U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Smart Cities

Intelligente transportsystemen en verlichting en klimaataanpassingsbeheer maken deel uit van de "smart city" ontwikkeling van een hele reeks gemeenten in Denemarken. Denemarken heeft een proactieve aanpak van onderzoek, ontwikkeling en toepassing van smart city technologie.

De twee grootste steden in Denemarken – Kopenhagen en Aarhus – hebben zeer ambitieuze “smart city” doelstellingen. Kopenhagen wil tegen 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad in de wereld worden. Daarom gebruikt de Deense hoofdstad innovatieve oplossingen voor wat betreft water- en energievoorziening, transport, afvalbehandeling en alternatieve energie. Zo werd ook het netwerk Gate 21 opgericht, i.e. een partnership tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen om samen de groene transitie te versnellen. Gate 21 heeft living labs opgericht, waar gemeenten en regio’s zich ter beschikking stellen om de duurzame oplossingen van bedrijven te ontwikkelen en te testen.

De universiteitsstad Aarhus implementeert de Smart Århus strategie. Via een samenwerking tussen de openbare en privé sector, burgers, het bedrijfsleven en kennisinstellingen verstrekt Smart Aarhus een platform aan iedereen, die gebruik wil maken van het digitaliseringspotentieel. Smart Aarhus bestaat uit een aantal projecten zoals bv. “Digital Bydel” (Digitaal stadsgedeelte), waar men niet langer top-down communicatie gebruikt, maar concrete cases, die belangrijk zijn voor de burgers, als vertrekpunt neemt. De gemeente Aarhus ontwikkelt initiatieven die lokaal engagement en medeburgerschap vereisen.        

Meer weten

Bouw en infrastructuur

De bouw- en aanlegsector is minder zwaar getroffen door de Corona-crisis, omdat de sector niet op dezelfde manier is getroffen door strenge maatregelen als de andere delen van het Deense bedrijfsleven. Op de meeste bouwwerven heeft men het werk kunnen verder zetten zoals voorheen mits het nemen van een aantal voorzorgsmaatregels. De investeringen in woningen bedragen ongeveer de helft van totale investeringen in de bouw- en aanlegsector. Men verwacht dat deze met ongeveer 5% zullen stijgen in 2021. Dit ondanks het feit dat de investeringen in woningen de laatste jaren fel gestegen zijn als een gevolg van een sterke bevolkingstoename in de grotere steden. Hierdoor was er vooral een stijgende activiteit in de nieuwbouw. Men verwacht echter dat de bouw van nieuwe woningen in 2021 lichtjes zal dalen, maar op een hoog niveau zal blijven.

Er is in 2020 een recordhoge verkoop van woningen geregistreerd. Deze trend blijft zichtbaar in 2021. Aangezien de aankoop van een woning vaak gepaard gaat met het renoveren van de woning, verwacht men op dit vlak een stijgende activiteit. Bovendien is er ook meer focus op het renoveren met energievriendelijke oplossingen. De Deense regering heeft de overeenkomst “Grøn Boligaftale 2020” afgesloten. 30 miljard DKK van het Landsbyggefonden zal besteed kunnen worden aan het energievriendelijker renoveren van woningen in de periode 2020-2026. Dit kan zowel gebruikt worden voor kleine als grote projecten. Een van de politieke initiatieven, die genomen werden om de Deense bouw- en aanlegsector tijdens de Corona-crisis te ondersteunen, is dat 12 miljard DKK hiervan reeds in 2020 gebruikt kon worden voor groene renovatieprojecten van huurwoningen.

Volgens cijfers van Danmarks Statistik steeg het aantal mensen, werkzaam in de bouwsector met ca. 2.700 sinds het begin van 2020, waardoor het op het hoogste niveau lag sinds februari 2008.

Bovendien is de tewerkstelling van buitenlanders in de Deense bouwsector meer gestegen dan de algemene tewerkstelling binnen deze sector. In september 2020 waren ca. 24.000 buitenlanders werkzaam in de Deense bouwsector (of ca. 14% van de totale tewerkstelling in de bouwsector).

Hieronder volgen een reeks voorbeelden van de grootste bouwprojecten die in 2021 opgestart zijn/zullen worden:

Fehmern Belt Tunnel

De Fehmern Belt tunnel is 18 km lang en verbindt Rødbyhavn op het Deense eiland Lolland met het Duitse eiland Femarn. Met een budget van 62 miljard DKK is het één van de belangrijkste en grootste infrastructuurprojecten in Europa.

