U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

  • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
  • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
  • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Producteisen

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Specifiek voor Oekraïne

Sanitaire en epidemische certificering. Volgens de Oekraïense Wet van 25 februari 1994 op de Voorziening van Sanitaire en Epidemische Bescherming voor Burgers (de Sanitaire Beschermingswet) is de invoer van goederen in Oekraïne onderworpen aan een sanitaire en epidemische expertise en toegestaan wanneer het sanitaire en epidemische certificaat dat verklaart dat de producten veilig zijn voor de menselijke gezondheid uitgereikt is door het Departement voor Sanitair en Epidemisch Toezicht van het Ministerie voor de Bescherming van de Gezondheid. Wanneer de sanitaire en epidemische expertise werd uitgevoerd in het land van export en het sanitaire en epidemische certificaat in dat andere land werd uitgereikt, kunnen de resultaten van de expertise in Oekraïne erkend worden op basis van een akkoord inzake de wederzijdse erkenning van de expertiseresultaten. De expertise zal worden uitgevoerd voor elk product dat is opgenomen in de State Classifier of Products and Services (ДК 016-97) of de Ukrainian Classifier of Goods of Foreign Economic Activity (ДК 017-98).

Volgens de meest recente wijzigingen aan de douanewetgeving worden de voorafgaande staatscontroles aan de grens, en in het bijzonder de sanitaire, epidemiologische, veterinaire, sanitaire, fytosanitaire en ecologische controles die werden uitgevoerd door verschillende overheden, gedelegeerd aan de overheden voor ontvangsten en rechten en uitgevoerd volgens het “één-loket-principe” in de vorm van een voorafgaande controle van de documenten. De bedoeling van deze nieuwigheid is om de controleprocedures aan de grens te vereenvoudigen en te versnellen.

Verder, op grond van de EU-Oekraïense Associatieovereenkomst, heeft Oekraïne zich geëngageerd om de sanitaire en fytosanitaire maatregelen en wetgeving inzake dierenwelzijn nauwer te laten aansluiten bij die van de EU, door een mechanisme voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van sanitaire of fytosanitaire maatregelen op te richten.

In verband hiermee: zodra het equivalent formeel door de importerende partij wordt erkend, kan het volgende in werking gesteld worden:

  1. de vermindering van de fysieke controles aan de grenzen;
  2. het gebruik van vereenvoudigde certificaten;
  3. en pre-listing procedures voor vestigingen, waar nodig.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie:

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Normen en certificering

De certificering van goederen (producten) is de activiteit die erop gericht is om te bevestigen dat goederen (producten) voldoen aan de lokale wettelijke vereisten in Oekraïne met betrekking tot de kwaliteit van producten.

Radiologische controle. Geïmporteerde producten die Oekraïne worden binnengebracht worden aan een radiologische controle onderworpen. In de meeste gevallen wordt die radiologische controle uitgevoerd aan de douaneposten.

Oorsprongscertificaat. Het oorsprongscertificaat voor goederen kan vereist zijn wanneer het volledige, verlaagde of preferentieel douanerecht van toepassing kan zijn op de geïmporteerde producten, afhankelijk van het land van herkomst (en import) van de goederen.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Specifiek vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Oekraïne