U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

  • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
  • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
  • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Administratie der Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Op de website van de Indiase douane vindt men zeer uitgebreide en gedetailleerde douane-informatie (algemeen: http://www.cbec.gov.in/index en duty calculator: www.icegate.gov.in/Webappl/).

Met alle vragen in verband met douane, kunt u ook terecht bij de douane-attaché in de Belgische ambassade in New Delhi:
Babette Desfossez, Douaneattaché
T +32 470 76 32 17/ +919 56 07 94 42
babette.desfossez@minfin.fed.be

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De autoriteiten van India eisen dat de invoer van bepaalde producten van plantaardige of dierlijke oorsprong aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen voldoet. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Voor wat betreft producten van plantaardige oorsprong is er een lijst beschikbaar met de voorwaarden waaronder de goederen vanuit België mogen worden geïmporteerd in India (http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/html/PQO_amendments.htm). Wil u producten invoeren die niet op de lijst staan, dan moet u hiervoor zelf een aanvraag indienen.

Normen en certificering

Voor bepaalde producten heeft de Indiase overheid een verplichte certificering opgelegd. De "Bureau of Indian Standards" (www.bis.org.in/cert/ProdUnManCert.asp - mandatory certification) is hiervoor een goede bron van informatie.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in India