739.626

1.817.837

259.302

12.719.395

2019-2020

31.231

821.678

8.805

9.194.112

1.205.712

244.462

11.506.030

Aardgas is een schone, veilige, efficiënte en milieuvriendelijke brandstof. De binnenlandse bevoorrading draagt ongeveer 38% bij aan de totale primaire energievoorzieningsmix van het land. Pakistan heeft een uitgebreid gasnetwerk van meer dan 12.971 km voor transport, 139.827 km voor distributie en 37.058 servicegaspijpleidingen om te voorzien in de behoeften van meer dan 9,6 miljoen consumenten in het hele land. De Pakistaanse regering zet verder in op de uitbreiding van de binnenlandse gasproductie en op de invoer van gas om aan de stijgende energievraag te voldoen. Momenteel bedraagt de capaciteit van twee drijvende opslag- en hervergassingseenheden (FRSU) voor opnieuw vergast vloeibaar aardgas (RLNG) 1.200 MMCFD. Er wordt ook RLNG geïmporteerd om een tekort in het gasaanbod op te vangen. Tussen juli 2018 en februari 2019 werd gemiddeld ca. 3.856 miljoen kubieke voet per dag aardgas verbruikt, inclusief 785 mmcfd RLNG. Tussen juli 2018 en februari 2019 legden de twee gasbedrijven (SNGPL en SSGCL) 69 km gastransportleidingen, 3.232 km distributieleidingen en 1.366 km servicelijnen aan en sloten ze 165 dorpen en steden op het gasnetwerk aan. In die periode werden in het hele land 428.305 nieuwe gasaansluitingen gelegd: 425.404 huizen, 2.770 commerciële panden en 131 industriële panden.

In het boekjaar 2019-2020 worden naar verwachting ca. 430.695 nieuwe aansluitingen gedaan. Gasbedrijven plannen voor PKR 7.161 miljoen investeringen in transportleidingen, PKR 48.288 miljoen in distributieleidingen en PKR 18.556 miljoen aan andere projecten. Dit komt neer op in totaal PKR 74 miljard investeringen in het boekjaar 2019-2020.

Sectorgewijs aardgasverbruik in miljoen kubieke voet per dag (MMCFD) (juli 2018 - februari 2019)

Sector

Gasverbruik in MMCFD

RLNG

Totaal

Energie

865

546

1.411

Huishoudens

889

-

889

Commercieel

84

5

89

Transport (CNG)

136

47

183

Meststoffen

621

24

645

Algemene industrie

485

163

648

Totaal

3.080

785

3.865

Geplande pijplijnen:

* Iran-Pakistan-pijplijn (IP): geraamde kostprijs van deze pijplijn met een diameter van 42": USD 1,245 miljard. Capaciteit: 750 miljoen kubieke voet per dag.

* Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI)-pijplijn: per dag zal ongeveer 3,2 miljard kubieke voet gas door de 1.680 km lange pijplijn stromen. De kostprijs van deze pijplijn met een diameter van 56" wordt op ongeveer USD 7,6 miljard geraamd.

HOOFDINDICATOREN – STEENKOOL

Het land beschikt over enorme steenkoolvoorraden. Hoewel er verder verkend wordt, wordt slechts een fractie van deze voorraden benut. Door om te schakelen naar eigen steenkool voor de opwekking van elektriciteit kan Pakistan aan momentum winnen op weg naar duurzame ontwikkeling. De steenkoolreserves zijn verspreid over de vier provincies. In Thar, Sindh bevinden zich de grootste afzettingen. De bestaande steenkoolmijnen in Balochistan, Sindh, Punjab en Khyber-Pakhtunkhwa zijn meestal kleinschalig. Onlangs werd in het Thar-steenkoolbekken een eerste grootschalige steenkoolmijn (3,8 miljoen ton per jaar), gekoppeld aan een elektriciteitscentrale (2 x 330 MW) in gebruik genomen. Voor de eerste helft van dit boekjaar zijn de productie- en importgegevens voor de periode juli 2018 tot en met juni 2019 ingeschat.

Binnenlandse steenkoolproductie

Steenkoolimport

Totaal aanbod

Miljoen ton

Miljoen TOE (ton olie-equivalent)

Miljoen ton

Miljoen TOE

Miljoen ton

Miljoen TOE

2017-2018

4,30

1,92

13,70

9

18

10,92

2018-2019

5,50

2,46

15,50

10,19

21

12,65

Het op steenkool gebaseerde Thar-energieproject van 330 MW in het Thar II-blok, gesponsord door Thal Ltd, Novatex Ltd en Descon Engineering, is financieel afgesloten. De centrale verbruikt 1,9 miljoen ton steenkool gewonnen door Sindh Engro Coal Mining Co en wekt per jaar 2.236 GWh stroom op.

Andere op kolen gebaseerde projecten in de energiesector:

Port Qasim Coal Power Project   Port Qasim, Sindh           1.320 MW               UC/OP 2018

Thar Engro Powergen Project       Tharparkar, Sindh             660 MW                UC/OP 2019

Siddiqsons Energy Limited            Port Qasim, Sindh            350 MW               UC/OP 2019

K-Electric Coal Power Plant           Karachi, Sindh                 660 MW               UC/OP 2020

Hub Coal Power Project                Hub, Balochistan             660 MW               UC/OP 2020

Jamshoro Coal Power Project        Jamshoro, Sindh               600 MW               UP

Muzaffargarh Sugarcane Husk        Muzaffargarh, Punjab       120 MW               UC

Thar Energy Limited                      Tharparkar, Sindh            330 MW              UC

Thar Coal Power Plant                  Tharparkar, Sindh           1.320 MW           Intentieovereenkomst gesloten

Gadani Energy Park                       Gadani, Balochistan        6.600 MW              Voorgesteld

UC = under construction (in aanbouw)/OP = to be operational by (operationeel in)

HOOFDINDICATOREN – LPG en LNG

Totaal LPG-aanbod: 0,49 miljoen ton (53% gasveld, 26% raffinaderijen, 21% invoer)
LPG-producenten: 12; LPG-handelsmaatschappijen: 97
6 operationele tankstations voor auto's; 24 in aanbouw; 100 lopende aanvragen
De eerste LNG-hervergassingsterminal, die in een recordtempo van elf maanden werd gebouwd, werd op 27 maart 2015 in gebruik genomen. Sinds maart 2015 hebben 83 LNG-schepen hun lading aan deze terminal gelost. De terminal heeft een hervergassingscapaciteit van 600 miljoen kubieke voet per dag. De Pakistan Gas Port Company Limited (PGPCL) mag in opdracht van het overheidsbedrijf Pakistan LNG Terminal Limited (PLTL) nog een tweede terminal bouwen. Als alles volgens plan verloopt, moet die in het derde kwartaal van 2017 klaar zijn. Pakistan LNG Limited (PLL) wil via deze terminal 4,5 miljoen ton per jaar laten aanleveren.

Momenteel is er één terminal operationeel. Die is goed voor 4,5 miljoen ton LNG per jaar, wat neerkomt op 600 miljoen kubieke voet RLNG (hervergast LNG) per dag. Zodra de nieuwe terminal in gebruik is, is een volume van 9 miljoen ton per jaar haalbaar, ofwel 1.200 miljoen kubieke voet RLNG per dag.

Pakistan besloot zijn LNG-markt te openen voor de particuliere sector om het financieel risico voor de regering te beperken en om de gasvoorziening tijdens het winterseizoen te verbeteren. De particuliere sector mag van november 2020 tot februari 2021 LNG invoeren. Hiervoor biedt de Pakistan Gasport Terminal 90 dagen lang zijn overcapaciteit van 150 MMCFD aan particuliere LNG-invoerders aan. De totale opslagcapaciteit van de Pakistan Gasport Terminal bedraagt 750 MMCFD, waarvan nu 600 MMCFD wordt gebruikt.

