U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 •  Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 •  Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 •  Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 •  Procedures and formalities
  •  Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  •  General: informatie over exportdocumenten.
  •  Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 •  Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 •  Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Hongkong profileert zich als vrijehandelspoort, zonder handelsbarrières en met zo min mogelijk belastingen en licenties.

De import van goederen in Hongkong is gereguleerd door de Handel en Industrie Divisie van de Hongkong overheid. Voor het importeren van sommige goederen, de zogenaamde 'controlled goods', zijn licenties nodig. De lijst met 'controlled goods' is te vinden per product en per departement dat er verantwoordelijk voor is. Alle regelgeving over de licenties en vergunningen voor deze goederen staat op de volgende website: www.gov.hk/en/business/global/importexport/

Online ondersteuning en aanvragen van de nodige documenten kan via:

Hong Kong werkt met het ‘’belastingvrij’’ concept. Dit betekent dat bijna alle goederen belastingvrij te importeren zijn, maar er zijn uitzonderingen. Dit geldt voor motorvoertuigen, die te maken hebben met een ‘’inschrijvingsbelasting’’. Ook op bepaalde types alcohol, tabaksproducten en petroleumproducten zit een heffing. Meer info vindt u op de website van de Hongkong douane: www.customs.gov.hk/en/faqs/cargo_clearance/clearance/index.html.

Producteisen

Normen en certificering

Standaarden in Hongkong worden beheerd en gecontroleerd door PSIB, de Product Standards Information Bureau: www.itc.gov.hk/en/quality/psis/about.htm.

Meer informatie over standaarden, kwaliteitscontroles en accreditaties kan nagelezen worden op: www.gov.hk/en/business/global/quality/

Op de website van het Departement Industrie en Handel kunt u informatie zoeken over de specifieke vereisten voor uw product:  https://www.tid.gov.hk/english/import_export/oielc.html

Het departement Food and Environmental Hygiene is verantwoordelijk voor de reglementen omtrent voedselcontrole:  www.fehd.gov.hk/english/index.html.

Welke producten precies onder de bevoegdheid van FEDH vallen en welke procedure gevolgd moet worden bij import in Hongkong, kan geraadpleegd worden op: www.customs.gov.hk/en/trade_facilitation/prohibited_articles/imports/food/index.html

Ook wild, (bevroren of gekoeld) vlees en gevogelte vallen onder speciale importreglementen en zullen ingevoerd moeten worden vergezeld van een officieel certificaat van voedselveiligheid of met vooraf aangevraagde toestemming tot import: www.customs.gov.hk/en/trade_facilitation/prohibited_articles/imports/game_meat/index.html.

Sinds 2010 moeten alle voorverpakte voedingsmiddelen die in Hongkong worden verkocht voorzien zijn van een etiket met informatie over energie en zeven andere voedingsstoffen. Voor producten waarvan minder dan 30.000 eenheden per jaar verkocht worden in Hongkong kan een uitzondering aangevraagd worden, op voorwaarde dat bepaalde voedingsstoffen niet aanwezig zijn in het product. Meer informatie kan teruggevonden worden bij het Centrum voor Voedselveiligheid van Hongkong: https://www.cfs.gov.hk/english/index.html.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be .

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongkong