U bent hier

India in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
De Republiek India
Hoofdstad
New Delhi - 27,9 miljoen inwoners
Oppervlakte
3.287.590 km² (= 108 x België)
Aantal inwoners
1,3 miljard
Staatshoofd
President Ram Nath Kovind
Regeringsleider
Eerste Minister Narendra Damodardas Modi
Taal
Hindi, Engels
Munt
Indiase Rupee Wisselkoers
Belangrijke steden
Mumbai (22 miljoen inwoners), Kolkata (15,3 miljoen), Bangalore (11,2 miljoen), Chennai (10,7 miljoen), Hyderabad (9,7 miljoen), Ahmedabad (8 miljoen)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
3.150 miljard USD (594 miljard USD in België)
BBP/Capita
2.238 USD (51.268 USD in België)

Bilaterale handel met Vlaanderen

We hebben voor u per land een analyserrapport over de bilaterale handel met Vlaanderen. 

Daarnaast stellen we alle detailscijfers van de Vlaamse buitenlandse handel ter beschikking voor eigen analyse.

Ga naar de analyserapporten       Raadpleeg de detailcijfers

Economische vooruitzichten

India is één van de snelst groeiende grote economieën ter wereld. Het is eveneens één van de meest diverse landen ter wereld met vele regionale culturele verschillen.

India wordt gezien als een land met belangrijke opportuniteiten omwille van een hoge economische groei, een groeiende middenklasse en enkele belangrijke sociale hervormingen. De pandemie heeft de economische groei vertraagd maar de regering heeft een relance plan opgesteld om de economie op gang te houden/krijgen.

Het land heeft een heel aantal troeven:

 • Het ondernemen zit er bij Indiërs ingebakken.
 • Ongeveer de helft van de bevolking is onder 25 jaar en velen hebben een degelijke opleiding genoten.
 • Een groot gedeelte van de bevolking is arm, dus het groeipotentieel is enorm.
 • Heel wat Indiërs spreken vloeiend Engels wat voordelig is tijdens het zaken doen.

De regering Modi kwam in 2014 aan de macht. Enkele grote beslissingen die de regering toen genomen heeft, ter bevordering van het ondernemerschap en de verdere industrialisatie in India:

 • Met de campagne "Make in India" wou India massaal buitenlandse investeringen aantrekken. Daarnaast organiseerde de Indiase overheid campagnes rond bepaalde specifieke onderwerpen, namelijk Design in India, Digital India, Skill India, Start-up India.
   

 • Een aantal megaprojecten in sleutelsectoren werden aangekondigd (energie - transport - milieu).
   

 • Invoering van een nationale “Goods and Service Taks” (cfr. BTW) ter vervanging van lokale heffingen en belastingen.
   

 • Liberalisering van quasi alle sectoren, zowel voor binnenlandse als buitenlandse bedrijven.
   

 • De Indiase overheid streeft naar een verregaande digitalisering van administratieve procedures teneinde komaf te maken met corruptie en meer transparantie te garanderen. Dit kadert ook in de ambitie om India in de top 50 te brengen van de “Ease of doing business” ranking van de World Bank.
   

 • Introductie van pensioenregeling voor de privésector. Tot op heden waren er enkel pensioenregelingen voor overheidsfunctionarissen.

De regering was succesvol op veel vlakken en op 23 mei 2019 werd de Bharatiya Janata Party (BJP) van premier Narendra Modi met een overweldigende meerderheid voor een periode van 5 jaar herverkozen.
Tijdens de verkiezingscampagne werden beloftes gedaan betreffende de ondersteuning van de agrarische sector,  belangrijke infrastructuurwerken en bijkomende en verdere steunmaatregelen voor industriële en exportgeoriënteerde sectoren, net als belastingmaatregelen ten voordelen van de groeiende middenklasse.

Pre-covid vertoonde de economie al een vertraagde groei. De verkoop van wagens zat in het slop. Er werd toen een relance plan opgesteld dat verder werd uitgebreid naar aanleiding van de pandemie. Deze relance campagne werd gelanceerd onder de naam “Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan (self reliant India). Het is de bedoeling om India een groter en belangrijker onderdeel van de wereldeconomie te maken. Het gaat officieel niet om protectionisme maar veel maatregelen die genomen worden neigen wel in die richting.

Door de pandemie beseffen bedrijven dat te afhankelijk zijn van één land tot grote problemen kan lijden. India probeert investeerders aan te trekken die hun productie willen wegnemen uit China. Door spanningen aan de grens met China in juni 2020, is het anti-Chinese sentiment sterk aangewakkerd.