De federale regering beloofde om de wettelijke vergunningen en procedures voor het opzetten van twee extra LNG-verwerkingsterminals in de privésector door Energas Terminal en Tabeer Energy te versnellen.

De federale regering en het provinciebestuur van Sindh zijn overeengekomen om 17 km 32"-pijpleiding aan te leggen van Port Qasim naar SMS Pakland, zodat operator Sui Southern Gas Co (SSGC) zijn ingevoerd RLNG in het net kan invoeren. 

Met het verwachte gastekort voor de komende winter heeft de regering particuliere ondernemingen de toestemming gegeven om elke dag 150 miljoen kubieke voet LNG te importeren. In december en januari 2021 zal het binnenlandse gasverbruik 3 keer hoger liggen voor Sui Northern en 2 keer hoger voor Sui Southern Gas.

Pakistan GasPort Consortium Ltd kondigde aan dat de werken aan de tweede LNG-terminal in Port Qasim (met een capaciteit van 750 MMCFD) tegen december 2021 klaar zullen zijn.

(Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-2020)

WAT MAAKT DEZE SECTOR INTERESSANT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN?

 • Het land kampt met een chronisch energietekort.
 • Energie en energieprojecten zijn een prioriteit voor de regering.
 • De regering kiest voor lokale steenkool en niet voor de invoer van olie.
 • De regering promoot LNG en LPG actief als alternatieven voor olie en gas.

TIPS MARKTBENADERING

 • Werk met een tussenpersoon (agent, verdeler).
 • Neem contact op met FIT om mogelijke partners in kaart te brengen.
 • Bezoeken ter plaatse worden sterk aangeraden.
 • Neem deel aan de marktgerelateerde acties van FIT.
 • Belangrijkste vakbeurs: www.pogeepakistan.com

KANSEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

 • bouw van greenfieldterminals voor het hervergassen van LNG
 • apparatuur voor het transport en de distributie van LNG/LPG
 • uitbreiding van de Gwadar-diepzeehaven met een terminal voor de aanvoer van LNG
 • apparatuur en machines voor olie- en gasboringen
 • testapparatuur en laboratoriumuitrusting voor olie, gas en petroleum
 • apparatuur voor boorplaatsen
 • leidingen en appendages voor het transport van olie en gas
 • apparatuur en diensten voor het onderhoud en de reparatie van pijplijnen
 • expertise voor grootschalige olie- en gaspijplijnprojecten
 • steenkoolcentrales (apparatuur en expertise)

 

ENERGIE EN ELEKTRICITEIT

 

Dit boekjaar bedroeg het geïnstalleerd elektrisch vermogen 36.166 MW vergeleken met 34.282 WM vorig jaar. Hoewel de elektriciteitsopwekking varieert door de beschikbaarheid van grondstoffen en andere beperkingen, steeg de productie van 82.011 GWh tot 84.680 GWh (+2,1%).

In vergelijking met maart 2020 verdubbelde de energieproductie in Pakistan in juni 2020. Dit toont aan dat een groot deel van de bedrijven hun activiteiten hebben hervat na de lockdown van vier maanden. Het geïnstalleerd vermogen bedroeg in juni 2020 34.157 MW, tegenover 30.590 MW in juni 2019.

De elektriciteitsproductie in Pakistan is in augustus 2020 met 4% gestegen tot 14.630 GWh, nu de economische en industriële activiteit het niveau van voor COVID-19 benadert. In augustus 2019 bedroeg de productie 14.052 GWh.

De commerciële energieproductie in Pakistan daalde in september 2020 met 10,5% tot 13.104 Gwh. Dat kwam omdat industriële en commerciële consumenten bleven overschakelen op goedkopere alternatieven, zoals het opwekken van hun eigen elektriciteit met zonne- of gascentrales. De elektriciteitsproductie daalde in september 2020 met 10,5% in vergelijking met augustus 2020 en met 4% in vergelijking met september 2019. De productie van elektriciteit uit waterkracht kromp in september 2020 met 3,6% op jaarbasis. De productie van elektriciteit door gascentrales, kerncentrales en stookoliecentrales nam af met respectievelijk 8%, 10% en 7%. Steenkoolcentrales produceerden 2,3% meer stroom.

De regering kondigde een pakket hulpmaatregelen m.b.t. het elektriciteitsverbruik van bedrijven en kmo's aan in de vorm van 50% korting op extra stroomverbruik in het komende jaar voor kmo's en 25% voor bedrijven (op basis van eerdere facturen). 

Waterkracht

De ondertekening van een overeenkomst tussen de regering van Pakistan en het consortium China Power - Frontier Works Organization (Pakistan) voor de bouw van de Diamer Bhasha-dam, inclusief een waterkrachtcentrale van 4.500 MW, moet op korte termijn een impuls geven aan de bouwsector in Pakistan.

De Wereldbank heeft een lening van USD 450 miljoen goedgekeurd voor waterkracht- en zonne-energieprojecten in de KPK-provincie van Pakistan. De lening van de Wereldbank omvat USD 250 miljoen aan IDA-krediet en een IBRD-lening van USD 200 miljoen.

WAPDA produceerde in zijn eigen waterkrachtcentrales voor het eerst meer dan 8.500 MW aan elektriciteit: het leverde tijdens de piekuren 8.757 MW aan het elektriciteitsnet. Het vorige record van 8.474 MW dateerde van september 2019.

Door de bouw van nieuwe waterkrachtprojecten zoals Diamer-Basha, Dasu en Mohmand zal het aandeel waterkracht in de energiemix naar verwachting tot 50% stijgen. Vandaag bedraagt dat aandeel 10% (tegenover een wereldgemiddelde van 40%).

Kernenergie

De 1.100 MW-kernreactor KANUPP2 die Chinese Hualong One-technologie gebruikt, heeft zijn thermische tests – ook wel Hot Functional Tests genoemd – voltooid. Dit is de eerste van twee geplande reactoren voor Karachi.

ENERGIEVERBRUIK EN -PRODUCTIE

De totale energiemix bedraagt 67 miljoen ton olie-equivalent (aardgas 46%, olie 35%, waterkracht 11%, steenkool 6% en kernenergie/ingevoerde elektriciteit 2%).
Commerciële stroomvoorziening:
Elektriciteit: Geïnstalleerd vermogen 36.166 MW; opgewekte elektriciteit 88.368 Gwh
Waterkracht: Geïnstalleerd vermogen 79.874 MW; opgewekte elektriciteit 27.270 Gwh
Thermisch: Geïnstalleerd vermogen 23.312 MW; opgewekte elektriciteit 51.629 Gwh
Kernenergie: Geïnstalleerd vermogen 11.345 MW; opgewekte elektriciteit 7.049 Gwh
Hernieuwbare energie: Geïnstalleerd vermogen 1.635 MW; opgewekte elektriciteit 2.057 Gwh
Invoer: 363 Gwh

Elektrisch verbruik

Huishoudens

Commercieel

Industrie

LANDBOUW

Algemeen

Overige

Totaal

2018-2019

34.718

5.680

19.460

6.698

320

5.346

72.222

2019-2020

39.461

6.313

20.461

7.127

291

6.356

80.187

Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-2020

IMPORT

Dit jaar (2019-2020) werden machines voor de productie van elektriciteit ter waarde van USD 3.888 miljoen en elektrische machines en apparaten ter waarde van USD 2.610 miljoen ingevoerd.