In 2020 startte het Nederlandse entrepreneurconsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) met de graafwerken in Østersøen en de aanleg van de landvullingen met nieuwe natuurgebieden. In januari 2021 startte het entrepreneurconsortium Femern Link Contractors (FLC) met de aanleg van de “Tunnel Noord” en “Tunnel Zuid”, portalen en hellingen. FLC voert grote delen van de aanleg van de tunnelfabriek zelf uit, maar zal ook met toeleveranciers werken voor bv. kantoren, woningen en omheiningen. Er is ook een nood aan materieel zoals kranen, vrachtwagens, auto’s e.d.

De bouwheer Femern A/S zorgt niet voor contact tussen de hoofdentrepreneurs en de toeleveranciers.

Meer info:
Andere nuttige websites:
Lynetteholmen

Ieder jaar krijgt de stad Kopenhagen bijna 10.000 nieuwe inwoners erbij. Er is bijgevolg een grote nood aan woningen. De gemeente Kopenhagen heeft besloten om een nieuw stadsgedeelte aan te leggen, nl. Lynetteholmen. Dit nieuwe eiland zal plaats bieden aan ca. 35.000 inwoners en evenveel werkplaatsen. Er zullen 20.000 woningen gebouwd worden, waarvan 1/4 huurwoningen. Bovendien zal het ook een project zijn dat Kopenhagen zal beschermen tegen een stormvloed. Momenteel is men aan het onderzoeken of de metrolijn kan uitgebreid worden tot Lynetteholmen. Het ministerie van Transport is bezig met de voorbereiding van een aanlegwetgeving specifiek gericht op Lynetteholmen. Men verwacht dat de wetgeving in juni zal goedgekeurd zijn in het Deense parlement.

Men verwacht dat het enorme bouwproject klaar zal zijn in 2070.

Meer info:
De nieuwe Storstrømsbrug

De nieuwe Storstrømsbrug zal de oude brug van 1937 vervangen. De brug verbindt Lolland en Sjælland en is 4 km lang. De elementen worden geproduceerd in een fabriek op Masnedø. Vejdirektoratet (The Danish Road Directorate) is de bouwheer en heeft COWI, Dissing+Weitling en Hasløv & Kjærsgaard als consultants. De hoofdentrepreneur is het Italiaanse Storstroem Bridge Joint Venture I/S (SBJV). SBJV werkt samen met een reeks buitenlandse en Deense toeleveranciers. Men rekent er op dat de brug zal openen voor auto’s in 2022 en voor treinen in 2023.

Meer info:

Nordhavnstunnel

Nordhavn is een nieuw stadsgedeelte in volle ontwikkeling. Op termijn zullen er ongeveer 40.000 inwoners en evenveel werkplaatsen gevestigd zijn. Het is dus noodzakelijk om het wegennet en andere infrastructuur verder te ontwikkelen. Vejdirektoratet bouwt een tunnel onder Svanemøllehavnen en Kalkbrænderiløbet onder Østerbro. De tunnel zal 1,4 km lang zijn en men verwacht dat het bouwproject klaar zal zijn eind 2027. Vooraleer men aan de tunnel start, zal Vejdirektoratet als een deel van het project een tijdelijke haven aanleggen bij de ferryhaven “Noord” als vervanging voor Svanemøllehavn en ca. de helft van 1.500 boten zullen naar de tijdelijke haven getransporteerd worden. Momenteel is men bezig met een openbare aanbesteding voor de aanleg van de tijdelijke haven. Indien alles volgens plan verloopt, zal de openbare aanbesteding voor de tunnel in 2022 aangekondigd worden.

Papirøen (Papier-eiland)

Papirøen op Christiansholm in het centrum van de haven van Kopenhagen is de laatste jaren gekend geweest voor zijn Copenhagen Street Food mekka. COBE Architects en Danica Ejendomme zullen het gebied tot een nieuw stadsgedeelte omvormen. Er zullen woningen en een hotel gebouwd worden. Bovendien zal men ook een watercultuurhuis oprichten, dat o.a. een havenzwembad bevat. Het bouwproject werd gestart op het einde van 2020.

