U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Liechtenstein behoort met IJsland, Noorwegen en Zwitserland tot de EVA-landen. EVA staat voor Europese Vrijhandelsassociatie (Engelse afkorting EFTA). De vrijhandelsorganisatie werd in 1960 opgericht en is een handelsblok waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie. Zo is er geen politieke samenwerking tussen de leden van de EVA en vormen de lidstaten ook geen douane-unie. Het resultaat hiervan is dat de lidstaten zelf beslissen over hun handel met niet-lidstaten. Noorwegen, Liechtenstein en IJsland hebben bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met de EU om samen een vrijhandelszone te vormen, dit in tegenstelling tot Zwitserland.

Het land is sinds 1995 ook lid van de Europese Economische Ruimte (EER), samen met IJsland en Noorwegen. Bedrijven profiteren van de voordelen die de interne markt van de EU / EER biedt; in de eerste plaats het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Ook de regels voor mededinging en overheidssubsidies zijn op de drie landen van toepassing.

Op haar beurt heeft Liechtenstein ook een handelsakkoord met Zwitserland. Sinds de sluiting van het douaneverdrag in 1923 deelt Liechtenstein een gemeenschappelijk douanegebied met Zwitserland, wat betekent dat bilaterale vrijhandelsovereenkomsten tussen Zwitserland en andere landen ook van toepassing zijn op Liechtenstein. De Zwitserse frank is de officiële munteenheid in Liechtenstein.

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - www.afsca.be/professionelen/).

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Specifiek voor Liechtenstein

De instelling die de in- & uitvoer van dieren en planten controleert is het Amt für Lebensmittelkontrole und Veterinärwesen (https://www.llv.li/inhalt/11017/amtsstellen/amt-fur-lebensmittelkontroll...). De basis van de regulering is het douane-verdrag met Zwitserland, waarin de Zwitserse federale autoriteiten verantwoordelijk worden verklaard voor het grensoverschrijdende verkeer (https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/tiere-und-pflan...).

De invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong is onderworpen aan verschillende regels die bedoeld zijn om de introductie van epidemieën en het in gevaar brengen van de menselijke gezondheid te voorkomen. Regelingen ter bescherming van soorten voorkomen de exploitatie of zelfs de uitroeiing van bedreigde soorten.

De belangrijkste informatie en de officiële documenten zijn beschikbaar op de homepage van het Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Het grensoverschrijdende verkeer van dieren en dierlijke producten uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt gedocumenteerd in het TRACES-systeem (TRade Control and Expert System - https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en). Het dient voor de uitwisseling van informatie tussen de veterinaire autoriteiten.

De nieuwe fytosanitaire wet trad op 1 januari 2020 in werking in Zwitserland (en Liechtenstein). De invoer en het op de markt brengen van planten die niet voldoen aan de fytosanitaire voorschriften die in Zwitserland (en Liechtenstein) van toepassing zijn, kan ernstige gevolgen hebben voor de flora, gecultiveerde planten en het bos. Het doel van de nieuwe verordening is om de preventie te vergroten en zo het gebruik van pesticiden te vermijden. Om planten te importeren is nu een officieel certificaat vereist.

Meer weten

Btw en accijnzen

Btw-tarieven

Vanwege de douane-unie tussen Zwitserland en Liechtenstein worden beide landen als binnenlands beschouwd en zijn er dezelfde btw-tarieven van toepassing.

Een algemeen btw-tarief van 7,7%.

Een speciaal tarief voor accommodatie van 3,7% wordt toegepast op accommodatiediensten zoals bed & breakfast-accommodatie in hotels en kuuroorden, evenals in andere accommodatiemogelijkheden zoals privékamers, vakantiehuizen, studentenkamers, alpenhutten, campings, jeugdherbergen, enz.

Op de volgende diensten en producten wordt een verlaagd belastingtarief van 2,5% geheven:

  • Verkoop en invoer van water in leidingen - voedsel en additieven in overeenstemming met de Zwitserse voedselwet - vee, gevogelte en vis voor menselijke consumptie - graan - zaden, bloembollen en bloembollen, levende planten, stekken, stekken en snijbloemen en twijgen, ook in bloemstukken, boeketten, kransen en dergelijke - voedergewassen, kuilvoerzuren, strooisel voor dieren, meststoffen - gewasbeschermingsmiddelen, mulch en ander plantbedekkingsmateriaal - geneesmiddelen - kranten, tijdschriften, boeken en ander niet-reclamedrukwerk van de door de overheid te bepalen soort;
  • Diensten van de radio- en televisiebedrijven, met uitzondering van commercials en dergelijke. Verkoop met een commercieel karakter;
  • Verkopen die feitelijk zijn vrijgesteld van belasting, maar waarvoor is gekozen voor belastingheffing;
  • Bodembewerkingsdiensten op het gebied van landbouw, zoals: het ploegen, eggen, zaaien of oogsten van hooi, graan, groenten, fruit, dat rechtstreeks voorafgaat aan de productie van tegen een verlaagd tarief belastbare primaire producten, die op hun beurt hoofdzakelijk worden gebruikt voor menselijke consumptie of voor diervoeder.

Meer weten

Accijnzen

Liechtenstein heft, net als Zwitserland, accijnzen op alcohol, producten die alcohol bevatten of producten die zijn gemaakt met alcohol (meer dan 1,2% vol.) en tabak, ongeacht of ze lokaal geproduceerd werden of ingevoerd.

Meer weten

Wetgeving

Alle economische en andere wetgeving van het Vorstendom Liechtenstein, kan u vinden op de website van ‘Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein’. Hier vindt u het huidige staats- en internationaal verdragsrecht in geconsolideerde (aangepaste) vorm. Alle wijzigingen worden dus in het basisbesluit verwerkt. U kan er eveneens het ‘Landesgesetzblatt’ (het staatsblad van Liechtenstein) raadplegen.

Voor het economisch luik, kan u via Gebietssystematik (https://www.gesetze.li/konso/gebietssystematik?lrstart=94) verder zoeken.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Liechtenstein