U bent hier

Filipijnen in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek der Filipijnen
Hoofdstad
Manilla (14,406 miljoen inwoners)
Oppervlakte
343.448 km² (= 11 x België)
Aantal inwoners
114,597 miljoen (schatting voor 2022)
Staatshoofd
President Ferdinand Marcos jr.
Regeringsleider
President Ferdinand Marcos jr.
Taal
Filipino (nationaal en officieel), Engels (officieel)
Munt
Filipijnse Peso Wisselkoers
Belangrijke steden
Davao (1,91 miljoen inwoners), Cebu City (1,01 miljoen), Zamboanga (931.000)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
394 miljard USD (594 miljard USD in België)
BBP/Capita
3.461 USD (51.268 USD in België)

Bilaterale handel met Vlaanderen

We hebben voor u per land een analyserrapport over de bilaterale handel met Vlaanderen. 

Daarnaast stellen we alle detailscijfers van de Vlaamse buitenlandse handel ter beschikking voor eigen analyse.

Ga naar de analyserapporten       Raadpleeg de detailcijfers

Economische vooruitzichten

Algemeen

In 2021 veerde de Filipijnse economie op met een groei van 5,6% over het hele jaar, na de recordkrimp van 9,6% in 2020.

De strategieën van de regering in 2021 hebben over het hele jaar geleid tot een groei die de doelstellingen en verwachtingen heeft overtroffen. Door het opvoeren van het vaccinatieprogramma en het openstellen van meer sectoren laat de economische expansie in 2021 een ommekeer zien na een tijdelijke inzinking. De herstelinspanningen werden in de tweede helft van het jaar volgehouden wegens de opleving van de Delta-variant en de impact van de supertyfoon in december. De economie is weer opengegaan door over te schakelen op het waarschuwingssysteem met graduele lockdowns, waardoor de mobiliteit van mensen en de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten mogelijk werden. De werkloosheid daalde tot het laagste niveau sinds het begin van de pandemie. Deze groei was veel sneller dan de meeste analisten hadden voorspeld, waardoor deze tot de hoogste in de regio behoort en een sterk signaal is dat de Filipijnen op weg zijn naar snel herstel.

Bijdragers aan de economische groei van 2021 zijn:

  • De industrie en de dienstensector met respectievelijk 8,2% en 5,3%, wat neerkomt op een sterke opleving na de krimp die deze sectoren in 2020 hebben doorgemaakt. De landbouwsector kende echter een lichte daling van 0,3% als gevolg van de uitdagingen waarmee de sector nog steeds te kampen heeft, zoals de Afrikaanse varkenspest en de supertyfoons, die de landbouwproductie hebben getroffen.
  • De particuliere consumptie steeg met 4,2%, een ommekeer ten opzichte van de krimp van 7,9% van het voorgaande jaar. Dit wijst op een herstel van het consumentenvertrouwen als gevolg van de versoepelde quarantainebeperkingen en het versnelde vaccinatieprogramma. Ook de overheid blijft een bijdrage leveren aan de economische activiteit, aangezien haar uitgaven in 2021 in totaal met 7,0% stegen.
  • De buitenlandse handel herstelde zich in 2021 in een sneller tempo. De uitvoer is met 14,5% toegenomen, tegen -16,3% in 2020, terwijl de invoer van goederen met 31,1% is gestegen ten opzichte van de waarde in 2020.
  • De investeringen, lieten een robuuste groei van 19 % zien, tegen -34,4 % in 2020. Deze werden vooral ondersteund door een groei van 37,4% in openbare werken, als gevolg van het "Build, Build, Build" infrastructuurprogramma van de overheid.

Vooruitzichten voor 2022

Met de toegenomen inspanningen voor economisch herstel in 2021 is de regering optimistisch dat het land in 2022 niet alleen zal opveren tot het niveau van voor de pandemie, maar ook de status van hogere-middeninkomensland zal bereiken. De regering mikt voor 2022 op een groei van 7-9%. Het herstel van de lokale economie zal naar verwachting worden gestimuleerd door een bredere vaccinatiecampagne, een accommoderend fiscaal en monetair beleid en infrastructuuruitgaven.

Hoewel de risico's van COVID-19 aan het begin van het jaar toenamen als gevolg van de omicron-variant, kon de economie dankzij de risicobeheersingsstrategie met een krachtige vaccinatiecampagne en de verbeteringen in de gezondheidszorg weer veilig opengaan. Met de versoepeling van de quarantainebeperkingen tot het laagste niveau op 1 maart 2022 wordt verwacht dat de economie een aanzienlijke impuls zal krijgen naarmate zij overgaat naar een "nieuw normaal".

