U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Landbouw

De landbouw draagt voor 20-25% bij aan het bbp. 60% van de economisch actieve bevolking is momenteel werkzaam in de landbouw. Kameroen heeft de meest diverse economie in de CEMAC regio, maar toch blijft landbouw bij voorsprong de belangrijkste sector van de lokale economie.

De landbouw heeft een groot en gevarieerd potentieel wegens de verscheidenheid aan klimaten en bodems die in Kameroen aanwezig zijn. De landbouwgrond wordt geschat op ongeveer 85% van de totale oppervlakte van het land. Hiervan wordt slechts 20% bewerkt. De productie strekt zich uit van fruit tot palmolie en katoen.

De sector is opgenomen in het plan van de Kameroense overheid, Vision 2035, als een van de prioritaire sectoren. Men verwijdert de grootste belemmeringen in de sector om op deze manier de voedselzekerheid te verbeteren en zelfvoorzienend te worden in de productie ervan. Om deze doelstellingen te bereiken wordt er gefocust op de value chain en wordt de samenwerking met verschillende partners gestimuleerd, met name via coöperaties en publiek private partnerschap.

De ontwikkeling van de agro industrie zal bijdragen tot:

 • Een positieve impact op de levensstandaard van de bevolking
 • Een toename van industrialisatie in de sector
 • Een diversificatie in de export van landbouwproducten
 • Een waardestijging in de value chain

Dankzij deze positieve vooruitzichten zijn er kansen voor Vlaamse bedrijven die in deze sector actief zijn:

 • Groei in de vraag naar landbouwgrondstoffen
 • Het verwerken van de geproduceerde voeding
 • Technologieën die gebruikt worden na de oogst zoals opslag en transport

Industrie

De industriële sector is een van de topprioriteiten voor de Kameroense overheid. Aan de hand van deze sector zoekt het land economische groei en kan de armoede bestreden worden. Momenteel is de industriële sector vrij divers en is sterk aan het uitbreiden. De productie-industrie vertegenwoordigt 25-30% van het bbp van Kameroen.

Tot de belangrijkste industriële sectoren van Kameroen behoren de volgende:

 • Agro-voedingsindustrie: Kameroen is bij de grootste bierproducenten van Afrika. Er wordt jaarlijks gemiddeld 4 miljoen hectoliter geproduceerd.
 • Textielindustrie
 • Chemische industrie: De industrie is in handen van slechts enkele bedrijven, hiervan is de zeep industrie de best ontwikkelde.
 • Ijzerindustrie

De wereldeconomie is aan het verschuiven. Er komt meer globalisatie en liberalisatie van de economie. Hier speelt Kameroen dan ook op in met een investeringscharter die voorziet in economische zones waar er een aantal belastingvoordelen gelden. Zo is er onder andere een belastingvermindering van 50% voor herinvesteringen en een vrijstelling van belastingen op de aankoop van lokaal geproduceerde producten. Men wil de strategische locatie van Kameroen aan de westkust van Afrika optimaal uitspelen in de wereldeconomie.

Er zijn kansen te vinden in de export van industriële kennis en producten of machines om het productieproces vlotter te laten verlopen.

Energie

Kameroen beschikt over ongeveer 1,3GW aan geïnstalleerde energie. Hiervan is er slechts 1% hernieuwbaar. Om aan de groeiende vraag te voldoen wordt er gefocust op waterkracht- en warmtecentrales.

De energiedistributie is verdeeld over drie netten, namelijk de noordelijke, oostelijke en de zuidelijke, die elk afzonderlijk van elkaar werken. De markt werd geliberaliseerd eind de jaren ’90. Sindsdien zijn de investeringen in de sector gestegen. Het overheidsbedrijf werd in 2001 geprivatiseerd en kreeg de naam ENEO. Het staatsbedrijf Sonatrel is sinds 2018 volledig operationeel en geeft een kader voor de kleine, onafhankelijke elektriciteitsproducenten en distributeurs die naast ENEO bestaan.

