U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Cyprus is het derde grootste eiland in de Middellandse Zee, gelegen aan het oostelijke uiteinde van Europa, in de kern van de drukke scheepvaart- en luchtvaartroutes die drie continenten, Europa, Afrika en Azië met elkaar verbinden. Dit klein maar dynamisch land heeft na de crisis van 2013 een sterke reputatie opgebouwd en dankzij zijn unieke positie, stabiliteit in de regering, hooggeschoold personeel en vertrouwbaar juridisch systeem, biedt het aan internationale en binnenlandse bedrijven een bedrijfsvriendelijk omgeving en een aantal mogelijkheden om in een breed scala van sectoren zaken te doen.

Energie

De Europese eilanden bieden veel potentieel inzake hernieuwbare energie en zo ook Cyprus. Het land heeft in het algemeen aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de productie van energie uit hernieuwbare bronnen en staat op de eerste plaats in de wereld wat betreft het gebruik van zonne-energie voor waterverwarming bij particulieren. Momenteel verwarmt meer dan 93% van de huishoudens en 52% van de hotels water via zonnestroomverwarmingssystemen. Het potentieel wordt echter vreemd genoeg bijlange na nog niet volledig benut. Het is zo dat hernieuwbare energie in Cyprus slechts een aandeel van 10% heeft in het totale energiegebruik. Het grootste deel wordt nog steeds geïmporteerd waardoor het land zeer afhankelijk en dus kwetsbaar is op vlak van energievoorziening.

Er zijn dus veel kansen aanwezig in Cyprus op vlak van hernieuwbare energie en energieopslag. Het International Renewables Agency concludeerde na onderzoek dat in Cyprus tegen 2030 25% tot 40% van de totale energievoorziening van hernieuwbare energie, meestal zonne-energie, zou kunnen komen. Daarnaast moeten er ook dringend nieuwe projecten komen voor energieopslag zodat de energievoorziening beter gegarandeerd wordt, de netcongestie verminderd wordt enz. Er werden al enkele systemen geplaatst zoals deze in hoofdstad Nicosia (energieopslagsysteem van 30 kW / 50 kWh). Dit betekende een belangrijke stap voorwaarts voor Cyprus om dergelijke systemen te installeren. De energie wordt in dit voorbeeld opgeslagen in hoogvoltige lithiumionbatterijen. Daarnaast investeerde het Duitse Autarsys GmbH in een energieopslagsysteem dat getest werd in Cyprus. Het gaat om een opslag met 75 kWh capaciteit en kan zelf tot 30 kW energie produceren. Op die manier wordt de energieopslag op het eiland verhoogd en is het land energieonafhankelijker.

Niet alleen de sector van hernieuwbare energie biedt opportuniteiten maar ook in de olie- en gassector vinden ontwikkelingen plaats. Er zijn al enkele bedrijven die ingespeeld hebben op deze kans, zoals VTTI. Deze energieopslaggigant installeerde ongeveer vier jaar geleden een olie- en gasterminal in Cyprus, de zogenaamde VTT Vasiliko-operatie. Deze heeft een capaciteit van 544 000 m³ en bestaat uit 287 opslagtanks. Het project is echter nog niet volledig afgerond. VTTV wil namelijk in de tweede fase nog 13 tanks met een capaciteit van 305 000 m³ toevoegen waardoor ze in totaal een opslagcapaciteit van ongeveer 1 miljoen m³ zal bezitten. Voor deze tweede fase is het bedrijf echter nog steeds op zoek naar partners om bijvoorbeeld te leveren aan de fabriek. Naast kansen in de aardgasverkenning is het ook interessant om te investeren in pijpleidingen of hervergassingsinstallaties.

Een ander voorbeeld is de ontdekking van aardgas in het offshore EEZ-blok 12. De vondst werd gedaan in 2011 door Noble Energy en kreeg de naam Aphrodite. De boringen wezen uiteindelijk uit dat er ongeveer 5 tot 8 biljoen kubieke voet aan aardgasreserves te vinden is waardoor de Cypriotische bevolking meer dan 100 jaar voorzien kan worden van gas. Cyprus zal deze hoeveelheid gas natuurlijk niet volledig voor eigen gebruik houden maar zal ook een deel exporteren naar Egypte. In 2016 werd een memorandum opgesteld waarin overeengekomen werd dat wanneer men aan de exploitatie van Aphrodite begint, het aardgas zal getransporteerd worden naar Egypte door middel van onderzeese pijpleidingen. Uiteindelijk werd in september 2018 het contract getekend voor de constructie van de pijpleiding. Een tweede ontdekking werd gedaan in februari 2018. Het Italiaanse ENI vond aardgasreserves die vermoedelijk 6 tot 8 triljoen kubieke voet bedragen.

