U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de ‘My Trade Assistant’ het land van oorsprong (country of origin), land van bestemming (country of destination) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code
 • Procedures and formalities:
 1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen
 2. General: informatie over exportdocumenten
 3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Op een aantal ingevoerde producten worden sanitaire, fytosanitaire en veterinaire controles uitgevoerd:

 • sanitaire controles: de procedures bestaan uit een nazicht van de documenten, de verpakking en de markering met betrekking tot de voedselveiligheid waarvan de te volgen voorschriften kunnen worden teruggevonden in de wet op de voedselveiligheid (Official Gazette No. 157/10 and 84/07). De gecontroleerde producten zijn voedingsproducten en ieder product en materiaal dat in contact is gekomen met voedingsproducten. Meer weten.
 • fytosanitaire controles: er worden controles uitgevoerd op de volgende producten: bepaalde soorten planten, producten van planten en andere gecontroleerde producten, agrarisch teelt materiaal, bosbouwkundig teeltmateriaal en middelen ter bescherming van planten die ingevoerd werden in de Republiek Macedonië. Meer weten.
 • veterinaire controles: dieren en producten van dierlijke oorsprong worden onderworpen aan een veterinaire controle. Meer weten.

Normen en certificering

Macedonië respecteert de meeste Europese en internationale normen. Bepaalde ingevoerde producten moeten voldoen aan technische vereisten. Meer weten. Het CE-label geeft aan dat deze eisen worden gerespecteerd.

Sancties / Strategische goederen

Standardization Institute of the Republic of Macedonia

Meer weten:

 • Link naar de douane in Macedonië.

Specifieke vraag of probleem?

De dienstverlening van Flanders Investment & Trade voor Noord-Macedonië is beperkt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Noord-Macedonië