U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Cyprus is het derde grootste eiland in de Middellandse Zee, gelegen aan het oostelijke uiteinde van Europa, in de kern van de drukke scheepvaart- en luchtvaartroutes die drie continenten, Europa, Afrika en Azië met elkaar verbinden. Dit klein maar dynamisch land heeft na de crisis van 2013 een sterke reputatie opgebouwd en dankzij zijn unieke positie, stabiliteit in de regering, hooggeschoold personeel en vertrouwbaar juridisch systeem, biedt het aan internationale en binnenlandse bedrijven een bedrijfsvriendelijk omgeving en een aantal mogelijkheden om in een breed scala van sectoren zaken te doen.

Energie

De Europese eilanden bieden veel potentieel inzake hernieuwbare energie en zo ook Cyprus. Het land heeft in het algemeen aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de productie van energie uit hernieuwbare bronnen en staat op de eerste plaats in de wereld wat betreft het gebruik van zonne-energie voor waterverwarming bij particulieren. Momenteel verwarmt meer dan 93% van de huishoudens en 52% van de hotels water via zonnestroomverwarmingssystemen. Het potentieel wordt echter vreemd genoeg bijlange na nog niet volledig benut. Het is zo dat hernieuwbare energie in Cyprus slechts een aandeel van 10% heeft in het totale energiegebruik. Het grootste deel wordt nog steeds geïmporteerd waardoor het land zeer afhankelijk en dus kwetsbaar is op vlak van energievoorziening.

Er zijn dus veel kansen aanwezig in Cyprus op vlak van hernieuwbare energie en energieopslag. Het International Renewables Agency concludeerde na onderzoek dat in Cyprus tegen 2030 25% tot 40% van de totale energievoorziening van hernieuwbare energie, meestal zonne-energie, zou kunnen komen. Daarnaast moeten er ook dringend nieuwe projecten komen voor energieopslag zodat de energievoorziening beter gegarandeerd wordt, de netcongestie verminderd wordt enz. Er werden al enkele systemen geplaatst zoals deze in hoofdstad Nicosia (energieopslagsysteem van 30 kW / 50 kWh). Dit betekende een belangrijke stap voorwaarts voor Cyprus om dergelijke systemen te installeren. De energie wordt in dit voorbeeld opgeslagen in hoogvoltige lithiumionbatterijen. Daarnaast investeerde het Duitse Autarsys GmbH in een energieopslagsysteem dat getest werd in Cyprus. Het gaat om een opslag met 75 kWh capaciteit en kan zelf tot 30 kW energie produceren. Op die manier wordt de energieopslag op het eiland verhoogd en is het land energieonafhankelijker.

Niet alleen de sector van hernieuwbare energie biedt opportuniteiten maar ook in de olie- en gassector vinden ontwikkelingen plaats. Er zijn al enkele bedrijven die ingespeeld hebben op deze kans, zoals VTTI. Deze energieopslaggigant installeerde ongeveer vier jaar geleden een olie- en gasterminal in Cyprus, de zogenaamde VTT Vasiliko-operatie. Deze heeft een capaciteit van 544 000 m³ en bestaat uit 287 opslagtanks. Het project is echter nog niet volledig afgerond. VTTV wil namelijk in de tweede fase nog 13 tanks met een capaciteit van 305 000 m³ toevoegen waardoor ze in totaal een opslagcapaciteit van ongeveer 1 miljoen m³ zal bezitten. Voor deze tweede fase is het bedrijf echter nog steeds op zoek naar partners om bijvoorbeeld te leveren aan de fabriek. Naast kansen in de aardgasverkenning is het ook interessant om te investeren in pijpleidingen of hervergassingsinstallaties.

