U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Mijnbouw

Het Braziliaanse bedrijf Vale heeft een mijn in 2011 geopend in Mozambique in de stad Noatize, in de westerse provincie van Tete, een investering van 1,7 miljard. Het bedrijf is ook 35% eigenaar en operator van de Nacale Logistics Corridor met een spoorverbinding tussen Moatize en de stad Nacala met een kolenterminal. De kolen kunnen gebruikt worden in de staalsector (omzetting tot cokes) en er zijn ook lagere kwaliteitskolen die gebruikt worden voor elektriciteitscentrales. De totale reserves zijn geschat op 23 miljard ton.  

Mozambique is wat mijnbouw betreft bijna volledig gericht op kolenproductie, met belangrijke afzetmarkten in India, China en Japan. De gebrekkige infrastructuur en de wijdverspreide corruptie spelen het land echter parten. Door de klimaatdoelstellingen wordt kolen minder en minder gebruikt voor elektriciteitsproductie, wat leidt tot lagere prijzen.

Er is ook een kleine goudmijn in Manica, die wordt uitgebaad door Xtract Resources. Mining van goud gebeurt vooral informeel en komt niet in de officiële statistieken.

Gas

De enorm goede vooruitzichten voor de gassector zijn een gevolg van het ontdekken van een enorme gasreserve voor de kust van Noord-Mozambique. De eerste ontdekking was door Anadarko in 2010, een Amerikaans olie- en gas bedrijf. Daarna volgde de ontdekking van het gasveld II door ENI, de Italiaanse oliereus. Anadarko werd vorig jaar overgenomen door Occidental Petroleum. Het Franse Total kocht een belang van 26,5% in een lng-project voor een bedrag van 3,9 miljard USD. Noteer dat 90% van de enorme gasreserves al verkocht zijn en dat dit dus voor Total een deal is zonder veel risico’s.

Alle gasreserves zijn gevonden voor de kust van de provincie Cabo Delgado. Dit zijn de grootste lng-gasreserves van het Afrikaanse continent:

  • Mozambique lng-project (door Total) gewaardeerd op 20 miljard USD (exploitatie van gasveld Area 1). Het EPC-contract is gewonnen door een joint venture (Chiyoda, McDermott & Saipem), waarbij Saipem (Italië) de lead heeft. 
  • Coral Floating lng-project: een schip voor gasopslag en -liquificatie (ENI en ExxonMobil), gewaardeerd op 4,7 miljard. Dit contract is volledig in uitvoering, het schip wordt gebouwd door Samsung Heavy Industries, de Engineering door Technip/WGC.
  • Mamba gasveld / Rovuma lng-project: ExxonMobil, ENI en CNPC (China) gewaardeerd op 30 miljard USD (beide laatste exploitatie van gasveld Area 4). Het EPC-contract voor de Onshore is gewonnen door een JV van Fluor/JGC/Technip (Frankrijk). 

Naast de industriële gasinfrastructuur is er een volledige uitbouw van een nieuwe stad (settlement) met haveninfrastructuur, baggerwerken voor de gasaanleg en de volledige bouw van de wegeninfrastructuur voorzien.

Landbouw

Meer dan 71,8% van de bevolking leeft en werkt in de agrarische sector die van vitaal belang is voor het land en draagt voor 23% tot het bbp van het land. Vooral de noordelijke en de centraele provincies hebben zeer vruchtbaar land. Volgens de Food and Agriculture Organisation (FAO) is 46% van het land geschikt voor landbouw.  Echter slechts 12% van het land wordt gebruikt voor landbouwcultivatie.

De cyclonen Kenneth en Idai hebben een deel van de oogst in 2019 vernietigd, maar dankzij internationale hulp is de oogst in 2020 terug op het normale peil.

De totale waarde van de (vooral manuele) landbouw wordt geschat op 2,2 miljard USD. De belangrijkste exportproducten zijn maïs en suiker (resp. 472.000 miljoen ton en 2,7 miljoen ton).

Mozambique is echter een netto-importeur van voedsel. Vooral de slechte wegeninfrastructuur en een gebrekkige banksector speelt de lokale boeren die nood hebben aan kunstmest, pesticiden en veredelde zaden, parten. Ten slotte hebben droogte en de laatste twee orkanen en overstromingen ook meegespeeld in het feit dat meer dan 2 miljoen mensen op dit moment onzeker zijn over hun voedselvoorziening. Bovendien zijn 20 van de 128 districten volgens de FAO onderhevig aan extreme droogte, 30 zijn onderhevig aan overstromingen.

De belangrijkste geteelde gewassen zijn:

  • suikerriet (productie 466.000 ton in 2019): de productie van bruine suikerriet is gestaag gestegen, ook dankzij de opheffing van importtarieven naar de EU. Het aanbod is echter kleiner dan de binnenlandse vraag, omdat een aantal Zuid-Afrikaanse suikerrietraffinaderijen het land hebben verlaten (TSB en Tongaat Hulett);
  • graan (productie 2,5 M ton in 2019): voor 2020 wordt een vermindering in productie van 16,65% verwacht. Dit is een gevolg van de orkanen. 
  • maïs (productie 2,500 M ton in 2019): voor 2020 wordt een vermindering in productie van 16.6 M ton verwacht. Dit vooral als gevolg van de orkanen.

In de landbouw liggen de belangrijkste mogelijkheden in de verhoging van de productiviteit o.a. door meer gebruik te maken van kunststoffen en up-to-date irrigatiesystemen. Enkel door gebruik te maken van internationale financieringsprojecten of ontwikkelingssamenwerking is dit mogelijk.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Mozambique