U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

  India is een land met heel veel mogelijkheden door zijn diversiteit en omvang. Wie naar India kijkt om zaken te doen, moet dit doen met een open en creatieve blik.
  Indien uw sector hieronder niet beschreven wordt, neem dan zeker contact op met de 3 FIT kantoren in India zodat we de mogelijkheden voor uw bedrijf kunnen onderzoeken.

  Hernieuwbare energie

  Klimaatverandering, zware industrialisering en een toename aan commerciële activiteiten liggen aan de bron van een serieuze stijging van de vraag naar energie in India. Daarnaast is er extra druk op de elektriciteitsvoorraad door de dichtbevolkte agglomeraties en de toenemende verstedelijking. Omdat de gebruikelijke methodes voor energieopwekking (via steenkoolcentrales of met diesel) zware milieuvervuiling met zich meebrengen, heeft de Indiase regering een ambitieuze keuze voor hernieuwbare energie gemaakt.

  Een overzicht van de Indiase markt en de mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven, kan u vinden in onze marktstudie over hernieuwbare energie.

  Zonne-energie

  De overheid heeft als doel om in 2022 een geïnstalleerde capaciteit van 100 GW zonne-energie te verwezenlijken. Zo wil men voldoen aan een doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs: hernieuwbare bronnen moeten voor 40% van de totale elektriciteitsopwekking uitmaken tegen 2030.

  Om verspilling te vermijden heeft de regering de focus gelegd op de installatie van grote zonneparken. Aangezien biedingen voor de elektriciteitsprijs heel laag zijn, is het belangrijk dat de levensduur van de zonneparken hoog is en het onderhoud en de uitbating efficiënt zijn.

  Huidige stand van zaken: https://mnre.gov.in/solar/current-status/

  Windenergie

  India is een wereldspeler als het op windenergie aankomt. India is als 4de land wereldwijd gerangschikt volgens geïnstalleerde capaciteit.

  Volgens een studie van de EU is er in India een potentieel voor offshore windenergie van 70GW. De bedoeling is om tegen 2030 een offshore wind capaciteit te hebben van 30 GW. Gujarat en Tamil Nadu werden daarbij aangeduid als de belangrijkste gebieden. Een te vervullen voorwaarde om dit te verwezenlijken is een stabiele wetgeving zodat investeerders meer zekerheid krijgen. Investeringen en financiële ondersteuning van de overheid zullen nodig zijn om het doel te bereiken.

  Kansen in deze sector

  • Technologie voor optimalisatie onderhoud zonneparken
  • Technologie en kennis offshore windenergie
  • Technologie voor optimalisatie onderhoud onshore windparken

  Gezondheidszorg

  Gezondheidszorg vertegenwoordigt een markt van 193 miljard USD in 2020 en men verwacht dat deze markt zal groeien tot 372 miljard USD tegen 2022. De groei wordt gedreven door een groeiende middenklasse, een wijzigende levensvisie met focus op gezondheid, ziektes die gebonden zijn aan levensstijl en het groeiend aantal mensen met een ziekteverzekering.

  De gezondheidssector in India is opgesplitst in een publieke en private markt.

  De Indiase overheid spendeert slechts 1.2% van het BNP aan gezondheidszorg. In 2020 werd beslist om dit budget stelselmatig te verhogen naar 2.5% van het BNP tegen 2025.

  De gezondheidssector in India moet dringend uitgebouwd en gemoderniseerd worden om aan de grote noden te voldoen.

  Wegens gebrek aan fondsen bij de Indiase regering zijn de staatsziekenhuizen niet in staat om efficiënte medische zorg te leveren. Het All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) is het belangrijkste overheidsziekenhuis. Het Indiase Ministerie van Gezondheid en Sociale Verzorging regelt de aankoop van apparatuur voor overheidsziekenhuizen.

  De leemte wordt opgevuld door de Indiase private ziekenhuissector, waar efficiënte medische zorg wordt aangeboden. De private sector is goed voor 65% van alle zorguitgaven in het land.
  Het aantal privéziekenhuizen neemt elke dag toe. De belangrijkste privéziekenhuisconsortia zijn Max Hospitals, Primus Hospitals, Apollo Hospitals, Fortis Healthcare Limited, Batra Hospital & Medical Research Centre, Sir Ganga Ram Hospital, Privat Hospital, G.M. Modi Hospital, Holy Family Hospital, Khairatilal Moolchand Hospital, Rockland Hospital, Orthonova Multi-Specialty Hospital en Medanta - The Medicity.