De goedkeuring van drie belangrijke wetsvoorstellen inzake economische liberalisering zal van cruciaal belang zijn om de groei vanaf 2022 te versnellen. De Filippijnen zijn momenteel het meest restrictieve land op het gebied van buitenlandse investeringen in de regio en volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in 2020 het op twee na meest restrictieve land in de wereld. Dit heeft ertoe geleid dat het land achterop is geraakt op het gebied van logistiek en internetprestaties.

De economische maatregelen, namelijk de wijzigingen van 1) de wet inzake de liberalisering van de detailhandel, 2) de wet inzake buitenlandse investeringen en 3) de wet inzake overheidsdiensten, zullen helpen meer investeringen aan te trekken, werkgelegenheid te scheppen, innovatie in te voeren, de prijzen te verlagen en de kwaliteit van goederen en diensten te verbeteren.

Bovendien bevat het op 21 maart 2022 ondertekende Executive Order (EO) No. 166, de 10-puntenagenda die erop gericht is het economisch herstel van het land na de COVID-19-pandemie te versnellen en te ondersteunen en het land voor te bereiden op toekomstige pandemieën. Het besluit omvat onder meer de versterking van de gezondheidszorgcapaciteit van het land en de versnelling van het vaccinatieprogramma tegen COVID-19. Ook wordt de nadruk gelegd op de verdere heropening van de economie, de uitbreiding van de capaciteit van het openbaar vervoer en de hervatting van "face-to-face"-onderwijs. Ook zal de regering prioriteit geven aan de goedkeuring van wetten om de digitale transformatie te versnellen en om de efficiënte uitrol van noodprogramma's tijdens een pandemie mogelijk te maken.

Ondanks het optimisme zijn de economische langetermijnvooruitzichten nog steeds fragiel en moet de nieuwe regering rekening houden met: het opduiken van nieuwe virusvarianten; de gestage subsidies, die mogelijks niet voldoende zijn om de consumentenuitgaven te stimuleren, in combinatie met de verminderde spaarcapaciteit van de gezinnen door de aanhoudende pandemie; een zwakke arbeidsmarkt die nog geen echte tekenen van herstel vertoont; inflatie, de hoge schuldenlast van het land en de geopolitieke gevolgen.

Anderzijds moet de volgende regering de hervormingen op fiscaal gebied voortzetten, het zakendoen vergemakkelijken, investeringen stimuleren (niet alleen in infrastructuur, maar ook in onderwijs en meer bepaald het gebruik van informatietechnologieën voor het onderwijs) en meer steun verlenen aan de landbouwsector om de voedselzekerheid te garanderen.

Multilaterale kredietverstrekkers en internationale ratingbureaus

De Asian Development Bank (ADB) handhaafde zijn groeiprognose voor het Filipijnse bbp voor 2022 op 6% en 6,35% in 2023, omdat de binnenlandse investeringen en consumptie blijven verbeteren tegen een achtergrond van versoepelde lockdownbeperkingen. Ook Moody's Analytics verhoogde zijn groeiraming voor 2022 en verwacht dat de Filippijnse economie met 6,4% zal groeien ten opzichte van een eerdere raming van 6,1%, na een sterker dan verwacht herstel in het laatste kwartaal van 2021. Fitch Solutions Country Risk Research and Industry en S&P Global Ratings handhaafden de prognoses voor de Filipijnse economische groei op 6,5%, naarmate de economie verder aantrekt. De Wereldbank daarentegen heeft haar groeiprognose voor de Filipijnen bijgesteld tot 5,7% in 2022 vanwege de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en dat de groei verder kan vertragen tot 4,9% als de omstandigheden verslechteren.

De risico's van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de mondiale olieprijzen kunnen gevolgen hebben voor deze economische groeiprognoses, aangezien de Filipijnen een netto-importeur van olie zijn en het land dus kwetsbaarder is voor volatiele bewegingen in de olieprijzen. De Filipijnen behoren tot de landen die het sterkst afhankelijk zijn van geraffineerde aardolie voor de opwekking en productie van energie. Hogere prijzen zullen doorwerken in de producenten- en consumentenprijzen.

Deze groeiprognoses liggen onder het streefcijfer van de regering van 7 à 9%.

Bronnen:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Filipijnen