U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Voeding en dranken

Hongkong is een hoogontwikkelde markt voor voeding en dranken. Er wonen vele buitenlanders, en de lokale bevolking is in de laatste jaren sterk verwend geweest met producten uit het buitenland. Hongkong importeert meer dan 95 procent van zijn voeding aangezien er slechts een zeer beperkte locale productie mogelijk is. Bovendien is de lokale consument zich zeer bewust van voedselveiligheid en is het vertrouwen in de Chinese voedingswaren beperkt. Europese producten hebben een goed imago en bijgevolg zijn er dus mogelijkheden om de markt te bewerken.

Restaurants en bars met kwalitatief eten vanuit alle uithoeken van de wereld zijn overal aanwezig in Hongkong. Op een beperkte oppervlakte zijn er meer dan 12.000 restaurants en meer dan 1000 bars te vinden.  De stad staat in de top van de rangschikkingen van de beste restaurants in de wereld en ze worden druk bezocht door zowel de lokale bevolking, als de zakenmensen en het toenemend aantal toeristen. Iedereen kan er iets lekkers vinden binnen zijn budget. Om Hongkong extra in de verf te zetten als culinaire bestemming wordt sinds 2009 een Michelin Gids voor Hongkong en Macau uitgegeven. Gezien het hoge aantal internationale toeristen en bezoekers van het Chinese vaste land is Hongkong ook de ideale plaats om een nieuw product kenbaar te maken.

De laatste  jaren zijn er ook veel bekende chefs die een restaurant hebben geopend in Hongkong. Zoals Jamie Olivier, Nobu Matsuhisa, Joël Robuchon, Alain Ducasse, Richard Ekkebus, Pierre Gagnaire en Gorden Ramsay.

Er zijn verschillende belangrijke voedingsevenementen - zoals het Wine & Dine festival en beurzen. De beurzen waren reeds belangrijk, maar toch slagen zij er nog in om te groeien. Bovendien kan men vanuit de hele wereld kwalitatief sterke producten vinden in de rekken van de belangrijkste supermarkten, waarbij de prijs niet altijd een belangrijk element is in het succes.

Vlaamse bedrijven die topkwaliteit en exclusieve producten produceren hebben een goede kans om intrede te vinden in deze markt, die altijd op zoek is naar nieuwe producten en smaken. Het is echter ook een markt waar de concurrentie groot is, bijgevolg is aanwezigheid op de markt zeer belangrijk.

Door een toenemende bekommernis om voedselveiligheid in de regio, is Hongkong ook een belangrijke speler geworden voor organische en andere gezondheidsgerelateerde voedingsmiddelen.

Gezondheid

Hongkong is een interessante markt voor Vlaamse bedrijven in de gezondheidssector. Met een BNP van 52.700 USD per capita is Hongkong één van de meest welvarende plaatsen in Azië. De kwaliteit van de gezondheidssector is er ook erg hoog, met inwoners die de beste verzorging verwachten voor een redelijke prijs. De uitdagingen die Hongkong kent zijn ongeveer dezelfde als die van West-Europa: een ouder wordende bevolking, gelijkaardige ziektes, en de nood om de kosten van medische verzorging te drukken.

De overheid legt ook steeds meer nadruk op het belang van innovatie en ontwikkeling, ze maken extra middelen vrij om dit te promoten. Via het eind 2015 opgerichtte Innovation and Technology Bureau willen ze de coördinatie, ondersteuning verbeteren.

Vlaamse bedrijven die innovatieve, kostenbesparende en efficiëntieverhogende producten en diensten kunnen leveren, maken goede kans om in Hongkong een markt te vinden.

Meer informatie vindt u in een uitgebreide studie die Flanders Investment & Trade Hongkong maakte over de sector, te verkrijgen door contact op te nemen met FIT in Brussel.

Biotechnology is een opkomende sector met een gestage groei in Hongkong. Er wordt geschat dat er 250 tot 300 bedrijven in de sector zijn, waaronder voornamelijk bedrijven uit de gezondheidssector. Die zich focussen op pharmaceutical, medical devices, diagnostics and producten uit de Westerse geneeskunde, maar ook uit de traditionele Oosterse. De activiteiten in Hongkong zijn voornamelijk R&D, productie en marketing. Onder deze bedrijven zijn er een 70-tal beursgenoteerde berijven met een link naar Mainland China.

Hiernaast werden er ook 16 Partner State Key Laboratories opgericht, die zich bezig houden met de verschillende facetten van onderzoek in de biotechnologie.

Er werd een onderzoeksfonds opgericht en gelden vrijgemaakt door de overheid.

Infrastructuurprojecten

Hongkong blijft sterk investeren in grote infrastructuurprojecten. Het is indrukwekkend om te zien welke projecten reeds werden uitgevoerd in de afgelopen jaren op het vlak van landreclamatie en transport. Men kan zich steeds sneller en beter verplaatsen op de verschillende eilanden en ook tussen de belangrijkste eilanden onderling. De Zhuhai - Hongkong - Macau brug is ook een voorbeeld van hoe de stad naast vijf nieuwe treinverbindingen niet terugdeinst voor een enorme uitdaging om de mobiliteit naar China te bevorderen. Ook het metronetwerk blijft steeds uitbreiden zowel op Hong Kong Island als in Kowloon, maar er zijn ook plannen om Lantau op deze manier te verbinden. Verder werd er beslist om een derde landingsbaan te voorzien op Hong Kong International Airport. Ook nieuwe landreclamatie projecten worden voorzien bv aan Victoria Harbour.