Kameroen heeft een groot potentieel aan waterenergie tot wel 20GW. Dit is bij de hoogste van Afrika. Minder dan 5% van de totale energiecapaciteit wordt benut door drie sites: Lagdo (72MW), Songloulou (284MW) en Edea (265MW). Hiernaast zijn er drie projecten die momenteel gebouwd worden en op lange termijn zijn er nog 7 grootschalige projecten gepland. Naast deze grote waterkrachtcentrales zijn er nog vele kleine waterkrachtcentrales die op een mini-grid zijn aangesloten.

Naast waterenergie is er ook een groot potentieel voor zonne-energie. In Kameroen is er een jaarlijks gemiddelde van 4.9KWh/m2/dag. Zonne-energie is door onderzoek geïdentificeerd als de beste oplossing voor Kameroen op plaatsen waar waterkracht en biomassa niet mogelijk zijn, maar in praktijk zal deze technologie veel ruimer gebruikt worden. Voornamelijk in het noorden van het land is er een groot potentieel.

De overheid heeft een “Master Plan for the Development of Renewable Energy” ontworpen waarin onder meer bepaald is dat tegen 2035 25% van hernieuwbare energiebronnen afkomstig moet zijn. Om dit plan te laten slagen zijn er veel investeringen in de Kameroense energiesector nodig. Het plan zal dan ook heel wat opportuniteiten met zich meebrengen voor de Vlaamse bedrijven die actief zijn in deze sector.

Transportinfrastructuur

Wegennetwerk

Het aanleggen van veilige wegen is een van de belangrijkste voorzieningen waar de bevolking de overheid vaak om heeft gevraagd. Kameroen heeft 80.930km aan wegen waarvan slechts 7% verhard is. Politici zijn zich hiervan bewust en hebben er vaak naar gestreefd om de wens van de bevolking te vervullen.

De groeiende vraag naar wegen, in het bijzonder verharde wegen, heeft de huidige president Paul Biya niet onverschillig gelaten. Een van zijn engagementen die hij aankondigde luidde dat hij in 2018 speciale aandacht zal besteden aan de wegeninfrastructuur. De benoeming van Ndjodom Armand tot staatssecretaris van Openbare Werken voor het wegennet is zeker een teken van het grote engagement van president Biya om zijn aangekondigde programma voor het begrotingsjaar 2018 in de praktijk te brengen.

De transportinfrastructuur is een erg belangrijk gegeven voor Kameroen om de economie te laten groeien. De landbouwsector en de productie-industrie zijn bloeiende sectoren in het land maar momenteel duurt het transport nog te lang om de geproduceerde producten te kunnen exporteren.

Maritieme infrastructuur

Kameroen heeft een lange kuststrook die het land een strategische positie geeft in de Golf van Guinee. De meeste buitenlandse handel van Kameroen gebeurt via de zee en Kameroen wil dit dan ook optimaal uitspelen in de wereldeconomie.

Het land beschikt momenteel over vier havens: de haven van Douala, Kribi, Limbé en Garoua. Hiervan is de haven van Douala de belangrijkste. De haven vertegenwoordigt 95% van de buitenlandse handel van Kameroen, wat goed is voor meer dan 5 miljoen ton. Hiervan vertegenwoordigt hout 65%.

De regering heeft opmerkelijke inspanningen geleverd om de kosten en de doorlooptijd in de havens te verminderen. De oprichting van het “One-Stop-Shop for Foreign Trade” (GUCE) voor buitenlandse handel heeft bijgedragen tot een aanzienlijke verkorting van de termijn voor de behandeling van goederen waardoor de buitenlandse handel is toegenomen.

De toename aan handel kan opportuniteiten opleveren voor het aanleveren van materiaal dat gebruikt wordt in de haven.

Specifieke vraag of probleem?

De dienstverlening van Flanders Investment & Trade voor Kameroen is beperkt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kameroen