U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Voeding en dranken

China is de grootste consumenten markt voor voeding en dranken ter wereld. Hoewel de distributiekanalen en lokale infrastructuur nog niet altijd ideaal zijn en er ook hoe langer hoe meer lokale concurrentie is, blijft China voor Europese exporteurs van voeding en dranken een stevig groeiende markt.

De redenen voor de groei zijn:

 • de stijgende koopkracht van de elk jaar talrijker wordende Chinese middenklasse
 • de veranderende eetgewoontes en groeiende interesse in westerse producten, gedeeltelijk verklaard door meer Chinezen die reizen
 • online shopping mogelijkheden (waaronder sterk groeiende cross-border e-commerce) waardoor westerse producten eenvoudiger te verkrijgen zijn

Veel westerse voedingsproducten en dranken zijn reeds aanwezig op de Chinese markt. In de Shanghai en Beijing zijn Belgische chocolade, Belgisch bier, en koekjes in zowat elke supermarkt terug te vinden. In andere grote steden worden ingevoerde producten ook steeds populairder en is er nog minder concurrentie. Overal blijft de vraag naar nieuwe westerse producten groot.

Voor sommige producten zijn de import vereisten niet zwaar, maar voor andere producten zoals vlees, zuivel, aquatische producten, fruit en groeten is er een protocol nodig tussen China en België om te mogen invoeren.

De protocol onderhandelingen worden gevoerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en na succesvolle onderhandelingen worden de namen van de bedrijven die mogen exporteren bekend gemaakt en zijn terug te vinden op de website van FAVV (www.favv-afsca.be) en de CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China - www.cnca.gov.cn).

Vlaamse bedrijven die willen exporteren naar China moeten geregistreerd zijn. Vaak staat de Chinese importeur in voor deze registratie.

Ook zijn er kansen voor gezonde voeding (en voedingssupplementen).  Door de covid situatie zijn meer en meer mensen thuis beginnen koken ("nutritious DIY home meals").  Andere recente ontwikkelingen zijn  "plant based proteines" (als vervanger voor vlees), het succes van Comfort food (snacks, ijsjes, chocolade), suikerarme producten, 

Er is een tendens naar kleinere (individuele) verpakkingen. Meer en meer producten worden verpakt verkocht (zoals bv groenten en fruit). 

Over de biermarkt en chocolade sector werden dit jaar aparte marktstudies gepubliceerd

Hou er rekening mee dat veel Chinese invoerders momenteel niet happig zijn om diepvriesproducten in te voeren (wegens corona situatie), daar de Chinese overheid enorm strenge eisen oplegt. Bovendien bestaat er nog altijd een verbod op invoer van varkens- en kippenvlees. 

Huisdieren & dierenvoeding

Eigenaars van huisdieren zijn een interessante en sterk groeiende groep van kopers van huisdierenproducten in China. De huisdieren sector in China is booming, met “double digit” groeicijfers.

Bovendien is er nog enorm veel ruimte op de markt. Slechts een kwart van de Chinese huishoudens heeft een huisdier, terwijl dit bijvoorbeeld in de USA 2/3 is. Verwacht wordt dat er in de komende jaren nog verder een sterke groei zal blijven.

Naast aankoop van de dieren zelf, geven Chinezen veel uit aan dierenvoeding, waarbij vooral premium merken succes kennen. Voor velen zijn hun huisdieren meer dan een dier, maar een echt volwaardig lid van het gezin, waarvoor geen kosten worden gespaard.

Naast dierenvoeding wordt ook veel uitgegeven aan voedingssupplementen, verzorging & gezondheid, opleiding/training, fotografie, zelfs begrafenissen

Meer informatie is te vinden in de marktstudie die FIT Beijing daarover onlangs heeft gemaakt

Cleantech

De snelle economische groei en verstedelijking hebben een zware impact gehad op het milieu in China. Smog van ongekende hoogten in grote delen van China haalt dagelijks de pers. Niet alleen de buitenlandse, maar meer en meer ook de binnenlandse. Waterlopen en gronden zijn vervuild, China weet geen weg met zijn gigantische afvalberg, en het land is naarstig op zoek naar alternatieve energiebronnen ter vervanging van polluerende steenkool en olieproducten.

