U bent hier

Zakendoen in Laos

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Het is heel moeilijk om de markt te benaderen, tenzij het bedrijf zijn eigen private contacten heeft.

U heeft misschien de neiging om een oordeel klaar te hebben, omdat veel van uw ervaringen in Laos anders zijn dan die in uw thuisland. Vel geen oordeel. Dit zou oneerlijk en onproductief zijn en uw doeltreffendheid kunnen ondermijnen. Indien u een oordeel velt, is er een grote kans dat uw partners in Laos u als arrogant zullen beschouwen.

Wanneer u voor de eerste keer aankomt in de Democratische Volksrepubliek Laos als een buitenlandse zakenman of -vrouw of een technisch adviseur, wees dan voorbereid op een zekere mate van scepticisme en gereserveerdheid van de kant van uw nieuwe Laotiaanse collega's. Hoewel ze beleefd zijn, zullen sommige niet meteen van bij het begin hun oprechte vriendschap aanbieden, terwijl anderen misschien zullen overdrijven. Uw managementmethoden zullen misschien als onpraktisch worden beschouwd. U moet zich van bij het begin bijna uitsluitend inspannen om geaccepteerd, betrouwbaar en geloofwaardig te worden. Vraag uw partner naar zijn familie, tradities, cultuur en de provincie of het dorp waar hij of zij leeft. Dit is niet enkel bedoeld om een relatie op te bouwen, maar het zal u ook helpen om uw partner beter te begrijpen. U weet waar hij of zij vandaan komt.

Hou in uw achterhoofd dat de mensen van Laos trots zijn op hun lange en goed ingeburgerde tradities. U zal waarschijnlijk heel wat inspanningen moeten leveren om ze ervan te overtuigen dat u hen iets te bieden heeft. Het komt vaak voor dat ze om advies vragen over hoe ze hun beheer of organisatie, bijvoorbeeld, kunnen verbeteren. Dit kan uit beleefdheid zijn om uw positie als buitenlandse adviseur in de verf te zetten. Ze zullen misschien niet verwachten dat u hun verzoek ernstig neemt. Ze zullen inderdaad misschien zelfs beledigd zijn wanneer u onmiddellijk verbeteringen voorstelt. Denk eraan dat ze u misschien als een bedreiging of lastpost beschouwen zoals westerse consulenten soms worden beschouwd wanneer ze organisaties in hun eigen land evalueren.

Via een tussenpersoon

Het is sterk aan te bevelen om samen te werken met lokale agenten die hun kantoor in Thailand of Vietnam hebben, aangezien zij kleinschalig zijn en de kleine Laotiaanse markt kunnen bedienen.     

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Enkele veel voorkomende types bedrijven zijn:

 • Volledig eigenaarschap (buitenlanders en lokale mensen of zakenmensen kunnen die bedrijfsvorm aanvragen in Laos).
 • Joint venture (buitenlanders of lokale mensen kunnen de joint venture oprichten).
 • Bedrijf op basis van een overeenkomst (buitenlandse bedrijven kunnen het contract of de overeenkomst met de lokale partners opstellen om producten en goederen uit Laos te bestellen of vice versa).

U kunt meer informatie vinden op de website van de Laotiaanse investeringsdienst: http://www.investlaos.gov.la.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

U kunt de volgende organisaties contacteren voor bijstand:

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

De grootste bank in Laos is BCEL. Dit is de meest geavanceerde bank die zelfs online banking aanbiedt (maar hiervoor moet u een hoge maandelijkse bijdrage betalen). Er zijn ook buitenlandse banken actief in Laos vanuit de naburige landen, en ook vanuit Korea en Australië. Buitenlanders hebben doorgaans een werkvergunning nodig om een bankrekening te openen. Bovendien mag u er niet van uit gaan dat een buitenlandse bank die actief is in Laos en waarbij u een bankrekening heeft in uw thuisland het gemakkelijker zal maken voor u als reiziger om uw geld op te nemen van die bank hier in Laos. De banken in Laos zijn afgezonderd van de rest van de wereld. Uw ANZ-rekening in Australië geeft u geen recht op speciale privileges van het ANZ-kantoor in Laos. De banken in Laos hebben over het algemeen beperkte openingsuren.

Do's en don'ts

Aangezien Laos vele jaren afgezonderd is geweest van de rest van de wereld, en in het bijzonder van de westerse cultuur, is het aan te raden de informatie hieronder te lezen over wat u het best wel en best niet doet om de culturele gevoeligheden te respecteren wanneer u in Laos rondreist (bron: Nationale Toerismeautoriteit van Laos).

