U bent hier

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Sinds de democratisering van het land is Mongolië slechts enkele vrijhandelsovereenkomsten aangegaan. Het eerste daarvan tekende het land pas in 2015 met Japan. Mongolië heeft daarentegen wel veel lossere overeenkomsten aangegaan. Zo heeft het land in september 1995 een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting met België ondertekend, dat van kracht is sedert maart 2000. 

Mongolië is lid van de Wereld Handelorganisatie WTO sedert 1997. 

Als land sterk afhankelijk van de handel met zijn buurlanden, hecht het Mongools beleid veel belang aan vrije handel. Op ongeveer 98% van de geïmporteerde goederen wordt een vast bedrag van slechts 5% van de waarde in importkosten aangerekend. Hiermee staat het land op de 91ste plaats in de ranglijst van hoogste importtarieven. Op dit moment maakt Mongolië geen deel uit van een douane-unie. In 2016 liet het land nog weten geïnteresseerd te zijn in een toetreding tot de Euraziatische Economische Unie maar het is niet geweten in hoeverre deze onderhandelingen gevorderd zijn sindsdien.

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

De Europese Unie (EU) heeft met verschillende landen, waaronder Mongolië, handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur ervoor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten.

Producteisen

Alle normen voor producten geëxporteerd naar Mongolië worden opgesteld door het Mongolian Agency for Standardization and Metrology (MASM). Deze organisatie evalueert eveneens de conformiteit van uw producten met deze regels. Via de website van Mongolian Customs kan u de importtarieven, uitzonderingen en verboden producten nakijken (deze informatie is jammer genoeg op dit moment enkel in het Mongools te verkrijgen). Bijgeleverde documenten kunnen zowel in het Engels of Russisch zijn. Bij medische producten moeten instructies in het Mongools bijgeleverd worden.

Om uw product te exporteren naar Mongolië, hoort elke zending van een conformiteitscertificaat voorzien te zijn. Dit certificaat toont dat uw product voldoet aan alle normen gesteld door MASM. Het Mongolisch beoordelingsprogramma voor conformiteit wordt namens MASM internationaal uitgevoerd door SGS.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Mongolië