U bent hier

Zakendoen in Kazachstan

Eerste stappen op de markt

De registratie van rechtspersonen gebeurt in Kazachstan voortaan volgens het zogenaamde éénloketprincipe: ondernemingen moeten zich bij de bevoegde plaatselijke gerechtelijke instantie laten registeren. Die levert niet alleen het inschrijvingsattest van de onderneming af, maar ook het attest dat de onderneming is aangemeld bij de belastingdiensten. Dat laatste attest wordt afgeleverd door het Tax Committee (Belastingcomité) van het ministerie van Financiën. Samen met de registratie ontvangt de ondernemer een Business Identification Number (BIN of ondernemingsnummer). Dat nummer wordt gebruikt door de belastingdiensten en de sociale zekerheid en geeft aan in welke sector de ondernemer actief is. Om informatie met het oog op de fiscale registratie digitaal te kunnen uitwisselen, moet een digitale handtekening worden geregistreerd.

Kazachstan heeft het ASTANA-1-informatiesysteem voor digitale aangifte ingevoerd. Dat systeem is gebaseerd op het Automated System for Customs Data (ASYCUDA of geautomatiseerd systeem voor douanegegevens). Om ASYCUDA voor het digitaal indienen van douanedocumenten te kunnen gebruiken, is een registratie bij ASYCUDA nodig.

Marktbenadering

Rechtstreeks

Ondanks de voortdurende groei van de investeringen in de energiesector van Kazachstan blijft er bezorgdheid bestaan over de neiging van de regering om contractuele rechten te betwisten, wettelijke voorkeuren voor binnenlandse bedrijven in te voeren en mechanismen te creëren voor overheidsbemoeienis met de activiteiten van buitenlandse bedrijven, met name bij aanbestedingsbesluiten. In combinatie met vage en tegenstrijdige wettelijke bepalingen die vaak willekeurig en inconsequent worden gehandhaafd, versterken deze negatieve tendensen het idee dat Kazachstan niet volledig openstaat voor investeringen.

Via een tussenpersoon

Een goede verdeler is het best geplaatst om allerlei problemen op te lossen, ook op het vlak van communicatie en dienst-na-verkoop. Veel exporteurs kiezen voor een handelsbedrijf in Kazachstan om als lokale verkoopagent in te schakelen. Die agent moet er dan voor zorgen dat de douane geïmporteerde goederen vrijgeeft, onderhandelt met gevestigde groot- en/of kleinhandelaars, het product direct bij grote bedrijven of de overheid marketen en de dienst-na-verkoop verzorgen. In bepaalde gevallen, zeker wanneer er aan de overheid wordt verkocht, is een Kazachse distributeur van vitaal belang.

Een bedrijf opstarten

Meer info via onderstaande links:

Digitale communicatiekanalen

In Kazachstan is het meest gebruikte communicatiekanaal nog steeds e-mail.

Bij een eerste marktonderzoek of interesse in een product kunnen sommige verzoeken (bijv. informatie over het product, de beschikbaarheid, andere details) via de website worden verzonden.

Communicatie via Whatsapp is mogelijk bij een reeds bestaande relatie.

Hoe kan u partners of klanten vinden en screenen?

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's?

Voor nieuwe ondernemingen die pas op de markt komen, kan het verstandig zijn een Kazachse klant om vooruitbetaling van goederen en diensten te vragen, totdat beide partijen een positieve betalingsbalans hebben opgebouwd. Exporteurs moeten er ook rekening mee houden dat het voor Kazachse bedrijven steeds moeilijker wordt om toegang te krijgen tot krediet van plaatselijke banken, omdat deze banken minder toegang hebben tot internationale financiering. 

Do’s en don'ts

In Kazachstan worden afspraken doorgaans gerespecteerd, tenzij er een goede reden is om ze af te zeggen. Toch kunnen in het Kazachse businessklimaat vergaderingen worden afgezegd wegens nog dringender kwesties. Plan zakenvergaderingen minstens één tot twee maanden voor uw geplande bezoek! 

Zowel een handdruk als een mondelinge begroeting tussen zakenmensen komen voor. Mensen spreken elkaar bij de voor- of achternaam aan, afhankelijk van hun leeftijd en hun band. Uit respect worden mensen bij hun voornaam en patroniem (naam van de vader) aangesproken. Ook het gebruik van mijnheer, mevrouw of juffrouw is gebruikelijk. Vrienden of een veel jongere persoon kan u bij de voornaam aanspreken. Voor ouderen wordt traditioneel veel respect getoond.

Het uitwisselen van kaartjes is gebruikelijk. Laat uw kaartjes in het Engels en Russisch vertalen. Zakelijke onderhandelingen tijdens de lunch of het diner zijn niet ongebruikelijk. De meeste overeenkomsten worden zelfs dan gesloten. Meestal wordt daarbij whisky, wodka of cognac geserveerd en wordt er getoost op succesvolle zaken, goede relaties, enz.

Kazachen zijn uitermate gastvrij en geven graag etentjes bij hen thuis. U hoeft niet stipt op tijd te komen, maar als u meer dan 30 minuten te laat bent moet u telefonisch verwittigen. Er bestaat geen strikt protocol voor geschenken. Als u bij iemand thuis voor een etentje wordt uitgenodigd is het beleefd om een kleinigheid (zoals gebakjes) voor de gastvrouw mee te brengen.

In Kazachstan spelen cijfers een grote rol en dan vooral 7 en 9. Dit zijn 'spirituele' of geluksnummers. Als u bloemen geeft, moet u met het volgende rekening houden: voor feestelijke gelegenheden zoals huwelijken en verjaardagen moet u een onpaar aantal bloemen geven, voor een overlijden een paar aantal bloemen.

Zakenvergaderingen in Kazachstan verlopen meestal vrij ongestructureerd en hebben geen vast stramien. Kazachen houden erg vast aan tradities, maar zien in dat ze voor nieuwe ideeën moeten openstaan om vooruitgang te boeken. Vergaderingen zijn vaak een moment voor discussie en de uitwisseling van nieuwe ideeën.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is in Kazachstan goed ingeburgerd omdat de overheid het promoot. In zijn toespraak voor buitenlandse investeerders en lokale ondernemers vroeg de voormalige first president Nazarbayev hen om de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen proactief toe te passen, onder andere door klanten hoogwaardige goederen en diensten te leveren, door veiligheid op het werk te promoten, door werknemers volgens de wet te betalen en door in menselijk groeipotentieel te investeren. De president reikt elk jaar prijzen uit ('Paryz', wat 'onderscheidingen' betekent in het Kazachs) voor goede mvo-praktijken. Bedrijven die kiezen voor een mvo-aanpak, zijn vooral in de regio's (oblasts) graag gezien.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kazachstan