 • Het Laotiaanse woord voor hallo is "sabaidee" en wordt meestal met de glimlach uitgesproken. Aanrakingen of blijken van affectie in het openbaar zullen uw gasten in verlegenheid brengen.
 • De Laotianen begroeten elkaar traditioneel door hun handpalmen tegen elkaar te drukken tot een "nop". Het is echter ook aanvaardbaar voor mannen om elkaar de hand te schudden.
 • In Laos is uw hoofd "hoog" en zijn uw voeten "laag". Uw voeten gebruiken voor andere zaken dan stappen of sport te beoefenen wordt over het algemeen als onbeleefd beschouwd.
 • Iemands hoofd aanraken is heel, heel onbeleefd.
 • De Laotianen stellen het op prijs wanneer hun bezoekers netjes en mooi gekleed zijn.
 • Naakt baden in het openbaar is onbeleefd.
 • Vergeet niet om uw schoenen uit te doen vooraleer u het huis van een Laotiaan of een tempel betreedt.
 • Denk eraan: uw hoofd is "hoog", uw voeten zijn "laag". Het is beleefd om lichtjes te hurken wanneer u iemand voorbijloopt die neerzit. Hou nooit iemand tegen die uw pad kruist.
 • Iemand in het openbaar kussen en omhelzen is onbeleefd. Wees discreet.
 • Laotianen speken stil en vermijden confrontaties. Roep niet en verhef uw stem niet.
 • Alvorens u een foto neemt, vraag aan de persoon in kwestie of dit mag.
 • Deel geen geschenken uit aan kinderen aangezien dit hen aanmoedigt om te bedelen. Doe liever een schenking aan een gevestigde organisatie of aan de dorpsoudsten.
 • Proef van het heerlijke Laotiaanse voedsel wanneer u kan. Daarmee ondersteunt u de lokale economie en de Laotiaanse boeren.
 • Wees respectvol en zorg dat u netjes gekleed bent wanneer u zich in een tempel bevindt en foto's neemt.
 • Er bevinden zich nog heel wat andere heilige voorwerpen en sites in Laos. Raak die niet aan en betreedt die plaatsen niet zonder toestemming.
 • Monniken worden vereerd en gerespecteerd in Laos. Vrouwen mogen monniken of hun gewaden echter niet aanraken.
 • Hou Laos proper en mooi door geen afval achter te laten. Door afval op te rapen geeft u het goede voorbeeld aan de Laotiaanse jeugd.
 • De illegale verkoop van wilde flora and fauna en de producten ervan vormt een gevaar voor veel inheemse soorten in Laos. Help de wilde fauna en flora in Laos te beschermen door te weigeren om dergelijke producten te kopen.
 • Elke keer dat een antiquiteit buiten Laos wordt meegenomen verliest het land een stukje van zijn erfgoed. Koop geen antieken boeddha's of andere heilige voorwerpen. Ondersteun daarentegen de lokale ambachtslui door nieuw, kwaliteitsvol handwerk te kopen.
 • Het gebruik van drugs is illegaal in Laos. De gevolgen voor u en de Laotiaanse gemeenschap kunnen zwaar zijn.

Duurzaam internationaal ondernemen

Een stijgend aantal arbeidsmigranten is momenteel op zoek naar werk in het naburige Thailand omwille van de hogere lonen, sommige legaal, maar een veel groter aantal illegaal. Laos zendt ongeveer 500 arbeiders naar Japan om een beroepsopleiding te volgen, vooral uit de sectoren van de landbouw en de bouwnijverheid.

Momenteel is het niet enkel het aantal Laotiaanse arbeidsmigranten in Thailand dat toeneemt. Het aantal arbeidsmigranten dat rond de wereld reist neemt elk jaar toe.

In 2000 waren er 174,5 miljoen arbeidsmigranten, terwijl dat aantal tegen 2013 gestegen was tot 231,5 miljoen arbeidsmigranten over de hele wereld.

De United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons (UN-ACT) waarschuwt dat illegale arbeidsmigranten altijd het risico lopen om het slachtoffer te worden van mensensmokkel, aangezien ze niet over informatie beschikken over waar ze zullen werken en het risico lopen om misleid te worden door potentiële werkgevers.

De samenwerking op het gebied van de strijd tegen de mensenhandel tussen Laos en Thailand heeft aan het licht gebracht dat 2017 mensen geïdentificeerd werden als slachtoffers van mensenhandel tussen 2011 en 2014, maar dat de reële cijfers waarschijnlijk nog veel, veel hoger liggen.

In een poging om die illegale activiteit in te dijken werkt de regering momenteel samen met UN-ACT en andere VN-agentschappen en organisaties om het publiek bewuster te maken van het risico om slachtoffer te worden van mensenhandel.

De bewustmakingsactiviteiten van de campagne zijn vooral gericht op jongeren. Ze informeren hen over het feit dat wanneer ze illegaal naar de buurlanden immigreren om werk te vinden ze het risico lopen uitgebuit en misbruikt te worden door mensenhandelaars. 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Laos