U bent hier

Zakendoen in Kameroen

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Kameroen is een markt dat, zoals vele Afrikaanse markten, een hoog niveau van marktkennis vereist. Bezoek de klant/partner/… altijd persoonlijk en wees extra op uw hoede voor fraude en oplichting.

Via een tussenpersoon

Lokale marktkennis is broodnodig bij het bewerken van de Kameroense markt. Deze kennis kan gevonden worden bij een agent of distributeur. Er moet bij de keuze van agent of distributeur gelet worden op de betrouwbaarheid en zijn sectorspecifieke kennis.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De Kameroense overheid streeft ernaar om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dit waar te maken heeft ze een "one-stop pilot centre" (CFCE) opgericht. In dit centrum zijn alle administratieve diensten voor het opstarten van een onderneming ondergebracht. Hierbij behoren onder andere de belastingsdienst, verzekeringen en wet- en regelgeving. Dankzij deze centrums duurt het slechts tussen de drie en vijf dagen om een onderneming in Kameroen op te richten.

Het is aangewezen om met hen contact op te nemen wanneer u er zelf een bedrijf wilt opstarten. Zij beschikken steeds over de meest recente informatie met betrekking tot wetgeving en dergelijke.

De meest gebruikte ondernemingsvormen zijn:

 • The Cameroon limited liability company (SARL)
 • The Cameroon public limited company (SA)
 • The Cameroon branch (succursale)
 • The Cameroon representative office (bureau de liaison)

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Om uw handelspartner te vinden kan u beroep doen op de lokale kamer van koophandel.

Siège Social
Rue de la Chambre de Commerce, Bonanjo, Douala
T: (+237) 233 42 67 87
    (+237) 233 42 68 55
F :(+237) 233 42 55 96

Hoe verlopen betalingen en hoge beperkt u de risico's

Indien mogelijk, vóór de verzending van de goederen of diensten een aanbetaling en, in voorkomend geval, een volledige betaling eisen. In het andere geval wordt een onherroepelijk en bevestigd documentair krediet aanbevolen. Een bankoverschrijving is alleen acceptabel als deze door een standby letter of credit kan worden gedekt.

Delcredere | Ducroire verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Delcredere voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Delcredere verzekert ook politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang. Voor specifieke informatie met betrekking tot Kameroen klikt u hier.

Tips bij het zakendoen

 • Lokale kennis van de markt is onmisbaar
 • Er dient innovatief en creatief omgegaan te worden met mogelijke tegenslagen
 • Beide landstalen (Engels en Frans) kennen helpt u bij het zakendoen
 • Bouw een lokaal netwerk op
 • Hou rekening met eventuele onduidelijkheden in de statistieken over de Kameroense markt. Deze zijn niet altijd even betrouwbaar.
 • Ouderen worden eerst gegroet
 • Houdt rekening met de verschillende religieuze achtergrond van mensen

Duurzaam internationaal ondernemen

 • De Wereldbank geeft jaarlijks een document (CPIA) vrij dat de vooruitgang van landen uit Sub-Sahara-Afrika onder de loep neemt. Het beoordeelt het beleid en institutionele ontwikkelingen.
 • Ook de Mo Ibrahim Foundation kan een belangrijke bron van informatie zijn. De organisatie geeft jaarlijks een uitgebreid rapport uit over de evoluties van het leiderschap en bestuur in Afrika.
 • De website van Transparancy International publiceert jaarlijks een 'Corruption Perception Index' en geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van overheden en zakendoen in het algemeen.

Specifieke vraag of probleem?

De dienstverlening van Flanders Investment & Trade voor Kameroen is beperkt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kameroen