U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Voeding

De Hongaarse voedingsindustrie is van buitengewoon belang in de Hongaarse economie. De voedingsindustrie is de op twee na grootste productiesector van het land. Het verwerkt 65% van de door de Hongaarse landbouw geproduceerde grondstoffen tot kwaliteitsvoedsel. Hongarije is een agrovoedingsland, een serieuze exporteur, en zijn zelfvoorziening bedraagt ​​ongeveer 120% van de basisvoedingsmiddelen. Het speelt een belangrijke rol bij het creëren van Hongaarse gastronomische ingrediënten en culturele, traditionele gerechten. Hongaarse gerechten zijn van hoge kwaliteit en ze zijn wereldberoemd.

De voedingsindustrie speelt een belangrijke rol in de economische groei van Hongarije. De buitenlandse handel in de voedseleconomie heeft zich het afgelopen jaar gunstig ontwikkeld. De invoerwaarde van landbouw- en voedingsproducten is in 2019 met 8,1% en het saldo met 8,4% gestegen. De invoer van landbouw- en voedingsproducten bedroeg 6.289 miljoen euro, terwijl de activa van de buitenlandse handel in landbouwproducten 3.109 miljoen euro bedroegen, 242 miljoen euro meer dan in 2018.

De uitvoer van landbouw- en voedingsproducten bedroeg 7.015 miljoen euro en de invoer 4.571 miljoen euro in de eerste drie kwartalen van 2019. De invoerwaarde van de productgroep is met 6,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel van landbouw- en voedingsproducten bedroeg 5,9% van de totale Hongaarse invoer in deze periode.

Aan de invoerzijde is de invoerwaarde van 21 van de 24 landbouw- en voedselcategorieën in 2019 min of meer gestegen ten opzichte van 2018. De invoerwaarde van vlees is met 69 miljoen euro het sterkst gestegen. De invoerwaarde van zoetwarenproducten was in 2019 45,8 miljoen euro meer. De invoerwaarde van granen steeg met bijna 40 miljoen euro tot 198,3 miljoen euro. De invoer van groenten nam toe met 35,3 miljoen euro tot 273,3 miljoen euro. De invoerwaarde van dranken, alcohol en azijn steeg met 33,5 miljoen euro, die van groenten en fruit met 30,7 miljoen euro en die van groenten- en fruitproducten met 28,7 miljoen euro. De grootste daling van de waarde was de invoer van vis (-2,2 miljoen euro) en bij levende dieren (-10,3 miljoen euro) in 2019, voornamelijk als gevolg van een daling van de invoerwaarde van levend vee met 7 miljoen euro en levende varkens met 4,4 miljoen euro.

Net als in voorgaande jaren is ook in 2019 de omzet van winkels gestegen. Het volume was 6,2% hoger dan een jaar eerder. In 2019 bedroeg de omzet van winkels 12,3 miljard HUF tegen lopende prijzen. Binnen de omzet van winkels nam het aandeel voedingswinkels toe met 3,4%. In 2019 stegen de winkelprijzen met gemiddeld 2,9% in een jaar tijd. In januari 2020 groeide het verkoopvolume in winkels met 7,6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het verkoopvolume steeg met 4,9% in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde detailhandel in levensmiddelen.

Tabel: De rangschikking naar omzet van levensmiddelen, huishoudelijke chemische en cosmetische detailhandel en groothandel bedrijven (FMCG) in 2019:

Keten Aantal winkels Omzet miljoen euro
1. Tesco 202 2177,2
2. Lidl 182 2015,4
3. Spar 572 2056
4. Coop 4449 1945,4
5. CBA 2018 1627,7
6. Reál 1286 1291,6
7. Auchan 24 1194,8
8. Penny Market 223 988,7
9. Aldi 144 907,7
10. dm Hungary 260 335
11. Rossmann 216 289,8

Tesco blijft de grootste winkelketen in Hongarije, gevolgd door Lidl en Spar. Over het algemeen konden alle ketens op de lijst hun omzet verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Zie tabel:

Trade Magazin - The 2019 Retailer Ranking 

De Hongaarse voedselmarkt is uiterst prijsgevoelig. Enquêtes tonen aan dat de prijs van producten de doorslaggevende factor is voor de meeste klanten (72%), kwaliteit is slechts de op één na belangrijkste factor. Slechts een vijfde van de klanten vindt de plaats van herkomst van het product belangrijk. Ondanks de positieve perceptie van nationale producten kiezen maar weinig mensen bewust Hongaars voedsel (30%).

Meer weten:

Marktstudie ‘Food sector in Hungary’ (2020)

Vereniging van voedselproducenten

Landbouw

Landbouw is nog steeds één van de belangrijkste sectoren in de Hongaarse economie. In 2019 daalde de toegevoegde waarde van de landbouw met 0,3% tot 1138 miljard HUF. De landbouw produceerde 3,5% van de bruto toegevoegde waarde van de nationale economie. Een groot deel van de lopende subsidies, ontwikkelingen en investeringen gaan naar de landbouw. 4,0% van de investeringen, 420 miljard HUF, werd besteed aan de ontwikkeling van de landbouw. Dat is 8,5% meer dan een jaar eerder. De aanbestedingen voor plattelandsontwikkeling die in de EU-begrotingscyclus 2014-2020 zijn aangekondigd, hebben in hoge mate bijgedragen tot de actievere ontwikkelingen. Voortdurend onderhoud en ontwikkeling van de industrie, die wordt bevestigd door hoogwaardige agro-industriële producten, is cruciaal voor de economie. De binnenlandse landbouw en voedingsindustrie is constant in staat om de bevolking van voedsel te voorzien. In termen van de binnenlandse detailhandel is ongeveer driekwart van het voedsel in de winkelrekken al jaren Hongaars.

De waarde van de output van de landbouwsector (inclusief diensten en nevenactiviteiten) bedroeg 2,789 miljard HUF in 2019 (groeide met 3,1%), waarvan de gewasproductie een aandeel had van 1,582 miljard HUF (57%) en de veeteelt 1,012 miljard HUF (36%). Het productievolume van de gewassenteelt daalde met 1,7% en het prijsniveau steeg met 3,2%.

In 2019 was 57% van het landoppervlak van het land voor landbouwdoeleinden gebruikt. 81% van de 5,3 miljoen hectare (bijna zes tiende van de totale oppervlakte van 7 miljoen 319 duizend hectare) landbouwgrond werd bewerkt; dat is een afname van 36.500 hectare is in vergelijking met het voorgaande jaar. De akkerbouw vond plaats op ongeveer 4,3 miljoen hectare. Het areaal boom- en wijngaarden bedroeg respectievelijk 94.000 en 68.000 hectare. Het areaal landbouwgrond is in een jaar tijd met 16.000 hectare afgenomen, vooral door braaklegging. Van de teelttakken zijn alleen de boomgaarden in omvang toegenomen, met nieuwe plantages op ongeveer 450 hectare. De gemiddelde prijs van bouwland per hectare bedroeg in 2019 1,602 miljoen HUF, een stijging van 11 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook zijn de huren en de prijzen van landbouwgrond gestegen.

In 2019 produceerde Hongarije 1,9% van de waarde van de landbouwproductie in de Gemeenschap (EU) en dat aandeel is de afgelopen tien jaar niet significant veranderd. Met uitzondering van rogge was de opbrengst van alle andere granen hoger dan een jaar eerder. De daling van het aandeel van industriële gewassen werd veroorzaakt door dalende opbrengsten van oliehoudende gewassen. De totale productie van aardappelen overtrof het voorgaande jaar, die van voedergewassen veranderde niet significant, die van suikerbieten daalde ten opzichte van 2018. Het volume van de fruitproductie nam af, voornamelijk als gevolg van een grote daling van de appelproductie.

De productie van runderen nam toe met 10% en die van varkens met 3,0%, terwijl die van de andere grote diersoorten gelijk bleef ten opzichte van het voorgaande jaar. Over het geheel genomen was het geproduceerde volume aan dierlijke producten hetzelfde als in 2018, waarbinnen de melkproductie, die een aanzienlijk gewicht vertegenwoordigt, met 1,0% toenam. De bijna 1,6 miljoen ton koemelk die in 2019 werd geproduceerd, was 2,1% meer dan in 2018. In de structuur van de vleesproductie van het land is het belang van gevogelte en varkensvlees doorslaggevend, hun gezamenlijke aandeel bedraagt ​​meer dan 90%.

De omzet van de agro-buitenlandse handel tussen België en Hongarije is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. Terwijl in 2018 de waarde van de invoer 143.112.000 euro bedroeg, steeg die waarde in 2019 naar 146.619.000 euro, een stijging van ongeveer 2,5%.

Landbouwmachinemarkt

Het totale aantal fabrieken dat zich bezighoudt met de fabricage van landbouwmachines is 154. De rol van Hongarije als leverancier is doorslaggevend. Het land is één van de grootste voorzieners van de landbouwmachinebouw in West-Europa en het is uitgegroeid tot de basis voor de productie van componenten in de regio. Landbouwers gaven in 2019 meer dan ooit uit aan de aankoop en de vernieuwing van landbouwmachines. De omzet van machines en reserveonderdelen bedroeg meer dan 236 miljard HUF. In 2018 was het 175 miljard HUF. In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling ondersteunt de staat voortdurend de vernieuwing en modernisering van de machines door nieuwe aanbestedingen. De investeringen waren gericht op technologische modernisering en efficiëntieverbetering. Dit betekende het introduceren van innovatieve oplossingen, het moderniseren van machineparken en het opbouwen van een competitieve IT-ondersteuning.

De huidige epidemiologische situatie kan echter ook invloed hebben op de ontwikkeling van het totale machineverkeer in 2020. Individuele landbouwbedrijven en grote ondernemingen kochten in de eerste zes maanden van 2020 nieuwe landbouwmachines en -apparatuur voor een waarde van 93 miljard HUF, wat ondanks de epidemie bijna 1% hoger was dan een jaar eerder. In dezelfde periode werd 30,4 miljard HUF uitgegeven aan reserveonderdelen, een stijging van 12% ten opzichte van de eerste helft van 2019, en zelfs daarvoor was er een gestage opwaartse trend.

In de eerste helft van 2020 werd 73% van de verkoop van landbouwmachines en -apparatuur aan eindgebruikers verzorgd door 10 bedrijven. De drie grootste dealers van landbouwmachines waren in de verslagperiode goed voor bijna 58% van alle verkoop van landbouwmachines in Hongarije. Hiermee domineren ze de markt met een 4 procentpunt hoger aandeel in vergelijking met de eerste helft van 2019.

Boeren bleven het meest uitgeven aan de aanschaf van nieuw rollend materieel, dat in de verslagperiode 58% van de totale investering in landbouwmachines vertegenwoordigde. Binnen de totale verkoop waren tractoren goed voor 34% en graanoogstmachines voor 18%.

De verkoop van machines wordt sterk beïnvloed door het reeds bestaande machinepark van de landbouwers. Er moet met minstens 2-3 machines per landbouwbedrijf gerekend worden. Het is moeilijk om dit te doorbreken want de relatie tussen de reparatiediensten van fabrikanten en landbouwers bestaat reeds en de landbouwers zijn gewend aan de kwaliteit die de fabrikant biedt. Het geheim van het succes van een nieuwe speler kan zijn dat hij een oplossing biedt voor specifieke behoeften en zijn producten een complete levenscyclus bieden. Dit laatste is belangrijk omdat het onderhoud van de machines steeds meer terrein wint vergeleken met de machineverkoop zelf.

De vraag naar precisietechnologie groeit aanzienlijk. Op korte termijn zijn er twee soorten trends: aan de ene kant is er een groeiende behoefte aan vermogensverbruik, aan de andere kant de behoefte aan de ontwikkeling van communicatie met de machine. Op de lange termijn zijn de prognoses echter onzekerder omtrent de trends. Irrigatie en fruitteelt bieden ontwikkelingspotentieel, maar op het gebied van tuinbouw en groententeelt zijn de mogelijkheden beperkt. Wat echter onmiskenbaar is, is het feit dat landbouwbedrijven naar meer en meer efficiëntieverbetering en modernisering streven (dit is ook te zien bij de verschillende beurzen).

Meer weten:

Nationale Kamer van Landbouw

Ministerie van Landbouw

Transport en Logistiek

De strategische positie van Hongarije in het hart van het continent - evenals zijn rol als één van de belangrijkste vervoersknooppunten in de CEE-regio - maakt het land steeds belangrijker als globaal distributiecentrum. Hongarije is onderdeel van het pan-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en is gelegen op het kruispunt van vier pan-Europese en twee ERTMS (European Rail Traffic Management Systems) wegen, waardoor het gemakkelijk toegang heeft tot alle delen van Europa. Dit maakt dat Hongarije een steeds belangrijkere rol krijgt op vlak van transport. Hongarije is een belangrijke EU-verbinding, het land kan niet worden overgeslagen naar het zuiden en naar het noordoosten. Daarom kunnen bedrijven profiteren van de uitstekende transportinfrastructuur in Hongarije en de gerenommeerde logistieke sector.

De toegevoegde waarde van de transport- en opslagtak van de nationale economie (2,4 duizend miljard HUF) in 2019 was goed voor 6,0% van de prestaties van de nationale economie. De investeringsprestatiewaarde van de transport- en opslagtak van de nationale economie (1,7 duizend miljard HUF) in 2019 was goed voor 16% van alle investeringen in de nationale economie. De transport- en opslagsector was de derde grootste investeerder, het volume van zijn ontwikkelingen steeg met 15% in vergelijking met 2018. Er werken in de Hongaarse logistieke sector 303.000 mensen (6,7% van het totale aantal werknemers). Er zijn 40.000 logistieke bedrijven waarvan een aanzienlijk deel KMO’s zijn.

In 2019 werden meer goederen vervoerd over gemiddeld iets kortere afstanden. De gemiddelde transportafstand over de weg daalde verder, terwijl die per spoor iets hoger lag dan een jaar eerder.  In 2019 stegen de prestaties in beide relaties, met 2,8% in eigen land en met 0,9% internationaal. In vergelijking met vorig jaar is het volume van vervoerde goederen met 2,1% gestegen tot 312 miljoen ton, en met 1,5% tot 59 miljard in vervoerde ton of tonkilometers. In termen van het gewicht van de vervoerde goederen was het binnenlandse volume met 64% de dominante factor. In de loop van het jaar werd een zevende van de tonkilometerprestaties op internationaal niveau behaald.

In 2019 werd 63% van de prestatie van het goederenvervoer over de weg gerealiseerd, 18% via het spoor, 15% via pijptransport en 3,6% over water. In het geval van het vervoer over de binnenwateren was er een meer dynamische stijging van 32%, aangezien het waterpeil van de Donau niet langer extreem laag was (als in 2018), wat een kans bood voor uitgebreider scheepvaartverkeer.

Reisbeperkingen als gevolg van de COVID-19-epidemie, evenals de sluiting van verschillende exportgerichte fabrieken in maart, hadden een aanzienlijke invloed op de transportprestaties. De goederenvervoerprestaties waren in het eerste kwartaal van 2020 12% lager dan een jaar eerder.

Er is in totaal 400.000 m² opslagoppervlakte in Boedapest. Er zijn geen speculatieve investeringen op het platteland. Alles is gecentraliseerd in Boedapest, maar dit moet snel veranderen. Er zijn immers geen verdere capaciteiten op snelwegen rond Boedapest, de M0 is verzadigd.

Het volume van logistieke warehousing in Hongarije neemt toe. De aanhoudende aanwezigheid van het coronavirus in 2020 droeg ook bij aan de spectaculaire stijging van het aantal thuisbezorgingen, de werkdruk van koeriers en de pakjesautomaten. Als gevolg hiervan zijn verschillende koeriersbedrijven van plan om in de nabije toekomst uit te breiden, zodat ze hun capaciteiten kunnen aanpassen aan de vraag. De vier spelers op de Hongaarse markt voor geautomatiseerde pakketstations hebben 229 machines in het hele land, maar dit aantal zou tegen het einde van het jaar kunnen oplopen tot 350. Ondertussen betreden de onlangs gefuseerde elektronicawinkels eMAG en Extreme Digital ook de markt voor pakketbezorging.

Volgens een onderzoek van GKI Digital bedroeg de totale binnenlandse onlineverkoop in de eerste helft van het jaar meer dan HUF 355 miljard inclusief belastingen, een stijging van bijna 35% vergeleken met dezelfde periode van 2019, aangezien 3,35 miljoen klanten 22,26 miljoen transacties verrichtten.

Het toegenomen aantal pakketten en de verandering in klantgewoontes als gevolg van het coronavirus veranderde ook de logistieke sector, aangezien het aantal en het volume van persoonlijke ophalingen afnam terwijl de vraag naar thuisbezorging en pakketautomaten toenam.

Er werden in het derde kwartaal van 2020 geen nieuwe gebouwen opgeleverd op de industriële vastgoedmarkt van Boedapest. De totale moderne bedrijfsvoorraad in Boedapest en omgeving bedroeg eind september 2.351.110 vierkante meter. De totale vraag bedroeg 176.870 m² in het derde kwartaal, een stijging van 30% op jaarbasis. In het derde kwartaal van 2020 werden in totaal 24 verhuurtransacties geregistreerd, waarvan zes overeenkomsten voor meer dan 10.000 m². De gemiddelde huuromvang bedroeg 7.370 m² gedurende het kwartaal. De gemiddelde transactiegrootte op logistieke parken was 7.629 m²; van de 8 deals die de gemiddelde omvang overschreden, waren er slechts twee verlengingen van aflopende huurcontracten. Elk van de drie grootste overeenkomsten was groter dan 20.000 m². Aan het einde van het tweede kwartaal stond in totaal 54.090 m² logistieke oppervlakte leeg en was er slechts één bestaand magazijn met een beschikbare ruimte van meer dan 5.000 m². De netto opname bedroeg 6.850 m² in het derde kwartaal van 2020.

Meer weten:

Logistics in Hungary (2019)

Wegennetwerk

Het wegennetwerk van Hongarije heeft een radiale, centrale structuur. De totale lengte van het Hongaars nationaal openbaar wegennet bedraagt 32.000 km, waarvan meer dan 1.937 km snelweg.

De dichtheid van de lokale en regionale wegen is goed. Er zijn veel problemen met de ontwikkeling en met de kwaliteit van de wegen. De wegnormen en -regels zijn volledig EU-conform en veilig. Het gewicht van goederen die over de weg worden vervoerd op het Hongaarse deel van het internationale verkeer bedraagt 41,2 miljoen ton. De snelwegen zijn ontwikkeld van 1967 tot vandaag, de M0-ringweg is de hoofdverbinding tussen snelwegen. Er zijn enorme capaciteitsproblemen. Voor de verbetering van het wegennet zal tot 2024, 3.200 miljard HUF worden besteed.

Spoorwegnet

Het land heeft ook een uitgebreid spoorwegnet van 7.682 km. Het aandeel geëlektrificeerde spoorlijnen in Hongarije bedraagt momenteel 40%. De spoorwijdte van het Hongaarse spoorwegnet volgt de Europese standaard.

Goederentreinen rijden naar de belangrijkste zeehavens van Europa. Záhony. De Hongaarse grensstad speelt hierbij een belangrijke rol in het Oost-West spoorvervoer: dit is waar het Europese spoorsysteem overgaat in het Oosterse, de spoortijd naar China bedraagt ongeveer 19 tot 22 dagen.

Tussen 2017-2022 wordt er 1200 miljard HUF aan de reconstructie van spoorwegen besteed. Dat zal zorgen voor een enorme ontwikkeling van het vervoer in Hongarije.

Nog in 2018 wordt gestart met de modernisering van de spoorlijn tussen Boedapest en Belgrado (700 miljard ~ € 2,3 miljard HUF). Het gemeenschappelijke Chinees-Hongaarse snelle-treinproject zal de eerste stap zijn naar de haven van Piraeus (Griekenland) die onlangs door de Chinezen is geprivatiseerd. De haven van Antwerpen intensiveert de spoorverbinding met Hongarije, met een regelmatige wekelijkse treinverbinding van Boedapest naar Antwerpen.

Intermodale railterminals zijn alleen in Boedapest te vinden. Er zijn er nog twee gepland voor Debrecen en Zalaegerszeg. Het gewicht van goederen vervoerd per spoor bedraagt 38,2 miljoen ton op het Hongaarse deel van het internationale verkeer.

