U bent hier

Marktstudies

De Chileense biermarkt is zeer aantrekkelijk voor Vlaamse bierbrouwers. De laatste jaren is er immers een sterke trend richting artisanale en premium bieren. Belgische bieren hebben hierbij zowat de sterkste reputatie in Chili, en dat vertaalt zich in een sterke groei en grotere diversiteit van Belgische bieren op de Chileense markt.

De voedingssector ondergaat de laatste jaren wereldwijd belangrijke veranderingen. De consument begint zich steeds bewuster te worden van de impact van voeding op de gezondheid en het milieu. In Chili zien we deze trend ook. De consument is op zoek naar producten van betere kwaliteit en hecht veel belang aan de voordelen die een product kan bieden. De implementatie van een nieuwe etiketteringwet (La Ley de Etiquetado de Alimentos) in juni 2016 heeft dit versterkt en geleid tot een nieuwe benadering van de manier waarop voedingsmiddelen geconsumeerd worden.

De consumptie van koekjes en chocolade kent de laatste jaren een sterke groei in Chili. Sinds 2011 is de import van Belgische chocolade er verdubbeld en voor Belgische koekjes zo goed als vertienvoudigd!

Chili is een land dat een groot momentum beleeft op het vlak van hernieuwbare energie. Dit komt omdat het land praktisch geen eigen fossiele energiebronnen bezit, en beseft dat dit een serieus veiligheidsprobleem kan zijn. Die grote afhankelijkheid van buitenlandse energie heeft altijd een directe invloed gehad op het hoge prijskaartje van elektriciteit in Chili. Met de opkomst van hernieuwbare energie klaarden de sombere toekomstperspectieven langzaam maar zeker op. 

Eind 2018 werd in Santiago de Chili ENADE gehouden, de ‘nationale ontmoeting van bedrijven’, die geldt als belangrijkste zakenevenement in Chili, met aanwezigheid van president Piñera en een groot deel van zijn kabinet.

Tijdens de conferentie was er onder het motto “Ubi Concordia Ubi Victoria” (Waar harmonie, daar heerst victorie) te horen dat er een consensus is in Chili om vooruitgang te boeken en verder te werken aan een maatschappij waar iedereen vertrouwen kan in hebben.

Chili is een land in volle ontwikkeling, waarbij het sterk inzet op het verbeteren van de levenskwaliteit van haar inwoners. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het creëren van een circulaire economie met een goed gestructureerd ‘waste-treatment’ systeem. Om dit te verwezenlijken is het belangrijk de generatie van afval te verminderen en herbruikbare materialen zo veel mogelijk te recycleren. 

Chili spendeert veel aandacht aan de ontwikkeling van niet-conventionele hernieuwbare energie (NCHE) om het land te bevoorraden. Verscheidene wetten werden aangepast of nieuwe wetten werden in het leven geroepen om de invoering van NCHE in het land te promoten.

De cosmetica- en de persoonlijke gezondheidszorgmarkt in Chili kent al bijna 20 jaar een robuuste stijging. Alhoewel de Chileense economie globaal gezien vertraagd is de laatste twee jaar, blijft de cosmeticasector gestadig groeien.

De sterke economische groei van de Chileense economie in de afgelopen 15 jaar betekende een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de logistieke sector. Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Santiago maakte een studie over de huidige situatie. Wat zijn de knelpunten en welke opportuniteiten zijn er voor Vlaamse bedrijven?

Chili wordt algemeen beschouwd als het meest stabiele, meest ‘Europese’ land in Zuid-Amerika. De Chilenen zijn een trots volk, die Europa als maatstaf beschouwen en streven naar een gelijkaardige levensstandaard als bij ons. Dit vertaalt zich ook in de verwachting van de Chilenen om kwalitatieve gezondheidszorg te genieten. Gepaard met de gestage economische groei van de laatste 15 jaar, is Chili dan ook een zeer interessante markt voor Vlaamse bedrijven die producten en diensten in de sector Gezondheid en Farma produceren.

Deze studie is bedoeld voor Vlaamse bedrijven die een bedrijf willen oprichten of al hebben opgericht in Chili. Door een analyse van alle aspecten van de hervorming op de belastingwet, en dan specifiek op die van de vennootschapsbelasting, proberen we een duidelijker beeld te geven van deze complexe en controversiële wet. Voor Vlaamse bedrijven die een lokale aanwezigheid hebben in Chili is dit verplichte lectuur.