ALTERNATIEVE EN HERNIEUWBARE ENERGIE

Potentieel zonne-energie: 2,9 miljoen MW
Potentieel windenergie: 390.000 MW
Potentieel biomassa/energie uit afval: +5.000 MW

De Alternative Energy Development Board (AEDB) kondigde plannen aan om het aandeel van alternatieve energie in het geïnstalleerde elektrische vermogen op te trekken van de huidige 4% naar 20% in 2025 en naar 30% in 2030. Naast zonne- en windenergie gaat het ook om aardwarmte, getijdenwerking en energie uit biomassa.

De regering heeft formeel haar nieuwe Alternative and Renewable Energy (ARE) Policy 2020 aangekondigd. Dat biedt belastingfaciliteiten aan investeerders en belooft energiecentrales toe te wijzen op basis van open concurrerende biedingen voor het laagste tarief en technologieoverdracht. Het beleid moet nog door het parlement worden goedgekeurd.

WINDENERGIE

AEDB realiseert 40 windenergieprojecten met een cumulatief vermogen van ongeveer 2.010,2 MW.

Vierentwintig (24) projecten met een cumulatief vermogen van 1.235,20 MW zijn intussen operationeel en leveren stroom aan het nationale elektriciteitsnet.

Twaalf (12) windenergieprojecten met een capaciteit van 610 MW zijn financieel goedgekeurd en zijn in aanbouw. 

Vier (4) windenergieprojecten met een capaciteit van 165 MW bevinden zich in verschillende stadia van projectontwikkeling.

Bron: AEDB

ZONNE-ENERGIE

Onlangs werd een MvO gesloten met drie Chinese bedrijven. Die gaan op de Faisalabad Industrial Estate een 700 MW-zonnecentrale ter waarde van USD 630 miljoen bouwen.

De State Bank of Pakistan heeft haar herfinancieringsregeling voor hernieuwbare energie uitgebreid van PKR 1 miljard naar PKR 2 miljard voor zonne- en windenergieprojecten. Ze verhoogde ook de capaciteit van het door de verkoper of het energieverkoopbedrijf op te zetten project van 1 MW naar 5 MW.

Pakistan Agriculture Research Council (PARC) en het International Water Management Institute (IWMI) hebben een MOU ondertekend om het project Solar Irrigation for Agricultural Resilience in South Asia (SOLAR-SA) te onderzoeken en uit te voeren. Het project is bedoeld om het potentieel van irrigatiepompen op zonne-energie uit te breiden door de bestaande diesel- en op het elektriciteitsnet aangesloten pompen te vervangen.

AEDB realiseert 22 zonne-PV-energieprojecten met een cumulatief vermogen van ongeveer 890,80 MW.

Zes zonne-energieprojecten met een capaciteit van 430 MW zijn operationeel.

Vier onafhankelijke elektriciteitsproducenten (goed voor een cumulatief vermogen van 41,80 MW) hebben van de AEDB een steunverklaring gekregen en leggen de laatste hand aan de financiering van hun projecten

Voor twaalf andere zonne-energieprojecten (goed voor een cumulatief vermogen van 419 MW) heeft de AEDB een intentieovereenkomst gesloten. Die bevinden zich in verschillende uitvoeringsstadia.

Bron: AEDB

BIOMASSA/ENERGIE UIT AFVAL

Met 33 bedrijven zijn intentieovereenkomsten (LoI) gesloten onder het door de ECC goedgekeurde beleidskader voor stroom-warmtekrachtkoppeling 2013. Daarvan zijn er intussen acht commercieel operationeel. 16 bevinden zich in de LoS-fase en negen in de LoI-fase.

Belangrijk om te weten is dat een Belgisch bedrijf zijn eerste Biomass/Co-Generation-project in Pakistan heeft voltooid. Het tweede project is intussen ook bijna opstartklaar.

Bron: AEDB

MINI- EN MICROWATERKRACHTCENTRALES

Mini-, micro- of kleine waterkrachtcentrales worden beschouwd als een van de lucratieve opties voor het opwekken van elektriciteit. Deze sector wordt voornamelijk door de provincies beheerd. Momenteel zijn er centrales in het land operationeel die nu 128 MW opleveren. Er worden nieuwe centrales met een vermogen van 877 MW gebouwd en er is een ontwikkelingspotentieel van ongeveer 1.500 MW.  

In het kader van de ADB REDSIP worden zeven kleine waterkrachtcentrales met een totaal vermogen van 76 MW gebouwd, drie in KPK en vier in Punjab. Deze projecten worden beheerd door de provinciebesturen. Bovendien worden via de Pakhtunkhwa Energy Development Organization negen nieuwe locaties met een capaciteit van 11 tot 36 MW in kaart gebracht voor ontwikkeling door de particuliere sector. Hoe dit concreet zal gebeuren, wordt momenteel besproken.

Bron: AEDB

PARTICIPATIE VAN DE PARTICULIERE SECTOR IN PROJECTEN IN DE ENERGIESECTOR

Het Private Power and Infrastructure Board (PPIB) is het unieke aanspreekpunt van de Pakistaanse regering voor particuliere investeerders in de sector van de energieproductie. Hierna een overzicht van zijn belangrijkste realisaties.

 • Het PPIB slaagde erin om 40 onafhankelijke particuliere energieprojecten met een cumulatief vermogen van ca. 17.551 MW te realiseren.
 • Het trok voor ongeveer USD 17 miljard investeringen aan.
 • Onafhankelijke energieproducenten zijn goed voor ongeveer 50% van het geïnstalleerde productievermogen in Pakistan.
 • Het PPIB slaagde erin om grote internationale/lokale investeerders en kredietverstrekkers warm te maken voor de Pakistaanse energiesector.
 • Het droeg bij tot de ontwikkeling van de binnenlandse kapitaalmarkten.
 • Het steunde de economische groei en zorgde voor een betere energievoorziening.
 • Beveiligingspakketovereenkomsten voor het Kohala-waterkrachtproject van 1.124 MW werden ondertekend.
 • Gulpur-waterkrachtproject van 102 MW werd in bedrijf genomen.
 • 84 MW New Bong waterkrachtproject, het eerste waterkrachtproject met onafhankelijke energieproducenten in Pakistan/AJK - opdracht verstrekt.
 • 870 MW Suki Kinari: financiering is rond. Er is gestart met de bouw.
 • 720 MW Karot-waterkrachtproject: financiering is rond. Er is gestart met de bouw.
 • 1.320 MW PQEPCL is in gebruik genomen.
 • 1.320 MW Sahiwal Coal Power Project is operationeel.
 • 660 MW Engro Powergen Thar Coal Power Project is operationeel.
 • 1.230 MW op RLNG-gebaseerde Haveli Bahadur Shah is operationeel.
 • Het 1.180 MW op RLNG-gebaseerde Power Project in Bhikki Sheikhupura is operationeel.
 • Het 1.223 MW op RLNG-gebaseerde Balloki Power Project in Balloki Kasur is operationeel.

Bron: PPIB

ENERGIEPROJECTEN OP BASIS VAN RLNG (HERVERGAST VLOEIBAAR AARDGAS)

 • Behandeling van energieopwekkingsprojecten op basis van RLNG van ongeveer 3.600 MW door Quaid-e-Azam thermal Power Limited en National Power Park Management Company Limited;
 • Ontwikkeling van energieopwekkingsprojecten op basis van RLNG van ongeveer 1.000 MW via internationale openbare aanbestedingen.

WAT MAAKT DEZE SECTOR INTERESSANT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN?

 • het land kampt met een stroomcrisis (tekort van 5.000 MW tot 7.000 MW);
 • uitstekend potentieel voor het opwekken van wind- en zonne-energie;
 • uitstekend potentieel voor mini-/microwaterkrachtcentrales in de provincie KPK;
 • de privésector toont almaar meer belangstelling voor LNG/LPG en voor alternatieve energiebronnen (biomassa, energie uit afval enz.).

KANSEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

 • machines en apparatuur voor elektriciteitscentrales
 • apparatuur voor het opwekken en verdelen van stroom
 • materiaal voor de aanleg en het onderhoud van transmissielijnen
 • apparatuur voor het opwekken van energie uit zon, wind en biomassa
 • apparatuur voor het ontginnen, winnen en wassen van steenkool

De belangrijkste vakbeurzen vindt u op www.pogeepakistan.com / www.ogpoasia.com.

DE CHINESE FACTOR

De China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) zal tegen eind 2019-2020 naar verwachting voor 10.400 MW extra stroom op het net zorgen. Het gaat om projecten op basis van steenkool, waterkracht en wind. Door de vervanging van dure olie wijzigt de energiemix ingrijpend en zal de gemiddelde productiekost dalen.

De regering van Pakistan heeft een overeenkomst getekend met China Gezhouba om het 700 MW-waterkrachtproject ter waarde van USD 1,5 miljard in Azad Pattan te bouwen, als onderdeel van de China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Prioritaire energieprojecten in het kader CPEC

Project

Statusupdate

Sahiwal 2 x 660 MW steenkoolcentrale, Punjab

Huidige status: operationeel

2 x 660 MW steenkoolcentrales in Port Qasim Karachi

Huidige status: operationeel

HUBCO-steenkoolcentrale, Hub Balochistan

Huidige status: operationeel

Engro 2 x 330 MW Thar-steenkoolcentrales

Huidige status: operationeel

Dagbouwmijn in blok II van het Thar-steenkoolbekken, 3,8 miljoen ton/jaar

Ontginning is aan de gang

Quaid-e-Azam 1.000 MW-zonnepark (Bahawalpur) Quaid-e-Azam

4 x 100 MW operationeel sinds augustus 2016 600 MW in aanbouw

Hydro China Dawood-windpark (Gharo, Thatta)

Huidige status: operationeel

UEP-windpark (Jhimpir, Thatta)

Huidige status: operationeel

Sachal-windpark (Jhimpir, Thatta)

Huidige status: operationeel

Three Gorges tweede en derde windenergieproject

Huidige status: operationeel

SSRL Thar-steenkoolbekken blok I 6,8 miljoen ton/jaar en steenkoolcentrale (2 × 660 MW) (Shanghai Electric)

Het volledige project moet tegen februari 2023 operationeel zijn.

HUBCO Thar Coal Power Project (Thar Energy)

Moet tegen 31 maart 2021 operationeel zijn.

ThalNova Thar Coal Power Project

Moet tegen 31 maart 2021 operationeel zijn.

Karot-waterkrachtcentrale

Moet volgens planning tegen december 2021 operationeel zijn.

Waterkrachtcentrale Suki Kinari, Naran, Khyber Pukhtunkhwa

De bouwwerkzaamheden zijn aan de gang.

Moet volgens planning tegen december 2022 operationeel zijn.

Hoogspanningslijn ca. 660 kV van Matari naar Lahore

Moet volgens planning tegen maart 2021 operationeel zijn.

300 MW-centrale op basis van ingevoerde steenkool in Gwadar, Pakistan

Eerste steen gelegd op 4 november 2019.

Thar Mine Mouth Oracle Power Plant (1.320 MW) en dagbouwmijn

Uitvoerbaarheidsfase voor steenkool bereikt.

Aandeelhoudersovereenkomst over nieuwe aandelenpartners in uitvoering.

Onder voorbehoud van NTP/LoI.

(Bron: website CPEC.pk)

LANDBOUW EN MET DE LANDBOUW VERBONDEN INDUSTRIE

LANDBOUW

Landbouw: 18,5% van het bbp (2019-20 arbeidsdeelname:  42,3% van de plattelandsbevolking; groei van de sector: 0,85% tegen een prognose van 3,8%
Groei: gewassen: -4,43% (goed voor 23,85% van de toegevoegde waarde in de landbouwsector); veeteelt:  +4,0%; bosbouw: +6,47%; visserij: +0,79%

De belangrijkste gewassen geteeld in 2019-20 waren:

Katoen: 9,76 miljoen balen (-17,5%) suikerriet: 67,17 miljoen ton (-19,4%) rijst: 7,20 miljoen ton (-3,3%) mais: 6,30 miljoen ton (+6,9%) tarwe: 25,19 miljoen ton (+0,5%)

Andere gewassen (000 ton):

Mungobonen

Gerst

Mosterd

Tabak

Aardappelen

Uien

Pepers

438

55

225

107

4.578

2.122

148

+35,6%

0,0

0,0

0,0

-0,3

+2,0

+0,4

Oliehoudende zaden (000 ton):

Katoenzaad

Koolzaad-Mosterd

Zonnebloem

Canola

Totaal

Zaad

2.748

318

142

38

3.246

Olie

330

102

54

14

500

Bron: Economic Survey 2019-20

De landbouwsector, een van de belangrijkste economische sectoren in Pakistan, staat eens te meer voor een uitdaging, nu een van de grootste sprinkhanenplagen sinds 1993 gewassen in meer dan zestig districten in Balochistan, Punjab en Sindh aantast.

Het ministerie van Nationale Voedselzekerheid heeft het 'Agriculture Fiscal Package' afgekondigd. Dat voorziet in steun voor ongeveer 8,2 miljoen landbouwers in Pakistan. Zij kunnen rekenen op subsidies voor de aankoop van meststoffen, zaden, bepaalde pesticiden en tractoren en op landbouwleningen tegen lagere rentes.

Export (2019-20) - suiker: USD 222 miljoen (-285%); rijst: USD 1,43 miljard (-18,7%) 

Katoen

In het lopende jaar 2020-2021 werd 1,3% minder katoen aangeplant; 2,4 miljoen ha in vergelijking met 2,66 miljoen ha. De resterende oppervlakte is ingenomen door suikerriet, rijst en mais.

Rijst

De export van rijst uit Pakistan daalde in augustus 2020 met 41,85% tot USD 33,6 miljoen (USD 57,82 miljoen in dezelfde maand vorig jaar). In vergelijking met augustus 2020 werd in september 2020 11,92% meer rijst geëxporteerd.

Olijfteelt

Volgens een recente studie worden in Pakistan meer dan 27.000 ha olijven verbouwd. Er wordt verwacht dat het areaal tot 70.000 ha zal uitbreiden. In het kader van een onlangs opgestart programma kregen landbouwers vorig jaar 550.000 planten. Dit jaar worden nog eens meer dan 675.000 planten verdeeld. Naar schatting levert ongeveer 30% van die planten al vruchten op, goed voor de productie van ongeveer 13.000 ton olijfolie.

LANDBOUWPRODUCTIEMIDDELEN

Toename binnenlandse productie : -206%; toename import: +4,8% import: alle soorten meststoffen USD 804 miljoen - insecticiden USD 110 miljoen

Meststoffen

In tegenstelling tot andere industriële sectoren zal de kunstmestsector naar verwachting een aanzienlijke verbetering van de afzet laten zien; de ureumverkoop kan in het tweede kwartaal van het huidige BJ2020 (okt-nov-dec) met 56% stijgen, terwijl de verkoop van DAP in dezelfde periode naar verwachting met 58% zal toenemen in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. De verkoop van ureum steeg met 24% tot 575.000 ton in juli 2020, van 465.000 ton in dezelfde periode vorig jaar. DAP-verkopen stegen met 41% op maandbasis en 22% op jaarbasis, in afwachting van een subsidie van de overheid. De invoerwaarde van geproduceerde meststoffen steeg in juli 2020 met 20,83% tot PKR 7,5 miljard, vergeleken met PKR 6,2 miljard in juni 2020. De regering heeft een subsidiepakket voor meststoffen aangekondigd van PKR 5,4 miljard voor landbouwers. De federale overheid draagt 70% van de kosten van het project, de provincies de resterende 30%.