De ontdekking van fossiele brandstoffen in het zeegebied van Cyprus heeft nieuwe opwindende vooruitzichten gecreëerd voor het eiland om een ​​energiehub te worden in het oostelijke Middellandse Zeegebied. De ontwikkelingen genieten wereldwijde belangstelling en aanzienlijke investeringen door energiegiganten en internationale leveranciers die actief zijn in de olie- en gasondersteunende dienstensector werden aangekondigd. Toekomstige infrastructuurprojecten zijn EuroAsia Interconnector en EastMed pipeline.

Meer info op Invest in Cyprus & Cyprus profile

Maritieme industrie

Cyprus heeft een internationale maritieme cluster van wereldklasse en biedt efficiënte en hoogwaardige diensten in een breed scala aan activiteiten. Voortbouwend op zijn strategische locatie met aantrekkelijke wetgevende en operationele scheepvaartinfrastructuur, een solide en efficiënt belastingraamwerk en een uitstekend communicatienetwerk, heeft Cyprus met succes een gediversifieerde en robuuste maritieme industrie gebouwd, die een uniek pakket concurrentievoordelen biedt. Cyprus wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare en concurrerende scheepvaartcentra ter wereld op het gebied van diensten, registratierechten en belastingen. Wat hen kroont tot een perfecte exportpartner.

Vandaag is het Cypriotisch Register de 10de grootste handelsvloot ter wereld en de 3de grootste vloot in de Europese Unie met meer dan 1000 schepen met een bruto tonnage van 21 miljoen. Het Cypriotisch Register is voortdurend bezig met het verbeteren van zijn diensten om een hoog niveau van ondersteuning aan zijn vlaggebruikers te bieden en zijn reputatie als "Vlag van Vooruitgang en Kwaliteit" te behouden.

Volgens recente berekeningen, draagt de zeevaart 7% aan het bbp bij. De jaarlijkse overheidsinkomsten via heffingen en belastingen, zoals de tonnagebelasting, worden geschat op +/- 10 miljoen euro. Ook zorgt deze sector voor meer dan 4500 jobs (2% is van de beroepsbevolking).

Voor exporterende bedrijven is Cyprus ook een stuk interessanter geworden doordat de vrachttarieven verbeterd zijn na een periode van wereldwijde zwakke economische groei.

Meer info op Invest in Cyprus, Cyprus profile, MCW, CSC CY, PWC

Bouw en bouwmaterialen

Het verwerven van onroerend goed in Cyprus, hetzij als investering of als een tweede verblijf, is altijd al een populaire keuze geweest bij buitenlandse investeerders. Een combinatie van hoge levenskwaliteit, een gunstig klimaat, natuurlijke schoonheid, gemak van zakendoen en investeringsstimulansen biedt beleggers een aantrekkelijke ervaring op het gebied van zowel wonen als zakendoen. Als een van de belangrijkste pijlers van de Cypriotische economie, hebben de vastgoed- en bouwsector de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt, wat zich uit in een toename van de vraag- en activiteitenniveaus, prestigieuze grootschalige projecten, incentives en een instroom van buitenlandse investeringen. Voor Vlaamse leveranciers van bouwmaterialen en binnen- en buitenmeubilair biedt dit veel opportuniteiten.

Cyprus heeft een van de hoogste percentages van eigenwoningbezit in Europa en heeft ook een langlopende markt voor tweede huizen en vakantievilla's, waardoor de economie sterk afhankelijk is van de sector, die in 2017 14% bijdroeg aan de bruto toegevoegde waarde in Cyprus.

Meer info op Cyprus profile, Invest in Cyprus, PWC

ICT

Volgens Digital Economy and Society Index (DESI) en op basis van gegevens vóór de pandemie (2019) is Cyprus op alle DESI-dimensies vooruit gegaan, hoewel het nog steeds onder het EU-gemiddelde scoort.

Het rapport vermeldt ook dat Cyprus een groot aantal gerichte digitale maatregelen heeft genomen om de COVID-19-crisis te behandelen en de besmettingen tot een minimum te beperken zoals:

  • e-gezondheidsoplossingen om patiënten en om de zorgverleners te ondersteunen,
  • een gegevensregister werd gelanceerd voor het volgen van bevestigde COVID-19-gevallen, (COVID-19-platform), een locatietracker van burgers / verdachte gevallen (COVTRACKER) en een platform dat de verspreiding van het virus illustreert (WEBGIS COVID- 19).
  • op het gebied van onderwijs zijn verschillende online-activiteiten ontwikkeld om aan studenten van alle niveaus zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Tegelijkertijd is er ondersteunend educatief materiaal geüpload door het ministerie van Onderwijs en Cultuur en de webpagina's van individuele scholen,
  • de digitalisering van het openbaar bestuur werd ook versneld waardoor burgers hun inloggegevens voor e-banking kunnen gebruiken voor e-overheidsdiensten.
  • telewerk wordt ook gepromoot voor ambtenaren door het gebruik van diensten die netwerktoegang-op-afstand bieden  en teleconferenties ondersteunen.

Toerisme

De Cypriotische overheid wil investeringen aantrekken in de toeristische industrie. Het aantal toeristen nam de voorbije jaren sterk toe (zie figuur 1) en Cyprus wil deze positieve evolutie behouden. Om de hogere toestroom van bezoekers te kunnen verwerken, moet er nieuwe infrastructuur gebouwd worden en hier kunnen buitenlandse investeerders zeker hun graantje meepikken. Vooral de Vlaamse ondernemingen gespecialiseerd in bouwmaterialen en binnen- en buitenmeubilair kunnen er goede zaken doen.

Tegen 2030 moet het eiland over voldoende accommodaties beschikken. Het streefdoel bestaat er in om het aantal bezoekers net zoals de omzet gegenereerd uit toerisme te verdubbelen en daarmee nieuwe banen te creëren.

Naast hotels en dergelijke dienen er ook andere investeringen gedaan te worden. Cyprus hoopt hier vooral ondernemingen aan te trekken die zich bezighouden met bijvoorbeeld het bouwen van luxe-jachthavens, golfbanen, casino’s enz. De laatste vier jaar werden hiervoor al contracten met buitenlandse investeerders afgesloten die goed waren voor meerdere miljoenen euro’s. Een voorbeeld van dergelijke investering is die voor de ontwikkeling van de jachthaven van Larnaca. Om dit project te voltooien, wordt er nog altijd actief gezocht naar buitenlandse investeerders. Tot slot worden gezondheids- en wellnessvakanties steeds populairder. Cyprus is daarom op zoek naar nieuwe projecten voor de bouw van exclusieve kuurhotels, revalidatiecentra en andere wellnessdiensten.

Een groot project is de ‘City of Dreams Mediterranean’, een luxe casinoresort dat gebouwd zal worden door Melco. Dit bedrijf is een wereldleider wat betreft vrijetijds- en amusementsprojecten en is onder andere actief in China en de Filippijnen. Het resort zou in 2021 zijn deuren moeten kunnen openen en vanaf dan jaarlijks ongeveer 300 000 toeristen aantrekken. Dit project zal naar verwachting duizenden nieuwe jobs creëren. 

Een ander voorbeeld van een gigantisch project is de investering van 220 miljoen in het project van Ayia Napa Marina dat een transformatie van het gebied zal faciliteren. Ondersteund door een Egyptische zakenmagnaat, zal het luxueuze hoogbouw, villa's aan het strand en faciliteiten voor max. 600 jachten - met voorzieningen voor jachten tot 60 meter - bieden waardoor het nautische toerisme verder gestimuleerd wordt.

Meer info op Cyprus profile

Brexit

Brexit kan een positieve impact hebben op de marktkansen voor Vlaamse bedrijven. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een zeer belangrijke handelspartner voor Cyprus want na de Kaaimaneilanden, Libië, Griekenland en Noorwegen exporteren zij de meeste goederen. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord vallen hierbij voordelen als een BTW-vrijstelling weg. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de WTO-invoertarieven en de EU-heffingen gelden waardoor het voor de Cypriotische ondernemers die importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk veel duurder en administratief ingewikkelder zal worden. Een deel van hen zal dus op zoek gaan naar alternatieven en hier kunnen Vlaamse ondernemers op inspelen. Zoals te zien op onderstaande figuur 4 zullen vooral bedrijven die transportmiddelen (behalve spoorweg- en tramvoertuigen), nucleaire machines, vaartuigen, dranken enz invoeren, zoeken naar bedrijven binnen de Europese Unie als nieuwe handelspartner.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Cyprus