U bent hier

Benin in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek Benin
Hoofdstad
Porto-Novo (politiek), Cotonou (regeringszetel)
Oppervlakte
112.622 km² (3,7 keer België) (= 3,7 x België)
Aantal inwoners
14,22 miljoen
Staatshoofd
President Patrice Talon
Regeringsleider
President Patrice Talon
Taal
Frans (officieel), Fon en Yoruba (meest gebruikelijk in het zuiden), minstens 6 lokale talen in het noorden, 55 talen in totaal
Munt
CFA-frank (XOF) Wisselkoers
Belangrijke steden
Cotonou (678.874 inwoners), Djougou (266.552 inwoners)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
10 miljard USD (594 miljard USD in België)
BBP/Capita
902 USD (51.268 USD in België)

Bilaterale handel met Vlaanderen

We hebben voor u per land een analyserrapport over de bilaterale handel met Vlaanderen. 

Daarnaast stellen we alle detailscijfers van de Vlaamse buitenlandse handel ter beschikking voor eigen analyse.

Ga naar de analyserapporten       Raadpleeg de detailcijfers

Economische vooruitzichten

Economische prestaties en vooruitzichten

Het reële bbp is gegroeid van 4% in 2016 tot - naar schatting - 5,5% in 2017. De komende twee jaar zien er eveneens veelbelovend uit: de groei wordt geraamd op 6,1% in 2018 en 6,5% in 2019. De economische prestaties in 2016-2017 waren voornamelijk het resultaat van hervormingen in het kader van het actieplan 2016-2021 van de regering, bekend als "Benin Revealed". Dit plan werd gelanceerd met als doel om de overheidsinvesteringen in de infrastructuur-, landbouw-, toerismesector en basisdiensten te verhogen.

De gunstige vooruitzichten zijn ook te danken aan een aanzienlijke stijging van de landbouwproductie vooral in katoen (geschat op 450.000 ton in 2016), een toename van de elektriciteitsproductie en het economisch herstel in Nigeria, een belangrijke handelspartner van Benin.

Macro-economische ontwikkeling

Het begrotingstekort is opgelopen van 5,6% van het bbp in 2016 tot - naar schatting - 5,9% in 2017. Nu de regering aangeeft de uitgaven te willen beperken, zal het tekort naar verwachting dalen tot 4,8% in 2018 en 3,1% in 2019. Het bezuinigingsbeleid dat in 2017 van kracht werd, is gericht op het realiseren van de 3%-doelstelling voor het begrotingstekort van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU). Volgens een analyse van de schuldpositie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is Benin van een laag risico overgeschakeld op een matig risico op schuldenlasten. De overheidsschuld steeg van 50,3% van het bbp in 2016 tot 53,4% in 2017 als gevolg van hogere uitgaven in verband met de uitvoering van het actieplan van de regering. Verwacht wordt dat de inspanningen van de overheid om middelen vrij te maken door de uitgifte van obligaties en door technische en financiële partnerschappen zal kunnen gedragen worden. De overheidsschuld zal vanaf 2019 tot 51,5% van het bbp zakken. Als gevolg van het West African Economic and Monetary Union (WAEMU) beleid omtrent prijsstabiliteit, goede prestaties in de landbouwsector en zwakke olieprijzen zal de inflatie waarschijnlijk onder de 3%-doelstelling blijven. Het tekort op de lopende rekening is opgelopen tot naar schatting 9,5% in 2017 (van 7,3% van het bbp in 2016), maar zal naar verwachting in 2018 en 2019 licht verbeteren.

Wind in de rug

In april 2017 heeft het IMF zijn goedkeuring gegeven voor een financiering ter waarde van 151 miljoen USD voor een periode van drie jaar om de hervormingen van het actieplan van de regering te helpen uitvoeren door investeringen aan te moedigen en tegelijkertijd de schuldpositie in stand te houden. Verwacht wordt dat de hervormingen Benin in staat zullen stellen om de economie te diversifiëren door de landbouw te verbeteren via de ontwikkeling van de agro-industrie en de modernisering van de veeteelt, de visserij en het toerisme. Politieke stabiliteit, zoals blijkt uit de relatief rustige presidentsverkiezingen in 2016, en sterkere publiek-private partnerschappen hebben het land aantrekkelijker gemaakt voor investeringen. Het gemeenschappelijk douanetarief van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten dat in januari 2015 werd ingevoerd, biedt Benin de kans om haar productiebasis uit te breiden en te profiteren van de West-Afrikaanse markt.

Tegenslag

Onzekerheid over de gevolgen van de klimaatopwarming voor de landbouw en de afhankelijkheid van de Nigeriaanse economie remmen de groeiprognoses. Nigeria heeft tijdens haar recessie handelsbeperkingen ingevoerd die Benin hebben getroffen. Ondanks inspanningen op het gebied van hervormingen en investeringen wordt Benin nog steeds geplaagd door een gebrek aan infrastructuur, slecht economisch en financieel bestuur en problemen in de private sector.

Hoewel Benin in 2015/2016 een van de tien beste hervormers van het bedrijfsleven was, blijkt uit de ranking van 151 van de 190 landen in het rapport "Doing Business" van de Wereldbank van 2018 dat er nog veel moet gebeuren om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Met een armoedecijfer van 40,1% in 2015, aanhoudende werkloosheid en een Human Development Index-waarde van 0,485 blijft de groei voor alle bevolkingslagen een grote uitdaging.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Benin