U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Algemeen

Kaapverdië ligt op 500 km van de Westkust van Afrika. Het is een archipel met 10 eilanden waarvan er 9 bewoond zijn. Het telt iets meer dan een half miljoen inwoners. Slechts 10 % van het land is geschikt voor de landbouw en het land beschikt over zeer weinig minerale bronnen. De spreiding van de eilanden over een grote oppervlakte is een rem op de economische ontwikkeling. De connectiviteit is klein en de levering van basisdiensten als elektriciteit, water en onderwijs wordt bemoeilijkt door de grote afstanden. Nochtans nam de welvaart de laatste twee decennia snel toe door de ontwikkeling van het toerisme.

De top 5 van exporterende landen naar Kaapverdië bestaat uit:

  • Portugal (bijna de helft van de Kaapverdische import!),
  • Nederland,
  • Spanje,
  • China,
  • Brazilië.

De voornaamste productgroepen zijn olieproducten, elektrische machines, andere machines, zuivelproducten en granen. Vlaanderen exporteert vooral zuivelproducten en plantaardige vetten en oliën naar deze markt.

Toerisme

De toeristische sector groeit nog altijd, maar er is nood aan diversificatie, ook binnen de sector. Het grootste deel van de toeristen komt uit Europa, zodat het land afhankelijk is van de economische groei op ons continent. De lokale munt is gebonden aan de euro. De verdere bouw van hotels zorgt lokaal voor werkgelegenheid, wat op zijn beurt de welvaart en consumptie verhoogt. De ontwikkeling van de toeristische sector maakt ook een verdere modernisering van de ICT-sector noodzakelijk.

Agro-industrie en voeding

Naast een beperkte landbouwopbrengst is de visserij belangrijk voor Kaapverdië. De laatste jaren kwam de visverwerkingsindustrie sterk opzetten, waarvan de productie voor een belangrijk deel van de export zorgt. Het toerisme zorgt ook voor mogelijkheden voor de afzet van (lokale of westerse) voedingsproducten en hotelaccessoires (zie het belang van de voedingssector voor de Vlaamse export naar Kaapverdië).

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie maakt 20% van de energievoorziening uit van Kaapverdië, een van de hoogste percentages in Sub-Sahara-Afrika. Het behoort tot een van de prioriteiten van de overheid om de afhankelijkheid van het land van fossiele brandstoffen te verlagen, een grote last voor de handelsbalans, en nog meer energie uit hernieuwbare bronnen te produceren. Daarbij ligt de focus op windenergie, maar ook zonne-energie heeft een duidelijk potentieel. Investeringen in de vele energieparken op de eilanden worden dan ook aangemoedigd door het aanmoedigen van publiek-private samenwerking en door specifieke belastingvoordelen.

Transportinfrastructuur en -diensten

Naast de verdere ontwikkeling van het toerisme ligt de prioriteit van de overheid van Kaapverdië bij de transportsector, de elektriciteitssector en een gunstig investeringsklimaat (toegang tot financiering) voor kmo's. In de transportsector ligt de nadruk op het onderhoud en de veiligheid van het wegennet, maar het is ook de bedoeling private investeerders aan te trekken voor het beheer van havens en luchthavens, en voor de verzekering van het maritiem transport. Scheepsbouw en reparatie zijn belangrijk.

Het land kan met zijn 3 diepzeehavens namelijk dienen als logistieke basis en overslagplaats voor goederen op weg tussen Europa en Sub-Sahara-Afrika. Er wordt ook gedacht aan een nieuwe diepzeehaven voor het eiland Sao Vicente.

Als eilandstaat zijn ook het voorkomen van natuurrampen en de klimaatverandering aandachtspunten voor de overheid. Mits financiering door de multilaterale instellingen biedt ook deze uitdaging mogelijkheden voor de Vlaamse export (kusterosie, alarmsystemen ...).

Informatie- en communicatietechnologie

De toeristische sector, de zakenwereld, de financiële sector en de overheidsdiensten die in actie dienen te komen bij rampen, hebben grote nood aan een moderne communicatie-infrastructuur. Er zijn dan ook opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van mobiele diensten, websites, e-commerce, mobiel betalen, e-learning, online veilingen, multimedia ... Er werd de laatste jaren al een goede basis gelegd op het vlak van infrastructuur, maar die moet verder uitgebreid worden voor de modernisering van overheidsdiensten en diensten die worden aangeboden door de private sector. Twee glasvezelkabels verbinden Kaapverdië met het vasteland (Atlantis 2 en WACS/"West African Cable System") en de glasvezelverbindingen tussen de eilanden worden verder ontwikkeld. Ook voor de ICT-sector zijn er belastingvoordelen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kaapverdië