Een ander voorbeeld is de ontdekking van aardgas in het offshore EEZ-blok 12. De vondst werd gedaan in 2011 door Noble Energy en kreeg de naam Aphrodite. De boringen wezen uiteindelijk uit dat er ongeveer 5 tot 8 biljoen kubieke voet aan aardgasreserves te vinden is waardoor de Cypriotische bevolking meer dan 100 jaar voorzien kan worden van gas. Cyprus zal deze hoeveelheid gas natuurlijk niet volledig voor eigen gebruik houden maar zal ook een deel exporteren naar Egypte. In 2016 werd een memorandum opgesteld waarin overeengekomen werd dat wanneer men aan de exploitatie van Aphrodite begint, het aardgas zal getransporteerd worden naar Egypte door middel van onderzeese pijpleidingen. Uiteindelijk werd in september 2018 het contract getekend voor de constructie van de pijpleiding. Een tweede ontdekking werd gedaan in februari 2018. Het Italiaanse ENI vond aardgasreserves die vermoedelijk 6 tot 8 triljoen kubieke voet bedragen.

De ontdekking van fossiele brandstoffen in het zeegebied van Cyprus heeft nieuwe opwindende vooruitzichten gecreëerd voor het eiland om een ​​energiehub te worden in het oostelijke Middellandse Zeegebied. De ontwikkelingen genieten wereldwijde belangstelling en aanzienlijke investeringen door energiegiganten en internationale leveranciers die actief zijn in de olie- en gasondersteunende dienstensector werden aangekondigd. Toekomstige infrastructuurprojecten zijn EuroAsia Interconnector en EastMed pipeline.

Nu de COVID-19-pandemie afneemt en de wereldeconomie op weg is naar herstel, zullen de plannen voor de exploratie van koolwaterstoffen in Cyprus naar verwachting tegen eind 2021 worden hervat, dit ter ondersteuning van de ambities van Cyprus om een strategisch energieknooppunt te worden.

De strategische ligging van Cyprus in de oostelijke Middellandse Zee, in het zuidoostelijke punt van de Europese Unie en dicht bij het Suezkanaal, maakt het niet alleen bij uitstek geschikt als een belangrijk energieknooppunt en hoofdkantoor, maar ook als een energie-interconnectieknooppunt, dat de elektriciteitsnetwerken van het oostelijke Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika tot die van Europa verbindt.

Aardgasvondsten in zowel de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Cyprus als in de directe omgeving in de afgelopen tien jaar hebben geleid tot een nieuwe industrie in Cyprus die een nieuwe kans biedt voor zakelijke en buitenlandse investeringen. Een belangrijke drijfveer hiervoor was de betrokkenheid van multinationale olie-en gasbedrijven in de EEZ van Cyprus, wat de ambitie van het eiland om een belangrijke speler op het gebied van koolwaterstoffen in het oostelijke Middellandse Zeegebied te worden, heeft versterkt.

Tot op heden heeft Cyprus drie succesvolle offshore-licentierondes afgerond, waarbij het merendeel van haar offshore-blokken is toegekend aan enkele van ’s werelds beste internationale oliemaatschappijen. Wereldwijde energiereuzen zoals het Italiaanse ENI, Zuid-Koreaanse Kogas, French Total, American ExxonMobil, Qatar Petroleum, American Noble Energy, de Israëlische Delek Group en Royal Dutch Shell, hebben allemaal exploitatierechten in Cypriotische wateren verkregen.

Daarnaast ondergaat Cyprus een ingrijpende herziening van haar energiesector met een sterke focus op hernieuwbare energiesystemen. Op deze manier wil Cyprus haar doel helpen bereiken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te elimineren. Volledig toegewijd aan de Green Deal van de EU, staat het ondersteunen van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (RES) en het creëren van een energie-efficiëntere toekomst hoog op de agenda van Cyprus. De overheid zet meer in op het subsidiëren van groene initiatieven en internationale bedrijven die investeren in RES-installaties. De EU 2030 hernieuwbare energiedoelstelling van Cyprus is om 23% van zijn energieverbruik te halen uit hernieuwbare energiebronnen.

