U bent hier

Hongarije in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Hongarije
Hoofdstad
Boedapest ( 1.644.146 inwoners)
Oppervlakte
93.030 km² (= 3,0 x België)
Aantal inwoners
9 miljoen 689 duizend
Staatshoofd
President Katalin Novák
Regeringsleider
Viktor Orbán
Taal
Hongaars
Munt
Hongaarse Forint (HUF) Wisselkoers
Belangrijke steden
Debrecen (197.639 inwoners), Szeged (159.095), Miskolc (152.693), Pécs (143.515), Győr (122.616)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
157 miljard USD (522 miljard USD in België)
BBP/Capita
16.076 USD (45.189 USD in België)

Economische vooruitzichten

Volgens de prognoses van de Europese Commissie heeft de Hongaarse economie eind 2021 haar groeidynamiek hervonden. Het bbp zou in 2021 met naar schatting 6,5% zijn gegroeid.

Verwacht wordt dat de economische groei in 2022 zal vertragen tot 5%. Aanzienlijke stimuleringsmaatregelen moeten de consumptie dit jaar stimuleren, zoals onder meer een eenmalige terugbetaling van de BDI aan gezinnen en forse administratieve loonsverhogingen. De hoge inflatie tast echter de koopkracht van de huishoudens aan en tast het consumentenvertrouwen aan. De expansie van de investeringen zal worden beperkt door het besluit van de autoriteiten om het streefcijfer voor het begrotingstekort in 2022 met 1% van het bbp te verlagen, voornamelijk door te snoeien in de overheidsinvesteringen.

Verwacht wordt dat de bbp-groei verder zal vertragen tot 3,2% in 2023, nadat de economische activiteit naar haar prepandemische trend is teruggekeerd en de tijdelijke beleidsondersteuning geleidelijk wordt afgebouwd. De inflatie is de afgelopen maanden hoog gebleven, waarbij de HICP in december 2021 met 7,4% op jaarbasis is gestegen.

De consumenten zijn tegen de stijgingen van de groothandelsprijzen van energie beschermd door de ongewijzigde gereguleerde prijzen van energie voor woningen en een tijdelijk plafond voor de prijzen van motorbrandstoffen. De kerninflatie is echter blijven stijgen, wat wijst op een brede inflatiedruk. De regering heeft per 1 februari tijdelijke prijscontroles ingevoerd voor een aantal essentiële voedingsmiddelen, die de inflatie in 2022 naar schatting met 0,1% zullen terugdringen. Verwacht wordt dat de inflatie verder zal oplopen van 5,2% in 2021 tot 5,4% in 2022 als gevolg van hogere productiekosten en een krachtige consumentenvraag. Daarna zal zij naar verwachting afnemen tot 3,6% in 2023 naarmate het effect van de kostenschokken wegebt.

Wat de kosten betreft, zorgen de stijgende energie- en grondstoffenprijzen opnieuw voor een stijging van de binnenlandse inflatie, waarvan het tempo sterk afhangt van de ontwikkeling van de oorlog. Als de marktschok als gevolg van de oorlog afneemt, zou de inflatie gemiddeld tussen 7,5 en 9,8 procent per jaar kunnen liggen. De forint is met 1,7 procent gedeprecieerd ten opzichte van de euro, meer dan ten opzichte van andere valuta in de regio, en met 4 procent ten opzichte van de dollar.

Het groeivermogen van de Hongaarse economie blijft groot, maar de economische vooruitzichten op korte termijn zijn met grote onzekerheid omgeven. Ook de stijgende grondstoffen- en energieprijzen en de toenemende moeilijkheden in de bevoorradingsketens vertragen de groei. Na een economische recordexpansie in 2021 is de economische groei in het begin van het jaar zeer dynamisch geweest. De economische activiteit zal in de komende kwartalen sterk worden beïnvloed door de oorlog, het opgelegde sanctiebeleid en de reactie van de regeringen op deze uitzonderlijke situatie. De gevolgen van de oorlog hebben hun sterkste remmende werking op de groei, rechtstreeks via externe handelskanalen en moeilijkheden in internationale productieketens. Daarnaast wordt de groei ook afgeremd door de stijgende grondstoffenprijzen en bedrijfskosten, alsmede door de grote onzekerheid in het algemeen.

De binnenlandse vraag is sterk, waarbij de consumptie van de huishoudens wordt gestimuleerd door zowel stijgende lonen als overheidsmaatregelen om de inkomens van de huishoudens te verhogen. De investeringsgroei vertraagt, maar het investeringspercentage blijft hoog. Afhankelijk van de timing van het oorlogs- en sanctiebeleid zal het bbp in 2022 naar verwachting met 2,5-4,5%, in 2023 met 4-5 % en in 2024 met 3-4% groeien.

Volgens de door de MNB bekendgemaakte voorlopige gegevens over de financiële rekening bedroeg het begrotingstekort als percentage van het bbp in 2021 een beter dan verwachte 7,3%, terwijl de overheidsschuldquote terugliep van 80% eind 2020 tot 77,3% eind 2021. Het streefcijfer van de regering omvatte een lager tekorttraject in december 2021 dan eerder was geraamd, met een tekort als percentage van het bbp van 4,9% in 2022, 3,5% in 2023 en 2,5% in 2024. Het oorlogsconflict en de daaruit voortvloeiende spanningen op de markten zullen het begrotingstekort met ongeveer 0,6% van het bbp doen toenemen, wat zal worden gedekt door gunstige basisstromen en eerdere bestedingsplannen. Het verder oplopen van de geopolitieke spanningen vormt evenwel een risico dat zou kunnen worden ondervangen door de interne begrotingsreserves voor dit doel aan te spreken. Het tekort zou in 2023 het tekortcriterium van 3% kunnen naderen en in 2024 tot onder de 3% kunnen dalen. De schuldquote zou tegen het einde van de prognoseperiode tot 70% kunnen dalen.

De concurrerende loondynamiek in 2022 zal worden aangewakkerd door de forse verhoging van het minimumloon aan het begin van het jaar, een krappe arbeidsmarkt en hoge inflatieverwachtingen. De MNB verwacht dat de loonstijging in 2022 weer zal uitkomen op dubbele cijfers.

GKI verwachtte in december in Hongarije een groei van 4,5-5% in 2022, die nu aanzienlijk is teruggebracht tot 2,5-3%, wat nog steeds een snellere groei dan het EU-gemiddelde suggereert.

De reële inkomens kunnen nog met 4,5% stijgen, de reële pensioenen met ongeveer 5% en de reële inkomens met ongeveer 5,5%, zelfs bij een inflatie van ongeveer 9%. De consumptie van de huishoudens zal snel toenemen met ongeveer 4%, maar iets minder dan vorig jaar en eerder dan werd gedacht. De netto financieringscapaciteit van de huishoudens blijft toenemen. GKI voorspelt dat de werkgelegenheid in 2022 zal stagneren of met ten hoogste 0,5% zal toenemen, terwijl de werkloosheid in de loop van het jaar naar verwachting minimaal zal dalen van gemiddeld 4,1 procent tot 4 procent.

Als gevolg van het soepele monetaire en begrotingsbeleid behoorde de Hongaarse inflatie zelfs vóór de COVID-crisis tot de hoogste in de regio, evenals de vrijwel voortdurende verzwakking van de forint. Deze ontwikkelingen zijn de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt, terwijl ook het belangrijkste rentetarief sterk is beginnen te stijgen. In februari 2022 bedroeg de prijsstijging 8,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, bereikte de waarde van de euro in HUF tijdelijk de 400 en bedroeg het belangrijkste rentetarief (aangekondigd bij de aanbesteding van een weekdeposito's) vanaf 17 maart 5,85%. Een jaar eerder, in februari 2021, bedroeg de inflatie slechts 3,1%, de wisselkoers van de euro ongeveer 358 HUF, en het belangrijkste rentetarief 1,85%. Een verkrapping van het monetaire beleid (met een stijging van het belangrijkste rentetarief tot ongeveer 8% tegen het einde van het jaar, gelijk aan het basistarief) zou kunnen leiden tot een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van ongeveer 9% en een wisselkoers van de euro van 375 HUF, met een prijsindexcijfer van ongeveer 10% in sommige maanden, met een zeer grote mate van onzekerheid en schommelingen.

Meer weten:

Als aanvullende informatie voegen wij een beknopte briefing over de Hongaarse economie bij.

De site van de premier met links naar de andere ministeries.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongarije