U bent hier

Marktstudies

Wellness is een relatief nieuwe trend op de binnenlandse markt in Kroatië. Deze industrie groeit elk jaar met 30 à 40% en zal naar verwachting nog sneller groeien. Bijgaande studie probeert het gezonheidstoerisme in Kroatië kort te schetsen.

De behoeften van Kroatië zijn enorm in de milieubeschermingssector, vooral in de marktsegmenten waterbeheer en afvalwaterverwerking, afvalbeheer en -verwerking en hernieuwbare energie. Deze studie gaat dieper in op het waterbeheer en de afvalverwerking in Kroatië.

Vitaminen en voedingssupplementen zijn een van de weinige categorieën voor de gezondheid van de consument waar Kroatische bedrijven de boventoon voeren. De studie geeft een overzicht van deze specifieke sector.

De chemische, farmaceutische, kunststof- en rubberverwerkende industrie vertegenwoordigt infrastructurele segmenten van de Kroatische economie. Chemische wetenschappen en aanverwante industrieën hebben een historische traditie in Kroatië. Deze lange geschiedenis en traditie hebben ertoe geleid dat Kroatië beschikt over een geschoolde en goed opgeleide beroepsbevolking in de chemische industrie. Meer info over de chemische sector in Kroatië verneemt u in bijgaande studie.

Slimme steden: dé nieuwe industrie van de 21ste eeuw. Ook voor Kroatië, waar meer dan 40 van de in totaal 128 steden gebruik maken van slimme oplossingen.

Wat maakt een stad tot een 'Smart City'? Wat moeten steden weten om toegang te krijgen tot EU-fondsen die hen kunnen helpen om te investeren in slimme stadsoplossingen? Wat zijn meestal de grootste uitdagingen bij het realiseren van slimme oplossingen? In deze studie vindt u een antwoord op deze vragen en leest u meer over 'Smart Cities' in Kroatië.

Het opkomen van de recente trend in biovoedsel heeft gezorgd voor heel wat veranderingen in de voedselmarkt van Kroatië. Het koopgedrag van de Kroaten is deze trend beginnen volgen en de distributiekanalen hebben zich aangepast. In deze geüpdate marktstudie krijgt u een uitgebreid overzicht op de recentste ontwikkelingen in deze industrie.

Vandaag de dag is de ICT-sector booming business, maar geldt dat ook voor Kroatië? Op welke manier heeft Kroatië zich aangepast aan de digitale revolutie? Werp in deze sectorstudie een blik op de evolutie van de ICT in Kroatië en hoe die ontvangen wordt bij zowel de zakenwereld als de openbare instellingen.

Hoe stelt het systeem voor ouderenzorg het bij het nieuwste lid van de Europese Unie? In deze sectorstudie krijgt u een uitgebreid inzicht in de infrastructuur rond ouderenzorg in Kroatië. Niet alleen wordt er een blik geworpen op de sociale zekerheid en wordt er vooruitgekeken naar het zorgbeleid van de toekomst, ook de niet-institutionele diensten, de kosten en mogelijkheden tot financieren van de ouderenzorg worden uitgediept.

De automatisering speelt een grote rol in de moderne globale economie. Dit is in Kroatië niet anders. De industriële sector in Kroatië is intensief aan het veranderen en de effecten van een strategisch doordachte herstructurering zijn duidelijk zichtbaar op vele gebieden. Lees meer hierover in deze sectorstudie.

In het algemeen heeft Kroatië een goed transportnetwerk, zowel binnen Kroatië als met de andere Europese landen. Toch is er nog steeds een diepe kloof tussen de verschillende soorten transport. Bijgaande studie tracht een goed beeld te schetsen van de Kroatische logistieke en transportsector.

Met een zee-oppervlakte van 31.067 km², meer dan 1.246 eilanden en een kustlijn van 1.800 km, heeft Kroatië een lange traditie in de visserij. Dit betekent voor de Kroatische bevolking een belangrijke bron aan inkomsten. Voeg daar nog bij dat vis gezonde voeding is en dat visserij een belangrijk gegeven is voor het kusttoerisme.

Deze paper tracht een duidelijk overzicht te geven van de Kroatische vissector.

Ondanks de ongunstige economische omstandigheden en structurele problemen die nog steeds aan de grondslag liggen om de hernieuwbare energiesector verder te ontwikkelen, heeft Kroatië goede vooruitgang geboekt om een ​​aanzienlijke hoeveelheid aan elektriciteit (voor eigen gebruik) uit hernieuwbare energiebronnen te winnen.

Deze studie bevat interessante informatie voor Vlaamse bedrijven actief in de hernieuwbare energiesector.

Vandaag de dag is de televisie alomtegenwoordig. Ook in Kroatië verovert de TV alle huiskamers. Kroatië telt 1.584.000 geregistreerde televisietoestellen en dit voor een land met 4,4 miljoen inwoners. Wenst u meer te weten over de broadcastingsector in Kroatië, dan brengt bijgaande studie over deze specifieke markt u soulaas.

In deze marktstudie krijgt u een beknopt overzicht van de Kroatische vleessector en verneemt u meer over de huidige marktstructuur en regelgeving.

Pagina's