U bent hier

Zakendoen in Duitsland

Uw eerste stappen op de markt

Begin uw eerste stappen op een nieuwe markt met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kunt u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.

 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties verkent u nieuwe markten in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Een andere mogelijkheid voor het analyseren van de markt is het bezoeken van een buitenlandse vakbeurs.

 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kunt u nagaan hoe u uw exportstrategie verbetert.

 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Specifiek voor Duitsland

Dankzij de nabijheid, maar vooral dankzij de marktomvang en de koopkracht van de bevolking is Duitsland de tweede belangrijkste afzetmarkt voor Vlaamse exporteurs. Hoewel de Duitse markt veel gelijkenis vertoont met België, beschouwt men Duitsland als een relatief onbekende buitenlandse markt met eigen gebruiken en markteigenschappen. Ondanks de omvang van deze afzetmarkt mag niet de misvatting ontstaan dat er voor elk product afzetmogelijkheden zijn. Integendeel, de Duitse markt is wat betreft concurrentie en prijs/kwaliteitverhouding van producten en diensten buitengewoon veeleisend. De hoge eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van producten en stipte levertijden gaan vaak gepaard met een voor Vlamingen verrassend laag prijsniveau, van zowel Duitse als buitenlandse concurrenten. Wilt u in Duitsland doorbreken, dan moet u aan de hoge Duitse standaarden voldoen.

Een degelijke voorbereiding verhoogt uw kansen op succes in Duitsland. Informeer vooraf over de omvang en evolutie van de markt, de transportkosten, mogelijke normen en reglementeringen, verpakkingsvoorschriften, enz. Analyseer uw concurrenten en tracht indicaties van hun prijsniveau te weten te komen. Wees van tevoren ook voorbereid op vragen over duurzaamheid. Economische, ecologische en sociale doelstellingen vormen namelijk de fundamenten van de Duitse bedrijfscultuur. Houd er rekening mee, dat Duitse bedrijven sterk hiërarchisch georganiseerd zijn en functies strikt afgebakend, ook academische graden zijn nog zeer belangrijk. Onderbouw in gesprekken uw argumenten altijd met concrete resultaten, want zekerheid en stabiliteit spelen een grote rol in Duitsland. Op die manier wint u het vertrouwen van Duitse aankopers.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Het aantal afnemers en de structuur van de afnemers spelen een belangrijke rol bij de bepaling van het distributiekanaal. Een groot aantal afnemers met verschillende inkoopritmes en geringe inkoopwaarde pleit voor indirecte afzet via de handel. Een klein aantal klanten met een hoge inkoopwaarde pleit daarentegen voor directe afzet aan de klant.

Directe verkoop komt vaak voor bij verkoop aan warenhuizen, ketens, detailhandelscoöperaties en andere inkooporganisaties.

Wees goed voorbereid met:

 • commerciële documentatie,
 • duidelijke prijspolitiek, met inbegrip van transportkosten,
 • logistiek plan,
 • bepaling van de leveringsvoorwaarden,
 • beschrijving van de 'after sales service': hoe deze lokaal aanbieden,
 • duidelijk akkoord over leveringstijden,
 • budget voor promotie en communicatie.

Via een tussenpersoon

De Duitse markt is gedecentraliseerd, met sterke verschillen tussen de deelstaten onderling. Plaatselijke vertegenwoordigingen in uitgekozen regio’s zijn vaak de beste manier om een voet tussen de deur te krijgen. Van cruciaal belang is de keuze van het geschikte distributiekanaal. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de diverse sectoren en producten. Vele kmo's werken met onafhankelijke tussenpersonen, zoals distributeurs en handelsagenten.

Een handelsagent is een zelfstandige, die vrij over zijn activiteiten en werktijden kan beschikken en producten verkoopt voor rekening en in opdracht van ondernemingen. Voor het zoeken naar de geschikte handelsagent verwijzen we u naar het online-platform handelsvertreter.de. Het aantal handelsagenten in Duitsland neemt echter af en bovendien zijn handelsagenten moeilijk te vinden, aangezien zij meestal niet over een eigen website beschikken. 

Daarnaast zijn er andere vormen van tussenpersonen, zoals een 'Vertriebsagentur', of een zelfstandige consultant. Deze laatste begeleidt en adviseert bij de marktstrategie, bij de opmaak van Duitstalige presentatie, aangepaste verpakking, en zorgt voor de juiste ingangen en afspraken, afhankelijk van de gemaakte afspraken met de producent. Ook bij de andere distributiepartners is het van belang goede afspraken te maken over de taken en verwachtingen.

Eigen buitendienst

Om een betere greep op de verkoopkanalen te hebben, geven sommige exporteurs er de voorkeur aan om uitsluitend met een eigen buitendienst te werken. Een eigen buitendienst brengt evenwel hoge kosten met zich mee. Daarom kan het raadzaam zijn om zich in het begin te beperken tot een bepaalde regio, in plaats van zich te richten op heel Duitsland. Zo vormt bijvoorbeeld de aan België grenzende en sterk industrialiserende deelstaat Noordrijn-Westfalen met bijna 18 miljoen inwoners een belangrijke potentiële afzetmarkt.

Detailhandel

Consumptiegoederen worden in de eerste plaats door de enorme Duitse detailhandel verdeeld. In sommige branches (bijv. verlichting en sanitair) wordt eerder de groothandel ingeschakeld. Ook de talrijke inkoopcentrales vervullen feitelijk een groothandelsfunctie bij de behartiging van het inkoopbelang van de detailhandel. Andere afnemersgroepen zoals warenhuizen, SB-warenhuizen (zelfbedieningswarenhuis), postorderbedrijven en de grotere online winkels/webshops worden meestal direct met goederen beleverd. Vooral de kleine Vlaamse exporteur zal vertegenwoordigers inschakelen, die voor de handel een assortimentsfunctie behartigen.

Het is niet altijd eenvoudig om rechtstreeks met de grote detailhandelsbedrijven in contact te komen. De hoge concentratiegraad van inkooporganisaties maakt immers dat een klein aantal centrale inkopers, een zeer groot inkoopvolume afhandelt. Voor nog onbekende aanbieders is het moeilijk om een afspraak met hen te maken. In bepaalde gevallen kunnen zelfstandige filiaalhouders beslissen over een klein percentage van de aankopen, wat eventueel later tot grotere volumes kan leiden.

Groeiende onlinehandel

Het aandeel van de onlinehandel in de totale omzet van de detailhandel neemt van jaar tot jaar toe en overschreed in 2018 voor het eerst de kaap van 10%. In de niet-voeding detailhandel bedroeg het online-aandeel bijna 15%. De totale omzet van de onlinehandel bedroeg in 2018 53,3 miljard euro, een stijging van 9,1% tegenover 2017. Voor 2019 wordt de online omzet geraamd op 57,8 miljard euro.

In 2018 nam de omzet in de onlinehandel het sterkst toe in de sectoren mode & accessoires (+1 miljard euro), consumentenelektronica/elektro (+0,8 miljard euro), vrijetijd & hobby (+0,8 miljard euro). De omzetgroei was het grootst in de sectoren FMCG (+14%), DIY & Tuin (+12%). In de detailhandel voor voedingsproducten bedroeg het online-aandeel nog maar 1,2%. Maar de onlinehandel van voedingsproducten groeit echter veel sneller dan de offlinehandel en kent een hogere groei dan de gemiddelde online groei in de detailhandel.

De online uitgaven per onlineconsument stegen met +7%. In 2018 groeide het aantal onlineconsumenten ouder dan 60 jaar met 11%. De toename van 4,4 miljard euro in de onlinehandel in 2018 was in belangrijke mate toe te wijzen aan Amazon. Deze laatste zag haar omzet in 2019 toenemen met +2,2 miljard euro en neemt daarmee 46% van de onlinehandel voor haar rekening.

Alle type online aanbieders groeiden verder in 2018, ook op de zgn. marktplaatsen. Online spelers met een fysieke aanwezigheid groeiden het sterkst, onder meer door gebruik te maken van de pure marktplaatsen. Ook kleinere detailhandelaren gebruiken hoe langer hoe meer succesvol de pure marktplaatsen voor hun online verkoop. De impact van de pure marktplaatsen zoals Amazone Marketplace, Zalando, AboutYou, is dan ook groot. De verdere groei van Amazon is vooral toe te schrijven aan Amazon Marktplace; als Internet-Pure-Player groeit Amazon nog nauwelijks, volgens het rapport.

Directe verkoop

Investeringsgoederen worden in het algemeen via de directe verkoop aan de gebruiker geleverd. Het is mogelijk om een verkoopsamenwerking aan te gaan met Duitse producenten die over een eigen productiegamma beschikken. Het gamma van het Vlaamse bedrijf kan dan als aanvulling gezien worden. Het distributiekanaal dat het meest gebruikt wordt bij industriële aanbieders is de eigen verkooporganisatie waarbij vertegenwoordigers in loondienst worden ingezet. Enkele bijzondere investeringsgoederen, zoals werktuigmachines en bouwmachines, kunnen ook via de gespecialiseerde handel verspreid worden. Belangrijk is hier ook de verkoop via de vele belangrijke vakbeurzen.