Er worden steeds nieuwe projecten voorzien, zoals de uitbreiding van de metro, dus voor gedetailleerde informatie kan u contact opnemen met FIT.

Milieu en energie

Op dit moment is milieu een grote uitdaging voor Hongkong. Verschillende overheidsdepartementen en milieugroepen buigen zich al jaren over dit probleem, maar het is pas sinds kort dat de eerste stappen in het gevecht tegen de algemene vervuiling werden gezet. Vooral de luchtkwaliteit is de laatste jaren sterk achteruit gegaan in Hongkong. Ook afval vormt een grote bedreiging voor de stad, verbranding en landvulling zijn nog steeds zeer belangrijk.

Er is de laatste jaren echter weinig vooruitgang op te tekenen met betrekking tot deze materie, verschillende private en publieke projecten worden opgezet, maar het globale beleid lijkt hierop nog onvoldoende ingespeeld.

Een belangrijke stap zou zijn om milieuverplichtingen op te leggen aan schepen die in of door de territoriale wateren varen. Aangezien HongKong de vierde grootste containerhaven in de wereld is, zou dit een effect kunnen hebben, maar natuurlijk enkel indien er voldoende controle is en indien de overige havens in de regio (Shenzhen en Ghangzhou) ook volgen. Verder voorzien zij om de dieselmotoren te verminderen en de electrische wagen wint aan populariteit in Hongkong, maar de infrastructuur volgt nog niet.

Het promoten van groene gebouwen staat sinds kort ook hoog op de agenda, Aangezien commerciële en residentiële gebouwen instaan voor meer dan 90% van de energieconsumptie is hier een grote marge voor verbetering. Het is echter zo dat de overheid vooral het voorbeeld wil geven en geen dwingende richtlijnen wil opleggen. Dit heeft als gevolg dat de grote Taicoons zelf het nut van de investering in moeten zien, maar aangezien zij een grote machtspositie bezetten en zelf geen baat hebben bij de investeringen blijven de investeren bij pilootprojecten of voorbeelden van de overheid.

Hoewel in bepaalde periode van het jaar er een hoeveelheid vervuiling vanuit de productie in de provincie Guangdong komt overgewaaid, lijkt het erop dat de grootste hoeveelheid vervuiling nog steeds door Hongkong zelf wordt geproduceerd en dat locale initiatieven nodig zullen zijn. Luchtzuivering en afvalverwerking creëeren belangrijke opportuniteiten. Andere projecten met betrekking tot het milieu en energie maken slechts kans indien het hoogtechnologische niche projecten zijn die inspelen op de specificiteit van de hoogbouw en het gebrek aan ruimte. Op dit moment is er bv een pilootproject rond drijvende zonnepanelen in de waterreservoirs, maar dit lijken opnieuw kleinere projecten die slechts een druppel zijn op een hete plaat.

Goederen met China als finale bestemming

Ondanks de terugkeer van Hongkong naar China in 1997, blijft Hongkong een aparte douanejurisdictie. CEPA (Closer Economic Partnerschip Arrangement) is een vrijhandelsakkoord tussen China en Hongkong op basis van de principes van de Wereldhandelsorganisatie. Sinds 1 januari 2006  worden zowat alle producten van Hongkong oorsprong vrijgesteld van invoerrechten in China. Uitzondering bestaat voor verboden producten en producten die aan speciale voorwaarden onderworpen zijn, volgens de bestaande invoerreglementeringen van de Chinese regering. Deze lijst bevat onder andere tweedehandse elektrische machines, medische producten, chemische residu’s en stedelijk afval. Goederen die in aanmerking komen dienen wel aan de CEPA regels van oorsprong te voldoen om van het nultarief te genieten. Iedere zending van Hongkong naar China dient vergezeld te zijn van een Hongkong CEPA certificaat van oorsprong.

Om te voorkomen dat Hongkong puur als doorvoerhaven wordt gebruikt, werden regels voor de bepaling van de Hongkong oorsprong vastgelegd. Voor een totaal van 273 productcategorieën werden de regels reeds uitgewerkt. Het gaat onder andere om visproducten, melkproducten, fruitsappen, chemische producten, plastiek grondstoffen, stoffen, kleding, buizen en pijpen, mechanische en elektrische producten en brilmonturen. Voor producten waar nog geen regels van oorsprong voor zijn bepaald, voert de Hongkong overheid tweemaal per jaar, op vraag van lokale producenten, onderhandelingen met de centrale regering in Beijing.

De oorsprong van de goederen wordt bepaald op basis van drie verschillende manieren, afhankelijk van het product.

  • Substantiële transformatie: Volgens bestaande regels van oorsprong in Hongkong.
  • Vereisten qua inhoud: 30% van de toegevoegde waarde, dwz. de som van de waarde van de grondstoffen + waarde van de onderdelen + de arbeidskosten + de productontwikkelingskosten moet 30% of meer zijn van de FOB waarde van de exportgoederen.
  • Wijziging tariefcode: Na verwerking in Hongkong valt het product onder een nieuwe tariefcode.

De bedoeling van de overheid is om opnieuw de productie van bepaalde goederen in Hongkong te stimuleren. Vermits de uiteindelijke markt op het Chinese vasteland ligt, dient de besparing op de invoerrechten in China substantieel genoeg te zijn om de hoge productiekosten in Hongkong te rechtvaardigen. Daarom komen voornamelijk goederen in aanmerking met een hoge toegevoegde waarde in de vorm van een merknaam, design, kwaliteit of technologie. Op mechanische en elektrische producten staan invoerrechten tot 25%. Machines en apparatuur voor waterzuivering hebben mogelijkheden.

Ook producten waarbij de intellectuele eigendomsrechten een belangrijke component vormen in de totale koststructuur zijn haalbaar. De overheid in Hongkong wenst het belang van O&O te versterken. CEPA biedt zelfs de mogelijkheid om producten die ontworpen en ontwikkeld zijn in Hongkong gedeeltelijk over de grens in China te laten produceren, terug te brengen naar Hongkong en na finale afwerking in Hongkong opnieuw uit te voeren naar China aan nultarief.

Ook voor buitenlandse producten waar exportcontrole een probleem vormt voor directe export naar China, kan Hongkong een oplossing bieden door bepaalde stadia van het productieproces in Hongkong te laten verlopen.

Ten slotte kan produceren in Hongkong ook een alternatief zijn voor sectoren waar nog beperkingen bestaan in China voor het opzetten van een 100% buitenlands geïnvesteerd bedrijf, zoals voor bepaald medisch materiaal.

Verder is dit ook interessant voor goederen die geen productie op grote schaal vereisen, zoals high-end lifestyle producten met een belangrijke design component: bv. uurwerken en juwelen, kleding, lederwaren, enzomeer.

Alle informatie over CEPA kunt u vinden op de website van de Trade and Industry Department van de Hongkong overheid : www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html

Dienstensector met finale bestemming China

Hongkong dienstverleners in vele sectoren genieten enerzijds van vervroegde toetreding tot de Chinese markt en anderzijds, in bepaalde sectoren, zoals audiovisuele diensten, transport en distributie, van bijkomende toegevingen die verder gaan dan de bestaande toegevingen na de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. De lijst van sectoren en de maatregelen per sector kan u hier terugvinden:  www.tid.gov.hk/english/cepa/tradeservices/trade_services_requirement.html

Voor tal van sectoren mogen Hongkong bedrijven wholly foreign-owned enterprises opzetten, met lagere investeringsvereisten.

Sinds kort werkt men met een 'negatieve lijst' zodat in de praktijk meer sectoren werden opengesteld.

Definitie van Hongkong dienstenleveranciers beschikt over twee determinerende factoren zijn enerzijds rechtspersoonlijkheid (natuurlijke persoon  of juridische entiteit) en anderzijds substantiële zakenactiviteiten.

Er zijn vijf criteria om te bepalen of er substantiële business activiteiten zijn:

  • aard van de zakenactiviteiten: activiteiten in Hongkong en China dienen dezelfde te zijn;
  • aantal jaren operationeel in Hongkong: minstens drie jaar. Vijf jaar voor financiële diensten en bouw;
  • Geen minimum voor vastgoeddiensten;
  • belastingplichtig zijn in Hongkong;
  • eigenaar zijn of huren van een pand waar de zakenactiviteiten wordt uitgevoerd;
  • > 50% van het aangeworven personeel dient permanente inwoner van Hongkong te zijn of Chinezen
  • met een “one way permit” voor Hongkong.

Niet gekwalificeerde buitenlandse bedrijven die een gekwalificeerd CEPA bedrijf in Hongkong kopen, dienen één jaar te wachten om van de CEPA voordelen te kunnen genieten.

Buitenlandse bedrijven zonder vestiging in Hongkong kunnen ook kiezen om een eigen firma op te zetten in Hongkong. De lange wachtperiode van minstens drie jaar zal dan de vervroegde toegang annuleren, maar op lange termijn kan dit eventueel nog interessant blijven omdat Hongkong bedrijven ook andere voordelen krijgen, zoals de mogelijkheid om een wholly foreign-owned enterprise op te zetten.

In Hongkong worden de CEPA certificaten afgeleverd aan gekwalificeerde bedrijven door de Hong Kong Trade and Industry Department (HKTID). Na indiening van de juiste documenten levert HKTID twee weken later het certificaat af, dat geldig is voor 2 jaar. Dezelfde documenten en het Hongkong certificaat dienen aan de relevante autoriteiten in China voorgelegd te worden ter verificatie. Alles over het aanvragen van een CEPA certificaat vindt u via de volgende link: www.tid.gov.hk/english/aboutus/tradecircular/ntss/ss_maincontent.html

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongkong