U bent hier

Kansrijke sectoren

Olie & Gas

Olie en gas zijn de 2 belangrijkste elementen van de energiemix. Ze zijn goed voor een bijdrage van bijna 80% aan de energiebehoeften van het land die 67 miljoen ton olie-equivalent bedragen (waterkracht 11%, kernenergie/invoer 2%, olie 35%, gas 46% en steenkool 6%). Om aan de stijgende energievraag van alle sectoren te voldoen, voert de regering een beleid om particuliere investeringen aan te trekken. De olie- en gassector was in 2016-2017 goed voor USD 157,6 miljoen aan directe buitenlandse investeringen (in vergelijking met USD 218 miljoen een jaar eerder). Pakistan heeft de op 5 na grootste steenkoolreserves ter wereld (het aandeel van steenkool in de energiemix bedraagt 6%). Zowel de regering als de particuliere sector starten projecten op om deze goedkope eigen energiebron de volgende jaren te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit uit steenkool.

Commerciële energievoorzieningen

Olie: invoer ruwe olie 50 miljoen vaten; binnenlandse productie van ruwe olie 24 miljoen vaten
Gas: 1.100.069 miljoen kubiek voet; invoer LNG/LPG 129.092.714 miljoen BTU
Petroleum: invoer 11,5 miljoen ton; productie 8,35 miljoen ton

Hoofdindicatoren - Olie 

Totale oliereserves: 27 miljard vaten
Raffinaderijen: 6
Raffinagecapaciteit: 18,8 miljoen ton (5 M/T Byco II is operationeel sinds januari 2018)
Productie ruwe olie: 85.000 vaten/dag
Olie-import: 6,3 miljoen ton
Verbruik: 21 miljoen ton
Proefboringen: 975
Ontwikkelingsboringen: 1.198
Ontdekkingen: 370

Hoofindicatoren - Gas

Totale gasreserves: 282 biljoen kubieke voet
Winbare reserves: 24 biljoen kubieke voet
Productie: 4,07 miljard kubieke voet/dag
Vraag: 6 miljard kubieke voet/dag

Verbruik per sector:

 • Industriële verbruikers 10.717 (10%)
 • Commerciële verbruikers 79.101 (79%)
 • Huishoudelijke verbruikers 7,03 miljoen (7%)
 • Distributienet: 135.225 km
 • Transportnet: 11.083 km

Geplande pijplijnen:

 • Iran-Pakistan-pijplijn (IP): Geraamde kostprijs van deze pijplijn met een doormeter van 42": USD 1,245 miljard. Capaciteit: 750 miljoen kubieke voet per dag.
 • Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI)-pijplijn: per dag zal ongeveer 3,2 miljard kubieke voet gas door de 1.680 km lange pijplijn stromen. De kostprijs van deze pijplijn met een doormeter van 56” wordt op ongeveer USD 7,6 miljard geraamd.

Hoofdindicatoren - Steenkool

Totaal bewezen reserves: 185 miljard ton
Productie: 3,4 miljoen ton
Verbruik: 7 miljoen ton
Import: 3,6 miljoen ton

Andere op kolen gebaseerde projecten in de energiesector:

 • Port Qasim Coal Power Project - Port Qasim, Sindh - 1.320 MW - UC/OP 2018
 • Thar Engro Powergen Project - Tharparkar, Sindh - 660 MW - UC/OP 2019
 • Siddiqsons Energy Limited - Port Qasim, Sindh - 350 MW - UC/OP 2019
 • K-Electric Coal Power Plant - Karachi, Sindh - 660 MW - UC/OP 2020
 • Hub Coal Power Project - Hub, Balochistan - 660 MW - UC/OP 2020
 • Jamshoro Coal Power Project - Jamshoro, Sindh - 600 MW - UP
 • Muzaffargarh Sugarcane Husk - Muzaffargarh, Punjab - 120 MW - UC
 • Thar Energy Limited - Tharparkar, Sindh - 330 MW - UC
 • Thar Coal Power Plant - Tharparkar, Sindh - 1.320 MW - Intentieovereenkomst gesloten
 • Gadani Energy Park - Gadani, Balochistan - 6.600 MW - Voorgesteld

UC = under construction (in aanbouw)/OP = to be operational by (operationeel in)

Hoofdindicatoren – LPG en LNG

Totaal LPG-aanbod: 0,49 miljoen ton (53% gasveld, 26% raffinaderijen, 21% invoer)
LPG-producenten: 12; LPG-handelsmaatschappijen: 97
6 operationele tankstations voor auto's; 24 in aanbouw; 100 lopende aanvragen

De eerste LNG-hervergassingsterminal, die in een recordtempo van 11 maanden werd gebouwd, is sinds 27 maart 2015 in gebruik. Sinds maart 2015 hebben 83 LNG-schepen hun lading aan deze terminal gelost. De terminal heeft een hervergassingscapaciteit van 600 miljoen kubieke voet per dag. De Pakistan Gas Port Company Limited (PGPCL) mag in opdracht van het overheidsbedrijf Pakistan LNG Terminal Limited (PLTL) nog een tweede terminal bouwen. Volgens planning moet die in het derde kwartaal van 2017 klaar zijn. Pakistan LNG Limited (PLL) wil via deze terminal 4,5 miljoen ton per jaar laten aanleveren.