Voor de Chinese overheid is de milieuproblematiek één van de belangrijkste agendapunten geworden. De overheid heeft verder verschillende wetten en normen aangenomen in een poging om de alarmerende toestand van het milieu te remediëren. China plant tegen 2030 haar piekwaarde koolstofuitstoot bereikt te hebben (ong 14.5 biljoen ton) en koolstof-neutraal te zijn tegen 2060. Eerder had het land tegen 2020 al de volgende doelstellingen vooropgesteld :

 • zelfvoorziening inzake energie :85%
 • verbruik van koolbrandstof beperkt tot 62%
 • jaarlijkse primair energieverbruik piek tegen 2020:4.8bn (ton van equivalent standaard koolbrandstof)
 • toename non-fossiele brandstoffen in energie mix naar 15%
 • productie schaliegas en methaan uit steenkool : 30bcm

Het is niet bekend in hoeverre die doelstellingen inderdaad bereikt zijn, maar om de weg naar een groenere economie en samenleving concreet vorm te geven, kan China niet anders dan te kijken naar het buitenland, waar soms de nodige technologie, ervaring en oplossingen voorhanden zijn.

Mogelijkheden zijn er onder andere in :

 • Waterzuivering
 • Bodemsanering
 • Luchtvervuiling
 • Alternatieve energiebronnen
 • Energie-efficiënte oplossingen
 • Afvalverwerking, waste-to-energy

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in China is in volle ontwikkeling. China besteedt veel aandacht aan het controleren en inperken van overdraagbare infectieziekten. Bij de minste uitbraak van bijvoorbeeld corona virus in 2020 was het alle hens aan dek om grootschalige besmetting en verspreiding te voorkomen. Hiertoe zijn er speciale hospitalen die normaal leeg staan, maar in geval van een uitbraak, onmiddellijk honderden patiënten in quarantaine kunnen opnemen. Ook werd dit jaar bewezen dat er op heel korte tijd volledig nieuwe hospitaleen kunnen worden gebouwd (zoals in Wuhan het geval was). 

Eén van de prioriteiten van China is de medische en gezondheidssector, ("people's lives and health")  met 2 grote focussen:

 1. "disease prevention and treatment capacities"
 2. "drug & vaccine development". Zo ontwikkelt China haar eigen covid vaccins (2 grote speleres, namelijk Sinopharm en Sinovac)

Door de corona situatie is telegeneeskunde een belangrijke rol gaan spelen. 

De levensverwachting in China neemt toe, en is reeds op een westers niveau, maar het land kampt ook steeds meer met aan de moderne levensstijl gerelateerde ziektes. 85% van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker (deels ten gevolge van de vervuiling van lucht, bodem en water) en diabetes. Er wordt dan ook meer en meer aandacht besteed aan gezond leven, sporten (al dan niet thuis), gezonde voeding enzovoort. 

De snel verouderende bevolking en het nagenoeg ontbreken van ouderenzorg stelt de overheid voor grote uitdagingen. In de gezondheidssector plant de Chinese overheid grote investeringen en wenst ze een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg te bieden voor iedereen. Op dit moment is dat voor het arme deel van de bevolking onbetaalbaar en de Chinezen die het zich kunnen veroorloven, nemen ze naast de gewone sociale zekerheid ook nog een privéverzekering. Dit laat hen toe naar privéklinieken te gaan voor medische zorgen en regelt terugbetaling van uitgaven die niet door de sociale zekerheid gedekt worden. De grootste investeringen zijn gepland in nieuwe ziekenhuizen, en bijkomende apparatuur. Ook voor medische hulpmiddelen en de farmaceutische industrie zijn er mogelijkheden in China, en binnenkort zal wellicht ook de ouderenzorg urgente nood hebben aan kennis, expertise en hulpmiddelen uit het buitenland.

