U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Algemeen

Belangrijke aandachtspunten voor de regering zijn economische diversificatie, bevordering van buitenlandse investeringen en export, bestrijding van de HIV/AIDS pandemie, de noodlijdende landbouw en toerisme en natuurbeheer. Ook het creëren van nieuwe banen en hervorming van het overheidsapparaat zijn belangrijke aandachtspunten.

Mijnbouw & energie

De Botswaanse economie is veel te lang afhankelijk geweest van de diamantmijnen en er is een groot potentieel in het winnen van andere minerale bronnen. Sinds de onafhankelijkheid kende de mijnbouw een enorme groei. Doordat de regering meewerkt aan de mijnontginning en hierdoor zijn inkomsten vergroot, zien we dat ze er alles aan doet om deze sector goed te onderhouden. Door de wederzijdse vruchtbare samenwerking tussen de regering en De Beers, is de regering gaan inzien dat de mijnbouwwetgeving moest hervormd worden. Deze hervormingen zijn er gekomen in 1999. Ze vergemakkelijken de vergunningaanvraag en exploratie. Verder is de overheidsparticipatie in nieuwe projecten verhoogd, waardoor deze aantrekkelijker worden voor investeerders.

De Botswaanse overheid stimuleert de investeringen in dit gebied. Ze namen een ‘Mines and Mineral Act’ aan die investeerders aanzet om die andere minerale bronnen te exploreren. Daarnaast blijft er altijd de mogelijkheid voor de investeerders om in de diamantmijnen te investeren. Er zijn nog enorme diamantreserves aanwezig.

De regering streeft naar duurzaamheid inzake mijnbouw. Botswana heeft ook een National Conservation Strategy Coordinating Agency, zij promoten het gebruik van een ‘milieu-effectrapport’. Sectoraal gezien controleren zij ook de gedetailleerde milieuvoorschriften.

Botswana is momenteel relatief beperkt in primaire energiebronnen en is daarom grotendeels afhankelijk van de invoer. Er is nochtans een groot potentieel voor hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, de meest voorkomende energiebron in het land, waarvoor allerhande producten geleverd kunnen worden zoals zonnepanelen, energieopwekkende apparatuur etc.

Gezondheidszorg

Botswana heeft een goede gedecentraliseerde gezondheidszorg. Hiertoe heeft meer dan 90% van de bevolking toegang. Het land wil in kwalitatieve gezondheidswerkers en farmaceutici voorzien en besteedt jaarlijks veel geld om gratis gezondheidszorg te bieden aan haar burgers. Het importeert zowel grondstoffen als farmaceutische geneesmiddelen. De meest voorkomende gezondheidsproblemen zijn tuberculose, diarree en longontstekingen. Malaria komt ook voor, maar dit enkel in het Noorden. Door een tekort aan goed werkende geneesmiddelen ligt er een markt open voor de farmaceutische sector.

HIV/AIDS

Een van de grootste uitdagingen voor Botswana in de gezondheidssector is HIV (aids). Het land heeft het grootste aantal HIV/AIDS besmette mensen van de wereld. De aantallen zijn schrikwekkend en de pandemie heeft een grote impact op de gemiddelde levensverwachting. In Botswana worden momenteel al zeer veel generische aidsremmers verdeeld. Voor meer informatie kan u terecht op: http://www.avert.org/aids-botswana.htm

Toerisme

Toerisme is een van sectoren die door de Botswaanse regering sterk gepromoot wordt. De overheid wil dan ook grote inspanningen leveren om hun land aantrekkelijker te maken voor toeristen. Ze wil de bevolking inlichten over de voordelen van deze sector voor de economie. De verdere uitbouw en ontwikkeling van de sector kan een belangrijke bijdrage leveren tot de verhoging van het BBP en de welvaart van de bevolking. Industriëlen, zowel in Botswana als daarbuiten, zijn het erover eens dat:

De unieke en overvloedig aanwezige natuurlijke bronnen een onmiddellijk voordeel opleveren voor de toeristische sector.
De sector gebaseerd is op persoonlijke diensten en arbeidsintensief is.
De basisvaardigheden voor het ontvangen van gasten niet moeilijk te verwerven zijn en met proactieve training zou de plaatselijke beroepsbevolking actief betrokken kunnen worden in de industrie omdat toerisme carrière- en werkgelegenheidsmogelijkheden over het ganse spectrum biedt, van laag- tot hooggeschoolden.
De toetredingsdrempels relatief laag zijn en de opkomende toeristische ondernemers een beperkt kapitaal nodig hebben om tot de industrie toe te treden.
Wanneer de industrie effectief beheerd zou worden, economische hiaten kunnen opgevangen worden en de meeste toeristische producten en diensten lokaal kunnen geleverd worden.
De voordelen van toerisme op grote schaal verspreid kunnen worden over verschillende geografische locaties, met als resultaat dat de uitgaven van buitenlandse toeristen rechtstreeks naar een merendeel van de lokale dienstverleners gaat in plaats van in handen van een aantal producenten in een vaste distributieketen, zoals vaak het geval is in de mijnbouw en productie.

Automotive onderdelen

Het Zweedse autobedrijf Volvo omvat Scania Trucks en Volvo Buses in Botswana en exporteert naar de omringende landen. Er bestaan mogelijkheden om onderdelen te produceren en te leveren. De LOMO en AGOA overeenkomsten garanderen dat bedrijven die vanuit Botswana opereren belastings- en quotavrij kunnen werken in een aantal van de meest aantrekkelijke markten in Europa en Noord-Amerika.

Textielindustrie

Botswana kent geen deviezencontroles en biedt u gratis repatriëring van winst en dividenden dus kent het een ideaal investeringsklimaat voor de productie van high-end kwaliteitskleding. Dit is ideaal voor de mode-industrie, die afhankelijk is van de invoer van grondstoffen. Het Botswana-SACU lidmaatschap staat belastings- en quotavrije export toe van kleding naar de grootste markt in de regio, Zuid-Afrika

Landbouw

In Botswana is de landbouw een weinig ontwikkelde sector. De gezinnen telen momenteel net iets meer dan ze zelf nodig hebben; wat overblijft, verkopen of ruilen ze. De landbouwsector zorgt dan ook voor een groot deel van het inkomen van de gezinnen.

De vleessector doet het zeer goed in Botswana. Zo zien we dat de grootste ondernemingen leveren aan Europa. De weidegrond en veestapel is in goede tot zeer goede staat in de meeste districten, maar door herhaaldelijke mond- en klauwzeeruitbraken is de export toch in gevaar gekomen.

Om meer winsten te genereren is er nood aan: agriculturele educatie en training, irrigatie- en drainagesystemen, bronnen voor veevoeders en hulp bij de visserij.

De visvangst was ooit een grote subsector. Waar ze eind jaren ’80 bijna 2000 ton vingen en verwerkten zien we nu dat ze amper 200 ton per jaar vangen en verwerken. De redenen voor de verminderde visvangst is het feit dat er een stijging was in vraag en prijs, zodoende is men meer gaan vangen om meer inkomsten te genereren. Dit had als gevolg dat er na een tijdje een tekort was in de vispopulatie. Dit zorgde ervoor dat velen niet meer genoeg verdiende in deze sector, vervolgens was er een afname in de werkgelegenheid en werd deze sector bijna teniet gedaan. Nog een factor is de groei in de visvangst aan de Afrikaanse westkust, waardoor kleinschalige visbedrijven in het binnenland niet meer kunnen concurreren met de grootschalige ondernemingen. Om de sector te laten opleven is het belangrijk toegang te krijgen tot nieuwe technieken, materialen en systemen ter beschikking hebben voor het kweken en/of vangen van vissen.

In 2010 heeft de regering enorme inspanningen gedaan. Ze leverde zaden en bemestingsproducten in het kader van het ISPAAD programma. Ze verdeelde ondermeer 247.245 zakjes met zaden aan 90.570 landbouwers en 59.315 zakken van 50 kg bemestingsproducten aan 4.867 begunstigden.

Telecommunicatie en informatietechnologie

Botswana is bezig aan de uitbreiding van de telecommunicatie- en ICT-infrastructuur. Dit doen ze door de dichterbevolkte centra te verbinden met glasvezelkabels, bekabeling via hoogspanningsmasten, radiogolvenrelais en radiotelefooncommunicatiestations. De telecommunicatie- en informatietechnologie laat nog steeds een enorme groei zien in het land.

Momenteel halen ze ook voordeel uit de nieuwe internationale bandbreedte verkregen door de bekabeling die door  SEACOM werd gelegd. Deze bekabeling brengt voordeel door de nieuw verkregen breedbandverbondenheid met de naburige landen. Dit zal zowel voordelen bieden voor de communicatiemarkt in het algemeen als de breedbandmarkt als subsector. De breedbandmarkt staat momenteel nog in zijn kinderschoenen, maar met een beter opleidingsniveau en infrastructuur in het land is het mogelijk dat de sector sneller groeit dan in andere Afrikaanse landen.

Bijkomende informatie

Aanbestedingen: Informatie over overheidsaanbestedingen vindt u op de website www.ppadb.co.bw.

Een bijkomende, interessante bron van informatie inzake “business opportunities in Botswana” is de US Quarterly Newsletter welke kan geraadpleegd op http://botswana.usembassy.gov/2013_newsletter.html.

Ook enkele andere bronnen zijn onze aandacht waardig:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Botswana