Momenteel is er 1 terminal operationeel. Die is goed voor 4,5 miljoen ton LNG per jaar, wat neerkomt op 600 miljoen kubieke voet RLNG (hervergast LNG) per dag. Zodra de nieuwe terminal in gebruik is, is een volume van 9 miljoen ton per jaar haalbaar, ofwel 1.200 miljoen kubieke voet RLNG per dag.

(Bron: Economic Survey of Pakistan  2016-2017)

Wat maakt deze sector interessant voor Vlaamse bedrijven?

Het land kampt met een chronisch energietekort.
Energie en energieprojecten zijn een prioriteit voor de regering.
De regering kiest voor lokale steenkool en niet voor de invoer van olie.
De regering promoot LNG en LPG actief als alternatieven voor olie en gas.

Tips Marktbenadering

 • Werk met een tussenpersoon (agent, verdeler).
 • Neem contact op met FIT om mogelijke partners in kaart te brengen.
 • Bezoeken ter plaatse worden sterk aangeraden.
 • Neem deel aan de marktgerelateerde acties van FIT.
 • ​Belangrijkste vakbeurzen: www.pogeepakistan.com

Kansen voor Vlaamse bedrijven:

 • Bouw van greenfieldterminals voor het hervergassen van LNG.
 • Apparatuur voor het transport en de distributie van LNG/LPG.
 • Uitbreiding van de Gwadar-diepzeehaven met een terminal voor de aanvoer van LNG.
 • Apparatuur en machines voor olie- en gasboringen.
 • Testapparatuur en laboratoriumuitrusting voor olie, gas en petroleum.
 • Apparatuur voor boorplaatsen.
 • Leidingen en appendages voor het transport van olie en gas.
 • Apparatuur en diensten voor het onderhoud en de reparatie van pijplijnen.
 • Expertise voor grootschalige olie- en gaspijplijnprojecten.
 • Steenkoolcentrales (apparatuur en expertise).

Energie & Elektriciteit

De energiecrisis in Pakistan dreigt al sinds 2007 en is in 2012 verergerd, met negatieve gevolgen voor de economische groei en de werkgelegenheid. Op dit ogenblik is er een elektriciteitstekort van 5.000-6.000 MW. De overheid wint nu vooral elektriciteit uit waterkracht (de Tarbela- en Mangladammen) en productiebedrijven halen hun elektriciteit vooral uit thermische bronnen. In de privésector wordt elektriciteit opgewekt in particuliere elektriciteitscentrales, interne elektriciteitscentrales, windenergie en waterkracht. Een deel van de elektriciteit is ook afkomstig van kerncentrales. In 2015 bedroegen de energiebehoeften van het land 67 miljoen ton olie-equivalent. In 2016 namen de BDI in de elektriciteitssector fors toe (USD 566 miljoen tegenover USD 201 miljoen het jaar daarvoor). In 2016-2017 namen de BDI verder toe tot USD 795,4 miljoen. (Bron: Board of Investment)

Energieverbruik en -productie

De totale energiemix bedraagt 67 miljoen ton olie-equivalent (aardgas 46%, olie 35%, waterkracht 11%, steenkool 6% en kernenergie/ingevoerde elektriciteit 2%).
Commerciële stroomvoorziening:
Elektriciteit: geïnstalleerd vermogen 25,1 miljoen MW; productie    85.206 Gwh
Waterkracht: geïnstalleerd vermogen 7.097 MW; productie 25.211 Gwh
Thermisch: geïnstalleerd vermogen 16.305 MW; productie 54.366 Gwh
Kernenergie: geïnstalleerd vermogen 1.005 MW; productie 4.710 Gwh
Import:  Gwh Geen informatie beschikbaar

Import

In 2016-2017 werd voor USD 2.367 miljoen machines voor energiecentrales (76% meer dan de USD 1.341 miljoen in 2015-2016) en voor USD 2.667 miljoen elektrische machines en apparaten ingevoerd.

Alternatieve en hernieuwbare energie

Potentieel zonne-energie: 2,9 miljoen MW
Potentieel windenergie: 390.000 MW
Potentieel biomassa/energie uit afval: +5.000 MW

Hoogtepunten 2016-2017 voor alternatieve energie:

Windenergie

Momenteel zijn 24 windenergieprojecten met een cumulatief vermogen van 1.397,6 MW in aanbouw of operationeel.
In 2016 zijn 5 windenergieprojecten in aanbouw in Jhampir (Yunus Energy Ltd (50 MW), Metro Power Company Ltd (50 MW), Tapal Wind Energy Private Ltd (30 MW), Master Wind Energy Private Ltd (528 MW) en Gul Wind Energy Ltd (50 MW)) en één in Gharo (Tenaga Generasi Ltd (49,5 MW)).
12 projecten met een cumulatief vermogen van 590,5 MW zijn intussen operationeel en leveren stroom aan het nationale elektriciteitsnet. Van 8 projecten met een cumulatief vermogen van 445 MW is het hele financiële traject afgerond. De bouw is gestart en de projecten zullen in 2018 klaar zijn. Het gaat om Hydro China Dawood Power Private Ltd (49,5 MW), Sachal Energy Development Private Ltd (49,5 MW), United Energy Pakistan Private Ltd (99 MW), Jhampir Wind Power Limited (49,6 MW), Hawa Energy Pvt. Limited (50 MW), Hartford Alternative Energy Private Limited (49,3 MW), Three Gorges Second Wind Farm Private Ltd (49,5 MW) en Three Gorges Third Wind Farm Private Ltd (49,5 MW).
Voor vier verdere windenergieprojecten met een cumulatief vermogen van 197,1 MW zijn steunovereenkomsten gesloten. De financiële afronding is gepland voor 2017. 

Zonne-energie

4 zonne-energieprojecten met een vermogen van 100 MW elk (Quaid-e-Azam Solar Park, Bahawalpur), gerund door verschillende onafhankelijke energieproducenten, zijn operationeel (een cumulatief vermogen van 400 MW). 3 ervan waren in augustus 2016 gebruiksklaar. 7 onafhankelijke energieproducenten met een cumulatief vermogen van 72,52 MW hebben een steunovereenkomst gesloten met AEDB (Alternative Energy Development Board) en zijn bezig met de financiële afronding van hun projecten. 17 zonne-energieprojecten met een cumulatief vermogen van 484 MW hebben een intentieovereenkomst met AEDB gesloten. Hun projecten bevinden zich in verschillende ontwikkelingsstadia en zullen in de loop van 2018-2019 klaar zijn.

Biomassa/Energie uit afval

Om het potentieel voor elektriciteitsopwekking uit de Pakistaanse suikerfabrieken aan te boren, kondigde de Pakistaanse regering op aanraden van AEDB in 2013 het Framework for Power Co-Generation 2013 (Bagasse/Biomassa) aan. 24 bedrijven/suikerfabrieken met een cumulatief vermogen van 817,5 MW hebben met AEDB een intentieovereenkomst gesloten. De projecten bevinden zich in diverse ontwikkelingsstadia en zullen in de loop van 2018-2019 klaar zijn.

We wijzen erop dat een Belgisch bedrijf zijn eerste biomassa/co-generatieproject in Pakistan heeft afgerond. De onderhandelingen over een tweede project met een andere klant zijn intussen al in een vergevorderd stadium.

Mini- en microwaterkrachtcentrales

Met de steun van de Aziatische Ontwikkelingsbank werden in het kader van het Renewable Energy Development Sector Investment Program (REDSIP) 8 waterkrachtprojecten opgestart. Deze projecten met een geraamde kostprijs van USD 290 miljoen worden in Khyber Pakhtunkhwa en Punjab uitgevoerd. De regering heeft intentieovereenkomsten met particuliere investeerders gesloten om op verschillende locaties in Punjab in totaal tien kleine waterkrachtprojecten op te zetten met een cumulatief vermogen van 142 MW. AEDB bouwt capaciteit op voor particuliere investeringen in Khyber Pakhtunkhwa (22 projecten met een cumulatief vermogen van 92 MW via Pakhtunkhwa Hydel Development Organization (PHYDO)) en Punjab (30 projecten met een cumulatief vermogen van 240 MW via Energy Department/Punjab Power Development Board (PPDB)).
(Bron: Economic Survey of Pakistan  2016-2017)

Participatie van de particuliere sector in projecten in de energiesector

Het Private Power and Infrastructure Board (PPIB) is het unieke aanspreekpunt van de Pakistaanse regering voor particuliere investeerders in de sector van de energieproductie. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste realisaties.

 • Het PPIB slaagde erin om 31 onafhankelijke particuliere energieprojecten met een cumulatief vermogen van 9.071 MW te realiseren.
 • Het trok voor ongeveer USD 9,4 miljard investeringen aan.
 • Onafhankelijke energieproducenten zijn goed voor ongeveer 50% van het geïnstalleerde productievermogen in Pakistan.
 • Het PPIB slaagde erin om grote internationale/lokale investeerders en kredietverstrekkers warm te maken voor de Pakistaanse energiesector.
 • Het droeg bij tot de ontwikkeling van de binnenlandse kapitaalmarkten,
 • Het steunde de economische groei en zorgde voor een betere energievoorziening.
 • 84 MW New Bong waterkrachtproject, het eerste waterkrachtproject met onafhankelijke energieproducenten in Pakistan/AJK - opdracht verstrekt.
 • 870 MW Suki Kinari, financieringsovereenkomsten met kredietverstrekkers getekend.
 • 1.320 MW PQEPCL - bouw gestart.
 • 1.320 MW Sahiwal-energieproject - bouw gestart met eigen middelen.
 • 102 MW Gulpur waterkrachtproject - eerste spadesteek vond plaats op 15 oktober 2015.
 • 660 MW Engro Powergen Thar Limited- bouw gestart.

Energieopwekkingsprojecten op basis van R-LNG:

 • Behandeling van energieopwekkingsprojecten op basis van R-LNG van ongeveer 3.600 MW door Quaid-e-Azam thermal Power Limited en National Power Park Management Company Limited.
 • Ontwikkeling van energieopwekkingsprojecten op basis van R-LNG van ongeveer 1.000 MW via internationale openbare aanbestedingen.

Wat maakt deze sector interessant voor Vlaamse bedrijven?

 • Het land kampt met een stroomcrisis (tekort van 5.000 MW tot 7.000 MW).
 • Uitstekend potentieel voor het opwekken van wind- en zonne-energie.
 • Uitstekend potentieel voor mini-/microwaterkrachtcentrales in de provincie KPK.
 • De privésector toont almaar meer belangstelling voor LNG/LPG en voor alternatieve energiebronnen (biomassa, energie uit afval enz.).

Tips marktbenadering

 • Werk met een tussenpersoon (agent, verdeler).
 • Neem contact op met FIT om mogelijke partners in kaart te brengen.
 • Bezoeken ter plaatse worden sterk aangeraden.
 • Neem deel aan de marktgerelateerde acties van FIT.
 • Belangrijkste vakbeurzen: www.pogeepakistan.com/www.ogpoasia.com

Kansen voor Vlaamse bedrijven

 • Machines en apparatuur voor elektriciteitscentrales.
 • Apparatuur voor het opwekken en verdelen van stroom.
 • Materiaal voor de aanleg en het onderhoud van transmissielijnen.
 • Apparatuur voor het opwekken van energie uit zon, wind en biomassa.
 • Apparatuur voor het ontginnen, winnen en wassen van steenkool.

De Chinese factor

De China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) zal tegen eind 2018 naar verwachting 10.400 MW extra stroom aan het net toevoegen. Het gaat om projecten op basis van steenkool, waterkracht en wind. Hierdoor zal de energiemix ingrijpend wijzigen door dure olie te vervangen, wat leidt tot een daling van de gemiddelde productiekost.

Prioritaire energieprojecten in het kader CPEC:

Projecten                                                                                MW      Ger. kost USD

2×660 MW steenkoolcentrales in Port Qasim Karachi                   1.320          1.980

Suki Kinari waterkrachtcentrale, Naran, Khyber Pukhtunkhwa       870          1.802

Sahiwal 2x660 MW steenkoolcentrales, Punjab                            1.320         1.600

Engro Thar Block II 2×330 MW steenkoolcentrale                           660         2.000

Hydro China Dawood 50 MW windmolenpark (Gharo, Thatta)          50           125

300 MW centrale op basis van ingevoerde steenkool in Gwadar      300         600

Quaid-e-Azam 1000 MW zonnepark (Bahawalpur)                          300         600

UEP 100 MW windmolenpark (Jhimpir, Thatta)                              100          250

Sachal 50 MW windmolenpark (Jhimpir, Thatta)                             50           134

SSRL Coal Block-I 6,8 mtpa &SEC Mine Mouth Krachtcentrale        1.320    2.000+1.300

Karot waterkrachtcentrale                                                          720         1.420

Three Gorges tweede windkrachtproject                                        50            50
Three Gorges derde windkrachtproject                                          50            50

CPHGC 1.320 MW steenkoolcentrale, Hub, Balochistan                  1.320         1.940

Matiari naar Lahore ±660 kV HVDC hoogspanningslijnproject
Matiari (Port Qasim) - Faisalabad hoogspanningslijnproject         1.500

Thar Mine Mouth Oracle energiecentrale en dagbouwmijn           1.320         1.300

(Bron: CPEC pk website)

Landbouw en Agro-industrie

Landbouw: 19,5% van het bbp (2016-2017)
Arbeidsparticipatie: 42,3% van de plattelandsbevolking; Groei van de sector: 3,46%
Gewassen: +3,02% (goed voor 23,85% van de toegevoegde waarde in de landbouwsector); Veeteelt: +3,43%; Bosbouw: +14,49%; Visserij: + 1,23%

De belangrijkste gewassen geteeld in 2016-2017 waren:
katoen: 10,67 miljoen balen (-7,6%); rietsuiker:  73,6 miljoen ton (+12,4%); rijst: 6,84 miljoen ton (-0,7%); maïs:  6,1 miljoen ton (-16,3%); graan:  25,7 miljoen ton (-0,6%); andere teelten: katoenzaad, koolzaad, zonnebloem en koolzaadolie: de totale productie daalde van 3,27 miljoen ton (zaden) en 0,462 miljoen ton (olie) in 2015-2016 naar 3,13 miljoen ton (zaden) en 0,446 miljoen ton (olie) in 2016-2017.