Pesticiden

Als onderdeel van het landbouwfiscaal pakket voor 2020-2021 heeft het ministerie van Financiën fondsen ter waarde van ongeveer PKR 6 miljard vrijgemaakt voor telers en boeren als subsidie voor pesticiden om de witte vlieg te bestrijden.

Volgens het landbouwondersteuningspakket heeft de regering PKR 37 miljard uitgetrokken voor meststoffen en pesticiden, PKR 8,8 miljard voor goedkopere landbouwleningen, PKR 2,5 miljard voor verkoopbelasting op tractoren en PKR 2,3 miljard voor steun bij de aankoop van katoenzaad.

In september 2020 werden voor PKR 3,4 miljard aan pesticiden ingevoerd, vergeleken met PKR 1,6 miljard in augustus 2020 (+108,16%).

LANDBOUWPRODUCTIEMIDDELEN: MECHANISATIE- Lokale productie van landbouwtractoren: 37.399 stuks; import van landbouwmachines: USD 135 miljoen (+35,8%)

Import van landbouwmachines

juli 2020

USD 10,3 miljoen

+34,8%

USD 6,7 miljoen

In juli 2019

Augustus 2020

PKR 995 miljoen

-10,92%

PKR 1,12 miljard

In juli 2020

September 2020

PKR 1,34 miljard

+34,97%

Augustus 2020

SUBSECTOREN - VEE, PLUIMVEE, ZUIVEL EN VISSERIJ

VEE: vee is goed voor 60,5% van de toegevoegde waarde in de landbouwsector en 11,2% van het bbp in 2019-20. Veestapel: rundvee: 47,8 miljoen; buffels: 40 miljoen; schapen: 30,9 miljoen; geiten: 76,1 miljoen;

VLEES: totale productie: 4,47 miljoen ton, rundvlees: 2,22 miljoen ton, schapenvlees: 732 miljoen ton, vlees van gevogelte: 1,51 miljoen ton

De export van vlees en vleesbereidingen is in juni 2020 met 18,68% gestegen tot USD 26,4 miljoen, vergeleken met USD 23,65 miljoen in juni 2019.

ZUIVEL: melk (brutoproductie): 59,79 miljoen ton; melk (menselijke consumptie): 48,48 miljoen ton
Productiegroei: melk 3,19% (streefdoel 8%); groeiende vraag: melk 5%

Invoer van melk, room en melkproducten: USD 14,6 miljoen +57,07%, tegenover USD 9,3 miljoen (september 2019)

PLUIMVEE: de op tien landen na grootste producent ter wereld. Investeringen in pluimvee: PKR 700 miljard; jaarlijks groeipercentage: 8-10%; aandeel in bbp: 1,4%; aandeel in de landbouw: 7,5%; in veestapel: 12,5%; totaal pluimveesector: eendagskuikens 1248 miljoen, vogels 1321 miljoen, eieren 19,05 miljard, vlees van gevogelte: 1.518 miljard ton

VISSERIJ: aandeel in bbp: 0,4%; mariene en binnenlandse visproductie: 575.000 metrieke ton (390.000 mariene productie). Export van vis en visbereidingen: 130.830 metrieke ton - USD 293 miljoen.

De export van vis en visbereidingen was goed voor een totale waarde van USD 27 miljoen in juli 2020, 53,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De export van vis en visbereidingen vanuit Pakistan was in augustus 2020 goed voor een waarde van USD 13,8 miljoen, 26,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar (USD 18,8 miljoen).

(Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-20)

Export van vis en visserijproducten naar de EU (2018-19)

België

Cyprus

Spanje

Italië

VK

Totaal

Aantal MT

134

98

236

38

177

683

000 USD

454

335

1.197

71

1.060

3.117

Bron: Marine Fisheries Det (afdeling Zeevisserij)

WAT MAAKT DEZE SECTOR INTERESSANT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN?

 • door de landbouw gedreven economie
 • sterkere mechanisatie van landbouwbedrijven
 • grote marge voor het bewaren van levensmiddelen
 • groeiende trend naar bewerkte voedingsmiddelen

KANSEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

 • landbouwmachines zoals tweedehandse landbouwtractoren, maaidorsers, dorsmachines, ploegen, balenpersen, kuilverdelers, druppelirrigatiesystemen, zonnepompen enz.
 • zaden voor land- en tuinbouwproducten
 • machines voor rund- en melkveeboerderijen; melkstallen, inseminatiemateriaal en producten
 • hoogwaardig rundersperma en melkrunderen met een hoog rendement
 • machines en apparatuur voor pluimveebedrijven en broederijen, broedmachines
 • Geneesmiddelen en vaccins voor rund-, melk- en pluimvee
 • Pesticiden, insecticiden, herbiciden, groeibevorderaars enz.
 • Materiaal voor het verwerken, behandelen en verpakken van voedingsmiddelen, fruit, groenten enz.
 • Materiaal voor downstream zuivelverwerkers (boter, kaas, yoghurt, bakkerijen enz.)
 • Materiaal en machines voor het ophalen en pasteuriseren van melk
 • Materiaal en machines voor het verpakken van melk (karton, papier, kunststoffolie enz.)

De belangrijkste vakbeurzen vindt u op www.foodtechpakistan.com / www.agroasia.net.

TEXTIEL

PROFIEL VAN DE SECTOR

Pakistan is de op drie na grootste producent (11.935 miljoen balen) en de op twee na grootste verbruiker (2,5 miljoen ton) van katoen ter wereld. De import van textielmachines daalde in juli-juni 2018-19 met 8% tot USD 434,786 miljoen. De daling van de import van textielmachines bedraagt nu USD 59,521 miljoen in juli-juni 2018-19, tegenover USD 494,307 miljoen in juli-juni 2017-18.

Import van textielmachines

Juli 2020             USD 32,8 miljoen            -33,9%               USD 49,7 miljoen in juli 2019

Aug 2020            USD 22,6 miljoen            -30,27%              USD 34,4 miljoen in augustus 2019

Sept 2020           USD 38,9 miljoen            -11,3%                USD 43,8 miljoen in september 2019

Okt 2020             USD 46,2 miljoen            +69,24%             USD 27,3 miljoen in oktober 2019

De export van textiel en kleding uit Pakistan daalde met 6% op jaarbasis tot USD 12,52 miljard in 2019-2020, vergeleken met USD 13,32 miljard een jaar eerder. De export van textielproducten zoals tenten, dekzeilen en canvas steeg met 127% van USD 4,91 miljoen in juni 2019 naar USD 10,5 miljoen in juni 2020. De export van confectiekleding steeg in juli 2020 met 49,75% tot PKR 45,7 miljard, van PKR 30,5 miljard in juni 2020. De export van confectiekleding daalde in augustus 2020 met 25,57% van PKR 45,7 miljard in juli naar PKR 34,0 miljard.

Export: Pakistan exporteerde in augustus 2020 voor 54,61 miljoen dollar aan katoengaren, een daling van 51,36% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De export van katoengaren naar China steeg echter op jaarbasis fors met 336% van USD 9,59 miljoen in augustus 2019 naar USD 41,83 miljoen in dezelfde maand dit jaar. De export van katoenen stoffen daalde met 2,15% tot PKR 24,4 miljard in augustus 2020, vergeleken met PKR 24,9 miljard in juli 2020. De export van textiel en kleding steeg op jaarbasis met 11,3% in september 2020 van USD 1,068 miljard naar USD 1,189 miljard. De export van breigoed steeg op jaarbasis met 17,91% tot PKR 49,2 miljard, tegenover PKR 41,7 miljard (september 2019).

Op kwartaalbasis steeg de export van breigoed en kousen met 12,3% in de eerste vier maanden van het huidige BJ2020-21 (juli-oktober). De subsector textiel was goed voor USD 1,183 miljard inkomsten, vergeleken met USD 1,053 miljard in dezelfde periode van vier maanden vorig jaar. Volgens het Bureau of Statistics was de export van deze sector 25% meer dan de export van confectiekleding of geweven kledingstukken, 32% meer dan de export van beddengoed en 318% meer dan de export van handdoeken.

In het kader van het Export Enhancement Package heeft de federale regering PKR 6,2 miljard vrijgemaakt om de textielsector te subsidiëren.

HOOFDINDICATOREN – TEXTIEL

Een kwart van de industriële toegevoegde waarde – 40% van de industriële arbeidskrachten – 40% van de bankenkredieten aan de industriesector – gemiddeld aandeel van meer dan 59% in de nationale export

Export (2019-20) - katoen en katoentextiel: USD 9,771 miljard; synthetisch textiel: USD 220 miljoen; wol en woltextiel: USD 50,6 miljoen; totale textielexport: USD 10,04 miljard
Export (2019-20) - textielconfectiesector: kousen en breigoed: USD 2,17 miljard; confectiekleding: USD 1,95 miljard; handdoeken: USD 587 miljoen; tenten/canvas: USD 68,2 miljoen; bedtextiel: USD 1,71 miljard; overige confectie: USD 519 miljoen

Katoenspinnerijsector (2019-20) - 517 textieleenheden; 13,41 miljoen spoelen; 198.801 geïnstalleerde rotoren; bezettingsgraad: 84,5%

Sokken- en kousensector - rondbreimachines: 13.372; vlakbreimachines: 10.646; sokkenbreimachines: 23.241; bezettingsgraad: 70%; export (2019-20): USD 2,15 miljard (+9,29%)

Confectiekleding - export (2019-20) USD 1,95 miljard (+2,02%) 

Handdoekensector - handdoekweefgetouwen: 10.000; export (2019-20): USD 587 miljoen (-1,85%)

Canvassector - productiecapaciteit: +100 miljoen m²; Export (meer dan 40% van de productie): USD 68,25 miljoen (+3,49 %)

Synthetisch textiel - export (2019-20): USD 220 miljoen (+3,21%) 

Vloerkleden en tapijt - export (2019-20) USD 50,6 miljoen (+12,51%)

(Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-20)

WAT MAAKT DEZE SECTOR INTERESSANT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN?

 • ruggengraat van de lokale industrie; groot aandeel in nationale export;
 • rextielindustrie moderniseert voortdurend;
 • Europese fabrikanten van textielmachines doen hier goede zaken;
 • ambitieus textielbeleid (2014-19) aangekondigd door de regering.

KANSEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

 • textielmachines (weven, spinnen, afwerken, sorteren naar grootte enz.)
 • toebehoren en onderdelen voor textielindustrie
 • chemicaliën en kleurstoffen voor de textielindustrie
 • materiaal en instrumenten voor procescontrole

De belangrijkste vakbeurzen vindt u op http://textileasia.com.pk / www.igatex.pk.

CHEMICALIËN EN FARMACEUTICA

CHEMICALIËN

De totale omvang van de chemische sector in Pakistan, met inbegrip van de door invoer gegenereerde economische activiteit en de binnenlandse productie, wordt geraamd op ongeveer USD 12 miljard. Het gaat om basischemicaliën, petrochemische producten, kunststoffen, meststoffen, verf en vernis, textielchemicaliën en -kleurstoffen, chemicaliën voor leerlooierijen en een groot aantal producten bestemd voor de farmaceutische, voedselverwerkende en formuleringsindustrie voor allerhande huishoudelijke en industriële toepassingen.

Belangrijke multinationals uit de chemische industrie in Pakistan: ICI, Clariant, BASF, Aventis, Rhodia, Ciba, Sabic, Dupont, Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Daewoo en LG.
Totale investeringen in deze sector: ongeveer USD 6 miljard.
De directe buitenlandse investeringen in de chemische sector stegen van USD 5,4 miljoen (2016-17) naar USD 48,9 miljoen (2017-18) en vervolgens naar USD 103,1 miljoen (2019-20).

De import van chemische en verwante producten daalde van USD 6630 miljoen in 2017-2018 naar USD 6.630 miljoen in 2019-20.
Anorganische chemicaliën en verbindingen: 543
Organische chemicaliën: 2.607
Zepen, detergenten en pasta's: 190
Zetmeel, lijm enz.: 64
Springstoffen, pyrotechnische middelen, lucifers: 2
Diverse chemische producten: 30
TOTAAL: USD 6.606 miljoen 
(Bron: SBP-PBS)
 

FARMACEUTICA

De farmaceutische markt van USD 3,10 miljard in Pakistan kromp met -7,7% in 2018-19. In 2016-17 groeide ze met 9,1% en in 2017-18 met 3,6%. De industrie is goed voor 1% van het bbp en draagt 3,6% bij aan de sector van de grootschalige productie. Ze produceert bijna 29.000 producten die door de lokale autoriteiten zijn goedgekeurd. De fabricagecomponent van de farmaceutische industrie bestaat uit plaatselijke bedrijven en multinationale ondernemingen die momenteel een marktaandeel van ongeveer 48% hebben. Ruim 80% van de lokale vraag wordt voldaan door ongeveer 455 [EV1] vergunde farmaceutische bedrijven (25 multinationale ondernemingen en 426 lokale bedrijven). De kapitaalinvesteringen in de sector bedragen ongeveer USD 500 miljoen (waarvan USD 300 miljoen door multinationals). De directe buitenlandse investeringen in de farmaceutische sector zijn gestegen van USD 3,3 miljoen in 2015-2016 en USD 24,8 miljoen in 2017-2018 naar USD 6,4 miljoen in 2019-20 (bron: SBP).

 [EV1]Moet dat niet 451 zijn, we kennen het exacte aantal

Import (2019-2020)

Farmaceutische producten: USD 845 miljoen

Import

Juli 2019

Juli 2020

Verschil

Farmaceutische producten

USD 80,04 miljoen

USD 89,3 miljoen

+ 11,6%

Export

September 2019

September 2020

Verschil

Farmaceutische producten

USD 27,1 miljoen

+ 48,8%

Hoewel de lokale industrie over moderne technische mogelijkheden voor de formulering en de verpakking van farmaceutische producten beschikt, is de invoer nog altijd substantieel. De grondstoffen die de industrie nodig heeft, vormen een uitstekende kans voor onze bedrijven.

Pakistan is momenteel op zoek naar nieuwe exportmarkten voor zijn farmaceutische producten. Ongeveer 30 bedrijven voeren generische geneesmiddelen en andere farmaceutische producten uit naar Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Zuid-Afrika, Nigeria en andere Afrikaanse landen. De belangrijkste farmaceutische exportproducten zijn geneesmiddelen (80%), verbandmateriaal (16,2%) en andere medische producten (2,5%).

De export van farmaceutische producten steeg met 8,6% van USD 194,9 miljoen in 2017-18 naar USD 211,6 miljoen in 2018-19 (Bron: TDAP).

MESTSTOFFEN

In Pakistan zijn er tien producenten van ureum, één van DAP, drie van NP, drie van SSP, twee van CAN en één van gemengde NPK's, samen goed voor een productiecapaciteit van 8.983.000 ton per jaar. Ondanks de geïnstalleerde productiecapaciteit van 8.983.000 ton per jaar, werd in 2018-19 van alle producten 6.926.000 ton geproduceerd. De volledige productie van kunstmeststoffen is in handen van de particuliere sector. De geïnstalleerde productiecapaciteit voor ureummeststof (6.323.000 duizend ton) is groter dan de binnenlandse vraag (ongeveer 6.000.000 ton per jaar). In 2018-19 zal Pakistan naar schatting 5.900.000 ton ureum produceren, ongeveer 10% minder dan de totale geïnstalleerde productiecapaciteit. De invoer van meststoffen daalde van USD 835 miljoen in 2018 naar USD 804 miljoen in 2019.

