U bent hier

Wet- en regelgeving

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Meer weten:

Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH)
(National Food Chain Safety Office)
1024 Budapest, Keleti Károly utca. 24.
T: +36 1 336 9000
E: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
W: www.nebih.gov.hu


Normen en certificering

De regels en voorschriften in Hongarije zijn volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving.

Meer weten:

TÜV SÜD KERMI Kft. (Commercial Quality Control Institute)
2000 Szentendre, Dózsa György u. 26
T: +36 26 501 120 | F: +36 26 501 150
E: info@emi-tuv.hu
W: www.emi-tuv.hu

Erkende instellingen zorgen zowel voor Hongaarse talenlabels als voor de geïmporteerde producten.

Opmerking: leden van de Europese Unie hoeven geen speciale toestemming om hun producten in Hongarije te verdelen, als ze alle documenten van de erkende instellingen uit hun land van herkomst hebben.

Országos Gyógyszerészeti és ÉIelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
(National Institute of Pharmacy and Nutrition)
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
T: +36 1 8869 300
E: ogyei@ogyei.gov.hu
W: www.ogyei.gov.hu

Sinds de toetreding van Hongarije tot de EU in 2004 is homologatie niet meer vereist. De goederen kunnen worden ingevoerd met een certificaat van een Belgisch erkende instelling, moeten voldoen aan EU-regelgeving en moeten worden geleverd met een Hongaars talenlabel. Dit laatste zal strikt worden gecontroleerd door de inspectie ter bescherming van de consument. OÉTI biedt aan om de Hongaarse labels te maken op basis van het certificaat en een monster van de producten.

Goederencode

De geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur, ook wel bekend als het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels), is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren.

Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Administratie der Douane en Accijnzen of via de zoekfunctie van Access2Markets.

Kwaliteitscontrole

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
(General Inspectorate for Consumer Protection)
1088 Budapest, József krt. 6
T: +36 1 450 2598
E: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
W: www.fogyasztovedelem.kormany.hu
Activiteit: vertegenwoordigen van het belang van de klanten, raadpleging en consumentenvoorlichting.

Opmerking: de contactpersoon is expert in levensmiddelen en voedingssupplementen, bovendien kan ze informatie verstrekken over de inhoud van de etikettering in het Hongaars.

Specifieke vragen over reglementering

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be .

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongarije