U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en documenten

Myanmar gebruikt het 8-cijferige geharmoniseerde systeem (GS) van de Werelddouane-organisatie (WDO). Een overzicht van producten en de vereiste documenten en GS-codes vindt u terug op http://www.myanmartradeportal.gov.mm. De invoerrechten op de verschillende producten vindt u terug via 'Commodity Search' op de Myanmarese Nationale Handelsportaalsite. Bij elke productcode vindt u het MFN-basistarief (Most Favoured Nation of meest begunstigde handelspartner) en het tarief voor andere ASEAN-lidstaten zoals vastgelegd in de ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFM)

Wanneer de goederen die u wil invoeren aan sanitaire en fytosanitaire maatregelen zijn onderworpen, moet u voldoen aan de speciale regelgeving die op deze producten van toepassing is. Myanmar gebruikt het 8-cijferige geharmoniseerde systeem (GS) van de Werelddouaneorganisatie (WDO). Een overzicht van producten en de vereiste documenten en GS-codes vindt u terug op http://www.myanmartradeportal.gov.mm. Myanmar volgt de SFM-normen van CODEX, ASEAN en het OIE (Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten). De Food and Drug Board Authority (FDBA) van het ministerie van Volksgezondheid oefent toezicht uit op de nationale Food and Drug Administration (FDA) en haar provinciale en lokale afdelingen. De FDBA en de FDA zijn verantwoordelijk voor het uitvaardigen en toepassen van regels en normen voor de voedings- en farmaceutische nijverheid en de bijbehorende invoer. 

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering ?

Neem contact op met onze specialisten via reglementering@fitagency.be 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Myanmar