U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Kenia maakt samen met Burundi, Rwanda, Tanzania en Uganda deel uit van de douane-unie de Oost-Afrikaanse Gemeenschap. Voor deze landen geldt een gemeenschappelijk invoertarief. Bijkomende hebben deze landen een gemeenschappelijke markt, dat het vrij verkeer van goederen en diensten tussen hen mogelijk maakt. De invoertarieven (Common External Tariff) is terug te vinden op de website van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap: https://www.eac.int/documents/category/eac-common-external-tariff

Daarnaast is Kenia ook lid van de gemeenschappelijke markt van Oost- en Zuid-Afrika (COMESA). Het invoeren van een douane-unie tussen deze landen is echter al meerdere keren uitgesteld. Ze is tot nu toe nog steeds niet operationeel.

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

De Europese Unie (EU) heeft met verschillende landen, waaronder de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur er voor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten.

De preferentiële invoerrechten per land van oorsprong, kunt u vinden op de Market Access Database (knop “Applied Tariffs”) van de Europese Commissie.

Producteisen


Normen en certificering

Om de kwaliteit van producten te garanderen, hebben de overheden van Kenia en Tanzania een gezamenlijk conformiteitsbeoordelingsprogramma opgesteld. Bekend als het “Pre-verification of conformity programme” (PVoC) stelt deze reglementering de productnorm voor het grote merendeel van de producten die naar het land worden geëxporteerd. De controle hiervan bevalt het Kenya Bureau of Standards (KEBS). Enkele producten worden vrijgesteld van deze normen:  

 • CKD-kits voor wagens geïmporteerd door geregistreerde fabrikanten
 • Grondstoffen ingevoerd door geregistreerde fabrikanten, waarbij kan bewezen worden dat de producten gemaakt uit deze grondstoffen voldoen aan de Keniaanse productnormen.
 • Reserveonderdelen voor industrieel gebruikt geïmporteerd door een geregistreerde fabrikant
 • drukwerk
 • Verzendingen van koeriers via Jomo Kenyatta International

Hiernaast zijn er enkele productgroepen die onderworpen zijn aan reglementeringen gesteld door andere agentschappen. Medische en farmaceutische producten dienen geregistreerd te worden bij het Pharmacy and Poisons Board (PPB), groenten, fruit en (snij)bloemen dienen geregistreerd te worden bij de Kenya Plant Health Inspectorate service (KEPHIS) en producten ter ongediertebestrijding dienen geregistreerd te worden bij het Pest Control Products Board.

In alle andere gevallen, moet elke zending voorzien worden van een Certificate of Conformity (CoC) uitgegeven door een bevoegd PVoC Agent. Dit kan een fysieke of elektronische versie van het certificaat zijn. Die laatste wordt geüpload naar het ‘Kenya Single Windows System’ waarna het door de plaatselijke autoriteiten opgevraagd kan worden. In België zijn dit SGS en Bureau Veritas. Dit hoort voor verzending van de producten te gebeuren. Gebeurt dit niet, dan volgen extra controles bij aankomst met vertraging, extra kosten en mogelijke weigering en terugzending als gevolg.

Bent u een frequente exporteur naar Kenia, dan kan u een aanvraag indienen voor een Statement of Registration (SOR) of een exportlicentie. Deze zijn respectievelijk geldig gedurende één en drie jaar en gelden als verificatie voor meerdere verzendingen gedurende de geldigheidsduur. Daarnaast is het ook mogelijk om als exporteur een Diamond Mark of Quality aan te vragen. Dit kwaliteitsmerk erkend uw product als voldoend aan de KEBS-normen. Dit blijft gedurende drie jaar geldig, mits nakoming van de voorwaarden afgesproken tussen de fabrikant/exporteur en KEBS.

Sinds 2015 moeten alle eindproducten die bedoeld zijn voor verkoop op de Keniaanse markt daarnaast voorzien worden van een Import Standardization Mark. Het verkrijgen van dit merk is echter de verantwoordelijkheid van de importeur.  

Meer informatie kan u verkrijgen via de volgende links:

Kenya Bureau of Standards 

SGS

Bureau Veritas

Intertek

Single Window System

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kenia