U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

  • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
  • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
  • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Producteisen

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Op een aantal ingevoerde producten worden sanitaire, fytosanitaire en veterinaire controles uitgevoerd:

  • sanitaire controles: de procedures bestaan uit een nazicht van de documenten, de verpakking en de markering met betrekking tot de voedselveiligheid waarvan de te volgen voorschriften kunnen worden teruggevonden in de wet op de voedselveiligheid (Official Gazette No. 157/10 and 84/07). De gecontroleerde producten zijn voedingsproducten en ieder product en materiaal dat in contact is gekomen met voedingsproducten. Meer weten.
  • fytosanitaire controles: er worden controles uitgevoerd op de volgende producten: bepaalde soorten planten, producten van planten en andere gecontroleerde producten, agrarisch teelt materiaal, bosbouwkundig teeltmateriaal en middelen ter bescherming van planten die ingevoerd werden in de Republiek Macedonië. Meer weten.
  • veterinaire controles: dieren en producten van dierlijke oorsprong worden onderworpen aan een veterinaire controle. Meer weten.

Normen en certificering

Macedonië respecteert de meeste Europese en internationale normen. Bepaalde ingevoerde producten moeten voldoen aan technische vereisten. Meer weten. Het CE-label geeft aan dat deze eisen worden gerespecteerd.

Sancties / Strategische goederen

Standardization Institute of the Republic of Macedonia

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be . Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Beperkte dienstverlening mogelijk via reglementering@fitagency.be .

Meer weten:
  • Link naar de douane in Macedonië.

Specifieke vraag of probleem?

De dienstverlening van Flanders Investment & Trade voor Noord-Macedonië is beperkt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Noord-Macedonië