U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Een nuttig vertrekpunt is de website van de Mexicaanse douaneadministratie:

Administracion General de Aduanas  -  http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal

Deze website bevat heel wat nuttige informatie over de Mexicaanse douaneformaliteiten. Daaronder ook de Mexicaanse douanewetgeving met informatie over invoerprocedures enz.                                                              

Het Mexicaans tarief van invoerrechten is terug te vinden op de volgende website SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet). Op deze website kan men ook doorklikken om de Mexicaanse normen NOM's (Normas Oficiales Mexicanas) en technische voorschriften te consulteren die van toepassing zijn op uw product.

Om producten te kunnen importeren in Mexico, dient de Mexicaanse importeur geregistreerd te zijn in het offcieel Mexicaans register van importeurs, het zgn. 'Padrón de Importadores'. Inschrijving verloopt via de volgende link: https://www.sat.gob.mx/tramites/46063/inscribete-en-el-padron-de-importa...

Om zich te kunnen registreren als Mexicaanse importeur, dient het Mexicaans bedrijf over een Mexicaans Tax-ID nr., een zgn. RFC (Registro Federal de Contribuyente) te beschikken.  

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

De Mexicaanse tegenhanger van FAVV is SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)

Om na te gaan of het toegelaten is uw product te importeren in Mexico en om het invoercertificaat te consulteren, kunnen de volgende websites van SENASICA geconsulteerd worden :

- voor producten van dierlijke oorsprong : Módulo de consulta de requisitos para la importación de mercancías zoosanitarias

- voor producten van plantaardige oorsprong : Módulo de consulta de requisitos fitosanitarios para la importación de mercancía de origen vegetal

Vooraleer verwerkte voedingsproducten, voedingssupplementen en niet alcoholische dranken kunnen geïmporteerd worden in Mexico, dient de Mexicaanse importeur een invoervergunning te komen bij COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Meer info : https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-previo-de-importacio...

Vooraleer alchoholische dranken kunnen geïmporteerd worden in Mexico, dient de Mexicaanse importeur geregistreerd te zijn in een speciaal register van 'belastingsplichtigen mbt alcoholische dranken' : https://www.sat.gob.mx/tramites/59934/inscribete-al-padron-de-contribuye...

Ingevoerde medische uitrusting en apparatuur dient eveneens geregistreerd te worden bij COFEPRIS : https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/registro-de-dispositivo...

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie:

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmeringen@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “Latin America IPR SME Helpdesk”, een initiatief van Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in 18 landen van Latijns-Amerika via gratis informatieverstrekking en diensten (confidentieel eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, e-learning modules, case studies en webinars). De Latin America IPR SME Helpdesk, met hoofdkantoor in Spanje, wordt geïmplementeerd door een netwerk van consortiumpartners (in Brussel is dat via de Eurochamber) en doet een beroep op experts in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen. U krijgt een eerste antwoord op uw vraag binnen de 3 werkdagen. 

Voor meer info: link. Daar vindt u onder meer een rubriek met “FAQ’s” over IPR, handelsmerken, patenten, ontwerpen en copyright voor de verschillende landen; u kan uw vraag online stellen na registratie.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Mexico