Leveren aan de overheid

Bij leveringen aan de overheid nemen ervaren leveranciers al vóór de aanbesteding contact op met de opdrachtgever om hun product te introduceren. Het is in dit geval raadzaam voor kleine ondernemingen om een Duitse partner te zoeken die hier ervaring mee heeft.

Verkooppunten

In de praktijk blijkt dat talrijke Vlaamse bedrijven verkooppunten in Duitsland hebben opgericht om direct een goed advies aan de verschillende Duitse afnemers te kunnen verstrekken en hun producten zonder tussenkomst van derden te verkopen. Andere ondernemingen werken met een contractpartner, die verplicht is om de goederen volgens het marketingconcept van de producent te verkopen. Meestal verzorgt de contractpartner behalve de handelsfunctie ook de opslag, service en herstellingen.

Handelshuizen

Binnen het domein van de buitenlandse handel spelen de Hamburgse handelshuizen een belangrijke rol. Een handelshuis is een bedrijf dat optreedt als schakel tussen producenten en afnemers op de internationale markt. Hun activiteiten gaan van aan- en verkoop, bemiddeling, transport, opslag en technische ondersteuning tot verzekering, enz. Sommige handelshuizen produceren ook zelf, hebben eigen rederijen of zelfs een eigen verzekeringsmaatschappij. Meestal beschikken handelshuizen over een uitgebreid assortiment aan goederen, met een sectorale en regionale specialisatie. Handelshuizen doen dus al langer wat nu „outsourcing“ wordt genoemd: producenten concentreren zich op hun kerncompetentie, de buitenlandse handel laten ze over aan specialisten. De handelshuizen zorgen voor volume op kleine markten, ontsluiten moeilijke markten en treden op als vertrouwenspersoon op onbekend terrein. De meeste handelshuizen hebben niet enkel bij de klanten, maar ook bij leveranciers een breed netwerk van contacten opgebouwd. Leveranciers zijn niet enkel grote ondernemingen, maar in sterke mate ook kleinere producenten voor wie directe export niet altijd evident is. De handelshuizen zijn geëvolueerd van pure handelsondernemingen tot aanbieders van een complexe dienstverlening. Een intense samenwerking met de producent is heel belangrijk. Die samenwerking gaat over de vorming van het aanbod over diverse productkenmerken, de administratieve afwikkeling en het goederentransport tot de garantiebepalingen en de klantendienst.

De Hamburgse handelshuizen zijn actief in alle regio’s van de wereld. Zwaartepunt van hun activiteiten ligt overzee: vooral in Oost- en Zuidoost-Azië en in het Midden-Oosten, maar ook in Zuid-Amerika en in Afrika. Handelshuizen zijn in vele gebieden de enige Europese firma’s die over een vertegenwoordiging beschikken. Samenwerking met handelshuizen biedt producenten de mogelijkheid om nieuwe of moeilijke afzetmarkten te ontsluiten. Zij verzamelen het aanbod van verschillende producenten om met voldoende armslag op de lokale markten te kunnen verkopen. De handelshuizen zorgen voor de organisatie van de afzet en de klantendienst. Zij bieden de leverancier de nodige marktinformatie, wikkelen de wettelijke en administratieve procedures af, zorgen voor de juiste etikettering en normering. Handelshuizen zijn ook goed geplaatst om de risico’s in te schatten, zowel van de regio, de afzetmarkt als van de handelspartners. Ook in het afdekken van de risico’s en de exportfinanciering zijn de handelshuizen vaak actief. Een andere belangrijke activiteit is de transportorganisatie, daarbij gaat het over de afwikkeling van het transport, verpakking, stockage, omslagkosten, tol, enz.

Handelshuizen bereiden voor producenten ook de deelname aan openbare aanbestedingen voor. Nationale en internationale aanbestedingen maken een steeds groter deel van de wereldwijde export uit. Om met succes aan dergelijke aanbestedingen deel te nemen is een goede kennis van de betrokken instituten (Wereldbank, EOF, Ngo’s) vereist. Door hun contacten met de lokale overheden zijn de handelshuizen snel op de hoogte van nieuwe projecten, waardoor ze als tussenschakel kunnen fungeren voor leveranciers die aan de aanbestedingen willen deelnemen.

Meer weten

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De oprichting van een eigen vestiging versterkt de geloofwaardigheid en bewijst een engagement op lange termijn. Andere voordelen kunnen zijn: een betere marktkennis, toegang tot subsidies, lidmaatschap van federaties en andere professionele organisaties, invloed op normen en reglementeringen. De oprichting van een GmbH brengt natuurlijk kosten met zich mee. Een alternatief kan een lokaal verkoopkantoor zijn, zonder eigen administratie. De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel in Keulen kan u helpen bij het oprichten van een eigen vestiging.

