U bent hier

Nieuws

Bij de opening van de 'EU-Canada summit 2023' in St. John's heeft de Canadese premier Justin Trudeau officieel aangekondigd dat Canada zal toetreden tot het kaderprogramma 'Horizon Europe' van de Europese Commissie voor onderzoek en innovatie.

Québec neemt een belangrijke plaats in in het Vlaams buitenlands beleid. Het is een van de oudste en meest standvastige samenwerkingen die Vlaanderen met een buitenlandse partner heeft. 

Om de komende jaren de samenwerking in prioritaire sectoren van gemeenschappelijk belang verder te stimuleren organiseert het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken in samenwerking met de overheid van Québec een projectoproep voor projecten op vlak van innovatie, onderzoek, economie, duurzame mobiliteit en onderwijs. 

Op 31 januari 2022 registreert Canada 3 055 826 gevallen van COVID-19, op een totale bevolking van 38 miljoen inwoners. Ontario en Quebec zijn, als grootste provincies, het zwaarst getroffen, met respectievelijk 1 033 294 en 861 891 gevallen op 14,5 miljoen inwoners in Ontario en 8.5 miljoen in Quebec. Op dezelfde datum registreert Canada 33 873 sterfgevallen, waarvan 11 444 in Ontario en 13 223 in Quebec.

Op 21 september 2021 lanceerde de Europese Commissie Access2Procurement, een nieuwe uitbreiding van het Access2Markets platform, dat tot doel heeft belangrijke en actuele informatie te verstrekken over openbare aanbestedingsmogelijkheden buiten de EU die openstaan voor Europese ondernemingen. Op dit moment gaat het om een proefproject dat focust op Canada.

Tot voor kort was het voor Europese bedrijven moeilijk om deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Canada. Dankzij het vrijhandelsakkoord CETA is dit nu heel wat makkelijker geworden. De Europese Unie heeft een praktische gids opgesteld die de nieuwe mogelijkheden op de verschillende beleidsniveaus uiteenzet. Ontdek nu hoe ook u succesvol aan Canadese openbare aanbestedingen kunt deelnemen. 

Wist u dat bedrijven uit de EU een belangrijk voordeel hebben tegenover andere landen voor wat betreft de export van textielproducten naar Canada? Lees meer over hoe textielproducten dankzij CETA zonder importtaksen naar Canada uitgevoerd kunnen worden. 

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (Brede Economische en Handelsovereenkomst) is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten. Het verdrag is ondertekend op 30 oktober 2016 en trad op 21 september 2017 grotendeels in werking. 

Één jaar CETA heeft een positievere invloed op de Europese export naar Canada dan omgekeerd.
Een Canadees pleidooi om bij de Canadese bedrijven naast USA eveneens de Europese Unie op hun kaart te zetten.

Pagina's