  Doordat de private medische zorg naar Westerse normen niet zo duur is, kent het medisch toerisme in India een sterke groei.

  De tweede covid golf (april-mei 2021) heeft de pijnpunten in de Indiase gezondheidssector blootgelegd. Er was een tekort aan ziekenhuisbedden, medisch materiaal, zuurstof,… Dit probleem stelde zich niet alleen op het platteland, waar weinig medische zorg voor handen is maar ook in de steden.

  Bron: https://www.ibef.org/download/Healthcare-March-2021.pdf

  Kansen in deze sector

  • Medische apparatuur
  • Gebruiksvriendelijke diagnostische producten
  • Technologie voor tele-geneeskunde

  Lucht- en ruimtevaart

  Burgerluchtvaart

  De luchtvaartindustrie is één van de snelst groeiende sectoren. India is de 3de grootste binnenlandse luchtvaartmarkt ter wereld en de voorspelling is dat in 2024 India de UK zal voorbijsteken als 3de grootste passagiersmarkt.
  Momenteel zijn er 153 operationele luchthavens. De bedoeling is om dat aantal tegen 2040 te verhogen met 190-200. Veel van de luchthavens worden gebouwd in een privaat publieke partnership.

  De Adani groep heeft een licentie met een duurtijd van 50 jaar verkregen voor de uitbating en ontwikkeling van 6 luchthaven.

  De Indiase overheid neemt ook stappen om de passagiersvervoer betaalbaarder te maken voor meer Indiërs, waardoor de markt nog meer kan groeien.

  Kansen in deze sector

  • Innovatieve producten voor de uitbating en ontwikkeling van bestaande en nieuwe luchthavens

  Ruimtevaartsector

  Het ruimtevaartbudget van India voor het fiscaal jaar 2021-22  bedraagt 1,9 miljard euro. Ongeveer de helft van dat budget gaat naar de ontwikkeling en exploitatie van draagraketten en aanverwante activiteiten. De rest is bestemd voor ruimtevaartechnologie en -toepassingen, satellietexploitatie en -communicatie.

  Indian Space Research Organization (ISRO) is het Indiase nationaal ruimtevaart instituut. Ze hebben formele samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 33 landen en 3 multinationale organisaties. De ISRO heeft verschillende programma's zoals het Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), een technisch hoogstandje waarmee van over de hele wereld satellieten kunnen worden gelanceerd.
  In 2020 werd beslist om de ruimtevaart open te stellen voor de private sector. 

  Kansen in deze sector

  • precisiefabricage
  • speciale materialen
  • composietstructuren en -componenten
  • technologische innovatie
  • onderhoudsdiensten
  • ontwerp- en ontwikkelingsdiensten
  • documentatiediensten
  • gezamenlijke ontwikkeling van technologische producten en mogelijkheden tot samenwerking bij lange termijn projecten

  Digitale technologie

  India werpt zich op als globaal digitaal laboratorium met meer dan 20.000 technologiebedrijven. De nadruk ligt alsmaar meer op innovatie (ongeveer 50% op digitale innovatie). 

  Door het wijdverspreide gebruik van mobiele telefonie en de brede toegang tot het internet klimt India pijlsnel op de technologieladder: meer dan 75% van de Indiase bevolking heeft een mobiele telefoon en India telt intussen het op één na grootste aantal internetgebruikers ter wereld (560 miljoen – 45% van de bevolking)
  India staat ook in de mondiale top 5 van opkomende hubs voor techno-starters. Het gaat hierbij vooral om kmo's die zowat 16 miljard USD aan innovatie en technologie uitgeven, wat neerkomt op een verdubbeling van de uitgaven in de afgelopen 2 jaar. 

  De technologische doorbraak situeert zich onder meer in de sectoren van betaalbare slimme mobiele apparaten, breedbanddiensten, clouddiensten, analyse van grote hoeveelheden data en alomtegenwoordige software. Innovatie en technologische vernieuwing vinden plaats in heel wat sectoren zoals productie, transport, gezondheidszorg, bancaire en financiële diensten, overheidsdiensten en andere diensten. De covid pandemie heeft een boost gegeven aan het gebruik van digitale media voor werk, opleiding, e-commerce, betalingen en gezondheidszorg.