Export (2016-2017) - suiker: USD 66,5 miljoen (-49,7%) ; rijst: USD 1,17 miljard (-14,9%)

Landbouwproductiemiddelen - Meststoffen:

Groei binnenlandse productie: -0,3%; Groei import: -5,8%; Totale beschikbaarheid van meststoffen: -1,5%. 
Import: Meststoffen USD 478 miljoen - Insecticiden USD 110 miljoen

Landbouwproductiemiddelen - Mechanisatie:

Lokale productie van landbouwtractoren: 37.634 stuks. 
Import van landbouwmachines: USD 84,4 miljoen (+35,8%)

Subsectoren - Vee, Pluimvee, Zuivel en visserij

 • Vee: is goed voor 58,3% van de toegevoegde waarde in de landbouwsector en 11,4% van het bbp in 2016-2017. Veestapel: rundvee: 44,4 miljoen; buffels: 37,7 miljoen; schapen: 30,1 miljoen; geiten: 72,2 miljoen; vleesproductie: 4,06 miljoen ton; groei: vlees 6% (streefdoel 5%); groeiende vraag: vlees 6,5%; export (rood vlees) 43,1 miljoen ton/USD 163,2 miljoen (2016-2017)
 • Zuivel: melk (brutoproductie):  56,0 miljoen ton; melk (menselijke consumptie):  45,2 miljoen ton / productiegroei: melk 3,19% (streefdoel 8%), groeiende vraag: melk 5%
 • Pluimvee: de op 10 landen na grootste producent ter wereld. Investeringen in pluimvee: PKR 700 miljard; Jaarlijks groeipercentage: 8-10%; Aandeel in bbp: 1,4%; Aandeel in landbouw 7,1% - in veestapel 12,2%; Totaal pluimveesector: Eendagskuikens 1.037 miljoen, vogels 1.108 miljoen, eieren 17,08 miljard, vlees van gevogelte 1,27 miljard ton
 • Visserij: Mariene en binnenlandse visproductie:  520.000 metrieke ton (375.000 mariene productie).  Export van vis en visbereidingen: 103.277 metrieke ton - USD 276 miljoen.

(Bron: Economic Survey of Pakistan  2016-2017)

Wat maakt deze sector interessant voor Vlaamse bedrijven?

 • door de landbouw gedreven economie
 • sterkere mechanisatie van landbouwbedrijven
 • grote marge voor het bewaren van levensmiddelen
 • groeiende trend naar bewerkte voedingsmiddelen

Tips marktbenadering

 • Werk met een tussenpersoon (agent, verdeler).
 • Neem contact op met FIT om mogelijke partners in kaart te brengen.
 • Bezoeken ter plaatse worden sterk aangeraden.
 • Neem deel aan de marktgerelateerde acties van FIT.
 • Belangrijkste vakbeurzen: www.foodtechpakistan.com/www.agroasia.net

Kansen voor Vlaamse bedrijven

 • landbouwmachines zoals tweedehandse landbouwtractoren, maaidorsers, dorsmachines, ploegen,  balenpersen, kuilverdelers, druppelirrigatiesystemen, zonnepompen enz.
 • zaden voor land- en tuinbouwproducten
 • machines voor rund- en melkveeboerderijen; melkstallen, inseminatiemateriaal en producten
 • hoogwaardig rundersperma en melkrunderen met een hoog rendement
 • machines en apparatuur voor pluimveebedrijven en broederijen, broedmachines
 • geneesmiddelen en vaccins voor rund-, melk- en pluimvee
 • pesticiden, insecticiden, herbiciden, groeibevorderaars enz.
 • materiaal voor het verwerken, behandelen en verpakken van voedingsmiddelen, fruit, groenten enz.
 • materiaal voor downstream zuivelverwerkers (boter, kaas, yoghurt, bakkerijen enz.)
 • materiaal en machines voor het ophalen en pasteuriseren van melk
 • materiaal en machines voor het verpakken van melk (karton, papier, kunststoffolie enz.)

Textiel

Pakistan is de op 3 na grootste producent (10 miljoen ton) en de op 3 na grootste verbruiker (2,5 miljoen ton) van katoen ter wereld. In de periode van juli 2015 tot maart 2016 leverde de textielindustrie USD 9,28 miljard (-0,9%) aan deviezen op. De invoer van textielmachines daalde van USD 332 miljoen vorig jaar naar USD 401 miljoen in 2016-2017, een daling met bijna 20%.

Hoofdindicatoren - Textiel

Een kwart van de industriële toegevoegde waarde – 40 % van de industriële arbeidskrachten – 40 % van de bankenkredieten aan de industriesector – gemiddeld aandeel van meer dan 62 % in de nationale export

Export (2016-2017) - Katoen en katoentextiel: USD 9,11 miljard; Synthetisch textiel: USD 167 miljoen; Wol en woltextiel: USD 61 miljoen; Totale textielexport: USD 9,34 miljard
Export (2016-2017) - Textielconfectiesector: Kousen en breigoed: USD 1,74 miljard; Confectiekledij: USD 1,70 miljard; Handdoeken: USD 578 miljoen; Tenten/canvas: USD 107 miljoen; Bedlinnen: USD 1,58 miljard; Overige confectie: USD 485 miljoen

 • Katoenspinnerijsector (2016-2017) - 523 textieleenheden; 13,26 miljoen spoelen; 140.000 geïnstalleerde rotoren; Bezettingsgraad: 84 %
 • Sokken- en kousensector - Rondbreimachines: 13.372; Vlakbreimachines: 10.646; Sokkenbreimachines: 23.241; Bezettingsgraad: 70%; Export (2016-2017): USD 1,74 miljard (-0,07%)
 • Confectiekledij - Export (2016-2017) USD$ 1,70 miljard (+5,9%)
 • Handdoekensector - Handdoekweefgetouwen: 10.000; Export: USD 578 miljoen (-3,18%)
 • Canvassector - Productiecapaciteit: +100 miljoen m²; Export (meer dan 40% van de productie): USD 107 miljoen (+56,6%)
 • Synthetisch textiel - Export (2016-2017): USD 167 miljoen (-24%)
 • Vloerkleden en tapijt - Export (2016-2017) USD 94 miljoen (+24%)

(Bron: Economic Survey of Pakistan  2016-2017)

Wat maakt deze sector interessant voor Vlaamse bedrijven?

 • ruggengraat van de lokale industrie; groot aandeel in nationale export
 • textielindustrie moderniseert voortdurend.
 • Europese fabrikanten van textielmachines doen hier goede zaken.
 • ambitieus textielbeleid (2014-19) aangekondigd door de regering.

Tips marktbenadering

 • Werk met een tussenpersoon (agent, verdeler).
 • Neem contact op met FIT om mogelijke partners in kaart te brengen.
 • Bezoeken ter plaatse/bezoeken aan vakbeurzen worden sterk.
 • Neem deel aan de marktgerelateerde acties van FIT.
 • Belangrijkste vakbeurzen: http://textileasia.com.pk/www.igatex.pk

Kansen voor Vlaamse bedrijven

 • textielmachines (weven, spinnen, afwerken, sorteren naar grootte enz.)
 • toebehoren en onderdelen voor textielindustrie
 • chemicaliën en kleurstoffen voor de textielindustrie
 • materiaal en instrumenten voor procescontrole

Chemie en Farmaceutica

Chemicaliën

De totale omvang van de chemische sector in Pakistan, met inbegrip van de door invoer gegenereerde economische activiteit en de binnenlandse productie, wordt geraamd op ongeveer USD 12 miljard. Het gaat om basischemicaliën, petrochemische producten, kunststoffen, meststoffen, verf en vernis, textielchemicaliën en -kleurstoffen, chemicaliën voor leerlooierijen en een groot aantal producten bestemd voor de farmaceutische, voedselverwerkende en formuleringsindustrie voor allerhande huishoudelijke en industriële toepassingen.

Belangrijke multinationals uit de chemische industrie in Pakistan: ICI, Clariant, BASF, Aventis, Rhodia, Ciba, Sabic, Dupont, Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Daewoo en LG.
Totale investeringen in deze sector: ongeveer USD 6 miljard
De buitenlandse directe investeringen in de chemische sector daalden van USD 88,5 miljoen in 2015-2016 naar USD 12,6 miljoen in 2016-2017.

De import van chemische en verwante producten steeg van USD 4.962 miljoen in 2015-2016 naar USD 5.286 miljoen in 2016-2017.

 • Anorganische chemicaliën en verbindingen: 443
 • Organische chemicaliën:   2.116
 • Zepen, detergenten en pasta's:  169
 • Zetmeel, lijm enz.:  65
 • Springstoffen, pyrotechnische middelen, lucifers:  1
 • Diverse chemische producten:  703
 • Overige:  629

 (Bron: SBP-PBS)

Farmaceutica

De farmaceutische markt in Pakistan, die een waarde heeft van USD 3,10 miljard, zal naar verwachting gedurende de volgende 5 jaar een jaarlijks samengesteld groeipercentage van 10% realiseren, wat meer is dan de eerder voorspelde 9,35%. De industrie was in 2016-2017 goed voor een groei op jaarbasis van 8,74%, tegenover 6,5% in 2015-2016. De industrie is goed voor 1% van het bbp en produceert bijna 29.000 producten die door de lokale overheid zijn goedgekeurd. De fabricagecomponent van de farmaceutische industrie bestaat uit plaatselijke bedrijven en multinationale ondernemingen die momenteel een marktaandeel van ongeveer 48% hebben. Er wordt aan meer dan 80% van de lokale vraag voldaan door ongeveer 455 vergunde farmaceutische bedrijven (25 multinationale ondernemingen en 426 lokale bedrijven). De kapitaalinvesteringen in de sector bedragen ongeveer USD 500 miljoen (USD 300 miljoen door multinationals).

