U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Om de economische groei van het land (die zich op lange termijn niet enkel kan baseren op seizoenstoerisme en de bloei van de scheepswerven) te behouden en voort te zetten, ondervinden de Kroatische bedrijven meer en meer de nood om hun machineparken en bedrijfsinstallaties te moderniseren of te vernieuwen.

De mechanische, de energie- en de bouwsector worden in dat opzicht op korte termijn opgeroepen om een belangrijke rol te spelen om Kroatië te helpen zijn industriële productie te optimaliseren en opnieuw de prominente plaats in te nemen die het land vroeger had tussen de andere republieken van ex-Joegoslavië.

Toeristische infrastructuur en de uitrusting in de horecasector

De hotels en de andere overnachtingsplaatsen voor toeristen hebben momenteel immers nood aan diverse geavanceerde apparatuur om de concurrentie met de andere mediterrane landen aan te (blijven) kunnen.

Meer weten:

Chemie

Het zoeken naar en het produceren en verdelen van aardolie is een belangrijke activiteit in Kroatië, waardoor er een aanzienlijke petrochemische industrie is ontstaan. Na de sector van aardoliederivaten heeft die van de farmaceutische producten ook een internationale reputatie verworven.

Meer weten:

Transport  

Transport in het algemeen, en vooral alle gereedschap en uitrusting voor het aanleggen van autosnelwegen. Het gaat in dit geval om een project van epische proporties, dat erop gericht is om in drie of vier jaar tijd het binnenland van Kroatië te verbinden met de Adriatische kust, en waar naar schatting 1,5 miljard euro in wordt geïnvesteerd (de eerste stukken weg, naar de havens van Rijeka en Split, zijn onlangs geopend).

Meer weten:

Energie-infrastructuur

In de eerste plaats de grote investeringsprojecten (opgedeeld in meerdere fases) van de gemengde vennootschap DRUZB-ADRIA die de oliepijpleidingen beheert die lopen van Rusland naar Kroatië. Onlangs heeft de regering beslist om dit project niet door te trekken naar de Adriatische kust om de natuur en het toerisme daar veilig te stellen, maar om het project af te buigen vanaf de stad Delnice (45 km van de kust) naar Triëste in Italië. Tegelijk is het accent gelegd op de versnelde bouw van thermische centrales (hoofdzakelijk op aardgas) en windmolens.

Meer weten:

Materiaal voor de bouwsector

In het bijzonder afwerkingsmateriaal, isolatiemateriaal en materiaal om woningen binnen en buiten in te richten. Er valt op te merken dat deze sector sterk ondersteund wordt door het bestaan van woonspaarplannen.

Meer weten:

Voedselverwerking

De sector van de voedingsmiddelen en dranken is bijzonder goed ontwikkeld in Kroatië. Hij vertegenwoordigt ongeveer 20% van de industriële productie van het land en omvat veel van de grootste bedrijven. De sector bevoorraadt de binnenlandse markt, inclusief de toeristen, en ook de Kroatische zones van Bosnië-Herzegovina.

Meer weten:

Telecommunicatie

Zowel de vaste als de mobiele communicatie (de mobiele communicatie staat open voor concurrentie) maken een aanzienlijke groei door, waardoor de capaciteit van de netwerken wordt uitgebreid. Er zijn ook kansen op het vlak van telecommunicatie-uitrusting voor transportinfrastructuur, zoals de tunnels op het nieuwe stuk autoweg naar de Adriatische kust.

Meer weten:

Medische sector

De medische sector doet het ook uitstekend: het medische personeel is goed opgeleid en de bevolking is veeleisend op het vlak van medische zorgen. Overigens wordt bijna de helft van de geneesmiddelen ingevoerd.

Meer weten:

Milieu

De behoeften van Kroatië zijn enorm in de milieubeschermingssector, vooral in de marktsegmenten waterbeheer en afvalwaterverwerking, afvalbeheer en -verwerking en hernieuwbare energie.

Bovendien valt er op te merken dat de invoer van industriële producten uit de Europese Unie vrijgesteld is van douanerechten.

Meer weten:

Europese Fondsen

Kroatië is een half miljard euro IPA-fondsen (Instrument voor Pre-toetredingssteun)  “misgelopen” omdat de betrokkenen niet wisten hoe, waar en bij wie ze aan te vragen.

Momenteel heeft Kroatië toegang tot de Structuurfondsen, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds. Het manna ligt voor het rapen voor heel veel beroepen, van subsidiejagers tot bouwbedrijven, leveranciers van machines en wisselstukken, gespecialiseerde software, enz.

Meer weten:

De offerteaanvragen moeten opgevolgd worden via de gebruikelijke EU-kanalen (zoals TED) maar ook op de websites van de betrokken Kroatische ministeries (Economie, Leefmilieu, Kmo’s, Regionale Ontwikkeling en Europese fondsen, enz.).

Andere marktstudies:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kroatië