Meer info:
Postbyen

Postbyen is een heel nieuw district in het centrale Kopenhagen, gelegen op de grond van de vroegere postcentrale. Het gebied heeft de grootte van 5 voetbalvelden. Het nieuwe district zal bestaan uit 80% kantoren, 162 flats en een hotel. Het luxehotel werd in 2020 geopend. Er worden 5 hoge slanke torens gebouwd voor woningen en kantoren. In dit gebied is men ook bezig met de hoofdzetel van Danske Bank te bouwen. Hier zal plaats zijn voor zo’n 4.000 medewerkers.  Het gebied zal een autovrije zone zijn. Men verwacht dat het project zal klaar zijn in de loop van 2024.

Meer info:
Nieuw hoofdkantoor voor Danske Bank

In 2023 zal het nieuwe hoofdkantoor van Danske Bank geopend worden op het oude grondgebied van de Deense post.
-113.000 m².
-Aannemer: Per Aarsleff.
-Bouwheer: Danica Pension.
-Aanvang: juni 2019.

Meer info:

Tot slot

De Deense bouwmarkt is evenwel niet gemakkelijk. De openbare aanbestedingen worden over het algemeen in het Deens opgemaakt. Daarom zijn buitenlandse bedrijven genoodzaakt Deense partners te vinden. Bovendien zijn sommige Deense normen en standaarden in het Deense bouwreglement anders dan in de buitenlandse.

De vele wolkbreuken en overstromingen in sommige kuststreken hebben de afgelopen jaren veel schade aangericht. Daarom wordt er nog steeds zwaar geïnvesteerd om deze problemen te vermijden.

Meer info:

Voeding

Denen worden vaak de Bourgondiërs van Scandinavië genoemd. Ze hebben een grote interesse voor lekker eten. In 2021 bleven Deense restaurants internationaal goed presteren, want 23 Deense restaurants hebben een Michelinster gekregen (o.a. "Geranium" 3 sterren, "Noma" en "Kadeau København" 2 sterren).

Ondanks de grote interesse voor lekker eten, vinden vele Deense consumenten dat ze te weinig tijd hebben om het iedere dag zelf klaar te maken. Enerzijds is er momenteel een grote vraag naar gezonde convenience producten, zowel voor de lunch als het avondmaal. Het convenience-assortiment van de grotere supermarkten blijft uitbreiden met koelverse bereide maaltijden en diverse salades. De producten zijn voornamelijk afkomstig uit Denemarken, maar er zijn ook reeds enkele buitenlandse producten aanwezig en de interesse voor buitenlandse producten blijft stijgen.

Anderzijds is er ook een interesse om de traditionele maaltijden zelf te bereiden, maar dan wel mits gebruik van een of meerdere producten die reeds bereid zijn, zoals bv. gesneden groenten, bereide saus, koelverse soep.

De consumptie van biologische voeding en dranken in Denemarken blijft stijgen. De retailers spelen een belangrijke rol, aangezien 85% van de aankopen in Deense supermarkten en discounters gebeuren. In 2019 bedroeg het aandeel van biovoeding en -dranken 12,1 % van de totale verkoop van voedingswaren. De meest populaire productgroepen zijn nog steeds zuivel, groenten, fruit, eieren en koloniale waren.

Een andere belangrijke trend op de Deense markt voor voeding is de explosieve vraag naar glutenvrije en lactosevrije producten. Deze trend is niet enkel te wijten aan een stijgend aantal patiënten met een gluten- of lactose-intolerantie. Het is ook belangrijk te vermelden dat meer en meer Denen gefocust zijn op gezonde voeding en daarom prioriteit geven aan gluten- en/of lactosevrije producten. Het assortiment van deze producten is gegroeid, maar nog steeds beperkt vergeleken met het buitenland. Bovendien waren (en zijn) deze producten veel duurder in Denemarken dan in de andere Noordse landen. 

Denemarken heeft een grote vleesproductie en Denen eten veel vlees. Maar de laatste jaren is er een beginnende trend om minder vlees te eten. Vele Denen hebben een "vleesloze dag" per week geïntroduceerd. Er komen meer en meer producten, die gebaseerd zijn op plantaardige ingrediënten en die verkopen redelijk goed in de supermarkten.

Deense consumenten zijn bezorgd voor het omvangrijke gebruik van plasticverpakking van voeding en dranken. Een aantal Deense producenten van voedingswaren zijn nu begonnen met gerecycleerde plasticverpakking te gebruiken.