Import (2016-2017):

 • Geneesmiddelen: PKR 76.649 miljoen (USD 613 miljoen)
 • Farmaceutische producten: USD 449 miljoen

Hoewel de lokale industrie over moderne technische mogelijkheden op het vlak van de formulering en de verpakking van farmaceutische producten beschikt, is de invoer nog steeds substantieel. De grondstoffen die de industrie nodig heeft, vormen een uitstekende kans voor onze bedrijven.

Pakistan is momenteel op zoek naar nieuwe exportmarkten voor zijn farmaceutische producten. Ongeveer 30 bedrijven voeren generische geneesmiddelen en andere farmaceutische producten uit naar Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Zuid-Afrika, Nigeria en andere Afrikaanse landen. De belangrijkste farmaceutische exportproducten zijn geneesmiddelen (80%), verbandmateriaal (16,2%) en andere medische producten (2,5%). De export van de Pakistaanse chemische sector (inclusief de farmaceutische sector) steeg in 2016-2017 lichtjes van USD 489 miljoen in 2016 naar USD 522 miljoen in 2017. (Bron: Economic survey 2016-2017)

Meststoffen

In Pakistan zijn er 9 producenten van ureum, 1 van DAP, 3 van NP, 3 van SSP, 2 van CAN en 1 van gemengde NPK's, samen goed voor een productiecapaciteit van 8.983.000 ton producten per jaar. Hoewel de geïnstalleerde productiecapaciteit voor alle producten het niveau van 8.983.000 ton producten per jaar heeft bereikt, bleef de werkelijke productie voor alle producten steken op 8.065.000 ton producten in 2016-2017 of 10,8% minder dan de geïnstalleerde productiecapaciteit. De productie van meststoffen zal naar verwachting lichtjes dalen tijdens 2016-2017 tot een niveau van 5.900.000 ton. De hoofdreden voor deze lage productie van meststoffen in het land is de inperking van gasleveringen aan de meststoffenindustrie die in mei 2010 van start ging en nog altijd van kracht is. De toevoeging van LNG als bronbrandstof voor de Pak Arab Fertilizer Company vorig jaar, zal de productie vermoedelijk een boost geven.
(Bron: Economic Survey 2016-2017)

Wat maakt deze sector interessant voor Vlaamse bedrijven?

 • De chemische, farmaceutische en meststoffensectoren zijn op zoek naar efficiënte productiesystemen.
 • Grotere vraag naar grondstoffen in de farmaceutische sector en de voedingssector.
 • Ondanks de sterke aanwezigheid van goedkope Chinese producten, blijft de vraag naar Europese producten bestaan.

Tips marktbenadering

Kansen voor Vlaamse bedrijven

 • Zuren, oplosmiddelen, peroxiden
 • Werkzame en niet-actieve stoffen, bindmiddelen
 • Etherische oliën, ingrediënten voor parfums, zeep enz.
 • Schuimwerende middelen, antioxidanten, cellulose en derivaten
 • Gelatine, lactose, gommen, harsen, moutextract
 • Kleurstoffen, aroma's en essences voor de voedings-, farmaceutische en cosmetische sectoren

Bouw

De bouwsector is goed voor 13,13% van de industriesector en 2,74% van het bbp. 7,31% van de arbeidskrachten zijn in deze sector tewerkgesteld. Deze sub sector wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende industrietakken. De bouwsector liet in 2016-2017 groeicijfers van 9,05% optekenen, tegenover 14,6% een jaar eerder. Door de forse investeringen in deze sector in het kader van het CPEC-plan zal de bouwsector de volgende jaren snel groeien. Die groei in deze sub sector is het resultaat van de snelle uitvoering van verschillende projecten, meer investeringen in kleinschalige bouwprojecten en de snelle uitvoering van ontwikkelingsplannen en andere projecten van federale en provinciale overheden. Sommige projecten/werken liepen door stakingen en politieke kwesties in het land echter vertraging op.

De DBI in de bouwsector stegen spectaculair van USD 46,7 miljoen in 2015-2016 naar USD 467,7 miljoen in 2016-2017. De subsector mijnbouw en delfstoffen is goed voor 13,91% van de industriesector en 2,9% van het bbp van het land. Deze subsector kende een groei van 1,64% tegenover 6,8% het jaar ervoor. We verwachten dat deze sector zal groeien. De steenkoolontginning in de provincie Sindh zal fors toenemen om de steenkoolcentrales te kunnen bevoorraden.

