U bent hier

Cuba in cijfers

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Cuba
Hoofdstad
Havana (2.137.000 inwoners)
Oppervlakte
110.000 km² (= 3,6 x België)
Aantal inwoners
11.475.982 inwoners
Staatshoofd
President Miguel Díaz-Canel
Regeringsleider
President Miguel Díaz-Canel
Taal
Spaans
Munt
Cubaanse Peso Wisselkoers
Belangrijke steden
Santiago de Cuba (1.049.084 inwoners)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
103 miljard USD (533 miljard USD in België)
BBP/Capita
9.100 USD (46.414 USD in België)

Economische vooruitzichten

De slechte economische resultaten voorspellen een moeilijk 2019 voor de regering van Díaz-Canel.

Stuk voor stuk negatieve factoren voor Cuba, het grootste eiland van de Antillen, zijn:

  • de aanhoudende financiële problemen in een economisch zwakke context;
  • de Cubaanse regering die dringend aan legitimiteit moet winnen op basis van goede economische resultaten;
  • de aanhoudende delicate financiële toestand van het land;
  • de stopzetting van het 'Mais Medicos'-programma in Brazilië waardoor een einde komt aan een belangrijke inkomstenstroom aan buitenlandse deviezen;
  • de inwerkingtreding van het derde luik van de Helms-Burtonwet die investeerders benadeelt.

Officieel heeft de Cubaanse economie een bbp-groei van 1,2% voor 2018 gerapporteerd. Academici en waarnemers blijven echter herhalen dat voor een duurzame ontwikkeling van de economie jaarlijkse groeipercentages van minimum 5 tot 6% nodig zijn.

Ondanks dit alles is Cuba zijn financiële schikkingen met de Club van Parijs nagekomen en betaalde het meer dan USD 70 miljoen terug (België maakt deel uit van deze Club en heeft geen betalingsachterstand gemeld). Kmo's melden wel nog altijd betalingsachterstanden en Cuba heeft compensatieregelingen ingevoerd voor ondernemingen die daar zijn gevestigd. Voor bedrijven die geen exportverzekering of een lokale vestiging hebben, is de situatie moeilijk. 

Sinds de officiële start van de 'actualisering van het Cubaans economisch model' in 2011, is het bbp met amper 2,2% gegroeid. De afgelopen drie jaar is dat cijfer zelfs nog gedaald. Iedereen weet dat een sterkere bbp-groei niet onmiddellijk maatschappelijke voordelen oplevert. In Cuba beseft men wel dat een aanhoudende lage groei zoals in 2018, ertoe kan leiden dat de Cubaanse bevolking nu nog bestaande sociale garanties verliest.

Waarom stagneert de Cubaanse economie?

Om te beginnen zijn er de geopolitieke omstandigheden in de regio. Die zijn onlangs nog verslechterd. Dat heeft een negatieve impact op de economische ontwikkeling van het eiland, dat sterk op het buitenland is aangewezen.

Het teruggrijpen naar een hardelijnpolitiek door de Trump-administratie heeft de rooskleurige toekomst van Cuba als bestemming voor toerisme en voor buitenlandse investeringen in één klap ongedaan gemaakt. Er is niet alleen de reële impact van de maatregelen van de Amerikaanse regering op reizigers met bestemming Cuba – die berekend is op USD 250 miljoen minder inkomsten – de fundamentele impact zit hem in het negatieve signaal voor de zakenwereld in La Havana. Het vooruitzicht van duidelijk betere relaties tussen de VS en Cuba, zoals beloofd door Obama, was ongetwijfeld een van de belangrijkste incentives voor investeerders, die zo via gezamenlijke productie in Cuba toegang kregen tot de Noord-Amerikaanse markt.

Daarnaast weegt de uiterst slechte politieke en economische situatie van Venezuela erg op de Cubaanse economie. Venezuela was al meer dan 10 jaar de belangrijkste handelspartner van Cuba en was wat goederen betreft alleen al goed voor 18% van het handelsverkeer. De economische crisis in Venezuela, waar het bbp 15% is gedaald, zet een rem op de ontwikkeling van sociale programma's, gefinancierd door deze regering. Dit weegt op de inkomsten van Cuba uit de verkoop van commerciële diensten, die de petroleumfactuur compenseerden. Het gaat hier om ettelijke miljoenen dollars.

Voeg daar nog de terugkerende weerfenomenen aan toe waarmee de landbouwsector te kampen heeft en die de infrastructuurvoorzieningen enorm hebben geschaad. Het gaat om krachtige orkanen zoals Irma (2017), die in 11 provincies van het land voor naar schatting meer dan USD 13 miljard aan schade heeft veroorzaakt. Het zal sectoren zoals de landbouw wellicht jaren kosten om dit recht te zetten. Het land was ook het slachtoffer van droge periodes, afgewisseld met periodes van extreem veel neerslag. 

Nog een aspect om rekening mee te houden is de verrechtsing van heel wat vroegere Zuid-Amerikaanse bondgenoten, wat een verzwakking betekent voor regionale projecten zoals de Bolivariaanse Alliantie voor Amerika (ALBA). Dit samenwerkingsverband bood een gunstiger regionaal handelsalternatief. Het vertrek van artsen uit Brazilië (8.000 artsen) bijvoorbeeld, heeft niet alleen gevolgen voor de directe inkomsten van medische dienstverleners, maar ook voor de uitvoer van biofarmaceutische producten die deze artsen meenamen en die Cuba in rekening bracht.

We kunnen echter ook niet naast de interne problemen kijken die tot deze resultaten hebben geleid. Zo boet de industriële sector snel aan belang in binnen de Cubaanse economie. In het midden van de jaren 90 was die sector goed voor ongeveer 18% van het bbp, nu nog voor slechts 12% (2018).
Maar het toerisme blijft de sector met de grootste dynamiek voor wat betreft het aandeel directe buitenlandse investeringen (DBI's) in Cubaanse ontwikkelingsprojecten. De groeiende trend om nieuwe vliegroutes in gebruik te nemen en voor aanbieders van cruises om Cuba alsmaar vaker als bestemming op te nemen, houdt aan. Naar schatting 4.750.000 toeristen hebben Cuba bezocht. Voor 2019 heeft het ministerie voor Toerisme (MINTUR) als doelstelling vooropgezet om 5,1 miljoen toeristen welkom te heten, die meer dan USD 3 miljard aan inkomsten moeten opleveren (een toename van 17,6%).

Meer informatie

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Cuba