U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Op de website van de Indiase douane vindt men zeer uitgebreide en gedetailleerde douane-informatie. Naast de Indiase 8-cijferige douane code, vindt u ook up-to-date informatie over bijkomende verplichtingen waaraan uw goederen moeten voldoen om te kunnen worden ingevoerd in India.

Met alle vragen in verband met douane, kunt u ook terecht bij de douane-attaché in de Belgische ambassade in New Delhi:

Stefan Kessen, Douaneattaché
T +32 4707 861 62 / +91 74286 00371
stefan.kessen@minfin.fed.be

Producteisen

Verboden/beperkte/vrije invoer van producten

De Indiase autoriteiten verantwoordelijk voor buitenlandse handel publiceren een lijst van alle douanecodes (ITC HS based import policy) waarbij er wordt aangegeven of goederen vrij zijn in te voeren, met beperkingen kunnen worden ingevoerd of verboden zijn.

Producten die in EU makkelijk kunnen worden ingevoerd/uitgevoerd, zijn in India soms verboden of enkel in te voeren onder specifieke voorwaarden.

Gezien de heilige status van de koe in India, is het bijvoorbeeld verboden om vlees van koeien, kalveren of ossen in te voeren, net zoals producten die dit vlees bevatten (bv. bouillonblokjes van rundsvlees).

De invoer van tweedehands PC materiaal kan enkel onder strenge beperkingen.

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De autoriteiten van India eisen dat de invoer van bepaalde producten van plantaardige of dierlijke oorsprong aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen voldoet. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

Voor wat betreft producten van plantaardige oorsprong is er een Indiase lijst beschikbaar met welke goederen uit België/Europa mogen worden ingevoerd en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen.
Als uw plantaardig product met oorsprong België niet voorkomt in de Plant Quarantine order, dan kan uw beroepsvereniging een aanvraag tot marktopening indienen bij het FAVV. Als het FAVV beslist om een dossier op te starten met de Indiase autoriteiten, dan is dit de start van een proces van ettelijke jaren.

Voor wat betreft producten van dierlijke oorsprong, zijn er een beperkt aantal landen specifieke certificaten .

Normen en certificering

Voor bepaalde producten heeft de Indiase overheid een verplichte certificering opgelegd. Deze certificering kan enkel gebeuren door het "Bureau of Indian Standards".De producten waarvoor een certificering verplicht is, zijn heel verschillend (bepaalde voedingsproducten, staal, lampen, batterijen, schoenen,….).

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in India