De meeste aan de bouw verwante sectoren (cement, staal, verf- en polijstmiddelen) deden het goed in 2016-2017, net als de rest van de bouwsector. De sterke vraag naar cement komt van lokale projecten in de publieke en particuliere sectoren. Die vraag zal wellicht aanhouden, gelet op de lopende en geplande projecten (zoals de snelweg tussen Karachi en Lahore, het metro-bus project in Multan, het Orange-treinproject in Lahore en het uitgebreide wegennet in het kader van de CPEC enz. In de aanloop naar de energie- en infrastructuurprojecten stelden we een forse stijging van de import van bouwmachines met 25,7% vast (van USD 223 miljoen in 2015-2016 naar USD 373 miljoen in 2016-2017).

Subsector - Cement

In de periode juli 2016 tot april 2017 leverde de cementindustrie 29,8 miljoen ton aan de plaatselijke markt, goed voor een stijging van 10,7% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Tijdens de eerste 10 maanden van BJ2017 werd een groei van 9,7% opgetekend in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar, waarbij het totaal geleverde volume (inclusief export) van 31,9 miljoen ton naar 33,8 miljoen ton steeg. Pakistaans cement wordt uitgevoerd naar Afghanistan, Zuid-Afrika, Irak, India, Sri Lanka, Tanzania, Djibouti, Mozambique, Soedan en Kenia.
Productiecapaciteit: 46,39 miljoen ton
Bezettingsgraad: 87%
Export: 4,01 miljoen ton
(Bron: Economic Survey of Pakistan 2016-2017)

Subsector - Ijzer, Staal en Metaal

De kloof tussen de binnenlandse productie en de vraag naar staal wordt in Pakistan voortdurend groter. De totale binnenlandse staalproductiecapaciteit wordt op 4,5 miljoen ton geraamd, waarvan naar schatting ongeveer 60% wordt benut (Pakistan Steel Mills benutte in 2014 minder dan 20% van zijn productiecapaciteit van 11,1 miljoen ton). Pakistan Steel Mills kampt momenteel met ernstige financiële problemen en zag zich genoodzaakt om de activiteiten stop te zetten.

De totale staalproductie daalde in BJ2016 met 9,3%, terwijl die een jaar eerder nog met 35,4% toenam.

De staalsector kampte dit jaar met 2 problemen waardoor de binnenlandse particuliere producenten hun extra capaciteit niet optimaal konden benutten. Ten eerste waren er de almaar grotere liquiditeitsproblemen bij PSM waardoor de onderneming haar activiteiten in juli 2015 volledig moest stilleggen. PSM is goed voor 10-15% van de totale staalproductie in Pakistan en is bovendien de enige producent van ruwijzer dat als basismateriaal voor allerhande staalproducten wordt gebruikt. Door het stopzetten van de activiteiten bij PSM waren particuliere staalproducenten aangewezen op geïmporteerd ruwijzer. Ten tweede leidden de nooit eerder geziene daling van de staalprijzen op de internationale markt en de instroom van goedkoop Chinees staal in het kader van het vrijhandelsverdrag tot een scherpe daling van de winstmarges bij de binnenlandse firma's. Goedkope staalproducten uit China vormen de facto een bedreiging voor heel wat staalproducenten wereldwijd. Daardoor steeg de import van staalschroot en staalproducten fors in 2016-2017. De import van ijzer en staal was goed voor en groei van 6,2%, ondanks de antidumpingrechten op de import van koudgewalste banden en platen uit China en Oekraïne.

Totale staalproductie in het land (2016-2017):

 • Staven/Blokken: 3,01 miljoen ton (+24.8%)
 • Platen/stroken/banden: 2,58 miljoen ton (+9,8%)

IMPORT (2016-2017) - IJzer en staal: USD 2.495 miljoen (USD 2.401 miljoen een jaar eerder); IJzer- en staalproducten: USD 566 miljoen (USD 530 miljoen een jaar eerder)
(Bron: Economic Survey 2016-2017)

Wat maakt deze sector interessant voor Vlaamse bedrijven?

 • het grootschalige CPEC-project van USD 46 miljard belooft grote contracten voor vooral de bouwsector op te leveren
 • grotere vraag naar uitrusting en machines in deze sectoren
 • een groter aantal geplande flatgebouwen voor commerciële en residentiële toepassingen
 • hoogwaardige residentiële projecten bieden kansen op het gebied van materialen en beveiliging.
 • individuele investeringen worden traditioneel als een veilige optie aanzien.

Tips marktbenadering

Kansen voor Vlaamse bedrijven

 • nieuwe en tweedehandse bouw- en grondverzetmachines
 • technologie en producten voor goedkope woningen
 • uitrusting en machines voor de ijzer- en staalindustrie
 • aluminiumafval – folie, banden, strips, platen
 • koper – platen, strips, kabels
 • koolstofstaal – platstaal, gewalst, producten, strips, platen
 • roestvrijstaal – staven, strips, platen, banden, buizen
 • staal – warmgewalst, koudgewalst, banden, strips, platen, gebeitste en geoliede banden, schroot, ronde en vierkante knuppels, walsdraden, verzinkte bladen van zacht staal, voorgelakte platen
 • blik – platen en banden
 • zink – blokken
 • afval van ferro- en non-ferrometalen

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Pakistan