U bent hier

Zakendoen in Filipijnen

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zaken doen.

Marktbenadering

Rechtstreeks/Via een tussenpersoon

Agenten en distributeurs worden vaker ingeschakeld in de Filipijnen en zijn essentieel voor de meeste buitenlandse ondernemingen/rechtspersonen. Bij openbare aanbestedingen is een plaatselijke partner meestal een must.

Een bedrijf oprichten

Een investeerder die in de Filipijnen wil zaken doen, kan kiezen uit verschillende ondernemingsvormen.

A. Onderneming opgericht naar Filipijns recht

1. Sole Proprietorship (zelfstandig ondernemer) - een ondernemingsvorm met een persoon als eigenaar die zelf de volledige controle/macht heeft en alle activa bezit, die persoonlijk aansprakelijk is of instaat voor verliezen, maar aan wie ook alle winst toekomt met uitsluiting van alle andere personen. Een zelfstandig ondernemer moet een bedrijfsnaam aanvragen en zich inschrijven bij het Department of Trade and Industry - National Capital Region (DTI-NCR).

2. Partnerships (partnerschap) - volgens het Burgerlijk Wetboek van de Filipijnen is een partnership een rechtspersoon, die een andere rechtspersoonlijkheid heeft dan die van de leden. Partnerships kunnen algemene partnerships zijn, waarbij de partners onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van het partnership, of beperkte partnerships, waarbij een of meer van de algemene partners onbeperkt aansprakelijk zijn en de beperkte partners enkel aansprakelijk zijn voor het bedrag van hun inbreng. Het bestaat uit 2 of meer partners. Een partnership met een kapitaal van meer dan 3.000 peso's (3.000,00), moet zich bij de Securities and Exchange Commission (SEC) laten registreren.

3. Corporations (vennootschap) - Het gaat om rechtspersonen die onder de Corporation Code zijn opgericht en door de Securities and Exchange Commission zijn gereglementeerd. De rechtspersoonlijkheid verschilt van die van de aandeelhouders. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de corporation is beperkt tot het bedrag van hun kapitaalinbreng. Ze telt minstens 5 tot 15 vennoten die elk minstens één aandeel moeten bezitten en bij de Securities and Exchange Commission (SEC) moeten zijn geregistreerd. Het minimale volgestorte kapitaal bedraagt: vijfduizend peso's (5.000,00). Een corporation kan ongeacht de nationaliteit al dan niet een kapitaalvennootschap zijn. Een corporation die voor 60% in Filipijnse en voor 40% in buitenlandse handen is, wordt als een Filipijnse corporation beschouwd; als ze voor meer dan 40% in buitenlandse handen is, wordt ze als een buitenlandse corporation beschouwd. 

 • Kapitaalvennootschap: vennootschap waarvan het kapitaal verdeeld is in aandelen en die gemachtigd is om aan de houders van deze aandelen dividenden of toewijzingen van de extra winst uit te keren op basis van deze aandelen.
 • Vennootschap zonder aandelen: vennootschap die hoofdzakelijk voor publieke doeleinden zoals liefdadigheid, onderwijs, cultuur enz. wordt opgericht en die geen aandelen aan haar vennoten uitgeeft.
B. Ondernemingen opgericht naar buitenlands recht

1. Branch Office (filiaal) - Dit is een buitenlandse onderneming opgericht naar buitenlands recht, die in naam van het hoofdkantoor opereert en haar inkomsten uit het gastland haalt. Een minimaal volgestort kapitaal van USD 200.000,00 is vereist, maar dat kan tot USD 100.000,00 worden teruggebracht wanneer ze (a) actief is een hoogtechnologische sector of (b) minstens 50 personen rechtstreeks tewerkstelt. Registratie bij de SEC is verplicht.

