U bent hier

Oostenrijk in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 22/07/2020

De longziekte COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, houdt ook huis in Oostenrijk, zij het niet zo dramatisch als in buurland Italië. Oostenrijk betreurt ca. 700 doden en telt ca. 20.000 besmettingen, waarvan de meesten in Tirol dat uitgroeide tot de coronahotspot. De Oostenrijkse regering besliste midden maart een hele batterij aan economische noodmaatregelen, die niet konden verhinderen dat er begin april 2020 ca. 200.000 werklozen bijkwamen. Het aantal werklozen daalde eind juni opnieuw onder de psychologische grens van 500.000 en schommelt momenteel (einde juli) rond 450.000. Echter, nog steeds bevinden ca. 850.000 mensen zich in Kurzarbeit, het Oostenrijkse equivalent van technische werkloosheid. Oostenrijk pakte, als eerste land, al op 6 april 2020 uit met een exitstrategie in verschillende stappen. Verschillende sectoren werden ondertussen voorzichtig heropgestart. Op 24 juni werden versoepelingen voor de sport- en de evenementensector aangekondigd maar het gebruik van mondmaskers wordt vanaf vrijdag 24 juli opnieuw verstrengd en wordt opnieuw verplicht in winkelwarenhuizen en in bank- en postkantoren (naast het openbaar vervoer, waar het altijd verplicht was). Reden zijn de stijgende dagelijkse infecties, die sinds begin juli oplopen tot 100/dag, met nieuwe clusters in Wenen, Boven- en Nederoostenrijk. De coronacrisis zal een zware impact hebben op de Oostenrijkse economie in 2020, waarbij het reële bbp krimpt met 7%-9% en waarbij sommige vrezen voor een golf van faillissementen in de herfst van 2020. Vanaf begin 2021 zou er dan een economisch inhaalmanoeuvre zijn, ten minste als men erin slaagt om een tweede golf te voorkomen.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek Oostenrijk
Hoofdstad
Wenen (1,91 miljoen inwoners per 01.01.20)
Oppervlakte
83.879 km² (= 2,7 x België)
Aantal inwoners
8.902.600 inwoners (per 01.01.20)
Staatshoofd
Bij de hernieuwde presidentsverkiezingen op 4/12/2016 haalde de linkse Alexander Van der Bellen (53,4%) het van FPO-kandidaat Hofer (46,6%). Van der Bellen legde op 26/01/2017 de eed af als nieuwe president van Oostenrijk.
Regeringsleider
Sebastian Kurz, opnieuw bondskanselier sinds 07/01/2020.
Taal
Duits
Munt
EUR
Belangrijke steden
Graz (331.359 inwoners), Linz (207.843), Salzburg (156.849) en Innsbruck (133.206) - per 01.01.20
Federale Regering
Sebastian Kurz, die met zijn OVP (volksdemocraten) overtuigend de parlementsverkiezingen van 29/09/2019 won, vormde een nieuwe regering met de Groenen. De eerste federale regering van OVP en Groenen werd op 7/01/2020 beëdigd.

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
417 miljard USD (543 miljard USD in België)
BBP/Capita
51.500 USD (47.472 USD in België)

Economische vooruitzichten

Oostenrijk: economische vooruitzichten voor 2019-2021

De studiedienst van Bank Austria, een deel van de Italiaanse UniCredito groep, publiceerde in februari 2020 haar verwachtingen voor de Oostenrijkse economie in 2019 (bijgestelde verwachtingen) en voor 2020-2021 (prognoses). We bekijken eerst kort hoe de Oostenrijkse economie het deed in de periode 2012-2018 en vervolgens de macro-economische kerncijfers van 2019 (vooruitzichten) en nadien voor 2020-2021 (prognoses).

De Oostenrijkse economie in 2012-2018

Oostenrijk kende in de jaren 2012-2015 een zwakke economische groei, met een reële bbp-groei lager dan 1%, duidelijk onder het EU-gemiddelde voor die periode. Dat veranderde in 2016 dankzij een hogere private consumptie als gevolg van een belastinghervorming (taxshift), die in voege trad per 1/01/2016. Bovendien bleven de consumptieprijzen onder controle in 2016 (CPI 0,9%). Enig minpunt in 2016 was de hoge werkloosheid (Eurostat: 6%).

