U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Landbouw

De landbouwsector is de belangrijkste sector in Benin met een bijdrage aan het nationale bbp van om en bij de 36% en van 88% aan de exportinkomsten. Het is een essentiële sector die een belangrijke rol speelt in de economie en het leven in Benin aangezien de primaire sector 70% van de bevolking tewerkstelt. Verder trekt de sector ook de meeste buitenlandse investeringen aan en draagt het bij aan de voedselzekerheid van het land.

In Benin zijn er meer dan 550.000 boerderijen te vinden die verspreid zijn over de acht agrarische gebieden. Deze boerderijen zet de overheid door middel van extra gunstmaatregelen in om de werkloosheid te laten dalen. Men probeert de sector aantrekkelijk te maken voor de werkloze bevolking. Het land heeft 11 miljoen hectare landbouwgrond beschikbaar waarvan slechts 17% bewerkt wordt en 60.000 hectare laagvlakte is waarvan slechts 11,7% verbouwd wordt. Verder is ook de watervoorraad in het land gunstig voor de landbouwnijverheid. 13 miljard m3 oppervlaktewater, 1,8 miljard m3 grondwateren en goede regenval zorgen voor een uitgebreide bodemdiversiteit. De opwarming van de aarde heeft hierop al effect gehad waardoor Benin volop bezig is met de economie hier verder op voor te bereiden.

Om de economische ontwikkeling te stimuleren en werkgelegenheid te creëren aan de hand van de landbouwsector, richt de regering zeven regionale centra voor landbouwontwikkeling op. De focus wordt hierbij gelegd op teelten met een hoge toegevoegde waarde, namelijk:

 • Ananas
 • Cashewnoten
 • Katoen
 • Mais
 • Maniok
 • Rijst

Voor elk van bovenstaande sectoren zullen specifieke onderzoekstructuren opgezet worden en zullen gespecialiseerde landbouwacademies opgericht worden.

Verwacht wordt dat de agrarische sector de komende tien jaar gestaag zal groeien. Het toenemende aantal landbouwcoöperaties maakt het mogelijk voor de kleine landbouwers om samen werktuigen te delen en aankopen te bundelen. Samen met een toename in de beroepsbevolking die beter opgeleid wordt, zullen deze factoren meespelen in de verhoging van de landbouwproductiviteit en de winst voor de kleine boerderijen.

Energie

Het doel van de lokale overheid is om meer in de eigen energiebehoefte te voorzien. Om dit doel te bereiken is er veel verbetering nodig in de elektriciteitsproductie. De elektriciteitsvoorziening is tot dusver ondermaats. Met deze doelstelling hoopt men om minder afhankelijk te zijn van de naburige landen voor de energievoorziening en op termijn de economische ontwikkeling van het land te stimuleren en buitenlandse investeringen aan te trekken door de betere energievoorziening.

De helft van de elektriciteit die in Benin wordt verbruikt is afkomstig uit import. Het grootste deel hiervan komt uit Nigeria en Ghana, maar deze invoer is vaak nog onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Tussen 1985 en nu is het energieverbruik met gemiddeld 6,3% per jaar gestegen. Slechts een derde van het land heeft op dit moment elektriciteit (9% in ruraal gebied en 57% in de verstedelijkte gebieden), wat een rem zet op de groei van bedrijven, huishoudens en steden - en we verwachten dat de vraag naar energie in het land zal verdubbelen tegen 2024.

De fossiele brandstoffen voorzien voor ongeveer 45% in de energieconsumptie. Hernieuwbare energie is goed voor 50% van de energie die in Benin wordt gebruikt.

In Benin wordt er onder meer hydro-energie geproduceerd om de bevolking van elektriciteit te voorzien, hiervan wordt de productie wordt geraamd op 100MW. Veruit de belangrijkste lokale energiebron is zoals in vele Afrikaanse landen biobrandstof.

De reserves van koolwaterstoffen in Benin worden geschat op 4.580 miljoen vaten en 77 miljard m3 gas. Ook zijn er reserves aanwezig van 93.262.500 m3 vochtig turf dat als energiebron gebruikt kan worden.

Met het oog op een grotendeels autonome energieproductie en een concurrerende en betrouwbare aanvoer van elektriciteit, voorziet de regering in de modernisering en uitbreiding van hernieuwbare energie. Zo wordt zowel op zonne-energie als hydro-energie, maar ook op thermische energie ingezet.

De ontwikkeling van fotovoltaïsche parken is een van de geselecteerde alternatieven om de energiecapaciteit van Benin te verhogen. Er zijn hiernaast ook belangrijke kansen in het kader van de realisatie van nieuwe waterkrachtcentrales, onderzoek- en boorplatformen en het verbeteren van de elektriciteitsverdeling.

Toerisme

Benin heeft een rijk en gevarieerd toeristisch potentieel dat nog erg onbekend en onderbenut is. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze sector sterk groeien in de toekomst. Enkele voorbeelden van toeristische trekpleisters zijn onder de lange zandstranden, de stad Ganvie die bestaat uit paalhuizen en de “Tata Somba”.

Op de ranking voor de meest bezochte landen in West-Afrika staat Benin op de vijfde plaats. De overheid is er echter van overtuigd dat Benin veel meer toeristen naar het land kan halen. In 2016 en 2017 waren er telkens meer dan 200.000 internationale toeristen die Benin bezochten. Verwacht wordt dat dit cijfer meer dan verdubbeld is in 2017 tot 510.000. Toerisme zal aan belang winnen in Benin.

De sector kan in Benin onderverdeeld worden in drie types toerisme, namelijk:

 • Zakelijk toerisme: in het economisch centrum Cotonou en in de hoofdstad Porto Novo;
 • Ecologisch toerisme: in het noorden van het land waar er zich grote natuurparken bevinden. Hier zijn de faciliteiten nog onderbenut doordat hotels en dergelijke nog niet zijn aangepast aan de vraag van toeristen;
 • Vrijetijdstoerisme: in de kuststreek.

Het Beninse toerisme is een gebied met weinig geëxploiteerd potentieel. Het wordt gekenmerkt door een uitgesproken geschiedenis en een eigen cultuur die in alle bezienswaardigheden terug te vinden zijn. De bijdrage van het toerisme aan het nationale bbp bedraagt tussen de 2 en 3%. Dat percentage lijkt zeer bescheiden maar wegens het grote onbenutte groeipotentieel van de sector zal dit percentage de komende jaren sterk groeien.

De kansen in de toeristische sector bevinden zich voornamelijk in volgende gebieden:

 • Safaritoerisme
 • Ontdekkingstoerisme
 • Cultureel toerisme
 • Toeristische voorzieningen

De nieuwe regering heeft de ambitie om van het toerisme een economische ontwikkelingssector te maken, een bron van welvaart en werkgelegenheid die een ondersteunende sector voor de internationalisering van Benin vormt.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Benin