U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

De economie van Liechtenstein is sterk gericht op de industrie, de productie en de dienstensector. Landbouw, ooit de belangrijkste economische sector in Liechtenstein, speelt tegenwoordig een kleine rol, terwijl de voordelen van de toeristische sector voor Liechtenstein als land niet uitsluitend en niet in de eerste plaats van financiële aard zijn.

Industrie

Liechtenstein heeft een zeer exportgerichte en hoogwaardige industrie. De belangrijkste branches zijn de metaalverwerking, machine- en apparatenbouw, installatiebouw, de fabricage van precisie-instrumenten, de tandheelkundige industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

Ongeveer 40% van de beroepsbevolking van Liechtenstein is werkzaam in de industriële sector. Samen met de goederenproductie genereert deze sector niet minder dan 40% van de jaarlijkse bruto toegevoegde waarde van het land. Veel industriële bedrijven opereren in zeer gespecialiseerde marktniches en een flink aantal is erin geslaagd zichzelf te vestigen als wereldmarktleiders in hun vakgebied door intensief onderzoeks- en ontwikkelingswerk.

Hoewel Liechtenstein een aantal grote industriële bedrijven herbergt, vormen de vele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) de ruggengraat van de economie. Het gemiddelde bedrijf in Liechtenstein heeft minder dan tien hooggekwalificeerde personeelsleden in dienst.

Financieel centrum

Het Vorstendom Liechtenstein herbergt een gespecialiseerd, stabiel financieel centrum met sterke internationale verbindingen. De financiële dienstverlening is de tweede belangrijkste sector, na de industriële sector.

De eerste bank van Liechtenstein werd opgericht in 1861. Sindsdien is de financiële sector uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de nationale economie. Ongeveer 16% van de beroepsbevolking werkt in deze sector.

Financiële dienstverleners gevestigd in Liechtenstein, hebben het recht om diensten te verlenen in alle landen van de Europese Unie (EU) en de EER. Vanwege de traditioneel nauwe economische betrekkingen met de buurlanden en het douane- en valutaverdrag met Zwitserland, profiteren ze ook van een bevoorrechte toegang tot de Zwitserse economische ruimte. Liechtenstein zet zich in voor de OESO-normen inzake transparantie en informatie-uitwisseling en beschikt over een doeltreffend systeem om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. De internationaal erkende ‘Financial Market Authority Liechtenstein’ is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sector van het land.

Banken hebben misschien de grootste invloed binnen de financiële dienstverlening, maar Liechtenstein is ook aantrekkelijk voor en populair bij vele andere soorten bedrijven, zoals verzekeraars, vermogensbeheerders, fondsen en trusts.

Landbouw en bosbouw

Zowel bezoekers als de lokale bevolking zijn vaak gefascineerd door het verzorgde landschap van Liechtenstein, dat bijdraagt aan de hoge levenskwaliteit in het vorstendom. Alleen dankzij het harde werk in de land- en bosbouw kan het landschap in zijn huidige vorm worden behouden.

Slechts 0,8% van de beroepsbevolking in Liechtenstein is werkzaam in de land- en bosbouw. Terwijl bosbouwactiviteiten worden uitgevoerd door de staat en gemeenten, bewerken 125 particuliere boerderijen en meer dan 20 bergboerderijen en tal van hobbybedrijven het grootste deel van de 40% van het land dat geschikt is voor landbouw.

Landbouw

De landbouw is verantwoordelijk voor een reeks milieukwesties die belangrijk zijn voor de bevolking in Liechtenstein. Deze omvatten het behoud van het gecultiveerde landschap van het land, het behoud van de vele habitats, het beschermen van de bodem door zorgvuldig landgebruik en het beschermen van het milieu door duurzame landbouwmethoden te gebruiken. Boeren zien zichzelf als dienstverleners die het landschap moeten onderhouden. Ongeveer 35% van de boerderijen in Liechtenstein is biologisch.

Door het klimaat en de topografie van Liechtenstein is het grootste deel van de voor landbouw geschikte oppervlakte grasland, dat voornamelijk wordt gebruikt voor het grazen van runderen en schapen. Ongeveer 1.300 hectare wordt gebruikt om gewassen te verbouwen, bijna al deze velden bevinden zich in de vallei. De producten die het meest verbouwd worden zijn: tarwe, gerst, maïs en aardappelen. Door het gunstige klimaat is ook wijnbouw mogelijk, zij het op kleine schaal. Desalniettemin behoort de Liechtensteinse wijn tot de beste uit de regio Oost-Zwitserland.

Dierlijke producten, met name melk en vlees, vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de boeren. Er zijn ongeveer 60 melkveebedrijven in het land die 14 tot 15 miljoen liter melk per jaar produceren. Bijna de helft van de brutoproductie van de landbouw komt uit de veehouderij.

Bosbouw

De bossen van Liechtenstein beslaan in totaal 6.865 hectare, wat overeenkomt met 43% van de totale oppervlakte van het land. Daarom zijn bossen een van de belangrijkste kenmerken van het landschap en beschermen ze, in gebieden met steile berghellingen, de bevolking tegen natuurlijke gevaren.

Het kappen van bomen gebeurt uitsluitend volgens de principes van natuurlijke sivicultuur, waarbij jaarlijks ongeveer 25.000 m³ hout wordt gekapt. Het doel is om gezonde, gestructureerde bossen in stand te houden met een goede mix van bomen die geschikt zijn voor de betreffende locatie en die op lange termijn verschillende doelen kunnen dienen.

Toerisme

Als toeristische bestemming biedt Liechtenstein de fascinatie en exotische aantrekkingskracht van een vorstendom en microstaat, evenals de mogelijkheid om de ongerepte natuur in het hart van de Alpen te ontdekken.

Liechtenstein wil niet enkel bekend staan als een succesvol zakencentrum, maar ook als een geweldige plek om te wonen, werken en bezoeken. De centrale marketingorganisatie van het Vorstendom, Liechtenstein Marketing, en de nationale toerismesector met zijn vele partners zetten zich in om het land te promoten. Zoals in de meeste landen hangt het inkomen uit toerisme af van de economische situatie, het weer en veranderende vakantietrends. Voor Liechtenstein is het geld dat door bezoekers wordt gegenereerd echter niet de enige, noch de belangrijkste bijdrage van het toerisme aan het land.

Gasten die Liechtenstein bezoeken en minimaal één nacht verblijven, komen traditioneel uit Zwitserland of Duitsland (60%). Ongeveer 15% komt uit Oostenrijk, België, Italië, Groot-Brittannië en Nederland. De overige 25% van de bezoekers aan Liechtenstein komt uit de rest van Europa, de Verenigde Staten en bijna alle andere landen over de hele wereld.

Waar liggen de kansen voor Vlaamse bedrijven?

Er worden vooral elektrische goederen ingevoerd in Liechtenstein, gevolgd door kantoormachines, wetenschappelijke instrumenten en algemene industriële machines.

Ook is er nog steeds vraag naar diensten, vooral voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in zakelijke of financiële diensten in het bijzonder, kan Liechtenstein een te overwegen bestemming zijn.

Meer weten

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Liechtenstein