In het eerste kwartaal van 2020 daalde het BNP met 23.90%. Dit was de eerste keer dat India dit meemaakte in meer dan 40 jaar. In 2020 daalde het BNP met 7.1%. Voor 2021 wordt er een groei voorspeld van gemiddeld 9.9 % en een inflatie van 5%.

Het interim budget 2019-2020 van de regering Modi richtte zich voornamelijk op 3 zaken:

 • Jaarlijkse inkomens tot 500 000 Rs (ongeveer 5620 euro) zijn vrijgesteld van inkomensbelasting.
 • Landbouwers krijgen een jaarlijkse inkomenssteun van 6000 Rs (ongeveer 70 euro).
 • Diverse stimulerende maatregelen ten voordele van de 300 miljoen mensen uit de middenklasse.

De nieuwe begroting wordt gepubliceerd op 01/02/2021 en algemeen wordt verwacht dat deze meer maatregelen zal bevatten om de economie aan te zwengelen. Voor bepaalde producten zullen de invoerrechten stijgen.

De agrarische sector heeft het sinds jaren moeilijk. Het is een sterk gereguleerde sector en veel boeren hebben financiële moeilijkheden. Bovendien zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de centrale overheid en de staten.  De regering Modi heeft in september 2020 nieuwe wetten goedgekeurd waarbij de boeren hun goederen vrij op de markt zouden kunnen verkopen in plaats van via een door de overheid gestuurd kanaal. Sinds maanden protesteren de boeren tegen deze wetten. Ze willen zekerheid dat de overheid hun goederen nog steeds zal aankopen tegen een vooraf bepaalde minimumprijs.

India – EU vrijhandelsverdrag

De EU is India’s grootste handelspartner. De onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag waren in 2013 vastgelopen. Onlangs werden de onderhandelingen terug opgestart maar de ambities van EU en India liggen nog steeds ver uiteen.

Demonetisering – 8 november 2016

Op 8 november 2016 besliste de Indiase overheid alle 500 Rs (ongeveer 5.60 euro) en 1000 Rs (ongeveer 11.20 euro) bankbiljetten uit circulatie te halen (86% van alle bankbiljetten in omloop). Hiermee wou men het zwart geld uit circulatie te halen, hogere belastinginkomsten genereren en de digitale economie een duwtje in de rug geven. De praktische uitvoering verliep niet probleemloos, gezien het bancair systeem onvoldoende voorbereid was.

GST – Goods and Services Tax: 

Na jaren onderhandelingen tussen de centrale overheid en de staten werd de Goods and Services Taks (GST) ingevoerd op 1 juli 2017. De bestaande soorten nationale, regionale en lokale taksen werden vervangen door deze uniforme indirecte belasting, gelijkaardig aan het Europees BTW stelsel. De verdeling van de inkomsten tussen de verschillende staten en de centrale overheid bemoeilijkte de invoering van deze belasting.

Deze Goods and Services Tax is in drie types geclassificeerd (CGST, SGST, IGST).

 • Central GST en State GST: transactie van de goederen/diensten vinden plaats in 1 Staat.

 • Central GST and Integrated GST: transactie van de goederen/diensten vinden plaats in verschillende Staten.

 • IGST: ingevoerde goederen (wordt geïnd door de douane op het moment van de invoer).

Als de GST voor een bepaald product 18% is, dan zal de CGST 9% zijn en 9% SGST/IGST. Bij invoer zal de IGST 18%.

De GST is, zoals de BTW een kost voor de eindgebruiker.

De verschillende belastingtarieven voor goederen en diensten: https://cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html 

Aantrekken Directe Buitenlandse Investeringen:

De Indiase overheid hecht enorm veel belang aan het versoepelen van de regels voor buitenlandse investeerders en men verhoogde de maximaal toegelaten buitenlandse investeringen. In sommige sectoren worden zelfs 100% directe buitenlandse investeringen toegelaten zoals bv. e-commerce (voor producten gemaakt in India), spoorweginfrastructuur, toerisme, voedsel verwerkt of geproduceerd in India, etc.

Andere sectoren: verzekeringen en pensioenfondsen (49%), bewakingsfirma’s, private banken (74%)

Voor meer informatie zie: https://factly.in/sectors-fdi-allowed-india/ en https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment.aspx

In enkele sectoren zijn directe buitenlandse investeringen verboden: https://www.rbi.org.in/SCRIPTS/FAQView.aspx?Id=26#Q7 

Permanent verblijf (‘Permanent Residency Status (PRS)’) is nu ook toegelaten voor buitenlandse investeerders wanneer het minimum investeringsbedrag is bereikt en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in India