2. Representative Office (vertegenwoordigingskantoor) - Een Representative Office is een buitenlandse onderneming opgericht naar buitenlands recht. Ze haalt haar inkomsten niet uit het gastland en wordt volledig door haar hoofdkantoor gefinancierd. Ze onderhoudt rechtstreekse contacten met de klanten van de moedermaatschappij en houdt zich bezig met het doorgeven van informatie, treedt op als communicatiecentrum, promoot producten van de onderneming en voert kwaliteitscontroles uit op producten die voor uitvoer zijn bestemd. Ze moet voor minstens USD 30.000,00 valuta aankopen om de werkingskosten te dekken en moet zich bij de SEC laten registreren.

3. Regional Headquarters/Regional Operating Headquarters (RHQs/ROHQs) (regionaal hoofdkwartier) - Volgens RA 8756 mag elke multinational een RHQ of ROHQ oprichten, zolang dit onder buitenlands recht gebeurt, met filialen, bijkantoren en dochterondernemingen in de regio Azië-Stille Oceaan en in andere buitenlandse markten.

 •  Regional Headquarters (RHQs) • De activiteiten van een RHQ zijn beperkt tot die van een toezichthoudend communicatie- en coördinatiecentrum voor de dochterondernemingen, filialen en bijkantoren in de regio Azië-Stille Oceaan. • Het treedt op als administratief filiaal van een multinational die zich met internationale handel bezighoudt. • Het haalt zijn inkomsten niet uit de Filipijnen en is niet betrokken bij het managen van een mogelijk filiaal of bijkantoor dat de multinational in de Filipijnen heeft. • Het moet jaarlijks voor minstens USD 50.000,00 valuta aankopen om de werkingskosten te dekken.
 •  Regional Operating Headquarters (ROHQs) • Een ROHQ mag de volgende diensten aan filialen, bijkantoren en dochterondernemingen in de Filipijnen aanbieden. - Algemene administratie en planning - Zakelijke planning en coördinatie - Inkoop/Aankoop van grondstoffen en componenten - Financieel advies - Marketingcontrole en verkoopbevordering - Opleiding en personeelsbeleid - Logistieke diensten - Diensten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en productontwikkeling - Technische ondersteuning en communicatie - Bedrijfsontwikkeling • Haalt inkomsten uit de Filipijnen. • Vereist kapitaal: eenmalige inbreng van USD 200.000,00.

Bij het opzetten van een kantoor in de Filipijnen moet u rekening houden met de regels vastgelegd in de Foreign Investment Act van 1991.

Foreign Investments Act van 1991, Republic Act 7042 gewijzigd bij RA 8179, beter bekend als de Foreign Investments Act van 1991.

Dit is de basiswet voor buitenlandse investeringen in de Filipijnen. Zij wordt als een wetgevende mijlpaal beschouwd, omdat ze het pad effende voor buitenlandse investeringen in het land. Door deze wet mogen buitenlandse investeerders 100% eigen vermogen in ondernemingen investeren in zowat alle sectoren, enkele uitzonderingen niet te na gesproken zoals vastgelegd in de Foreign Investments Negative List (FINL). De FINL is een beperkte lijst met investeringsgebieden en activiteiten die eventueel openstaan voor buitenlandse investeerders en/of die uitsluitend voor Filipijnse staatsburgers zijn bedoeld.

Er zijn twee Foreign Investments Negative Lists (FINL):

 1. Lijst A - omvat sectoren of activiteiten die uitsluitend voor Filipijnse staatsburgers zijn bestemd. De buitenlandse deelname in nationale of exportgerichte ondernemingen is beperkt tot maximum 40% zoals vastgelegd in de Grondwet en in andere specifieke wetten.
 2. Lijst B - omvat sectoren of activiteiten waar buitenlandse eigendom bij wet is beperkt zoals defensie of ordehandhaving, activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid en de goede zeden en kleine en middelgrote ondernemingen (lijst A kan steeds worden aangepast wanneer specifieke wetten worden gewijzigd; lijst B kan slechts om de twee jaar worden aangepast zoals vastgelegd in deel 8 van RA 7042 (gewijzigd) en de gewijzigde uitvoeringsregels en -reglementeringen). De FIA zegt duidelijk dat wanneer de activiteit niet voorkomt in de FINL, de buitenlandse deelname meer dan 40% bedraagt en de activiteiten op de binnenlandse markt zijn gericht, het vereiste kapitaal minimum USD 200.000,00 moet bedragen. Het kapitaal kan teruggebracht worden tot USD 100.000,00 wanneer de onderneming (a) actief is in een hoogtechnologische sector of (b) minstens 50 personen rechtstreeks tewerkstelt.