In tegenstelling tot andere industriële sectoren zal de afzet van de meststoffensector naar verwachting aanzienlijk verbeteren. De ureumverkoop kan in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar 2020 (okt-nov-dec) met 56% stijgen, terwijl de verkoop van DAP naar verwachting met 58% zal groeien in dezelfde periode in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. De verkoop van ureum steeg met 24% tot 575.000 ton in juli 2020, van 465.000 ton in dezelfde periode vorig jaar. DAP-verkopen stegen met 41% op maandbasis en 22% op jaarbasis, in afwachting van subsidies van de overheid. De invoerwaarde van geproduceerde meststof steeg in juli 2020 met 20,83% tot PKR 7,5 miljard, vergeleken met PKR 6,2 miljard in juni 2020. De regering heeft een subsidiepakket voor meststoffen aangekondigd van PKR 5,4 miljard voor landbouwers. De federale overheid draagt 70% van de kosten van het project, de provincies de resterende 30%.

(Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-20 – SBP Annual Report 2019)

WAT MAAKT DEZE SECTOR INTERESSANT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN?

 • De chemische, farmaceutische en meststoffensectoren zijn op zoek naar efficiënte productiesystemen.
 • Er is een grotere vraag naar grondstoffen in de farmaceutische sector en de voedingssector.
 • Ondanks de sterke aanwezigheid van goedkope Chinese producten, blijft de vraag naar Europese producten bestaan.

KANSEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

 • zuren, oplosmiddelen, peroxiden
 • werkzame en niet-actieve stoffen, bindmiddelen
 • etherische oliën, ingrediënten voor parfums, zeep enz.
 • schuimwerende middelen, antioxidanten, cellulose en derivaten
 • gelatine, lactose, gommen, harsen, moutextract
 • kleurstoffen, aroma's en essences voor de voedings-, farmaceutische en cosmetische sectoren

De belangrijkste vakbeurzen vindt u op www.icadexpakistan.com / www.pharmaasia.com.pk / www.health-asia.com.

BOUWSECTOR

De cementindustrie in Pakistan presteerde slecht tijdens de eerste negen maanden van het lopende boekjaar juli-maart BJ2019. In maart 2019 daalden de totale orders (lokaal en export) met 6,7% tot 4,34 miljoen ton, in maart 2018 was dat,652 miljoen ton. De daling van de binnenlandse vraag zette zich voort met 9,4%: 4,26 miljoen ton in maart 2018 naar 3,858 miljoen ton in maart 2019. Hoewel de export bleef stijgen, is de groei van maart 2019 (23,1%) de laagste exportgroei in de afgelopen zeven maanden.

De bouwsector zag de BDI stijgen van USD 40,4 miljoen in 2017-18 naar USD 70,2 miljoen in 2018-19. Na deze stevige groei met 9,13% in 2017-2018, liep die een jaar later terug tot 8,06%. In de subsector mijnbouw en steengroeven zette de daling zich door, van van 3,19% vorig jaar naar -8,82% in 2018-19. Verwacht wordt dat deze sector opnieuw zal groeien door de steenkoolontginning in de Sindh-provincie om de geplande steenkoolcentrales te bevoorraden.

De meeste aan de bouw verwante sectoren (cement, staal, verf- en polijstmiddelen) deden het minder goed in 2018-19, net als de rest van de bouwsector. De heropleving van de vraag naar cement moet komen van lokale openbare en particuliere projecten. Die vraag zal in de toekomst wellicht stijgen, gelet op de lopende en geplande projecten (zoals de autoweg tussen Karachi enLahore, de uitbreiding van het wegennet en de bouw van waterkrachtprojecten in het kader van de China-Pakistan Economic Corridor enz.). De invoer van bouwmachines is licht gedaald van USD 373 miljoen in 2016-2017 naar USD 220 miljoen in 2017-2018. Gegevens over de invoer van bouwmachines voor 2018-2019 zijn niet beschikbaar.

Stimulansen voor de bouwsector: vermindering van belastingen op invoer van bouwmaterialen, belastingen op overdracht van onroerend goed; PKR 50 miljard financiële steun voor kmo's; vrijstelling van elektriciteitsfacturen voor kleine handelaren na opheffing van lockdown; PKR 75 miljard sociale bijstand tegen banenverlies van ongeschoolde arbeiders.

Het recente stimuleringsplan voor de bouwsector, dat de regering aankondigde, moet resulteren in een opleving van sector zodat die kansen biedt voor bouwmachines, bouwmaterialen en technologieën. Het stimuleringsplan omvat belastingvermindering voor projecten en vermindering voor bepaalde categorieën bouw- en bouwproducten en -materialen.

Omvangrijk stimuleringsplan voor bouwsector aangekondigd; verlaging van invoerheffingen op bouw- en bouwmaterialen, verlaging van belastingen op verkoop/aankoop van onroerend goed. State Bank of Pakistan kondigde ook financiële incentives aan. Ongeveer USD 290 miljoen aan cashsubsidies voor exportsectoren, ter compensatie van gederfde inkomsten. Meer dan 237 exporteenheden mogen opereren onder preventieve SOP's die door de overheid zijn opgelegd. De regering neemt drie maanden elektriciteitsfacturen van kmo's voor haar rekening wanneer ze opnieuw mogen opstarten na de lockdown. De regering biedt financiële bijstand aan geschoolde arbeidskrachten, die door de lockdown hun baan verloren. De prijzen van ingevoerde brandstoffen worden verlaagd.

De State Bank of Pakistan gaat twee grootschalige openbare en particuliere huisvestingsprojecten financieren in het kader van het incentiveprogramma van de regering voor de bouwsector.

De International Finance Corp (IFC) heeft via Pakistan Mortgage Refinance Co Ltd (PMRC) een investering aangekondigd van PKR 500 miljoen (USD 3,2 miljoen) voor de bouw van betaalbare woningen in Pakistan. De State Bank of Pakistan heeft richtlijnen voor Pakistaanse banken uitgevaardigd om 5% van hun kredietportefeuille te bestemmen voor het financieren van woningbouw- en bouwprojecten in het kader van het onlangs aangekondigde Naya Pakistan Housing Scheme, dat voorziet inde bouw van 100.000 betaalbare woningen.

De regering kondigde een stimuleringspakket voor de woningsector aan in het kader van het 'Naya Pakistan Housing Project'. Dat omvat een subsidie van meer dan PKR 30 miljard en vraagt banken om 5% van hun kredietportefeuille voor de bouw van woningen te bestemmen.

Het door de regering aangekondigde stimulerings- en ondersteuningspakket voor de bouwsector levert resultaten op. De State Bank of Pakistan liet weten dat in het kader van haar ondersteuningsprogramma voor installaties en machines, bedrijven PKR 388 miljard leningen hadden aangevraagd voor meer dan 370 projecten. Commerciële banken hebben intussen al 203 van deze projecten goedgekeurd ter waarde van PKR 257 miljard.

Bouw- en mijnbouwmachines

De invoer van bouw- en mijnbouwmachines daalde in juli 2020 met 29,37%, van USD 13,95 miljoen naar USD 9,8 miljoen in dezelfde maand vorig jaar. In augustus werden voor PKR 14,2 miljoen bouw- en mijnbouwmachines ingevoerd, (+) 38,23% dan een maand eerder.

