U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de ‘My Trade Assistant’ het land van oorsprong (country of origin), land van bestemming (country of destination) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code
 • Procedures and formalities:
 1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen
 2. General: informatie over exportdocumenten
 3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

Volgens de Oekraïense Wet van 25 februari 1994 op de Voorziening van Sanitaire en Fytosanitaire Bescherming voor Burgers (de Sanitaire Beschermingswet) is de invoer van goederen in Oekraïne onderworpen aan een sanitaire en fytosanitaire expertise en toegestaan wanneer het sanitaire en fytosanitaire certificaat dat verklaart dat de producten veilig zijn voor de menselijke gezondheid uitgereikt is door de Oekraïense Dienst voor Consumentenbescherming. Wanneer de sanitaire en fytosanitaire expertise werd uitgevoerd in het land van oorsprong van de goederen en het sanitaire en fytosanitaire certificaat in dat andere land werd uitgereikt, kunnen de resultaten van de expertise in Oekraïne erkend worden op basis van een akkoord inzake de wederzijdse erkenning van de expertiseresultaten. De expertise zal worden uitgevoerd voor elk product dat is opgenomen op de Lijst van Goederen die Onderworpen zijn aan Overheidscontrole via de Douane. De Lijst werd goedgekeurd door Resolutie N°960 van de Oekraïense ministerraad (24 oktober 2018).

Volgens de meest recente wijzigingen aan de douanewetgeving worden de voorafgaande staatscontroles aan de grens, en in het bijzonder de sanitaire, epidemiologische, veterinaire, sanitaire, fytosanitaire en ecologische controles die werden uitgevoerd door verschillende overheden, gedelegeerd aan de douane-autoriteiten volgens het “één-loket-principe” in de vorm van een voorafgaande controle van de documenten. De bedoeling is om de controleprocedures aan de grens te vereenvoudigen en te versnellen.

Verder, op grond van de EU-Oekraïense Associatieovereenkomst, heeft Oekraïne zich geëngageerd om de sanitaire en fytosanitaire maatregelen en wetgeving inzake dierenwelzijn nauwer te laten aansluiten bij die van de EU, door een mechanisme voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van sanitaire of fytosanitaire maatregelen op te richten.

In verband hiermee: zodra het equivalent formeel door de importerende partij wordt erkend, kan het volgende in werking gesteld worden:

 1. de vermindering van de fysieke controles aan de grenzen;
 2. het gebruik van vereenvoudigde certificaten;
 3. pre-listing procedures voor vestigingen, waar nodig.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie:

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Normen en certificering

De certificering van goederen (producten) is de activiteit die erop gericht is om te bevestigen dat goederen (producten) voldoen aan de lokale wettelijke vereisten in Oekraïne met betrekking tot de kwaliteit van producten en hun karakteristieken.

Geïmporteerde producten, uitgezonderd elektriciteit en producten die via pijpleidingen getransporteerd worden, worden aan een radiologische controle onderworpen. In de meeste gevallen wordt die radiologische controle uitgevoerd aan de douaneposten.

Het oorsprongscertificaat voor goederen kan vereist zijn wanneer preferentiële douanerechten van toepassing zijn, wanneer er kwantitatieve of andere beperkingen gelden voor de goederen of in gevallen waarin het certificaat vereist is volgens de Oekraïense wetgeving of internationale verdragen.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Specifiek vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Oekraïne