Als de buitenlandse onderneming minimum 60% van haar productie uitvoert of een handelaar die producten in het binnenland aankoopt, minimum 60% van de aangekochte producten uitvoert, bedraagt het vereiste kapitaal slechts PHP 5.000,00. Als de onderneming voor minimum 60% in Filipijnse handen en voor 40% in buitenlandse handen is en voor de binnenlandse markt produceert, kan het volgestorte kapitaal van de corporation minder dan USD 200.000,00 bedragen.

Opmerking : sinds maart 2022 zijn wijzigingen op de Foreign Investments Act (Republic Act No. 11647)  van RA 7042 of de Foreign Investments Act of 1991 doorgevoerd. De uitvoeringsbesluiten (IRR's) hiervan moeten nog worden gepubliceerd.

Bron: 

Digitale communicatiekanalen

Tenzij er al een bestaande zakelijke relatie of eerder tot stand gebrachte contactpersoon (en) is, is e-mail nog steeds het meest geschikte communicatiemiddel.

De verschillende telecommunicatieplatforms, b.v. Whatsapp en Viber worden tegenwoordig veel gebruikt in de Filippijnen. Uit beleefdheid is het echter aan te raden om eerst toestemming te vragen voordat u deze mobiele communicatiekanalen gebruikt.

Bedrijven in de hoofdstad (het centrum van de lockdown) hervatten hun activiteiten langzaam terwijl de quarantainebeperkingen versoepelen. Bedrijven en organisaties hebben hun activiteiten hierop afgestemd.

Velen hebben aangepaste regelingen voor telewerken en hebben mogelijk een beperkt aantal personeelsleden ter plaatse. Om beheersbare communicatie mogelijk te maken, zijn de websites dienovereenkomstig bijgewerkt.

Door de huidige situatie zijn online zakelijke transacties toegenomen. Bedrijven en organisaties zijn dan ook genoodzaakt hun activiteiten hierop aan te passen. Het nieuwe platform om zaken te doen is veelal E-commerce. Omdat veel consumenten tegenwoordig online kopen, hebben bedrijven hun bekendheid op sociale media (Instagram, Facebook, Twitter…) vergroot voor hun verkoop- en marketingactiviteiten.

Hoe kan u uw partner of klant vinden en screenen?

De Belgische handelsvertegenwoordiging in Manila houdt zich bezig met het promoten en ontwikkelen van zakelijke belangen van Belgische producenten, exporteurs (en hun vertegenwoordigers). Het kantoor kan helpen bij het zoeken naar partners, bij consulting, het zoeken naar informatie over de markt, netwerken en bij andere aanverwante zakelijke dienstverlening.

Hoe verlopen betalingen en hoe kan u de risico's beperken?

Voor exporttransacties hangt de keuze van de betaalmethode van twee factoren af: de bestaande relatie tussen de uitvoerder (verkoper) en de invoerder (koper), en het onderlinge akkoord over de verkoopvoorwaarden.

Wanneer een uitvoerder en een invoerder voor het eerst een transactie aangaan of wanneer beide partijen nog geen duurzame zakelijke relatie hebben opgebouwd, is een kredietbrief een gebruikelijk en veilig betaalmiddel. Op basis hiervan opent de koper een krediet bij een plaatselijke bank van zijn keuze en legt hij in detail de verkoopvoorwaarden vast (omschrijving van de goederen, de prijs, de vereiste documenten enz.). De kredietbrief wordt geopend voor rekening van de koper ten gunste van de verkoper. De kredietbrief is in se een betalingsbelofte van de invoerder met de steun van de bank die instaat voor de betaling van de uitvoerder. Wanneer de uitvoerder aan alle voorwaarden voldoet, vindt de betaling binnen de gestelde termijn plaats, gewoonlijk 30 of 60 dagen of een andere termijn die is vastgesteld. Eventuele afwijkingen in de kredietbrief kunnen leiden tot vertragingen of zelfs tot niet-betaling. Voor het regelen van de kredietbrief rekent de bank kosten aan. Het is raadzaam om een onherroepelijke kredietbrief te gebruiken.

Cash In Advance (C.I.A.) wordt slechts in beperkte mate toegepast, als gevolg van de bestaande regels die de Philippine BSP (centrale bank) hanteert voor het verwerven van vreemde valuta. Gewoonlijk overwegen kopers met valutarekeningen bij banken die in de Filipijnen actief zijn, om gebruik te maken van C.I.A. en om cashbetalingen uit te voeren nog voor de goederen zijn verzonden. Voor de verkoper is C.I.A. ideaal voor goederen die speciaal voor de klant worden gemaakt, zoals speciale apparatuur.

Wanneer de koper en verkoper al vrij goede zakelijke banden hebben of elkaar al vertrouwen, kunnen andere betaalmethoden worden overwogen.

 • Documents Against Acceptance (D/A) (documenten tegen acceptatie): de uitvoerder verstrekt gedurende een bepaalde periode krediet aan de invoerder. Die periode kan variëren, maar bedraagt meestal 30 tot 60 dagen na de datum van de vrachtbrief of na factuurdatum afhankelijk van wat de partijen zijn overeengekomen. De verkoper houdt de eigendomspapieren en stuurt ze naar de bank met de opdracht deze documenten alleen aan de koper te bezorgen wanneer die tijdig betaalt of een aanvaardbare wissel voorlegt.
 • Documents against Payment (D/P) (documenten tegen betaling): de documenten waarmee het eigendomsrecht op de goederen wordt overgedragen, worden door de bank pas aan de koper bezorgd wanneer die de betaling van de koper heeft ontvangen.
 • Open Account (O/A) (open rekening): wanneer het vertrouwen groot is en de koper een goede reputatie heeft bij de verkoper, worden de documenten waarmee het eigendomsrecht op de goederen wordt overgedragen, rechtstreeks naar de koper gestuurd (in plaats van naar de bank zoals bij D/A), zonder betalingsgarantie. De koper voert de betaling op de vervaldag uit. De termijnen kunnen variëren van 30 tot 180 dagen, afhankelijk van de overeenkomst. Dochterondernemingen van multinationals die in de Filipijnen actief zijn (vooral in de olie- en de farmaceutische sector), gebruiken heel vaak O/A.
 • Direct Remittance (onmiddellijke betaling): net zoals bij O/A is wederzijds vertrouwen hier een must. In plaats van betaling binnen een bepaalde termijn, vraagt de verkoper de koper om onmiddellijk te betalen bij ontvangst van het document waarmee het eigendomsrecht op de goederen wordt overgedragen.

Meer info: Doing Business in the Philippines 2022.pdf (eccp.com) van de European Chamber of Commerce in the Philippines. 

Do's and Dont's

 • In de Filipijnse zakenwereld zijn persoonlijke contacten heel belangrijk. Vaak is een persoonlijke introductie door een wederzijdse vriend of zakenpartner nodig om de eerste onderhandelingen te kunnen opstarten. Een tussenpersoon kan u helpen om duurzame relaties op te bouwen en verzekert u dat u met de juiste beleidsmaker in contact komt. Voor een Filipijn is een succesvolle zakenrelatie gebaseerd op menselijke interactie, persoonlijk contact en het opbouwen van vertrouwen.
 • Een vriendschappelijke en informele handdruk is de standaard begroetingsvorm. Voor zowel mannen als vrouwen is het gebruikelijk om bij aankomst en bij het afscheid iedereen de hand te schudden. Filipijnen kunnen bij de handdruk wat meer contact zoeken door bijvoorbeeld even hun hand op uw arm te leggen. Beschouw dit als een uiting van vriendschap.
 • Handel zaken persoonlijk af met uw Filipijnse partner, op een warme en aangename manier. Voor vele Europese zakenlui is tijd belangrijk en ze komen graag onmiddellijk ter zake. Dat is niet zo bij Filipijnen, zij houden ervan om eerst wat beleefdheden uit te wisselen.
 • Het opbouwen van een hartelijke, persoonlijke relatie is zeer belangrijk in de Filipijnse zakencultuur. Wat ook het eindresultaat is, gesprekken moeten altijd op een vrolijke noot eindigen. Voor Filipijnen is het maken van vrienden en het opbouwen van waardevolle contacten en persoonlijke relaties een must om goed zaken te kunnen doen. De Filipijnse manier van zakendoen brengt oost en west samen. 
 • Vermijd directe confrontatie, antwoord beleefd en met de glimlach op voorstellen van de tegenpartij en laat u er in geen geval openlijk negatief over uit. 'Ja' kan verschillende dingen betekenen die niet allemaal bevestigend zijn. Voor Filipijnen is het voorkomen van gezichtsverlies of publieke vernedering ontzettend belangrijk. Daarom moeten zakelijke gesprekken in een serene en gereserveerde sfeer en met de glimlach worden gevoerd en mogen er geen uitgesproken negatieve antwoorden worden gegeven. 
 • Houd er rekening mee dat gepaste zakelijke kledij en een net voorkomen belangrijk zijn; een verzorgd uiterlijk gaat niet onopgemerkt voorbij. Kleed u klassiek en vrij formeel. Een verzorgde kledingstijl en aandacht voor uw uiterlijk zijn belangrijk als u respect wil afdwingen en succesvol wil zijn.
 • Als u afspraken maakt, vooral met overheidsdiensten, is het raadzaam om te werken met een tussenpersoon of met iemand die al met de betrokken dienst banden heeft en die de vragende partij bij die dienst kan introduceren.
 • Als blijk van respect en erkenning voor sociale rangorde, spreken Filipijnen mensen meestal met hun titel aan (bijvoorbeeld architect Cruz, advocaat Jose, Dr. Romero); na de introductie zullen de meesten aandringen op een informelere benadering (door hen bijvoorbeeld met hun roepnaam aan te spreken). Bij contacten met hooggeplaatste ambtenaren in regeringskringen en militaire kringen worden het best de formele titels gebruikt (bijv. secretaris Favila, ondersecretaris Dominguez, generaal Abaya enz.).
 • Vermijd zoveel mogelijk persoonlijke geschillen met de bureaucratie.
 • Wees niet verbaasd wanneer zakelijke onderhandelingen langer duren dan gepland. Zakendoen op de Filipijnen gaat traag en het besluitvormingsproces is meestal een gedetailleerd en langdurig proces.
 • Onderschat de invloed van de familie niet, vaak oefent ze een grote invloed op het zakendoen uit. Nepotisme komt voor in bepaalde Filipijnse zakenmiddens en soms leidt dat tot een voorkeursbehandeling.
 • Verhef uw stem niet of onderbreek uw Filipijnse collega's niet wanneer ze praten. Dit wordt als een belediging beschouwd en getuigt van weinig respect. Vermijd bovendien rechtstreeks en voortdurend oogcontact tijdens zakelijke gesprekken, omdat staren over het algemeen als onbeleefd en confronterend wordt beschouwd.

Bronnen: Doing Business in the Philippines | Philippine Social and Business Culture, http://www.communicaid.com/country/the-philippines

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) speelt een aanzienlijke rol in de Filipijnen. Van – vooral grote – bedrijven wordt verwacht dat zij betrokken zijn bij het maatschappelijke leven. Mvo-activiteiten krijgen positieve aandacht van de media, van het middenveld en van de regering. Bedrijven die op dit vlak inspanningen leveren, kunnen hun reputatie opmerkelijk verbeteren. Door hun bijdrage kunnen deze bedrijven rekenen op publieke erkenning van het middenveld en van publieke diensten.

LCF ----- In de Filipijnen wordt mvo al sinds de jaren 70 toegepast. Toen werd het 'Philippine Business for Social Progress' (PBSP) ingevoerd om ondernemingen te helpen om bij hun kerntaken, strategieën en activiteiten rekening te houden met mvo. Vandaag betekent mvo voor ondernemingen heel wat meer dan de simpele liefdadigheidsprojecten en aalmoezen die kenmerkend waren voor de beginperiode.

Steeds meer bedrijven schakelen over naar mvo, trouwens een groeiende trend in de privésector wereldwijd. Ze focussen niet langer louter op winst, maar willen een bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu. Als bedrijfsleiders aankondigen dat ze er alles zullen aan doen om de levenskwaliteit van hun klanten, maar ook van alle andere betrokkenen te verbeteren, geven ze hiermee een belangrijk signaal. 

Afhankelijk van de context kan mvo verschillende dingen betekenen, maar er zijn altijd overeenkomsten. Zo worden bedrijven als maatschappelijk verantwoord beschouwd als ze op drie vlakken maximaal duurzaam te werk gaan: economisch, maatschappelijk en ecologisch. Afhankelijk van de context is het vanzelfsprekend dat organisaties verschillende definities hanteren. Mvo kan voor sommigen staan voor het uitbreiden van de capaciteit voor duurzame bestaansmiddelen, respect voor culturele verschillen, het vinden van zakelijke kansen bij het ontwikkelen van competenties van werknemers, de gemeenschap en de regering; voor anderen kan het gaan om een 'filantropische manier om een bepaald deel van de winst af te staan aan goede doelen'. In se verwijst het echter naar zakelijke besluitvorming die uitgaat van ethische waarden, het voldoen aan wettelijke normen en aandacht voor menselijke waardigheid, gemeenschappen, het milieu en andere betrokkenen in het zakenleven. 

Vandaag verwijzen buzzwoorden als 'multi-stakeholderengagement', het 'creëren van gedeelde waarden' en 'strategisch mvo' naar de voortdurende evolutie, verfijning en oriëntatie die mvo kenmerken. Hoewel ondernemingen hun winst nog altijd willen beschermen, zijn ze intussen ook bereid om zich in te zetten voor het welzijn van hun werknemers, van de ruimere gemeenschap waarvan ze deel uitmaken en van het milieu. Kleine en grote ondernemingen gaan partnerschappen aan met gemeenschappen, ngo's en de regering om creatieve en doeltreffende antwoorden te formuleren op het wijdverspreide probleem van armoede via onderwijs, gezondheid, huisvesting, levensonderhoud, microfinanciering, bescherming van het milieu en anticorruptie- en good governance-programma's. Almaar vaker worden deze programma's niet langer opgezet als een nevenactiviteit die losstaat van de kerntaken van de onderneming, maar als vast onderdeel van hun bedrijfsstrategie. 

Het is opmerkelijk dat deze evolutie in de Filipijnen plaatsvond op vrijwillige basis en in een grotendeels niet-gereglementeerde context, omdat ondernemingen zelf erkenden en beseften dat ze in de maatschappij een grotere rol te spelen hebben dan alleen maar groeien en winst maken. 

In 2012 vond een onderzoek plaats bij grote bedrijven die in de Filipijnen actief waren. Bedoeling was om na te gaan hoe zij wat zij als 'goed' beschouwen, in de praktijk brengen en hoe ze in het licht van mvo de – vooral winstgevende – inspanningen in de hele organisatie doortrekken. Ook werd onderzocht of ze bij hun mvo-activiteiten dezelfde discipline aan de dag leggen als bij hun kerntaken.

Een goede maatstaf voor succesvol MVO is de wederzijds voordelige relatie met de gastgemeenschap.

MVO-netwerken van bedrijven of bedrijfsorganisaties:

 • Philippine Business for Social Progress (PBSP) www.pbsp.org.ph
 • League of Corporate Foundations (LCF) www.lcf.org.ph
 • Ramon V. del Rosario, Sr. Centre for Corporate Responsibility (RVR Centre) www.rvr.aim.edu/
 • Philippine Business for the Environment (PBE) http://thepbe.org/
 • Philippine Business for Social Progress (PBSP)

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Filipijnen