U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Congo-Brazzaville behoort tot de CEMAC-landen en past algemeen de douanewetten toe die binnen deze unie toepasselijk zijn. Technisch gezien behoren de CEMAC-landen tot een vrijhandelszone. In de praktijk worden deze wetten echter niet altijd nageleefd en kan het alsnog zijn dat er op goederen geproduceerd in een ander CEMAC-land importtarieven geëist worden. Voor import uit landen buiten de douaneunie geldt een algemeen extern tarief van 5% tot 30% afhankelijk van de categorie waartoe het product behoort. Voor meer informatie kan u gebruik maken van de Access2Markets tool. 

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen;
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet;
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code;
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Normen en certificering

Normen en standardisering van exportproducten staat in Congo nog in zijn kinderschoenen. Naast de algemene normen geldig binnen CEMAC past het land weinig product en conformiteitsnormen toe. Alle goederen die het land binnenkomen moeten van een B/L en factuur voorzien zijn. Volgens de wet moet alle productinformatie in het Frans beschikbaar zijn. In de praktijk wordt dit niet streng nageleefd. 

Meer informatie

Cemac

Douane van Congo-Brazzaville 

Ministerie van Financiën van Congo-Brazzaville 

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen   

Handelsbelemmeringen

Vrijwel alle producten kunnen ingevoerd worden naar Congo-Brazzaville, de uitzonderingen zijnde suiker en eieren. Botst u buiten de EU toch op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Congo