SUBSECTOR CEMENT

In 2018-19 heeft de lokale cementindustrie 29,45 miljoen ton op de markt gebracht, tegenover 30,3 miljoen ton in het jaar daarvoor. Gedurende de eerste tien maanden van het huidige boekjaar werd in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar een negatieve groei van -10% opgetekend, waarbij het totaal geleverde volume (inclusief export) van 45,89 miljoen ton naar 34,58 miljoen ton daalde. Pakistan voert cement uit naar Afghanistan, Zuid-Afrika, Irak, India, Sri Lanka, Tanzania, Djibouti, Mozambique, Soedan en Kenia.
Productiecapaciteit: 57,13 miljoen ton
Capaciteitsbenutting: 80,71%
Export: 5,13 miljoen ton

Na een langzame hervatting van de industriële en commerciële activiteiten steeg het binnenlandse cementverbruik in juni 2020 met 19,6% tot 3,8 miljoen ton, tegen 3,2 miljoen ton vorig jaar. In diezelfde periode steeg ook de export van cement met 124% van 0,35 miljoen ton tot 0,78 miljoen ton. Na het aangekondigde stimuleringsplan voor de bouw- en constructiesector steeg de cementverkoop met 37% tot 4,8 miljoen ton in juli 2020, tegenover 3,1 miljoen ton in dezelfde maand vorig jaar. De lokale verkoop steeg met 32,6%, terwijl de export in diezelfde periode met 66,1% toenam.

De cementverkoop steeg met 5% in augustus 2020 (3,52 miljoen ton) van 3,35 miljoen ton in dezelfde maand vorig jaar. De lokale vraag steeg met 4,8% van 2,67 miljoen ton in augustus 2019 naar 2,79 miljoen ton in augustus 2020, terwijl de export een stijging van 5,8% registreerde van 0,69 miljoen ton naar 0,73 miljoen ton. Pakistan voerde in augustus 2020 voor USD 21,6 miljoen cement uit, 28,9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In september 2020 boekte de cementsector in Pakistan de hoogste verkoop ooit met een omzet van 5,21 miljoen ton, tegen 4,27 miljoen in dezelfde maand vorig jaar. Tijdens het eerste kwartaal (juli-sept) van het huidige BJ2020 stegen de cementorders met 21,9% van 11,13 miljoen ton in dezelfde periode van 2019 tot 13,57 miljoen ton in 2020. De binnenlandse orders stegen met 18,84%, terwijl de export met 35,67% steeg in het eerste kwartaal van 2020.

De cementverkoop blijft groeien in het lopende jaar, want de maandelijkse verkoop bereikte in oktober 2020 een recordhoogte en fabrieken 5,73 miljoen ton naar de consumenten stuurden. De binnenlandse vraag steeg met 15,8% tot 4,85 miljoen ton, van 4,19 miljoen ton in oktober 2019. De export registreerde steeg met 11,58%, van 784.433 ton in oktober 2019 naar 875.266 ton in oktober 2020. In het eerste kwartaal van 2020 werd 19,3 miljoen ton cement verkocht, een stijging van 19,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

(Bron: Economic Survey of Pakistan 2018-19)

SUBSECTOR IJZER, STAAL EN METAAL

In Pakistan blijft de kloof tussen de binnenlandse productie en de vraag naar staal groeien. De totale binnenlandse staalproductiecapaciteit wordt op 4,5 miljoen ton geraamd, waarvan naar schatting ongeveer 60% wordt benut (Pakistan Steel Mills benutte minder dan 20% van zijn productiecapaciteit van 1,1 miljoen ton). Pakistan Steel Mills kampt momenteel met ernstige financiële problemen en zag zich genoodzaakt om de activiteiten stop te zetten.

De staalsector kreeg dit jaar met twee problemen af te rekenen, waardoor de binnenlandse particuliere producenten hun extra capaciteit niet optimaal konden benutten. In eerste instantie ging het om de almaar grotere liquiditeitsproblemen bij PSM, waardoor de onderneming sinds juli 2015 volledig stilligt.  PSM is goed voor 10-15% van de totale staalproductie in Pakistan. Het produceert bovendien als enige ruwijzer dat als basismateriaal voor allerhande staalproducten wordt gebruikt. Door het stopzetten van de activiteiten bij PSM waren particuliere staalproducenten aangewezen op geïmporteerd ruwijzer. Ten tweede leidden de nooit eerder geziene daling van de staalprijzen op de internationale markt en de instroom van goedkoop Chinees staal in het kader van het vrijhandelsverdrag tot een scherpe daling van de winstmarges bij de binnenlandse firma's. Goedkope staalproducten uit China vormen de facto een bedreiging voor heel wat staalproducenten wereldwijd. Hierdoor daalde de invoer van staalschroot en staalproducten fors van USD 5,54 miljoen in het afgelopen jaar naar USD 5,08 miljoen in 2019-20.

De totale staalproductie in Pakistan daalde met -11,2% (2019-20): knuppels/blokken: 2,99 miljoen ton (-24,7%) - platen/stroken/banden: 3,29 miljoen ton (+3,13%)
(Bron: Economic Survey 2019-20)

Totale INVOER ijzer en staal, basismetalen en artikelen (2018-19): USD 5.088 miljoen

IJzer en staal: USD 3.378 miljoen - artikelen van ijzer en staal: USD 840 miljoen - koper: USD 206 miljoen - aluminium: USD 349 miljoen

Invoer van ijzer- en staalproducten

Mei 2020 PKR 28 miljard (-)19,48% tegenover PKR 23,2 miljard in mei 2019

Juni 2020 USD 136,8 miljoen (-)32,03% tegenover USD 201,3 miljoen in juni 2019

Agha Steel is gestart met de productie van geraffineerde stalen knuppels met een laag koolstofgehalte voor verder gebruik in de staalnijverheid, voornamelijk bij de productie van walsdraad. De jaarlijkse binnenlandse vraag naar koolstofarme knuppels in Pakistan schommelt tussen 300.000 en 400.000 ton. Agha Steel wil in ongeveer een derde van die vraag voorzien. Deze grote fabrikant van stalen staven voor de bouwsector haalde met zijn beursintroductie PKR 3,84 miljard aan investeringen op, wat neerkomt op een overinschrijving van 1,6 keer de 90 miljoen aandelen. De beursgang moet het bedrijf helpen om zijn productie met 160% te verhogen tot 650.000 ton.

(Bron: SBP Jaarverslag 2019)
 

WAT MAAKT DEZE SECTOR INTERESSANT VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN?

 • Het grootschalig CPEC-project van USD 46 miljard belooft grote contracten voor vooral de bouwsector op te leveren.
 • Er is een grotere vraag naar uitrusting en machines in deze sectoren.
 • Er is een groter aantal geplande flatgebouwen voor commerciële en residentiële toepassingen.
 • Hoogwaardige residentiële projecten bieden kansen op het gebied van materialen en beveiliging.
 • Individuele investeringen worden traditioneel als een veilige optie aanzien.

KANSEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

 • nieuwe en tweedehandse bouw- en grondverzetmachines
 • technologie en producten voor goedkope woningen
 • uitrusting en machines voor de ijzer- en staalindustrie
 • aluminiumafval – folie, banden, strips, platen
 • koper – platen, strips, kabels
 • koolstofstaal – platstaal, gewalst, producten, strips, platen
 • roestvrij staal – staven, strips, platen, banden, buizen
 • staal – warmgewalst, koudgewalst, banden, strips, platen, gebeitste en geoliede banden, schroot, ronde en vierkante knuppels, walsdraden, verzinkte bladen van zacht staal, voorgelakte platen
 • blik – platen en banden
 • zink – blokken
 • afval van ferro- en non-ferrometalen

De belangrijkste vakbeurzen vindt u op www.buildasia.net / www.buildpakistan.com.pk / www.pfa.org.pk/info/IFCE-2014/546/21.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Pakistan