In een poging om meer flexibiliteit in haar energiesysteem te introduceren, streeft het land ernaar om nieuwe en disruptieve smart grid-technologieën te introduceren, evenals state-of-the-art controle- en opslagmethoden die parallel met de nieuwe benaderingen van de elektriciteitsmarkt kunnen worden gebruikt. Met 340 dagen zonneschijn per jaar heeft Cyprus een van de grootste mogelijkheden voor zonne-energie van alle lidstaten van de Europese Unie, en het eiland is al een van de grootste gebruikers per capita in de wereld van zonneboilers in huishoudens, met meer dan 90% van de huishoudens die zijn uitgerust met zonneboilers en meer dan 50% van de hotels die dergelijke grote systemen gebruiken.

Meer info op Invest in Cyprus & Cyprus profile

Maritieme industrie

Cyprus heeft een internationale maritieme cluster van wereldklasse en biedt efficiënte en hoogwaardige diensten in een breed scala aan activiteiten. Voortbouwend op zijn strategische locatie met aantrekkelijke wetgevende en operationele scheepvaartinfrastructuur, een solide en efficiënt belastingraamwerk en een uitstekend communicatienetwerk, heeft Cyprus met succes een gediversifieerde en robuuste maritieme industrie gebouwd, die een uniek pakket concurrentievoordelen biedt. Cyprus wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare en concurrerende scheepvaartcentra ter wereld op het gebied van diensten, registratierechten en belastingen. Wat hen kroont tot een perfecte exportpartner.

Vandaag is het Cypriotisch Register de 10de grootste handelsvloot ter wereld en de 3de grootste vloot in de Europese Unie met meer dan 1000 schepen met een bruto tonnage van 21 miljoen. Het Cypriotisch Register is voortdurend bezig met het verbeteren van zijn diensten om een hoog niveau van ondersteuning aan zijn vlaggebruikers te bieden en zijn reputatie als "Vlag van Vooruitgang en Kwaliteit" te behouden.

Volgens recente berekeningen, draagt de zeevaart 7% aan het bbp bij. De jaarlijkse overheidsinkomsten via heffingen en belastingen, zoals de tonnagebelasting, worden geschat op +/- 10 miljoen euro. Ook zorgt deze sector voor meer dan 4500 jobs (2% is van de beroepsbevolking).

Voor exporterende bedrijven is Cyprus ook een stuk interessanter geworden doordat de vrachttarieven verbeterd zijn na een periode van wereldwijde zwakke economische groei.

De Cypriotische scheepvaartindustrie is al tientallen jaren een wereldwijd succesverhaal en blijft gefocust en sterk in het licht van ongekende uitdagingen voor de wereldwijde scheepvaart als gevolg van de coronapandemie. Met een maritieme geschiedenis van duizenden jaren is de scheepvaart tegenwoordig een van de belangrijkste en financieel sterke pijlers van de Cypriotische economie. De maritieme industrie van het land draagt jaarlijks meer dan € 1 miljard bij aan de economie, wat neerkomt op meer dan 7% van het bbp, een veel hoger cijfer dan in andere landen die actief zijn in de koopvaardij.

Cyprus heeft de op twee na grootste koopvaardijvloot van Europa en de 11e grootste ter wereld. Het land is ook het grootste externe scheepsbeheercentrum van de EU en behoort tot de top 3 ter wereld. Met een soevereine vlag van uitstekende kwaliteit is het land een voorkeursbasis geworden voor wereldwijde scheepvaartactiviteiten en van de meer dan 200 scheepvaart gerelateerde bedrijven die tegenwoordig op Cyprus aanwezig zijn, zijn sommige de grootste in hun soort ter wereld. Voor een kleine eilandstaat zijn de cijfers indrukwekkend: meer dan 5% van de wereldvloot wordt gecontroleerd vanuit Cyprus en meer dan 20% van de scheepsmanagementactiviteiten van derden wordt beheerd door bedrijven die in Cyprus zijn gevestigd.

Fintech zal nieuwe manieren bieden om kapitaal aan te trekken in de scheepvaart en betere manieren van risicoprofilering introduceren voor zowel investeerders als investeringen, en groeiende mogelijkheden voor scheepsfinanciering die beschikbaar zijn via Cypriotische banken zullen de toekomstige groei en diversificatie van de sector ondersteunen.

