U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

 • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
 • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
 • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Specifiek voor Libanon geldt het volgende:

 • Douanerechten variëren tussen 0% en 70%, met een gemiddelde van 8%. De meeste producten zijn onderhevig aan een tax van 5% of minder.
 • Het btw-tarief bedraagt 10%.
 • De tijdelijke invoer van stalen en demonstratiemateriaal is vrijgesteld van douanerechten. Publiciteitsmateriaal wordt wel belast.
 • Het Associatieverdrag tussen Libanon en de EU heeft een vrijhandelszone gecreëerd. Voor bepaalde (landbouw)producten blijven douanerechten gelden.

Meer weten

Producteisen

Normen en certificering

De normen worden door het Libanese normaliseringsorganisme Libnor opgesteld. Deze openbare instelling, verbonden aan het ministerie van Industrie, heeft als opdracht de ingevoerde of op de lokale markt aanwezige producten van het label NL ('norme libanaise') te voorzien. De meerderheid van de normen werden overgenomen van de internationale, Europese en regionale normen.

Libnor, dat talrijke protocolakkoorden (MoU) en akkoorden met verschillende Europese en Arabische normaliseringsorganismen heeft afgesloten, is lid van:

 • Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)
 • Codex Alimentarius
 • Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO)
 • Comité Européen de Normalisation (CEN)

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen 

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Libanon