  Kansen in deze sector

  • Fintech (zie marktstudie)
  • e-leren – onderwijs en vaardigheden
  • tele-geneeskunde – gezondheidszorg
  • slimme energienetten – energie
  • intelligente snelwegen – infrastructuur
  • verticale landbouw – landbouw en voeding

  Startup ecosystem

  Het wordt steeds duidelijker dat India’s Startup Ecosysteem op vele verschillende manieren levendig en mainstream is geworden op vlak van werkgelegenheid, het oplossen van consumentenproblemen en in het creëren van producten voor de rest van de wereld.

  Het start-up ecosysteem van India is het afgelopen decennium enorm toegenomen, het aantal start-ups zelf is verzevenvoudigd (tot ongeveer 50.000). India blijft zijn positie behouden als het land met het op twee na grootste start-up ecosysteem ter wereld, met een totale basisgroei van 12-15 % op jaarbasis.

  FIT Bangalore heeft een marktstudie gepubliceerd over het Indiase start-up ecosysteem, waarin onder meer de huidige situatie van de Indiase startups wordt geschetst en de mogelijkheden voor de Vlaamse bedrijven.

  FIT Mumbai heeft een marktstudie gepubliceerd over het start-up ecosysteem in Maharashtra. Mumbai en Pune zijn de thuisbasis voor meer dan 12.200 actieve start-ups die zich richten op verschillende sectoren, waarvan ongeveer 1.400 tech-start-ups.
  E-commerce, fintech en consumentendiensten zijn de drie populaire sectoren in Mumbai, goed voor bijna 50 procent.
  De studie behandelt de trends en opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verkennen van mogelijkheden in India.

  Voeding en drank  

  Los van India’s sterke macro-economische factoren en grote productiebasis zijn er verschillende factoren die geleid hebben tot een verhoogde consumptie van ingevoerde voedingswaren en dranken.

  De stijgende urbanisatie heeft geleid tot een verandering in levensstijl, men eet meer buitenshuis en koopt meer reeds klaargemaakte producten. De groeiende middenklasse heeft een groter beschikbaar inkomen. De mensen worden zich bewuster dat een gezonde levensstijl belangrijk is en ze focussen op de kwaliteit van de producten. Ingevoerde producten bieden een constante kwaliteit en dat is belangrijk voor de consument. Het internationaal reizen heeft geleid tot een verandering in eetgewoontes. Vervolgens heeft een stijgend aanbod van ingevoerde producten in de supermarkt en de boom van e-commerce ervoor gezorgd dat consumenten er bewust van worden dat er andere opties zijn dan enkel de Indische keuken.

  De voedingsmarkt in India zou tegen 2025 de vijfde grootste ter wereld zijn. Tegen 2024 verwacht men dat de voeding retailmarkt meer dan €790 miljard zal bedragen. De gourmet voedingsmarkt wordt op dit moment aan €1,3 miljard gewaardeerd en kent een jaarlijkse groei van 20%.

  In de handleiding 'Manual for Food Imports' van FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) vindt u de verschillende reglementeringen en formulieren met betrekking tot de import van voedingsmiddelen in India. 

  Kansen in deze sector

  • afgewerkte en verwerkte voedingsproducten voor de georganiseerde kleinhandel
  • grondstoffen, ingrediënten en handelsgoederen voor de voedingshandel en horeca

  India is absoluut geen markt voor korte termijn gewin en heeft zijn eigen uitdagingen maar het is een markt die men niet kan negeren.

  Voor meer informatie inzake de voedings- en dranksector in India is er deze marktstudie: 'Growing opportunities in the Indian Food Market' die grote productcategorieën die relevant zijn voor Vlaamse exporteurs in kaart brengt.

  Hoe kunnen Vlaamse exporteurs van voedingswaren zichzelf positioneren in India?

  Afhankelijk van het product zijn verschillende mogelijkheden voor Vlaamse exporteurs om zichzelf te positioneren. Creativiteit is belangrijk aangezien de markt heel prijsgericht en competitief is.
  Voor producten zoals chocolade, wafels of bier is het belangrijk om de waarde van het ´land van oorsprong’ te maximaliseren.
  Lokalisatie en customization kan relevant zijn voor producten die minder bekend zijn op de Indiase markt.
  Door het gebruik van kleinere verpakkingen wordt het product toegankelijker voor een groter publiek (lagere prijs en snellere consumptie).
  Co-branding binnen het segment
  Differentiatie van het product
  Een business partner identificeren die niet enkel uw producten importeert, distribueert en commercialiseert maar ook met u werkt rond regelgeving en een marketing strategie heeft om uw product/merk te lanceren.

  Specifieke vraag of probleem?

  Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

  Ontdek wat FIT voor u kan doen in India