Meer info op Invest in Cyprus, Cyprus profile, CSC CY.

Bouw en bouwmaterialen

Het verwerven van onroerend goed in Cyprus, hetzij als investering of als een tweede verblijf, is altijd al een populaire keuze geweest bij buitenlandse investeerders. Een combinatie van hoge levenskwaliteit, een gunstig klimaat, natuurlijke schoonheid, gemak van zakendoen en investeringsstimulansen biedt beleggers een aantrekkelijke ervaring op het gebied van zowel wonen als zakendoen. Als een van de belangrijkste pijlers van de Cypriotische economie, hebben de vastgoed- en bouwsector de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt, wat zich uit in een toename van de vraag- en activiteitenniveaus, prestigieuze grootschalige projecten, incentives en een instroom van buitenlandse investeringen. Voor Vlaamse leveranciers van bouwmaterialen en binnen- en buitenmeubilair biedt dit veel opportuniteiten.

Cyprus heeft een van de hoogste percentages van eigenwoningbezit in Europa en heeft ook een langlopende markt voor tweede huizen en vakantievilla's, waardoor de economie sterk afhankelijk is van de sector, die in 2017 14% bijdroeg aan de bruto toegevoegde waarde in Cyprus.

De wereldwijde tegenwind heeft het vertrouwen van investeerders in de bouw- en vastgoedmarkt van Cyprus niet volledig weggenomen. Net als in andere landen kon de sector niet ontsnappen aan de COVID-19-pandemie en daalden zowel het aantal transacties als het investeringsvolume in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren. Reisbeperkingen hielden internationale kopers weg, wat een aanzienlijke impact had op de traditioneel tweede grootste huizenmarkt van het land.

Maar er zijn aanwijzingen dat sommige segmenten veerkrachtiger zijn dan andere, wat de sector op een duurzamere basis zou kunnen brengen en de traditioneel sterke afhankelijkheid van de sector van buitenlandse vastgoedinvesteerders zou kunnen verminderen. De noodzaak tot diversificatie en meer aandacht voor de binnenlandse markt worden gezien als manieren om de bedrijvigheid in de sector op peil te houden. Hoewel luxe vastgoed een belangrijk onderdeel zal blijven van de vastgoedstrategie van het eiland, gaat de sector over op een meer holistische visie namelijk:

  • moderne, maar meer betaalbare eenheden voor de steeds internationaler wordende beroepsbevolking van Cyprus
  • én, milieuvriendelijke en energiezuinige woningen en hergebruik van gebouwen als alternatief voor greenfieldontwikkeling.

2020 was zeker een uitdagend jaar voor de vastgoed- en bouwsector. De positieve kant is echter dat de industrie klaar is om te evolueren. Veel van de Cypriotische ontwikkelaars heroverwegen momenteel hun visie op de toekomst van de gebouwde omgeving van het eiland en sommigen zijn van plan om projecten aan te passen van woningen naar kantoor- of hotelaccommodatie, waarvan ze hopen dat er in de komende jaren meer vraag naar zal zijn.

Cyprus is al lang een vaste favoriet voor vastgoedjagers over de hele wereld dankzij het ideale mediterrane klimaat, de hoge levenskwaliteit en een van de laagste misdaadcijfers in Europa. De verwachting was dat de high-end markt in 2021 rustiger zou zijn maar niet zou instorten. Wereldwijd melden vermogensbeheerders dat er een aanzienlijk opgehoopt kapitaal is en dat Cyprus een populaire investeringsbestemming blijft. Voorzieningen van topniveau in combinatie met het zalige klimaat van Cyprus hebben Cyprus terecht bovenaan de lijst van internationale investeerders, die een tweede huis willen kopen, geplaatst.