Meer informatie:

De Deense gezondheidssector

Er is de afgelopen jaren € 5,6 miljard geïnvesteerd in de bouw en renovatie van 16 ziekenhuizen. Zes ervan zijn nieuwe “superziekenhuizen”, 20% van deze investeringen wordt besteed aan de aankoop van ICT en medico-technische apparatuur. In 2020 moesten deze bouwprojecten gerealiseerd zijn, maar er zijn nog enkele projecten die nog niet helemaal klaar zijn.

Het Deense gezondheidssysteem blijft onder grote druk staan door een sterk toenemende vergrijzing en een stijging van het aantal patiënten met chronische ziektes zoals diabetes. Bovendien zijn ziektes zoals dementie, Alzheimer en psychische ziektes zeer duur voor zowel de Deense gezondheidssector als voor de ouderenzorg. In Denemarken moeten de bejaarden immers zolang mogelijk thuis wonen. De Deense gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Enerzijds proberen zij de bejaarden, die hulp nodig hebben, zoveel mogelijk te leren hoe ze zichzelf kunnen helpen. Anderzijds wordt ook in deze sector meer en meer welvaartstechnologie in gebruik genomen. 

Het Deense gezondheidssysteem is sterk gedigitaliseerd. De verschillende spelers communiceren elektronisch met elkaar en er is een systematisch gebruik van data en gedigitaliseerde werkprocessen. Openbare ziekenhuizen en huisartsen verzamelen automatisch data. Zij hebben gedurende een lange periode contact met hun patiënten, waardoor het mogelijk is om op grote schaal te monitoren en analyses te maken. De gemeenschappelijke IT-standaarden (Medcom-standaarden) maken de elektronische communicatie tussen de ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, laboratoria, gemeenten en toeleveranciers binnen de thuishulp en thuiszorg gemakkelijker.

Vrijwel alle gemeenten gebruiken eetrobotten en wastoiletten. Op deze manier kunnen meer burgers geholpen worden zonder meer personeel in te zetten. Ook het arbeidsmilieu voor het personeel wordt hierdoor verbeterd.

De afgelopen jaren is Denemarken overgegaan van kleinschalige pilootprojecten voor telegeneeskunde naar meer gecoördineerde grootschalige studies over hoe telegeneeskunde in de praktijk functioneert. In 2012 stelde de Deense regering, KL (paraplu-organisatie voor de Deense gemeenten) en Danske Regioner (voor de provincies) het digitale actieplan “Telegeneeskunde, de sleutel van de Deense gezondheidssector voor de toekomst” op.

Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar via de link naar de "telegeneeskundige landkaart" kan men een overzicht krijgen van alle telegeneeskundige projecten in Denemarken (ook in het Engels).

Met de uitbreiding van telegeneeskunde kan de thuisverpleegkundige van de gemeente, in samenwerking met dokters en het ziekenhuis, de wonden van de diabetespatiënten en patiënten met veneuze beenwonden efficiënt behandelen. De wondbehandeling via telegeneeskunde is een digitaal werktuig in de vorm van een onlinewondendatabase (pleje.net), dat gebruikt wordt door de wondverpleegsters van de gemeenten en de dokters en verpleegsters van de regio’s (i.e. provincies). De database kan tegelijkertijd gebruikt worden als communicatiewerktuig tussen het gezondheidspersoneel en de patiënt. In 2016 gebruikten reeds 90 gemeenten dit digitale werktuig en zijn zo’n 26.788 wonden geregistreerd in de database. Ca. 20.000 patiënten zijn geregistreerd op pleje.net.

De Klinisch geïntegreerde home monitoring database (KIH) is een nationale database voor de resultaten van home monitoring, die opgebouwd is op basis van de KIH en Telecare Nord projecten. Het betreft projecten met verschillende types patiënten: hartpatiënten, diabetespatiënten, zwangere vrouwen met complicaties, COPD-patiënten, zwangere vrouwen zonder complicaties en patiënten met darmziektes. Het doel ervan is het verzamelen en delen van de ervaringen van de patiënten met alle zuilen van de Deense gezondheidszorg.

Meer info:

Recyclage van huisafval

Het doel van de Deense regering is dat 50% van het huisafval in 2022 moet worden gerecycleerd. Elke week gooit iedere Deen gemiddeld 8 kg huisafval weg. De helft hiervan wordt verbrand. Slechts 22% wordt momenteel gerecycleerd. De regering heeft 200 miljoen DKK vrijgemaakt om nieuwe technologie, sparring en kennisdeling tussen gemeenten onderling te ondersteunen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Denemarken