U bent hier

Hongarije in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 02/03/2021

Ook Hongarije werd recent getroffen door het coronavirus COVID-19. Het aantal besmettingen neemt toe, en daarmee ook de preventieve maatregelen van de Hongaarse overheid om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen een impact hebben op economische activiteiten en op zakenreizen naar Hongarije.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Hongarije
Hoofdstad
Boedapest ( 1.750.216 inwoners)
Oppervlakte
93.030 km² (= 3,0 x België)
Aantal inwoners
9 miljoen 769 duizend
Staatshoofd
President János Áder
Regeringsleider
Viktor Orbán
Taal
Hongaars
Munt
Hongaarse Forint (HUF) Wisselkoers
Belangrijke steden
Debrecen (201.081 inwoners), Szeged (161.755), Miskolc (157.544), Pécs (146.721), Győr (124.287)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
158 miljard USD (543 miljard USD in België)
BBP/Capita
16.151 USD (47.491 USD in België)

Economische vooruitzichten

Voorafgaand aan de uitbraak van de pandemie groeide de Hongaarse economie op een evenwichtige en dynamische manier. Dankzij de prestaties die zijn behaald sinds de ommekeer in 2013, heeft Hongarije in een decennium grote vooruitgang geboekt bij hun inhaalbeweging: het BBP per capita volgens koopkrachtstandaard rees van 65,9% in 2010 tot 73,1% in 2019 vergeleken met het gemiddelde van de Europese Unie.

In het voorjaar van 2020 stopten de golven van de pandemie de gunstige processen. De wereldeconomie kende een meer dramatische neergang dan de financiële crisis van 2008. Tegelijkertijd heeft de regering economische beschermingsmaatregelen genomen in een mate die we nooit eerder zagen (ten belope van ongeveer 30% van het BBP) om sectoren in moeilijkheden te helpen en de situatie van gezinnen te versterken.

Vooruitblikkend, met de permanente vermindering van de pandemie met behulp van vaccinatie, wordt verwacht dat de Hongaarse economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 weer dynamisch zal worden. Het herstel van de groei wordt ondersteund door het concurrentievermogen van de binnenlandse economie en de hefboomwerking, zoals blijkt uit de onlangs aangekondigde investeringen door binnenlandse en buitenlandse bedrijven. Groeibevorderende overheidsprogramma's en ontwikkelingsmiddelen zullen ook een ondersteunend effect blijven hebben.

In 2021 blijft de focus liggen op het beheersen van de pandemie, waarbij de bescherming van de gezondheid en de heropstart van de economie een prioriteit blijft. Het Ministerie van Financiën in Hongarije denkt dat het stellen van een tekortdoelstelling van 6,5% van het bbp in 2021, 4,8% in 2022, 3% in 2023 en 2% in 2024 realistisch is. Volgens de prognose van het ministerie van Financiën voor de periode 2020-2024 zal het bbp naar verwachting met -6,4% afnemen in 2020 en vervolgens verbeteren vanaf 2021. Naar hun verwachting groeit het bbp met 3,5% in 2021, 5,4% in 2022, 4,0% in 2023 en 4,2% in 2024. Voor wat betreft de inflatie heeft het ministerie zijn berekeningen herzien: de inflatie komt naar hun verwachting uit op 3,3% in 2020 en stabiliseert de komende jaren rond de 3%. Het begrotingstekort in 2020 is HUF -3848,2 miljard op basis van de verhouding tussen inkomsten (verwacht HUF 15.626,2 miljard) en uitgaven (verwacht HUF 19.474,4 miljard). Dit zal in 2021 enigszins afnemen (verwachte inkomsten: HUF 14.002,5 miljard, verwachte uitgaven: HUF 15.818,3 miljard): het verwachte begrotingstekort zal ongeveer HUF -1815,8 miljard bedragen. De komende jaren komt de begroting er steeds beter uit, alleen positieve bedragen worden verwacht.

Volgens schattingen van het Hongaarse kantoor van GKI zal de investeringsgroei in 2021 naar verwachting 4% bedragen. Na een daling van 8% in 2020 kan de bruto industriële productie met 4-5% toenemen in 2021 en met 7-8% in 2022. De handelsbalans voor goederen zal in 2021 ongeveer 4,5 tot 5 miljard euro bedragen, na 4,5 miljard euro in 2020, en de buitenlandse handelsbalans in diensten zal toenemen van bijna 5 miljard euro in 2020 tot 6 miljard euro in 2021 als de pandemie afneemt. Volgens arbeidsmarktinformatie zal het werkloosheidspercentage tegen 2020 naar verwachting gemiddeld 4,5% bedragen, wat vergelijkbaar zal zijn in 2021.

Volgens de najaarsprognoses 2020 van de Europese Commissie zal het reële bbp naar verwachting met 4% stijgen in 2021 en 4½% in 2022. Het zal in 2022 het niveau van vóór de recessie bereiken. De particuliere consumptie zal naar verwachting vanaf 2021 weer groeien, samen met het beschikbare inkomen. De handelsbalans zal verbeteren na een tijdelijke inzinking in 2020 en het tekort op de lopende rekening zal de komende jaren naar verwachting afnemen. De inflatie zal naar verwachting 3,4% bedragen in 2020, 3,3% blijven in 2021 en vervolgens afnemen tot 3% in 2022. In 2021 zal het tekort teruglopen tot 5½% van het bbp, gedreven door het economische herstel en het aflopen van de noodmaatregelen. Bij ongewijzigd beleid wordt verwacht dat het tekort in 2022 afneemt tot 4¼% van het bbp. De overheidsschuld zal fors stijgen van 65,4% van het bbp in 2019 naar 78% in 2020. De schuldquote zal dan naar verwachting dalen tot 77¼% van het bbp in 2022.

Als gevolg van de tweede herfstgolf van de pandemie zijn de bbp-verwachtingen van de Hongaarse Centrale Bank (MNB) voor 2020 gedaald. De eerdere (0,3% - 2,0%) bbp-groei in 2020 wordt weerlegd door de huidige gegevens (-6,8%) - (-5,1%). Volgens de raming van de MNB voor september 2020 kan het bbp in 2021 met 4,4% tot 6,8% groeien en in 2022 met 4,5% tot 5,7%. Ook de MNB heeft haar inflatieverwachtingen aangepast: voor het jaar 2020 verwacht de MNB een inflatie van 3,5% tot 3,6% in plaats van de voorheen 3,2% tot 3,3%. Volgens hun prognose zal de inflatie in 2021 naar verwachting 3,4% tot 3,6% zijn, die zich vanaf 2022 op 3,0% zal stabiliseren naarmate de economie weer normaal wordt.

Bronnen: 

GKI prognose 

European Commission - European Economic Forecast Autumn 2020

Hongaarse Centrale Bank (MNB) - Macro-economische vooruitzichten, inflatieverslag september 2020

Meer weten:

De site van de premier met links naar de andere ministeries.

Regering van Hongarije

Ministerie van Financiën

Ministerie van Innovatie en Technologie 

Hongaarse Nationale Bank 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Hongarije