Ondertussen zorgt de aantrekkingskracht van het land als vestigingsplaats ervoor dat de vraag naar kantoorruimte en woningen niet opdroogt. Het eiland heeft al een instroom van zowel bedrijven als talent gezien als reactie op nieuwe wereldwijde regels voor economische substantie, terwijl het recent aanzienlijke investeringen heeft aangetrokken in de nasleep van de Brexit. Het EU-lidmaatschap van Cyprus, het bloeiende internationale zakencentrum en de strategische positie tussen drie continenten blijven de belangrijkste redenen waarom bedrijven het eiland kiezen voor hun hoofdkantoor of regionaal kantoor om klanten in de EMEA-regio te bedienen. Het progressieve Cyprus heeft zichzelf zeker getransformeerd tot een steeds kosmopolitischere levensstijl en zakelijke locatie die wordt ondersteund door een efficiënte infrastructuur, die een sterke basis heeft gecreëerd en zijn vruchten zal afwerpen als de markt weer in beweging komt.

In de afgelopen jaren was de bouwsector van Cyprus in volle gang, met veel grootschalige ontwikkelingen die zorgden voor een gestage stroom van nieuw werk en het verbeteren van bebouwde omgeving van het eiland, vooral in Limassol, de op een na grootste stad van Cyprus. De bouw van de jachthaven van Limassol, voltooid in 2013, was een van de eerste herontwikkelingsprojecten die de transformatie van de Cypriotische vastgoedsector op gang brachten. Het werd gevolgd door de bouw van verschillende luxe hoogbouwappartementen en kantoorgebouwen, waaronder Cybarco’s Oval-project, het hoogste kantoorgebouw in Limassol met 16 verdiepingen en een hoogte van 75 meter. Verschillende andere luxe projecten zijn momenteel in opbouw, waaronder Trilogy en Blue Marina.

Investeringen in toerisme en lifestyle-infrastructuur vinden ook plaats in andere delen van het eiland, met het € 220 miljoen Ayia Napa-project (een wolkenkrabber en een jachthaven van 600 schepen), gepland voor voltooiing in 2023. Ondertussen heeft de hoofdstad van het land, Nicosia, zijn eigen hoogbouw-boom, waarbij de Nicosia 360 momenteel het hoogste voltooide gebouw in de stad is. Hoewel er een lange lijst van andere projecten is, gepland of al in opbouw, hebben de meeste te maken met COVID-19-gerelateerde vertragingen. Een prominent voorbeeld is het € 550 miljoen City of Dreams Mediterranean Casino Resort, dat in 2021 zou worden geopend, heeft de openingsdatum moeten uitstellen tot 2022 vanwege vertragingen bij de bouw als gevolg van de pandemie.

Meer info op Cyprus profile, Invest in Cyprus, PWC

ICT

Volgens Digital Economy and Society Index (DESI) en op basis van gegevens vóór de pandemie (2019) is Cyprus op alle DESI-dimensies vooruit gegaan, hoewel het nog steeds onder het EU-gemiddelde scoort.

Het rapport vermeldt ook dat Cyprus een groot aantal gerichte digitale maatregelen heeft genomen om de COVID-19-crisis te behandelen en de besmettingen tot een minimum te beperken zoals:

  • e-gezondheidsoplossingen om patiënten en om de zorgverleners te ondersteunen,
  • een gegevensregister werd gelanceerd voor het volgen van bevestigde COVID-19-gevallen, (COVID-19-platform), een locatietracker van burgers / verdachte gevallen (COVTRACKER) en een platform dat de verspreiding van het virus illustreert (WEBGIS COVID- 19).
  • op het gebied van onderwijs zijn verschillende online-activiteiten ontwikkeld om aan studenten van alle niveaus zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Tegelijkertijd is er ondersteunend educatief materiaal geüpload door het ministerie van Onderwijs en Cultuur en de webpagina's van individuele scholen,
  • de digitalisering van het openbaar bestuur werd ook versneld waardoor burgers hun inloggegevens voor e-banking kunnen gebruiken voor e-overheidsdiensten.
  • telewerk wordt ook gepromoot voor ambtenaren door het gebruik van diensten die netwerktoegang-op-afstand bieden  en teleconferenties ondersteunen.

Hoewel de pandemie van het coronavirus verwoestende gevolgen heeft gehad voor de wereldeconomie, en Cyprus ook de gevolgen ervan voelt, is er een lichtpuntje in de situatie geweest die de digitale en technologische vooruitgang heeft versneld.

In Cyprus dwong de pandemie de regering om in actie te komen en zich aan te passen aan de behoeften en vereisten die het crisisbeheer in het post-coronatijdperk oplegde. Het langetermijnactieplan om openbare diensten te automatiseren werd versneld met de urgentie om deze prioriteiten sneller te realiseren in het voordeel van individuen en bedrijven. Wat een paar jaar zou hebben gekost om te bereiken, is naar de top van de agenda geduwd met als doel om de doelstellingen in een kwestie van maanden te bereiken.

Om de snelle ontwikkeling van e-overheid te ondersteunen, worden nu aanzienlijke overheidsgelden uitgetrokken. Dankzij de ongeveer € 350 miljoen die beschikbaar is gesteld, zal Cyprus tegen 2050 250 e-overheidsdiensten kunnen implementeren. In 2022 zullen er in totaal 100 online zijn, aanzienlijk meer dan de 50 die essentieel worden geacht.  

De waarde van de markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) in Cyprus groeit snel. Het overschreed dit decennium meer dan € 100 miljoen in totale waarde en bereikte een waarde van € 113,16 miljoen in 2020, een stijging van 12,8% sinds 2018. Cyprus heeft grote ambities, met als doel een regionaal knooppunt voor wetenschappelijke en technische bedrijven te worden, mede dankzij haar volledige ondersteuning voor innovators, start-ups en vooruitstrevende denkers.

Toerisme

De Cypriotische overheid wil investeringen aantrekken in de toeristische industrie. Het aantal toeristen nam de voorbije jaren sterk toe (zie figuur 1) en Cyprus wil deze positieve evolutie behouden. Om de hogere toestroom van bezoekers te kunnen verwerken, moet er nieuwe infrastructuur gebouwd worden en hier kunnen buitenlandse investeerders zeker hun graantje meepikken. Vooral de Vlaamse ondernemingen gespecialiseerd in bouwmaterialen en binnen- en buitenmeubilair kunnen er goede zaken doen.

Tegen 2030 moet het eiland over voldoende accommodaties beschikken. Het streefdoel bestaat er in om het aantal bezoekers net zoals de omzet gegenereerd uit toerisme te verdubbelen en daarmee nieuwe banen te creëren.

Naast hotels en dergelijke dienen er ook andere investeringen gedaan te worden. Cyprus hoopt hier vooral ondernemingen aan te trekken die zich bezighouden met bijvoorbeeld het bouwen van luxe-jachthavens, golfbanen, casino’s enz. De laatste vier jaar werden hiervoor al contracten met buitenlandse investeerders afgesloten die goed waren voor meerdere miljoenen euro’s. Een voorbeeld van dergelijke investering is die voor de ontwikkeling van de jachthaven van Larnaca. Om dit project te voltooien, wordt er nog altijd actief gezocht naar buitenlandse investeerders. Tot slot worden gezondheids- en wellnessvakanties steeds populairder. Cyprus is daarom op zoek naar nieuwe projecten voor de bouw van exclusieve kuurhotels, revalidatiecentra en andere wellnessdiensten.

Een groot project is de ‘City of Dreams Mediterranean’, een luxe casinoresort dat gebouwd zal worden door Melco. Dit bedrijf is een wereldleider wat betreft vrijetijds- en amusementsprojecten en is onder andere actief in China en de Filippijnen. Het resort zou in 2021 zijn deuren moeten kunnen openen en vanaf dan jaarlijks ongeveer 300 000 toeristen aantrekken. Dit project zal naar verwachting duizenden nieuwe jobs creëren. 

Een ander voorbeeld van een gigantisch project is de investering van 220 miljoen in het project van Ayia Napa Marina dat een transformatie van het gebied zal faciliteren. Ondersteund door een Egyptische zakenmagnaat, zal het luxueuze hoogbouw, villa's aan het strand en faciliteiten voor max. 600 jachten - met voorzieningen voor jachten tot 60 meter - bieden waardoor het nautische toerisme verder gestimuleerd wordt.

Nu de harde realiteit van de wereldwijde pandemie tot in de nabije toekomst voortduurt, is Cyprus in actie gekomen om haar toeristenindustrie te ondersteunen. Begin juni 2020 lanceerde het land een nieuwe regeling om de luchtvaart te ondersteunen, om het passagiersverkeer te stimuleren door luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om zelfs met een lage bezettingsgraad vluchten uit te voeren. De regeling, die een looptijd heeft van 6 maanden met een budget van € 6,3 miljoen, houdt in dat de overheid luchtvaartmaatschappijen subsidieert op basis van hun bezettingsgraadindex, waarbij bedragen worden uitgetrokken voor vluchten die worden uitgevoerd met een bezettingsgraad tussen 40% en 70%. Het doel was om directe verbindingen tussen Cyprus en andere landen te bevorderen en luchtvaartmaatschappijen te motiveren om tot het einde van het jaar 2020 vluchten naar het eiland uit te voeren.

Cyprus richt zich actief op nieuwe markten en herwaardeert bestaande markten met een scherpe focus op het creëren van een rijkere vakantie-ervaring met nadruk op cultuur, natuur en inheems erfgoed. Het land heeft een hoogwaardige horeca ontwikkeld, die is versterkt door het feit dat het toerisme al decennialang een van de meest formidabele economische sectoren is. De huidige inspanningen om het imago van het land te verbeteren en verschillende nichegebieden, zoals plattelands-, gezondheids- en welzijnstoerisme, maritiem, cultureel, congres-, sport- en huwelijkstoerisme, effenen de weg naar een duurzamere toekomst. De afgelopen vijf jaar stroomden directe buitenlandse investeringen binnen, waarbij buitenlandse investeerders deals van miljoenen euro’s sloten, wat het feit bevestigt dat het toerismegerelateerde onroerend goed en infrastructuur een van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden blijven in Cyprus.

De visie van Cyprus is om zichzelf te herpositioneren op de wereldwijde vakantiemarkt om een meer gediversifieerd en uiteindelijk duurzamer product te bieden. De nieuwe nationale strategie voor toerisme voor 2030 vertegenwoordigt de meest uitgebreide herstructurering van de sector sinds 1960 en zal zeker diepgaande resultaten opleveren op het gebied van diversificatie en de sector de komende decennia op zijn groeipad houden. Het doel is om 5,15 miljoen bezoekers te bereiken en € 4,4 miljard inkomsten uit toerisme te halen. Daarnaast heeft de strategie tot doel de seizoensinvloeden en de regionale spreiding van toeristen te verbeteren, met als doel tegen 2030 39% van de overnachtingen te bereiken en het aantal overnachtingen in plattelandsgebieden te verdrievoudigen. Zoals de huidige wereldwijde pandemische crisis heeft aangetoond, kunnen externe schokken leiden tot ernstige vertragingen in plannen.

Meer info op Cyprus profile

Brexit

Brexit kan een positieve impact hebben op de marktkansen voor Vlaamse bedrijven. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een zeer belangrijke handelspartner voor Cyprus want na de Kaaimaneilanden, Libië, Griekenland en Noorwegen exporteren zij de meeste goederen. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord vallen hierbij voordelen als een BTW-vrijstelling weg. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de WTO-invoertarieven en de EU-heffingen gelden waardoor het voor de Cypriotische ondernemers die importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk veel duurder en administratief ingewikkelder zal worden. Een deel van hen zal dus op zoek gaan naar alternatieven en hier kunnen Vlaamse ondernemers op inspelen. Zoals te zien op onderstaande figuur 4 zullen vooral bedrijven die transportmiddelen (behalve spoorweg- en tramvoertuigen), nucleaire machines, vaartuigen, dranken enz invoeren, zoeken naar bedrijven binnen de Europese Unie als nieuwe handelspartner.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Cyprus