U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

  • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
  • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
  • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De Chinese douaneautoriteiten eisen dat de invoer van bepaalde producten van plantaardige of dierlijke oorsprong aan een aantal sanitaire, voedsel of voederveiligheidseisen voldoet.

Procedures zullen van product tot product verschillen afhankelijk van de risico-inschatting van de Chinese autoriteiten; vaak zal men pas kunnen exporteren naar China indien er een kader bestaat voor het specifiek product (met name een bilateraal Protocol tussen Belgie en China) en het Vlaamse exporterende bedrijf expliciet is vermeld op een gesloten lijst van geaccrediteerde exporteurs. Nagenoeg altijd zal ook een gezondheidscertificaat vanwege het FAVV nodig zijn.

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Normen en certificering

Producten in China zijn onderworpen aan de Chinese National Standards (GB of Guobiao standaarden). In totaal bestaan er zo'n 27.000 standaarden die dienen nageleefd te worden, en die niet altijd gelijk zijn aan de internationale normen.

Voor een breed gamma van consumptiegoederen, elektronische en industriele producten, ICT en auto-onderdelen (500 HS codes in totaal) is ook een CCC (China Compulsory Certification) vereist.

Daarnaast bestaan er specifieke vereisten voor individuele sectoren.

Meer weten:

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

 

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in China