U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Algemeen

De grote en diverse economie van Egypte, de aanzienlijke rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen en de aanzienlijke arbeidsmarkt betekenen dat er een enorm potentieel is voor buitenlandse bedrijven. De Egyptische regering is erop gebrand om directe buitenlandse investeringen aan te trekken en zet zich in om buitenlandse investeerders een stabiele omgeving te bieden, met verschillende hervormingen die sinds 2014 zijn doorgevoerd om het ondernemingsklimaat te verbeteren.
Met name olie- en gasproductie, auto's, ICT, productie en voedselverwerking zijn belangrijke groeigebieden waar kansen liggen.

Bouw

De Egyptische bouwsector blijft een van de belangrijkste motoren van de economie. In 2016 noteerde de sector een groei van 10,3%, een opmerkelijke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. De sector is momenteel goed voor 4,8% van het bbp. De waarde van investeringen in de sector steeg in 2016 met 43,2% tot 25,8 miljard Egyptische pond.

Met een overwegend jonge bevolking van 92 miljoen inwoners, die voornamelijk geconcentreerd is in en rond de hoofdstad Caïro en in de Nijldelta, maakt de overheid van woningbouw en urbanisatie een prioriteit. Het ministerie van Woningbouw schat dat de komende vijf jaar jaarlijks 350.000 tot 500.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd om de huidige bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Ook de nood aan transport- en energieinfrastructuur is prangend.

De overheid zet daarnaast sterk in op het investeren in grootschalige projecten, zoals de 'New Administrative Capital' en de 'Suez Canal Economic Development Zone'.

Energie

Egypte is de belangrijkste niet-OPEC olieproducent in Afrika en tweede belangrijkste gasproducent van het continent. De energiesector speelt dan ook een cruciale rol in de economie van Egypte. De langetermijnvooruitzichten voor de Egyptische olie- en gassector zijn positief. Vooral wat gas betreft, heeft Egypte zich ontwikkeld tot een belangrijke speler. Belangrijke offshore gasreserves werden de afgelopen jaren ontdekt in de territoriale wateren van Egypte, waaronder het Zohr-gasveld.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee het land geconfronteerd wordt, is de toenemende binnenlandse consumptie. Sinds 2010 ligt de olieconsumptie hoger dan de -productie. Meer en meer erkent de overheid dan ook het potentieel van hernieuwbare energiebronnen.

Olie

De meeste olievelden zijn te vinden in het noorden van het land, met name in de Nijldelta, de Sinaï, de Golf van Suez en de Western en Eastern Desert. De reserves zijn de afgelopen decennia gestaag gestegen, dankzij nieuwe voorraden die in de Western Desert werden ontdekt. Egypte telt 9 raffinaderijen en met 770.000 vaten/dag beschikt het over de grootste raffinagecapaciteit van Afrika.

Gas 

Begin 2014 bedroegen de gasvoorraden van Egypte ongeveer 77 Tcf, een belangrijke toename vergeleken met de 59 Tcf van 2010, dankzij nieuwe ontdekkingen in de Middellandse Zee en de Nijldelta, en in mindere mate in de Western Desert. Daarmee is het land de vierde belangrijkste gasproducent in Afrika, na Nigeria en Algerije. De aardgasproductie wordt gebruikt voor binnenlandse consumptie, geëxporteerd via de Arab Gas Pipeline en als LNG. Aardgas wordt vooral gebruikt om elektrische centrales aan te drijven. De overheid stimuleert huishoudens en bedrijven om over te schakelen op aardgas, eerder dan petroleum en kolen te gebruiken.

Hernieuwbare energie

Ook de aandacht voor hernieuwbare energie groeit. Tegen 2022 moet 20% van de energiemix uit hernieuwbare bronnen komen, tegen 2035 is het streefdoel 37%. Vooral wind- en zonne-energie bieden mogelijkheden.

Meer weten

Transport en logistiek

Van oudsher ligt Egypte op een van de belangrijkste handelsroutes tussen Azië, Europa en Afrika. Hoewel de Egyptische transportsector duidelijk te lijden heeft onder een chronisch gebrek aan investeringen, is er een hernieuwd bewustzijn van het belang van de sector voor de rest van de economie.

Suezkanaal

Het Suezkanaal is sinds 1879 een bijzonder belangrijke transportader, waarlangs 10% van ’s werelds handelsvolume passeert. Vandaag betekent het een belangrijke buffer voor de Egyptische economie. De uitbreiding van het Suezkanaal, zodat tweerichtingsverkeer mogelijk werd, wordt beschouwd als een van dé prestigeprojecten van de Egyptische regering. Verder zijn plannen in de maak om de Suezkanaalzone verder uit te bouwen tot een logistieke hub. Het ‘Suez Canal Development Project' is een ambitieus project dat de bouw van nieuwe havens, industriële en residentiële zones en technologieparken omvat.

Havens

Egypte telt 15 commerciële havens. Ongeveer 70% van de doorvoer is overslag, die vooral gebeurt in de havens van de Suezkanaalzone. Ain Sokhna, dat door een 120 km lange snelweg is verbonden met Caïro, doet dienst als import-export terminal voor de handel met de Golfstaten en Azië, terwijl de havens aan de Middellandse Zee (Alexandrië, Dekheila, Damietta) hubs zijn voor overslag en handel met Europa en Noord-Amerika.

Spoor

Het Egyptische spoornetwerk is het oudste van Afrika. Het rollend materieel is in slechte staat en het spoornet is niet volledig geïntegreerd met havens en industriezones. Investeringen zowel in het passagiers- als goederenvervoer dringen zich op.

Wegen

Het wegvervoer is de dominante transportvorm in Egypte. 95% van alle goederen worden over de weg vervoerd en ook personen verplaatsen zich grotendeels via de weg. De overheidssubsidies voor diesel en benzine zijn hier uiteraard niet vreemd aan. De kwaliteit van het wegennetwerk varieert. In de hoofdstad Caïro is het opwaarderen van het openbaar vervoer een prioriteit. 

Logistiek

Egypte is dankzij haar strategische ligging een belangrijke overslaghub. De overheid wil dan ook werk maken van de verdere ontwikkeling van de arbeidsintensieve logistieke sector. Maar om dit project te laten slagen, moet het interne transportnetwerk opgewaardeerd worden.

ICT

Het hoge aantal geschoolde afgestudeerden in Egypte in combinatie met lage bedrijfskosten zijn belangrijke factoren die bijdragen aan de groeiende interesse van ICT-investeerders. Egypte is verbonden met meer dan 10 wereldwijde internetbackbone-netwerken, die de bandbreedtecapaciteit en internationale connectiviteit verbeteren. Daarnaast profiteert de sector van zijn ligging tussen Azië, Europa en Afrika om een ​​scala aan wereldwijde markten te bedienen, met name bedrijven die ernaar streven de werkuren in hun tijdzones te maximaliseren.
 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Egypte