Omwille van de jarenlange 'één kind' politiek, en de steeds stijgende levensverwachting van de Chinezen, is de bevolkingspiramide in China zwaar verstoord. De ouder wordende bevolking zou volgens recente berekeningen tegen 2025 evalueren naar een ratio van 64 bejaarden ten opzichte van 100 actieve bevolking. 
Daarbij komt ook nog het feit dat kinderen vaak naar de grote steden getrokken zijn om er te werken en een koppel met zelf een kind en beiden een fulltime job, onmogelijk de zorg kan dragen voor beider ouders en 8 grootouders. De noden in de sector van de ouderenzorg zijn enorm in China, en zijn in de volgende sub sectoren zeer sterk aanwezig:

 • thuiszorg (hulpmiddelen, thuisverpleging, rehabilitatie, monitoring)
 • rust en verzorgingstehuizen (zo goed als onbestaand in China) - bouw, uitbating en management. Er zouden binnenkort buitenlandse operatoren toegelaten worden om hier dergelijke tehuizen uit te baten
 • medische hulpmiddelen en farmaceutische producten
 • opleiding en training voor zorgpersoneel  

Automotive

Jarenlang is China de wereldnummer 1 geweest in de automotive sector. In 2015 bedroeg het aantal verkochte voertuigen in het land 24,5926 miljoen stuks met een stijgingspercentage van 4,7%, t.o.v. 2014. Personenwagens hebben in die markt een aandeel van 86%. Het aantal verkochte personenwagens van Chinese merken is toegenomen met 15,3% en bezit een aandeel van 41,3%. De verkoop van nieuwe-energie auto’s (Elektrisch en Hybride elektrische voertuigen) is 3,4 keer groter geworden. De markt voor auto’s na verkoop bedroeg rond 700 miljard RMB (ca. 96 miljard EURO; berekend op 23 maart 2016). In de automotive-industrie wordt er 1,5% van de omzet gespendeerd aan R&D. Over de afgelopen 5 jaar  heeft de automotive-industrie in China 850 miljoen USD gespendeerd voor het oprichten van overzeese fabrieken en gaf ze 1,8 miljard USD uit aan overzeese overnames. 

De doelstellingen van de automotive-industrie tegen 2020 zijn:

 • Het jaarlijks aantal verkochte voertuigen doen stijgen tot 30 miljoen eenheden .
 • Chinese merken zullen 50% van de markt innemen.
 • Het volume van nieuwe-energie auto’s doen toenemen met 5 miljoen.
 • De jaarlijkse export van auto’s laten stijgen tot 3 miljoen eenheden.
 • Vijf Chinese fabrikanten zullen leidende posities innemen in de wereld.
 • Er zal een volledige productieketen zijn met alle Chinese knowhow.
 • Er wordt gestreefd naar 5 liter per 100 km als gemiddeld brandstofverbruik van nieuwe personenauto’s.

De uitdagingen van de automotive-industrie zijn het aanpakken van volgende vaststellingen:

 • Het hoge en middelhoge segment van de markt wordt ingenomen door toonaangevende buitenlandse merken. Die worden ook sterker in de markt van het lage segment.
 • Er is een grote afhankelijkheid van buitenlandse knowhow. Geavanceerde materialen, belangrijke onderdelen, basisapparaten en high-end uitrustingen worden beheerst door buitenlandse spelers.
 • Er is een gebrek aan nationale strategieën, de staatsbedrijven hebben systematisch tekorten.

Het grootste probleem voor Vlaamse bedrijven in die markt is dat alle sterke en leidende multinationale spelers al aanwezig zijn op de Chinese markt.

De mogelijkheden voor Vlaanderen zijn:

 • Het aanbieden van zeer geavanceerde knowhow en/of flexibele en op maat gemaakte technologieën.
 • Mikken op kleinere Chinese producenten, aangezien de grote Chinese bedrijven al nauwe banden hebben met de sterke multinationals in de wereld.
 • De overdracht van technologie- of ontwerpservice, aangezien goederen exporteren niet meer concurrentieel is, omdat de meeste buitenlandse leveranciers al een lokale productie in China hebben.
 • De onlangs gestarte parallelimport van auto’s in China zou een kans kunnen zijn voor Vlaamse distributeurs die beschikken over internationale automerken.

Robotica

China is uitgegroeid tot de grootste markt van robots in de wereld. In 2015 werden circa 65 550  industriële robots verkocht (totaal van ongeveer 235 000 robots in bezit) in China. Dit maakt dat China een marktaandeel heeft van 25% op wereldvlak en er wordt een stijgingspercentage van 30% verwacht in 2016. De Chinese markt voor automatiseringsproducten bedroeg rond 180 miljard RMB (ca. 25 miljard Euro, gerekend op 22 maart ’16)  met een stijging van 20% in 2015. Andere sectoren die ook deel uitmaken van de marktaandelen in het land, zijn de automobiel industrie (33%), elektronica (31%), rubber en kunststoffen (11%), metaal (5%) en andere (20%). De sectoren van automotive en elektronica zijn de hoofdfocus voor de lokale Chinese robotmerken.

De voornaamste problemen van de Chinese robotfabrikanten zijn:

 • Low-end producten; Chinese robots bestaan voornamelijk in een uitvoering met 3 à 4 assen, enkel 10% van de binnenlandse markt bestaat uit 6-assenrobots. De high-end producten zijn meestal buitenlandse merken.
 • Lage innovatie en niet geavanceerde technologieën; belangrijke onderdelen zoals de precisiesnelheidsreductor, servomotor, servodrive en de controller moeten worden geïmporteerd. Het ontwerp, de materialen en de systeemintegratie zijn zwakker dan die van de buitenlandse merken.
 • Hoge kosten als gevolg van de invoer van belangrijke producten.
 • Zwakke merken; 90% van de Chinese fabrikanten zijn klein, de jaarlijkse omzet van zo’n bedrijf bedraagt minder dan 100 miljoen RMB en dat terwijl een leidende buitenlandse onderneming jaarlijks over een omzet beschikt van meer dan 10 miljard RMB. Het marktaandeel van Chinese merken bedraagt ongeveer 20%.
 • Gebrek aan nationale productnormen.
 • Oververhitting; begin 2014 had China meer dan 200 bedrijven die zich bezighielden met industriële robots, tegenwoordig zijn er meer dan 800 bedrijven. Circa 40 steden zijn van plan om industriële parken te bouwen voor de fabricage van robots.

De Chinese industriële robotmarkt is voornamelijk gevestigd in de provincies Guangdong, Jiangsu en in de steden Shanghai en Beijing. Ze bezitten de helft van al gerelateerde producten in China.

Vlaamse bedrijven kunnen hun kansen grijpen op de Chinese robotmarkt, via de export van belangrijke onderdelen en/of volledige robots en software, de overdracht van technologie en designservice. Wat de verkoop van volledig afgewerkte robots betreft is het werken via een sterke Chinese agent aan te raden.

Nanotechnologie

China’s ontwikkeling in de sector van de nanotechnologie is volop aan het groeien. Het land had in 1995, het introductiejaar van de nanotechnologie, slechts een twintigtal bedrijven die deze technologie en nanomaterialen gebruikten voor de productie. Sinds 2007 is deze sector  immens gegroeid en meer dan 2000 bedrijven zijn geregistreerd voor nanotechnologie en nanoproducten .

In 2017 wordt er een groei van 15% in de nanotechnologie voorspeld en de Chinese markt van nanomaterialen zou op een bedrag van 7 miljard RMB geschat worden. Ook zal China tegen 2025 Japan ingehaald hebben en de tweede grootste markt in de wereld worden van nanotechnologie, na Amerika. 

Nanomaterialen worden in China voornamelijk gebruikt in de sectoren van plastics, textiel, coating, keramiek, elektronica, rubber, biofarmaceutische verpakking, enz. Enkele belangrijke sub sectoren van nanoproducten zijn high-performance functioneel materiaal, halfgeleider-verlichting, organische displays, bio-apotheken, milieutoezicht en -behandeling, dunne-filmzonnecellen, micro-elektromechanische systemen en nanoproductie.

In China, vormen de Kmo’s het grootste deel van de nanotechnologiebedrijven. Er is heel wat knowhow omtrent deze technologie, maar deze knowhow wordt nog niet in productie gebracht. De reden daarvoor is het tekort aan investeringen. Het gevolg is dat het personeelsbestand rijk is aan kennis wat betreft onderzoek, maar een gebrek heeft aan gerelateerde techniek en zakelijk-gerelateerde productontwikkeling.

Er is op toonaangevende nanotechnologie aanwezig in China die op basis van materialen en apparaten gebruikt wordt voor eindproductapplicaties, zoals de koolstof nanobuis, het aanraakscherm, de diagnostische kit, uitrustingen voor green-platemaking, enz. De concurrentie van traditionele sectoren is hevig en daardoor is de winstmarge onstabiel. Om Kmo’s in China beter te bedienen, zijn er meer centra met grotere uitrusting nodig die nanoproducten testen en certificaties verlenen. Het ontbreekt China bovendien aan nationale normen voor nanoproducten.

De clusters van nanotechnologie bevinden zich vooral in de steden Suzhou (www.sipac.gov.cn) en Peking (www.yda.gov.cn). Steden zoals Wuhan, Foshan, Tangshan, Anshan en Jinchang nemen ook deel aan bepaalde ontwikkelingsactiviteiten.

Vlaamse bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze markt, dienen zich eerst te informeren over de stand van de voortuitgang in China. Ze kunnen zich richten op enkele belangrijke Chinese spelers met sterke investeringen en onze Vlaamse technologie over te dragen en te verkopen

Nanomaterialen of -deeltjes worden gebruikt binnen verschillende sectoren in China, Vlaamse bedrijven kunnen nagaan of ze oplossingen kunnen bieden voor mogelijke tekortkomingen (gaps) op het gebied van toepassingen van nanotechnologie in China.

Cross border e-commerce / Logistics

Hoewel de Chinese bevolking ook al voor de uitbraak van het Covid-19 virus meer en meer vertrouwd raakte met het online shoppen, zorgde de recente crisis voor een ongeziene boost van de  cross-border e-commerce industrie, vooral inzake B2C verkoop.

In de periode van januari tot september 2020 was China’s bruto waarde aan import en export via het Chinese douane administratie platform voor cross-border e-commerce goed voor CNY 187.39 biljoen, wat een stijging met 52.8% betekende. 
Deze e-commerce brengt meteen een enorme stimulans met zich mee voor China’s e-platforms, logistieke spelers, internationale betalingsdiensten, etc.
Het verhoogt tegelijkertijd China’s globale koopkracht en meer bepaald dat van Chinese bedrijven die internationale handel drijven.

B2b neemt tot hiertoe nog het leeuwendeel van de e-commerce in en is goed voor zo’n 80% van het totale handelsvolume. Toch zit de b2c online handel stevig in de lift.

China heeft recent 46 cross-border e-commerce comprehensive pilot zones aangekondigd.
Samen met de reeds bestaande 59 zones is daarmee heel het land gedekt.
In totaal gaat het om zo’n 140 000 bedrijven en meer dan 1800 overzeese magazijnen. China gaf 86 steden en heel het eiland Hainan groen licht om aan cross-border e-commerce import retail business te doen.

In dit kader zijn er voor de Vlaamse bedrijven zeker heel wat opportuniteiten:

 • Directe verkoop van producten voor export naar China, met verhoogde kansen voor snel transporteerbare consumptiegoederen
 • Verkoop/verhuur van magazijnen voor inkomende Chinese exportproducten
 • Logistieke diensten voor binnenkomende Chinese exportproducten
 • Verkoop van logistieke uitrusting en materiaal, technologieën en software

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in China