U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Bouw

Een boom in de bouwsector is duidelijk op te merken in de hoofdstad Phnom Penh. Cambodja kende een jaar-op-jaar groei van 22% (tot 6,8 miljard USD) in 2017 van goedgekeurde investeringen in de bouwsector. Volgens het Cambodjaanse Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction bedraagt het totale aantal goedgekeurde projecten in heel het land in 2017 3418. Residentiële projecten zouden daar ongeveer 82% van uitmaken. Internationale bouwbedrijven hanteren hoge veiligheidsvoorschriften (denk o.a. scaffolding). Een gevolg van deze enorme groei is dat er een gebrek is aan geschoolde werknemers. Ook de renovatie van bestaande gebouwen wordt aantrekkelijk, want beschikbare bouwgrond is eindig. Internationale architecten creëren nieuwe designs voor oude gebouwen, die worden omgevormd tot hotels, restaurants en kantoorgebouwen. 

Cambodja telt momenteel 3 luchthavens (Phnom Penh, Siem Riep en Sihanoukville). Uitbreiding van de luchthavens in Phnom Penh en Siem Raep zijn ondertussen aan de gang. Grote infrastructuurprojecten, zoals de rehabilitatie van de spoorwegen, dammen en wegen die door de overheid worden uitbesteed, worden meestal door grote buitenlandse bedrijven uitgevoerd.

Toerisme - MICE 

Toerisme, één van Cambodja's belangrijkste economische sectoren, heeft een sterke daling gekend in 2020 omwille van de COVID-19 crisis. Een sterke beperking van het aantal internationale vluchten, en het daaraan gekoppeld quasi stilvallen van inkomend toerisme, heeft tot deze sterke terugval geleid. 

Met de groeiende integratie van de ASEAN mag verwacht worden dat Cambodja in de toekomst als zakelijke bestemming steeds aantrekkelijker zal worden, dit o.a. omwille van de goedkopere conferentieruimtes en het aanbod van meer en meer directe vluchten. Een ander initiatief van de Cambodjaanse overheid betreft het 'China Ready' project. Azië, met China als één van de belangrijkste groeiers, levert immers het gros van de toeristen in Cambodja. 

De site van Angkor Wat nabij Siem Reap is en blijft momenteel de belangrijkste toeristische trekpleister. Echter, om de toeristische sector op een duurzame wijze te laten groeien, is een verdere diversificatie van het aanbod nodig. Cambodja bevat een groot aantal historische, culturele en natuurlijke toeristische attracties. Vele zijn momenteel echter nog niet ontwikkeld. Dit vraagt private investeringen, alsook een globale aanpak door de overheid.

Textiel

Hoewel de textielindustrie nog steeds een zeer belangrijk aandeel heeft in de export van Cambodja, zien we dat de jaarlijkse FDI inflow gradueel afneemt. De sector heroriënteert zich ondertussen richting producten met hogere toegevoegde waarde en zal kapitaalintensiever worden als ze de stijgende loonkosten willen confronteren en de productiviteit verhogen. Dit biedt op termijn wellicht mogelijkheden voor de textielmachine- en textieltechnologie-industrie uit Vlaanderen. Een probleem voor de textielindustrie is het feit dat het 'Everything But Arms'-regime van de EU tijdelijk opgehoffen werd sinds 12 augustus 2020, wat maakt dat de EU terug invoertarieven heft op de invoer van o.a. textielproducten uit Cambodja. 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Cambodja