Voor gedetailleerde informatie over de vormen van Duitse vennootschappen: www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Invest/Investment-guide/Establishing-a-company/company-forms.html

Een andere mogelijkheid is een bestaande firma over te nemen. Volgens het Institut für Mittelstandsforschung Bonn zijn er in Duitsland in de periode 2014 tot 2018 ongeveer 135.000 ondernemingen die in theorie klaar zijn overgelaten te worden. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/281012/umfrage/unternehmensnachfolge-zur-uebergabe-anstehende-unternehmen/. Blijkbaar worden potentiële kandidaten afgeschrikt door de mogelijke financiële injecties die nodig zijn voor de modernisering van het bedrijf. Bovendien verkiezen veel Duitsers liever een vaste job dan het leven van een ondernemer te leiden.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant?

Vinden van een partner:

Duitsland is beurzenland nummer 1 in de wereld. Enkele internationale vakbeurzen zijn onder andere: ISM (zoetwaren), Anuga (voeding), CeBIT (IT), Frankfurter Buchmesse, Medica, Hannover Messe, Innotrans, ... In het kader van deze beurzen worden vaak seminaries, workshops en 'matchmaking days' georganiseerd. Een stand hebben op een beurs (al dan niet gecombineerd met matchmaking) in Duitsland is een ideale manier om in contact te komen met potentiële klanten en mogelijke agenten/verdelers.

Een goed overzicht van de vakbeurzen in Duitsland is te vinden op de website, www.auma.de van het Verband der Deutschen Messewirtschaft (ook in het Engels, Frans en Spaans).

Een andere werkwijze is om lid te worden van een Duitse beroepsvereniging. Sommige beroepsverenigingen aanvaarden dat ook buitenlandse firma's zich lid maken.

Goed om te weten: Jaarlijks bezoekt het FIT-team Duitsland tussen 50 en 60 vakbeurzen in Duitsland. Elk jaar stellen wij een nieuwe lijst op. Er wordt rekening gehouden met sectoren, met het belang van de beurs, met geografische spreiding, ... Elk jaar trachten we enige afwisseling en vernieuwing te brengen, enkele andere beurzen te bezoeken. Zo houden ook wij voeling met 'beurzenland' Duitsland.

Wilt u weten of de beurs waaraan u in 2020 in Duitsland deelneemt of die u plant te bezoeken, ook door iemand van het FIT-team Duitsland bezocht zal worden? Hier vindt u de lijst. Kunnen wij iets voor u betekenen op de bezochte vakbeurzen? Laat het ons weten

Screenen van een partner:

Het vooraf screenen van potentiële klanten kan nuttig zijn om de betaling van uw facturen te verzekeren. Daarbij richt u zich in de eerste plaats op financiële data en handelsinformatie, bv. het bedrijfsvermogen, het reservekapitaal en de betalingshistoriek van uw potentiële klant. Ook andere factoren zoals informatie over de sector waarin uw klant actief is en de gangbare betalingsovereenkomsten kan u in uw screening opnemen. Hiervoor kan u een beroep doen op externe consultants.

De Duitse kantoren van Flanders Investment & Trade hebben toegang tot bepaalde databanken, waar ze financiële informatie over Duitse bedrijven kunnen opvragen.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's?

Binnen de Eurozone kan in de gezamenlijke betaalmarkt eenvoudig met SEPA, Single Euro Payments Area, worden betaald. Let op! Bij overschrijvingen en incasso’s binnen Europa moet steeds het IBAN nummer gebruikt worden.

Betalingsvoorwaarden worden overeengekomen volgens de in de Duitse branche gebruikelijke voorwaarden. Bij vroegtijdige betaling wordt een korting voor contante betaling verleend, het zogenaamde 'Skonto'. Bij een lange productietijd worden over het algemeen aanbetalingen overeengekomen, bv. telkens 1/3de bij bestelling, bij het verzendklaar zijn en bij levering. De meest voorkomende betalingsmogelijkheden zijn: op rekening, vooruitbetaling, debetnota en kredietkaart. Cheques en wisselbrieven gelden als verouderd.

Over leverings- en betalingsvoorwaarden kan men vrij onderhandelen. Als leveringsvoorwaarden worden veelal de 'Incoterms® 2010' geaccepteerd.

Tips bij het zakendoen

Eerste contacten

Een eerste contact verloopt in Duitsland dikwijls kort en zeer formeel. Men komt zonder uit te weiden zeer snel tot de kern van de zaak. Bij de meeste Duitse zakenlui gaat het er (althans in het begin) vrij ernstig aan toe. Er kan wel wat luchtig worden bijgepraat, maar niet te lang.

Duitsers kunnen nogal eens 'recht voor de raap' of assertief zijn wanneer ze commentaar geven of vragen stellen. Slechts na verloop van tijd, nadat men elkaar beter heeft leren kennen, worden de gesprekken meer ontspannen. Men blijft echter de familienaam van de gesprekspartner gebruiken en, indien van toepassing, steeds voorafgegaan door zijn titel.

Wanneer iemand wordt voorgesteld met een titel, gebruik die titel dan ook bij uw aansprekingen. Let er uiteraard op dat u daarbij de juiste titel gebruikt. Duitsers hechten veel belang aan deze titels en ze hebben ook een diep respect voor academische prestaties en de bijhorende status. Iemand met een doctoraat wordt dan ook bij voorkeur aangesproken met 'Herr/Frau Doktor' en niet gewoon als 'Herr/Frau'. Voornamen worden niet gebruikt tenzij de gesprekspartner daar na een tijd expliciet zou op aansturen. Normaal gesproken noemen enkel familieleden en vrienden elkaar bij de voornaam.

Van een bezoeker wordt verwacht dat hij zich grondig voorbereid op de afspraak en duidelijke en degelijke documentatie meebrengt, bij voorkeur in het Duits. Duitsers verwachten ook gedegen technische informatie. Een precieze, concrete en systematische uiteenzetting van feiten komt bij hen steeds goed over.

Kleding

Voor de zakelijke contacten is klassieke stadskleding aangewezen, dus een pak in sobere tinten en een aangepaste das. Hoewel ook in Duitsland bij jongere zakenlui, vaak actief in de digitale branche, een pak zonder das zijn intrede gedaan heeft, blijven de Duitsers in het algemeen toch nog ietwat conservatiever dan zakenlui elders in Europa.

Stiptheid

Het is van heel groot belang dat men zich stipt aan de afgesproken uren houdt. Inkopers, vooral in grotere bedrijven, reserveren meestal een volledige dag voor een hele reeks bezoekers. Een gemiste afspraak of enige vertraging kan er wel eens toe leiden dat men die dag of zelfs voor een hele poos niet meer bij deze inkoper terecht kan. Afspraken worden geruime tijd vooraf gepland en men doet er goed aan geen afspraken voor te stellen in de late namiddag.

Zakelijke geschenkjes

Het geven van geschenken bij zakelijke relaties is niet erg gebruikelijk in Duitsland. Wie toch een geschenkje wil geven, geeft bij voorkeur iets kleins, eenvoudigs maar van goede kwaliteit. Een promotiegadget met bedrijfslogo dat rechtstreeks te maken heeft met die bepaalde transactie kan ook.

Meer weten

Duurzaam internationaal ondernemen

In Duitsland is de mentaliteitsverandering rond duurzaam en ethisch ondernemen ver doorgedrongen. Duurzaamheid (Nachhaltigkeit) wordt niet gezien als een voorbijgaande trend, maar als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het komt erop neer om ecologische, ethische en sociale overwegingen op gelijke voet te behandelen als economische overwegingen bij de planning en uitvoering van activiteiten.

Ook de overheid is een actieve speler en promotor van 'Nachhaltigkeit' op nationaal (Bund), regionaal (Länder) en lokaal vlak (Städte und Gemeinden). Er zijn heel wat organisaties en instellingen die actief over het concept debatteren en zoeken naar mogelijke toepassingen.

In dat kader is het interessant te vermelden dat het Duitse bureau voor Statistiek (Statistisches Bundesamt) de vooruitgang in 'Nachhaltigkeit' documenteert via een tweejaarlijks 'Indikatorenbericht'. Daarbij wordt een 20-tal kwantificeerbare maatstaven gehanteerd, waaronder armoede, gezondheid en welzijn, onderwijs, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, innovatie en infrastructuur in de industrie, klimaat, duurzame consumptie en productie, ...

Binnen de bedrijfswereld wordt 'Nachhaltigkeit' vaak vertaald als 'Corporate Social Responsibility' (CSR). Traditioneel is inspraak van medewerkers en betrokkenen, de zgn. 'Mitbestimming' sterk verankerd in de Duitse maatschappij en het bedrijfsleven. 

Het is belangrijk dat bedrijven die zaken willen doen in Duitsland, zich bewust zijn van het belang van dit thema en ervoor zorgen dat hun producten en diensten de duurzaamheidstoets kunnen doorstaan.

Meer weten

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Duitsland