De Oostenrijkse economie zette zowel in 2017 als in 2018 een erg goede prestatie neer, met een reële bbp-groei van resp. 2,6% en 2,7%, dankzij een hogere export. De inflatie bleef in 2017 en 2018 onder controle rond 2%. Het enige minpunt was de relatief hoge werkloosheid (voor Centraal-Europa) van 5,5% in 2017, die wel wat werd teruggedrongen tot 4,9% in 2018.

De Oostenrijkse economie in 2019 (verwachtingen) en 2020 - 2021 (prognoses)

Kerncijfers                            2017           2018         2019        2020 (verwachting)     2021 (prognoses)

Reële BBP-groei                     2,5%          2,4%          1,6%                  1,0%                         1,3%

Inflatie (CPI)                          2,1%          2,0%          1,5%                  1,5%                          1,8%

Werkloosheid (Eurostat)         5,5%          4,9%          4,5%                 4,6%                          4,6%

Begrotingstekort (% bbp)      -0,7%        +0,2%        +0,5%               +0,2%                        +0,2%

Bron: Bank Austria, 'Austria-up-to-date' (update macro-economische cijfers per februari 2020).

Verwachtingen en prognoses voor BBP-groei in resp. 2019 en 2020-2021

Bank Austria herzag haar cijfers voor reële bbp-groei in 2019 van 1,7% (initieel) naar 1,6% (recent). In de tweede helft van 2018 begon de economische motor in Oostenrijk te sputteren en de afkoeling van de economie zette verder door in de eerste helft van 2019, net zoals in de rest van Europa en in het bijzonder in Duitsland. Een sputterende economie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Oostenrijk, leidde tot minder export. Bank Austria verwacht ook in 2020 een zwakke reële BBP-groei van 1,0%. De binnenlandse vraag, gedreven door de private consumptie, zorgt ervoor dat de reële BBP groeicijfers nog acceptabel blijven in 2020 en 2021, onder de assumptie dat de economische impact van het corona-virus beperkt blijft en dat het niet komt tot een extreme verslechtering van de wereldeconomie (escalerende handelsoorlog of harde brexit). 

Verwachtingen en prognoses voor de inflatie en werkloosheid in resp. 2019 en 2020-2021

Bank Austria verwacht dat de Oostenrijkse inflatie (CPI) verder daalt tot 1,5% in 2019 en op dat niveau blijft in 2020, om vervolgens terug te stijgen tot 1,8% in 2021. De Oostenrijkse werkloosheid daalt verder tot 4,5% (Eurostat-definitie) in 2019 (verwachting) en blijft op dat niveau in 2020-2021 (prognoses). Dat niveau van werkloosheid blijft vrij hoog voor een Centraal-Europees land (in buurlanden Hongarije en Tsjechië is de werkloosheid veel lager) en is deels te wijten aan de hoge influx van vluchtelingen. De werkloosheid verder terugdringen kan enkel slagen als de opgenomen vluchtelingen kunnen worden geïntegreerd in de samenleving en aan een job geholpen worden.

Verwachtingen en prognoses voor het begrotingstekort in resp. 2019 en 2020-2021

Oostenrijk slaagde er al in 2018 in om haar begrotingstekort terug te dringen tot een licht begrotingssurplus van +0,2% van BBP. Bank Austria verwacht dat die begrotingsdiscipline zal worden aangehouden in 2019 (met zelfs een overschot van +0,5% van BBP) en ook verder in de jaren 2020-2021 (met 0,2% overschot).

Meer weten

Statistik Austria: Wirtschaftskammer Österreich - met informatie over federaties en hun leden, lokale afdelingen, etc.

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) - een handige site beheerd door het Oostenrijkse Instituut voor Economisch Onderzoek met uitgebreide statistische economische gegevens over diverse sectoren van de Oostenrijkse economie.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Oostenrijk