U bent hier

Hongkong in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Hong Kong Speciale Administratieve Regio (SAR)
Oppervlakte
1104 km² (= 0,04 x België)
Aantal inwoners
7,5 miljoen (dec. 2020)
Staatshoofd
President van People's Republic of China, Xi Jinping
Regeringsleider
Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
Taal
Kantonees, Chinees en Engels
Munt
Hongkongse dollar Wisselkoers

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
347 miljard USD (522 miljard USD in België)
BBP/Capita
46.324 USD (45.205 USD in België)

Economische vooruitzichten

Na meer dan 100 jaar een Britse kolonie te zijn geweest, werd Hongkong in 1997 een “Special Administrative Region” (SAR) van China, op basis van het principe “één land, twee systemen”. Onder dit systeem genoot Hongkong tot midden 2020 een hoge graad van autonomie, behalve op het vlak van defensie en buitenlandse zaken. Echter, sinds de goedkeuring van de "Nationale Veiligheidswet" door de centrale Chinese overheid in Beijing, is er veel veranderd op het vlak van persvrijheid, recht op protest, onderwijs en de politieke balans in de Legco (het 'parlement' van Hongkong).

Volgens het akkoord tussen de Chinezen en de Britten uit 1997 worden het kapitalistische systeem en de lokale levenswijze tot 2047 ongemoeid gelaten. Dit betekent dat Hongkong het bestaande rechtssysteem, dat op Britse leest geschoeid is, behoudt. Hongkong hanteert tevens een onafhankelijk douanesysteem en eigen invoerreglementeringen, die zeer verschillend zijn van China.

De jaren negentig werden gekarakteriseerd door een verschuiving van de economische activiteit van productie naar diensten. Het merendeel van de productie verhuisde naar China. Vandaag de dag neemt de dienstensector 88,6% van het BBP (2020) voor haar rekening. Hongkong is uitgegroeid tot een toonaangevend, internationaal handels- en financieel centrum.

Op te merken valt dat de lokale export van goederen uit Hongkong al jarenlang blijft dalen, en nu minder bedraagt dan 2% van de totale (re-)export van Hongkong. Delocalisatie van de productie van goederen blijft dus toenemen en Hongkong groeit meer uit tot een doorvoerhaven.

Alhoewel Hongkong traditioneel een handelsdeficit heeft (zo’n 38,4 miljard EUR in 2019), is het wel een netto exporteur van diensten. De positieve handelsbalans in diensten is vooral te danken aan transportgerelateerde, toeristische en transportdiensten. Vlaanderen kent sinds jaar en dag een positieve balans met Hongkong, die in 2019 ong. 1,26 miljard EUR bedroeg.

Van 1995 tot 2019 werd Hongkong beschouwd als de meest open economie ter wereld. Er zijn praktisch geen invoerrechten of handels belemmerende praktijken. Het resultaat is wel dat de concurrentie groot is, wat ten goede komt aan de eindgebruiker. In bepaalde bedrijfssectoren echter, zoals telecommunicatie en energie, is de macht in handen van enkele beperkte groepen van bedrijven. In 2019 werd Hongkong aan de top vervangen door Singapore, vooral omwille van de sociale onrust en de vrees van investeerders om in Hongkong te investeren.

Hongkong kende in 2009 een relatief korte negatieve groei onder invloed van de Verenigde Staten en Europa overgewaaide economische crisis. Dankzij verheidsinitiatieven als CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement – zie lager) en de stapsgewijze integratie van de Parelrivier Delta bleef Hongkong echter economische groeien. Echter, omwille van de sociale onrust in 2019 en de COVID-10 van 2020 kende Hongkong in de afgelopen 18 maanden een negatieve groei: -1,2% in 2019, en er wordt een negatieve groei van 6% verwacht voor 2020, zelfs nu het 3de en 4de kwartaal een kerende trend zien.

Hongkong was tot 2005 ’s werelds drukste containerhaven. Intussen zijn Singapore en enkele Chinese steden Hongkong voorbij gestoken. In 2019 was Sjanghai de grootste containerhaven met 43,3 miljoen TEU, gevolgd door Singapore met 37,2 miljoen TEU. Hongkong staat nu op de 8ste plaats met 18,3 miljoen TEU.

Hongkong blijft sterk investeren in grote investeringsprojecten. Meer informatie over deze projecten vindt u in het stuk met betrekking tot kansrijke sectoren.

SAMENVATTEND

Algemeen kunnen we opmerken dat de positie van Hongkong als economische hub in Azië alsmaar meer onder druk komt te staan. Niet enkel de opgang van andere steden en regio's heeft daarmee te maken (vooral dan in China), maar ook de sociale onrusten van 2019 en de introductie van de Nationale Veiligheidswet hebben ervoor gezorgd dat de reputatie van Hongkong als veilige haven om zaken te doen een deuk heeft gekregen. Tot nader order blijft Hongkong echter wel de toegangspoort tot Mainland China. Zolang de economie en handel (en de rechtspraak errond) in Hongkong vrij en open blijven, zal dit in de toekomst ook zo blijven.

Meer weten:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongkong