U bent hier

Zakendoen in Benin

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de Exportmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.
 • Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

De markt zelf bewerken is moeilijk. Er moet extra aandacht worden geschonken aan betalingen.

Via een tussenpersoon

Het werken met een tussenpersoon werpt zijn vruchten af. Een lokale agent of investeerder kent de markt en kan u adviseren bij uw exportplannen. Het is belangrijk om erop te letten dat deze lokale agent/investeerder of distributeur al een goede reputatie heeft opgebouwd.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Voor investeerders die een bedrijf in Benin willen vestigen, heeft de overheid een "stand-alone one-stop-shop" opgericht om de registratie van nieuwe bedrijven binnen twee dagen te kunnen voltooien. Investeerders kunnen bij het starten van een bedrijf in Benin voor de meeste documentatie een beroep doen op de diensten van notarissen.

De website 'DoingBusiness' van de World Bank geeft een helder overzicht van de nodige stappen nodig voor het opstarten van een bedrijf. De meest voorkomende vormen zijn een "Société à Responsabilité Limitée" (SARL) en een "Société Anonyme" (SA).

Meer weten:

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Om uw handelspartner te vinden kan u een beroep doen op de lokale kamer van koophandel.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's

Benin heeft een economie waar meestal contant betaald wordt. Er wordt best met voorafbetaling gewerkt.

Credendo verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Delcredere voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Credendo verzekert ook politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

Tips bij het zakendoen

 • Direct persoonlijk contact met huidige en potentiële klanten is belangrijk en wordt ten zeerste geapprecieerd.
 • Promotiemateriaal en technische documenten moeten in het Frans of zowel in het Frans als in het Engels zijn opgesteld.
 • Zorg dat u op tijd bent op uw afspraak. Dit toont respect voor uw tegenpartij. Verwacht echter niet dat uw zakenpartner op tijd zal aankomen.
 • Draag een formeel kostuum bij formele gelegenheden en schud elkaar de hand.
 • Respecteer de religies van de Beninse samenleving. Ongeveer 35% van de bevolking is christen (voornamelijk rooms-katholiek) en 35% traditioneel animistisch. Van de rest is de meerderheid moslim.
 • Per e-mail communiceren is gebruikelijk, echter is telefonisch in contact blijven de norm.

Duurzaam internationaal ondernemen

 • De Wereldbank geeft jaarlijks een document (CPIA) vrij dat de vooruitgang van landen uit Sub-Sahara-Afrika onder de loep neemt. Het beoordeelt het beleid en institutionele ontwikkelingen.
 • Ook de Mo Ibrahim Foundation kan een belangrijke bron van informatie zijn. De organisatie geeft jaarlijks een uitgebreid rapport uit over de evoluties van het leiderschap en bestuur in Afrika.
 • De website van Transparancy International publiceert jaarlijks een 'Corruption Perception Index' en geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van overheden en zakendoen in het algemeen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Benin