U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

De invoerrechten kunnen gratis gedownload worden via de website van het Canada Border Service Agency. Sedert 21 september 2017 (provisorisch in voege treden van CETA) worden er op het grootste deel van de producten geen invoerrechten meer geheven.

De douanewaarde voor commerciële zendingen is gebaseerd op de transactiewaarde van de goederen. Dat is de, voor de ingevoerde goederen, werkelijk betaalde of te betalen prijs.

Bij de vaststelling van de transactiewaarde voor de berekening van het invoerrecht gaat de douane in het bijzonder uit van de CIF-waarde van de goederen (CIF = cost, insurance & freight). CIF betekent dat de factuurprijs volgende elementen omvat: kost goederen, exportformaliteiten, verzekering en transport tot bestemmingshaven.

Zie ook: Customs Act.

Producteisen

Voeding

Het Canadian Food Inspection Agency controleert alle import van voedingsproducten in Canada. Een complete gids is te vinden via deze link: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml.

De belangrijkste wetgeving is de Food & Drugs Act and Regulations, die geldig is op alle voedingsproducten die in Canada worden geïmporteerd en verkocht. De Consumer Packaging & Labelling Act and Regulations stelt etikettering en andere vereisten vast.

Ook de Canada Agricultural Products Act and Associated Regulations, de Fish Inspection Act and Regulations en de Meat Inspection Act and Regulations bevatten normen voor voedingsmiddelen hoewel deze eerder bedoeld zijn om de veiligheid en kwaliteit te garanderen.

Verschillende federale statuten zijn ontworpen om de Canadese landbouw, de visbestanden, bosbouw, industrie en wilde dieren te beschermen tegen de introductie van dieren- en plantenziekten en -plagen: de Health of Animals Act and Regulations, de Plant Protection Act and Regulations, en de Fish Health Protection Regulations van de Fisheries Act.

Deze statuten beperken de invoer van bepaalde voedingsmiddelen uit specifieke landen of vereisen fytosanitaire certificaten, vergunningen of andere documentatie.

Textiel

De belangrijkste wetgeving bij import van textielgoederen is de Textile Labelling Act, die stipuleert dat het verboden is om onvolledig of onjuist gelabelde goederen te importeren. Een importeur kan wel, mits voorafgaande melding aan een inspecteur van Industry Canada, onvolledig of verkeerd gelabelde goederen in Canada opnieuw etiketteren. Deze goederen worden wel door Industry Canada geïnspecteerd alvorens zij verkocht kunnen worden.

Wanneer een Canadese textielproducent stoffen importeert en op zijn etiket vermeldt dat zijn goed gemaakt is van geïmporteerde stof, dan heeft hij de verplichting het land van herkomst te vermelden op het etiket en dit in beide landstalen.

Sommige producten vereisen een voorafgaande invoerlicentie die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Handel wordt afgegeven.

Meer informatie bij:

Canada Customs and Revenue Agency - Customs and Trade Administration Branch
Trade Policy & Interpretation Branch
Connaught Gebouw
Ottawa, ON K1A 0L5
T: +1 800 461 99 99 | F: +1 613 952 16 98

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Handel
Export en Import Controls Bureau Textiel- en Kledingsectie
PO Box 481, Station A
Ottawa, ON K1N 9K6
T: +1 613 996 37 11 | F: +1 613 995 51 37

Pharma & Health products en medische hulpmiddelen (medical devices)

De import van alle gezondheidsproducten wordt in de Food & Drugs Act en de Controlled Drugs & Substances Act besproken onder het bevoegde Canadese Ministerie van Gezondheid. Wanneer een bepaald product in beide wetten voorkomt, is de meest restrictieve van toepassing.

Alle medische producten die in Canada geïmporteerd worden, moet voldoen aan alle eisen van de Food and Drugs Act, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Etikettering
 • GMP-voorschriften (good manufacturing practices)

U vindt de volledige procedure op www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/import-export/gui-0084_biu-uif-eng.php.

Gevaarlijke producten

Het Ministerie van Gezondheid geeft in zijn Hazardous Products Act en Canada Consumer Product Safety Act meer informatie over de invoer van verboden producten in Canada.

Alle details vindt u op www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/import-export/gui-0084_biu-uif-eng.php.

Productaansprakelijkheid

Het Canadese advocatenkantoor BLG publiceerde in januari 2018 een update van hun 'Canadian Product Liability Handbook' . Deze kan gratis gedownload worden via deze link.

Deze informatie is zeer nuttig voor Vlaamse ondernemers die zaken willen doen in Canada, ofwel via import ofwel via lokale productie.

Houten verpakkingen

Canada heeft de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (ISPM 15) goedgekeurd. Dit betekent concreet dat alle houten verpakkingsmaterialen een warmtebehandeling of begassing met methylbromide moet krijgen, waar het IPPC logo (International Plant Protection Convention) zal worden aangebracht.

Niet-conforme goederen zullen vernietigd of verwijderd worden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de verzender (exporteur).

Meer informatie vindt u op www.ctib-tchn.be (Belgisch Technisch Centrum voor Houtnijverheid) en www.ispm15.com/start.htm#canada

Energieverbruikende producten

Op elektrische apparaten is een EnerGuide label, dat het energieverbruik aangeeft, noodzakelijk. Het energie-efficiëntierapport moet door de importeur aan de betrokken Canadese overheid worden gestuurd voor de goederen geïmporteerd worden.

Voor meer informatie over de laatste stand van zaken: www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-6-3-eng.html.

Chemische producten

Chemische producten moeten voldoen aan de CEPA (Canadian Environmental Protection Act), de federale basiswet betreffende milieu, die als doel heeft vervuiling te voorkomen en de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Meer informatie, alsook de volledige wettekst, kan gevonden worden op de website van Environment Canada: www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=26A03BFA-1.

In deze wettekst wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende stoffen, nl. de Domestic Substances List (DSL) en de Non-Domestic Substances List (NDSL): www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=EE479482-1.

Producten die op de DSL staan, worden reeds in Canada geproduceerd, gebruikt en/of ingevoerd. Producten op de NDSL worden nog niet gebruikt in Canada. Alle producten die niet op de DSL staan, worden beschouwd als 'nieuwe producten' en moeten aangegeven worden door de Canadese importeur of agent van de buitenlandse leverancier of producent. Europese certificaten worden door Environment Canada niet aanvaard en een Canadese procedure is noodzakelijk, wil men producten op deze markt verkopen.

Meer informatie kan u bekomen via de informatielijn van het ministerie: 
Josée Roy
Substances Management Information Line Officer
T: +1 819 953 3775
E: substances@ec.gc.ca

Normen en certificering

Met CE-gemarkeerde (Conformité Européenne) producten kan u niet terecht in Canada.

De Standards Council of Canada (SCC) is een federale Crown Corporation of overheidsbedrijf dat als mandaat heeft de efficiënte ontwikkeling en applicatie van standaarden te promoten. SCC houdt toezicht op het National Standards System van Canada, en ontwikkelt zelf geen standaarden of controleert geen producten op conformiteit, maar accrediteert enkel organisaties die dat wel doen, zoals bijvoorbeeld de Canadian General Standards Board (CGSB) en de Canadian Standards Association (CSA).

De CGSB is een federaal instituut en één van de grootste beoordelingsorganisaties in Canada. Het biedt de ontwikkeling van normen en conformiteitsbeoordelingsdiensten aan, zoals bijvoorbeeld programma's voor de certificering van producten en diensten, de registratie van kwaliteits- en milieumanagementsystemen, en aanverwante systemen.

Het CSA daarentegen is een VZW. Het ontwikkelt normen en test producten om te bevestigen dat de producten aan de CSA-gepubliceerde normen voldoen. CSA-certificatie is verplicht voor sommige producten (zoals speelgoed dat elektrisch wordt bediend) en vrijwillig voor anderen. Het CSA-keurmerk zorgt ervoor dat producten aan een basisniveau van conformiteit voldoen. Van zodra een CSA-standaard gepubliceerd werd, kunnen fabrikanten ervoor kiezen om hun producten te laten testen door CSA ofwel door een ander goedgekeurd labo, met het oog om dit CSA-keurmerk te krijgen.

De lijst van de goedgekeurde labo's vindt u via deze link: www.scc.ca/en/accreditation/inspection-bodies/directory-of-accredited-clients.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie
Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Canada