U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Het Hellinikon Project

Het Hellinikon Project moet uitgroeien tot één van de grootste projecten in zijn soort in Europa en is het meest ambitieuze ontwikkelingsproject dat ooit in Griekenland is ondernomen. Het betreft het bouwen van een Metropolitan Park dat specifiek is ontworpen om een positieve impact te hebben op de lokale, regionale en nationale economie. Het biedt opportuniteiten aan Vlaamse bedrijven om deel te nemen en om hun hoogwaardige en innovatieve producten en technologieën aan te bieden.

Toerisme

Toerisme is een essentiële sector voor de Griekse economie en staat op de eerste plaats in termen van bijdrage tot het bbp (dat naar schatting 18% bedraagt). In 2019 verwelkomde Griekenland 34 miljoen toeristen. Dit zorgt niet enkel voor investeringen in het toerisme, maar ook in de bouw- en infrastructuursector. De toeristenindustrie in Griekenland blijft groeien en het land zal verdere investeringen nodig hebben om de toeristische voorzieningen en infrastructuur te verbeteren.

De toeristenindustrie ondergaat momenteel een belangrijk strategisch verbeteringsinitiatief, dat zich richt op de uitbreiding van de toeristische periode, de aantrekkelijkheid van toerismesegmenten met een hogere waarde, de toename van de gemiddelde dagelijkse uitgaven en de opening van nieuwe toeristische markten. Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven bestaan o.m. in de ontwikkeling van toeristisch vastgoed, ontwikkeling van jachthavens en luxe resorts, ontwikkeling van alternatieve en thematische toerismevormen (agro-toerisme, thermisch toerisme, enz) en het upgraden van musea en erfgoed.

Logistiek

De logistieke sector staat op de tweede plaats in termen van bijdrage tot het bbp (7%). Het potentieel van Griekenland om een belangrijk Europees knooppunt voor logistiek, distributie en assemblage te worden, is erkend door grote investeerders. Zoals bijvoorbeeld het Chinese COSCO, dat zwaar geïnvesteerd heeft in de haven van Piraeus. Piraeus stond in 2019 op de eerste plaats van de commerciële havens in de Middellandse Zee en op de 25e plaats wereldwijd, met een totale capaciteit van 4,9 miljoen TEU.

Er zijn verschillende opportuniteiten in de Griekse logistieke sector, voornamelijk aangedreven door:

  • de groei van de Griekse havens als toegangspoorten van Europa naar Azië en Afrika;
  • de geplande privatisering van strategische logistieke activa zoals regionale commerciële havens, snelwegen, spoorweginfrastructuur en de luchthaven van Athene;
  • de voortdurende investeringen in de verbetering van de spoor- en weginfrastructuur, inclusief de voortdurende investeringen in verschillende grote snelwegprojecten;
  • het charteren van jachten en het upgraden en moderniseren van schepen.

Meer weten:

Energie

Griekenland geniet een gunstige geografische ligging op het kruispunt tussen oost en west. Dankzij zijn ligging en de betrokkenheid in internationale samenwerkingsverbanden (bv met Cyprus en Israël) heeft het land de mogelijkheid een sleutelrol te spelen in de energiemarkten van de zuidelijke Balkan en het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Griekenland heeft een groot potentieel voor hernieuwbare energie (wind, hydro, biomassa, geothermie, zonne-energie en thermische zonne-energie) in combinatie met lopende grootschalige infrastructuurprojecten waarbij het betrokken is (TAP-IGB-EastMed gaspijpleidingen, EuroAsia Interconnector, exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden).

Meer weten:

Voeding en dranken

De rol van de Griekse voedings- en drankenindustrie is fundamenteel voor de Griekse economie. Het is één van de belangrijkste sectoren en de drijvende kracht achter de binnenlandse economie. De sector telt het grootste aandeel productiebedrijven (21%), is de grootste werkgever (28%) en is tweede in omzet (22%). Landbouw draagt 4,1% bij tot het bbp en wordt gekenmerkt door kleine boerderijen en geringe kapitaalinvesteringen. 

Alhoewel Griekenland een land is waar het gemakkelijk is om groenten en fruit te telen, waar ook voldoende vlees en vis te vinden zijn, voert het land grotere hoeveelheden aan voedsel en drank in dan het uitvoert. Voedingsmiddelen stonden in 2017 op de 4de plaats van de totale invoerproducten (na minerale brandstoffen en smeermiddelen, chemische producten en machines en transportmiddelen).

Griekse bedrijven proberen hun concurrentievermogen te verhogen en te verbeteren, hoogwaardiger producten te produceren en investeren daarom in innovatieve productie- en verpakkingstechnologieën. Dit biedt opportuniteiten aan Vlaamse bedrijven om hun producten en technologieën op de Griekse markt te brengen. 

Er is in Griekenland een grote mogelijkheid om meerwaarde toe te voegen in tal van productcategorieën, vooral omdat de lokale belangstelling voor gezond voedsel, snacks en gemaksvoedsel blijft groeien. Naast honing en noten-gebaseerde snacks, pastaproducten, marmelades en gezouten producten, tonen ook nieuwe vis- en vleesproducten een aanzienlijk potentieel. Verder bieden ook alcoholische dranken, biologische voedingsmiddelen, zuivelproducten, sommige exotische en seizoensvruchten en niet-GMO-ingrediënten voor de huishoudelijke voedselverwerking en de zoetwaren- en ijssector, afzetkansen op de Griekse markt.

Meer weten:

ICT

De informatie- en communicatietechnologiesector is één van de meest veelbelovende sectoren binnen de Griekse economie. De vraag naar automatisering en digitalisering binnen de publieke en private sector en de snelle invoering van nieuwe technologieën (datacenters/callcenters/servicecentra bemand door meertalig personeel, mobiele marketing en reclame, software-ontwikkeling, informatiebeveiligingsdiensten, smart cities, assemblage en distributie van ICT-apparaten, B2B cloud services) spelen hier een grote rol.

Aanvullend heeft de pandemie een positieve boost aan de bedrijven - en vooral aan de Griekse overheid - gegeven om hun digitale transformatie te versnellen. Dit komt omdat de pandemie zwakke punten aan het licht bracht die tot nu toe niet belangrijk werden geacht. Zoals bijvoorbeeld de infrastructuur voor telewerken, het op afstand verlenen van diensten en ondersteuning aan klanten en natuurlijk ook cyberbeveiliging en opleiding van personeel.

Meer informatie over de kansrijke sectoren in Griekenland vindt u op:

Enterprise Greece

International Trade Administration

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Griekenland