Zeekanaal

Het Donau-Rijn-Main-kanaal en het Donau-Zwarte Zeekanaal verbindt Hongarije naar Rotterdam en Constanta via het industriële hart van West-Europa. Als gevolg van de samenwerking tussen de Haven in Baja en Waterwegen en Zeekanaal NV, worden er steeds meer producten vervoerd over water tussen de Belgische en de Hongaarse havens. Steeds meer Hongaarse havens nemen deel aan deze samenwerking.

Het nieuwe infrastructuurontwikkelingsproject omvat ook de ontwikkeling van de bevaarbaarheid van de Donau en de Tisza.

Luchthavens

De belangrijkste internationale luchthaven van het land bevindt zich in Boedapest.

De BUD-luchthaven is staatseigendom. Plattelandsluchthavens zijn geschikt voor regionaal verkeer. De luchthavens Debrecen (DEB, oost), Hévíz-Balaton (SOB, west) zijn aangewezen op ontwikkeling. Kecskemét Military Airport (NATO) wordt aangesteld voor civiele ontwikkeling. Nog twee luchthavens zijn in Győr (QGY) en Pécs (PEV). Er is geen binnenlands luchtverkeer.

Meer weten:

Airports in Hungary

Biotech

Het grootste deel van de nationale biotechnologie wordt geleverd door rode biotechnologie, dwz werk op medisch gebied. De sector is ook aanwezig in de landbouw, industrie en bio-informatica. Verdere versterking van de sector is nodig op het gebied van technologieoverdracht, belastingheffing op aandelenopties en infrastructuur. Arbeidstekorten, net als bij veel andere sectoren, zijn ook een probleem voor biotechnologiebedrijven. Bovendien worden onderzoeken vertraagd door de zeer strikte regulering van GGO's.

In Centraal- en Oost-Europa vervulde Hongarije altijd al een voortrekkersrol in deze sector: het is het eerste voormalige Oostblokland met een georganiseerde biotechnologische industrie. De Hungarian Biotechnology Association steunt allerhande investeringsinitiatieven, van partnerschappen tot georganiseerde mobiliteit. Hongarije is immers een aantrekkelijk land voor biotechinvesteerders:

  • Hongarije telt het grootste aantal biotechnologische ondernemingen in de regio;
  • Hongarije beschikt over een internationaal erkende academische en universitaire infrastructuur, met een ruim aanbod biowetenschappelijke opleidingen;
  • Universiteiten en onderzoeksinstellingen verrichten O&O, net als de O&O-centra van grote farmaceutische ondernemingen (zoals GSK, Teva, enz.) die zich in Hongarije hebben gevestigd;
  • Hongarije beschikt over hoogopgeleide, ervaren werkkrachten die relatief goedkoop zijn;
  • De biotechnologische sector is een prioritaire sector in de economische plannen van het land. Innovatieve biotechnologische ondernemingen genieten van wettelijke en fiscale voordelen en de Hungarian Biotechnology Association werd opgericht om biotechnologische ondernemingen te promoten;

Hongarije heeft heel wat ervaring in de farmaceutische industrie. Heel wat grote farmaceutische ondernemingen (Sanofi, Teva, Servier, GSK, AstraZeneca, BMS) zijn in Hongarije aanwezig met filialen of distributiecentra die niet enkel Hongarije, maar ook Centraal- en Oost-Europa, Oekraïne, Rusland en de Balkanlanden bevoorraden.

De Hongaarse biotechsector heeft de afgelopen 10 jaar wereldwijd erkenning gekregen en leidt het peloton van de nieuwe EU-lidstaten. Het is echter weinig waarschijnlijk dat Hongarije de kloof met grote biotechlanden (Duitsland, België, het VK, Frankrijk) of middelgrote biotechlanden (Zweden, Oostenrijk, Noorwegen) kan dichten. De top 10-posities liggen vast en het is weinig waarschijnlijk dat hierin verandering komt.

De biotechsector in Hongarije vertegenwoordigt qua grootte nu ongeveer de helft tot een derde van een middelgrote Europese bioregio (Berlijn, Wenen, enz.). Een realistische inschatting: de hele Hongaarse biotechsector kan tegen 2030 uitgroeien tot een middelgrote Europese biotechregio. In Boedapest wordt door de samenwerking van drie universiteiten een wetenschapspark gebouwd op het gebied van gezondheid en biotechnologie. Volgens gegevens van Bisnode Partnerradar zijn er 359 bedrijven actief op dit gebied in Hongarije.

Het bedrijf Richter Gedeon is een van de belangrijkste Hongaarse fabrikanten met meer dan 110 jaar geschiedenis. Het bedrijf gebruikt al meer dan vijftig jaar biotechnologie en heeft een onderzoeks- en ontwikkelingsbasis van 1.000 deskundigen. Het is ook het belangrijkste onderzoekscentrum voor geneesmiddelen in de regio. Het multinationale bedrijf is aanwezig in meer dan 38 landen met productie-eenheden of vertegenwoordigingen en O&O-kantoren (inclusief België).

Meer weten:

Hungarian Biotechnology Association

Bouwsector

De productie van de bouwsector in 2019 (4,4 miljard HUF) overtrof de hoge basis van een jaar eerder met 22% tegen constante prijzen. Het gewicht van de bouw binnen de nationale economie nam toe, goed voor 6,5% van de bruto toegevoegde waarde en 2,0% van de investeringen in de nationale economie. Vergeleken met een jaar eerder is zijn aandeel in de bruto toegevoegde waarde het meest gestegen (met 1,2 procentpunt). In een jaar als geheel lagen de bouwproductieprijzen 9,7% hoger dan gemiddeld in het voorgaande jaar. De uitbreiding van de bouwproductie droeg aanzienlijk bij tot de toename van 4,9% van het BBP. Wat de samenstelling van de bouwproductie per bouwgroep betreft, bleef het in 2019 nagenoeg ongewijzigd: 54% was afkomstig van de constructie van gebouwen en 46% uit andere constructies. De groei van de vraag naar bouwconstructies is voor het derde jaar op rij ononderbroken geweest, waarbij het aantal nieuwe contracten van jaar tot jaar tussen 2017 en 2019 toenam. De bouw van gebouwen groeide met 20,2% en de burgerlijke bouwkunde met 23,9%.

De toegevoegde waarde van de bouwsector nam toe in de eerste maanden ondanks de aanwezigheid van het coronavirus in Hongarije: in het eerste kwartaal van 2020 overtrof het de hoge basis van een jaar eerder met 3,0%, het volume bleef op het niveau van een jaar eerder (-0,1%). Het groeitempo van de afzetprijzen in de bouw vertraagde nog iets verder, in het eerste kwartaal van 2020 waren de prijzen 8,5% hoger dan een jaar eerder.

Het coronavirus verminderde de activiteit in de sector, maar in juni steeg de bouwproductie met 6,2% ten opzichte van mei. Op jaarbasis zit de sector nog steeds 15,7% lager, maar de gegevens beloven een goede kans dat het herstel een V-vorm zal kennen.

Eén van de factoren die de recente aanhoudende groei in de bouwsector kan belemmeren, is het ernstige tekort aan arbeidskrachten en professionals in de sector. Hoewel de lonen de afgelopen maanden gestegen zijn, is er nog steeds een aanzienlijk aantal geschoolde werknemers dat emigreert.

De verwachte afname of herstructurering van EU-subsidies die na 2020 in Hongarije in werking treden, zal in Hongarije geen ernstige economische problemen veroorzaken. Voorwaarde is wel dat in de jaren 2018-2020 de economische ontwikkeling groot genoeg is en er aanzienlijke investeringen in de bouwsector gebeuren.

Meer weten:

Construction sector in Hungary (2017)

Nationale Federatie van Hongaarse Aannemers

Kansen

Hongarije blijft een aantrekkelijke markt voor ondernemingen, met kansen voor innovatieve en rendabele producten en oplossingen. Daarnaast biedt het gebruik van middelen uit het EU-Cohesiefonds ook een aantal mogelijkheden. Binnen de Hongaarse biotechsector speelt de sector van de biowetenschappen een sleutelrol in de ontwikkeling van Hongarije. De sector levert op heel wat gebieden een essentiële bijdrage: nieuwe hoogwaardige banen, economische groei, gebruik van hernieuwbare energie, bescherming van het milieu, volksgezondheid en de zorgindustrie.

Andere studies:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongarije