U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Algemeen

Qua koopkracht, consumptiegedrag en multi-etnische eigenschappen bevindt Australië zich ergens tussen Europa en de VS. Naast de Aboriginals, bestaat de Australische bevolking vooral uit Europese inwijkelingen. De meeste mensen hebben een Europese traditie. Ook vandaag nog is meer dan een kwart van de bevolking in het buitenland geboren. Onder de inwijkelingen bevindt zich een groeiend aantal Aziaten (vandaag 10% van de bevolking). Aan de andere kant vindt men bv. Amerikaanse invloeden in het rechtssysteem. (Rechts)personen spannen vaak rechtszaken aan om miljoenen te eisen in aansprakelijkheidsgeschillen. Australië is een relatief jong land, waardoor het tal van culturele gelijkenissen met de VS vertoont, bv. op het vlak van levensstijl of marketing.

In tegenstelling tot de EU en de VS is Australië met 25 miljoen inwoners echter een relatief kleine markt. De bevolking is zeer sterk geconcentreerd in stedelijke gebieden 90%. Melbourne (hoofdstad van de staat Victoria) en Sydney (hoofdstad van New South Wales) zijn de twee grootste (handels)centra, maar ook Adelaide, Perth en Brisbane bieden interessante vooruitzichten. De twee laatste groeien snel dankzij de mijnbouw.

Hoewel Australië een geïndustrialiseerd land is, moet gezegd dat het voor een aantal sectoren nog niet het Belgische/Europese niveau heeft bereikt. De bespreking van de sectoren is slechts als inleiding bedoeld. Voor meer gedetailleerde informatie contacteert u best uw provinciaal FIT-kantoor of FIT Canberra.

De hierna besproken sectoren bieden opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.

Agro-industrie

Er zijn naar schatting 85.681 boerderijen in Australië, die samen meer dan 372 miljoen hectare grond gebruiken voor landbouwproductie. Agrarische bedrijven bezetten en beheren 48% van de Australische grondoppervlakte, wat Australië het tweede grootste agrarische gebied ter wereld maakt. In 2019 werd de totale omzet van de agro-industrie in Australië gewaardeerd op AUD 282,2 miljard. Wegens de verschillende klimaten die het land kent, produceren Australische boeren een grote verscheidenheid aan producten.

De belangrijkste subsectoren zijn: vlees, vee, vis, granen, groenten, fruit en zuivel. Australië exporteert in volume ongeveer 70% van zijn landbouwproductie, waaronder 71% van zijn tarwe, 75% van de rundvleesproductie en 40% van zijn zuivelproducten. Op zijn beurt importeert Australië ongeveer 11% (in waarde, niet volume) van de voeding en dranken verbruikt in land. De “National Farmers’ Federation (NFF)” hoopt de agro-industrie te laten groeien tot AUD 100 miljard in 2030.

Dat schept kansen voor Vlaamse bedrijven die landbouwmachines, verwerkingsapparatuur,  verwerkingstechnologie, alternatieve energie, veegerelateerde producten en geavanceerde technologieën voor waterbeheer leveren.

Meer informatie over de agro-industrie vindt u in de marktstudie van ons FIT-kantoor in Melbourne "Introduction to Agribusiness and Agtech in Australia”.

Interessante bronnen:

Infrastructuur en Bouw

Door de achteruitgang van de mijnbouwnijverheid, zijn infrastructuurwerken uitgegroeid tot een van de pijlers van de Australische economie. De groei van de bevolking en de uitbreiding van de grootstedelijke gebieden creëerden de noodzaak om voorsteden aan de rand van hoofdsteden te ontwikkelen en om in infrastructuur te voorzien, zoals snelwegen, scholen, ziekenhuizen en metro- en spoorwegnetwerken. Federale, staats- en lokale overheden stellen hiervoor ook voldoende middelen ter beschikking. Ze beseffen immers dat de tewerkstellingsgraad onmiddellijk stijgt wanneer al die projecten moeten worden uitgevoerd. Om deel te nemen aan het aanbestedingsproces, is het raadzaam om met lokale bouwondernemingen samen te werken.

De sector is in de greep van enkele grote bedrijven die producten importeren om hun eigen productaanbod te vervolledigen of om op een meer verfijnde smaak in te spelen. Algemeen is de bouwkwaliteit minder dan in België. Toch moeten de meeste bouwproducten voldoen aan allerlei normen die in de Australian Building Code zijn vastgelegd. Bovendien moeten bouwmaterialen aan specifieke eisen voor brandveiligheid beantwoorden.

'Groene technologie' wordt langzaam maar zeker een thema in Australië, ook voor de bouwsector. Opportuniteiten ontstaan voor Vlaamse ondernemingen die in deze sector actief zijn. Want de Australische regeringen dringen aan op een duurzamere en energiezuinigere bouwnijverheid.

Interessante bronnen:

Hernieuwbare energie

Australië’s gemengd aanbod, netwerken en groothandelsmarkt moeten een aanzienlijke en goed gestructureerde reorganisatie ondergaan, om de potentiële economische voordelen van een transitie naar meer betrouwbare hernieuwbare energie te kunnen benutten. Over het algemeen is de vraag naar opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen (vooral kolen en bruinkool) structureel, maar langzaam gedaald. Wat hernieuwbare energie betreft, hebben de regeringen van de verschillende deelstaten, de industrie en lokale overheden in 2019 de overgang omarmd met 34 hernieuwbare energieprojecten voor een investeringswaarde van AUD 4,3 miljard en een capaciteitsverhoging van 2,2 GW. Hernieuwbare energie was verantwoordelijk voor 21% van de totale elektriciteitsopwekking in Australië in 2019, een stijging van 2% ten opzichte van 2018. De windsector kende in 2019zijn beste jaar ooit, met de toevoeging van 837 MW capaciteit in 8 nieuwe windparken. Voor de eerste keer haalde windenergie, waterkracht in als belangrijkste energiebron, met een aandeel van 35% in Australie’s opwekking van hernieuwbare energie. Medio 2020 bracht de federale regering “Australia’s Technology Investment Roadmap” uit. Een kader om de prioriteiten te bepalen voor de investeringen van de regering in nieuwe en opkomende technologieën.

Naast aanbestedingen (in samenwerking met lokale bedrijven) voor grootschalige hernieuwbare energiecentrales, kunnen Vlaamse bedrijven zich richten op het aanbieden van technologieën voor energie-efficiëntie, oplossingen voor micronetten en energieopwekking los van het net.

Meer informatie over deze sector vindt u in de marktstudie van ons FIT-kantoor in Melbourne "Energy Transition in Australia”.

Interessante bronnen:

Voeding en drank

Door de zeer strenge importquarantaineregels, worden voornamelijk verwerkte producten geïmporteerd. Vers fruit, groenten, vlees en zuivelproducten mogen slechts uit bepaalde landen worden ingevoerd.

De voedseldistributiesector wordt gedomineerd door twee grote supermarktketens, namelijk Woolworth en Coles. Samen vertegenwoordigen ze 80% van de detailhandel. Aldi is hun enige echte concurrent (IGA heeft geen centrale inkoopafdeling en hanteert een ander bedrijfsmodel met vooral franchisesupermarkten).

In het licht van de toenemende consumentenvraag naar gezonde, gebruiksklare en betaalbare voedselproducten heeft Australië een reputatie opgebouwd als producent van zuivere, natuurlijke producten met nauwelijks chemische residuen. Het land is daar terecht trots op. Hierdoor geniet de Australische voedsel- en drankensector wereldwijd erkenning als innovatieve voorloper voor deze uitdijende markttrend.

De sector blijft diversifiëren om tegemoet te komen aan publieke trends. Het voedselaanbod weerspiegelt eveneens de etnische en culturele diversiteit van het land. Er zijn specifieke certificeringssystemen en normen voor koosjere, halal en veganistische levensmiddelen en de vraag ernaar neemt gestaag toe. Nog steeds is de vraag groot in Australië naar Europese gastronomische levensmiddelen en dranken, op voorwaarde dat ze aan de quarantaineregels voldoen.

Ook het potentieel van de sector voor biologische levensmiddelen is groot. Door de toenemende vraag schakelen steeds meer landbouwers over van traditionele naar biologische landbouw. De omzet van de landbouwsector zal naar verwachting gedurende de vijf jaar tot en met 2023-2024 met 16,1% per jaar stijgen tot AUD 4,5 miljard.

Als een van de vier grootste wijnproducenten ter wereld kan Australië zakelijke kansen bieden aan bedrijven die producten voor deze sector leveren.

Ook biedt de private label-sector in de Australische detailhandel vele kansen.

Belgisch bier is erg populair en veel pubs in de grote steden serveren Stella Artois, Duvel, Hoegaarden, Leffe, trappistenbieren enzovoort. De ambachtelijke markt boomt: lokale en microbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond en zijn heel succesvol. Ook cider is in Australië heel populair.

Producenten van chocolade en zoetwaren werden geconfronteerd met een kentering in de voorkeur van consumenten. De groeiende bezorgdheid van consumenten over de hoeveelheid vet en suiker in voedingsmiddelen heeft namelijk de vraag naar in massa geproduceerde chocolade en zoetwaren doen dalen. Het steeds grotere gezondheidsbewustzijn zal de omzet van de sector de komende vijf jaar remmen. Daarenboven zullen supermarkten hun aanbod private-labelproducten aanvullen met gezondere en hoogwaardigere chocolade en zoetwaren en wordt meer concurrentie verwacht van buitenlandse import. Deze factoren zullen naar verwachting neerwaartse prijsdruk uitoefenen op de markt van premiumproducten. Echter, door de solide groei van het besteedbaar inkomen voor de periode tot 2024 - 2025 wordt verwacht dat dit de vraag naar premium chocolade en zoetwaren zal stimuleren. 

De omzet van de sector zal gedurende de vijf jaar tot en met 2024 - 2025 naar verwachting met 0,6% per jaar stijgen tot AUD 5,7 miljard.

Door de geografische uitgestrektheid, specifieke marktkenmerken (persoonlijke contacten zijn cruciaal) en de sterke concurrentie in sommige sectoren is het zeker in Sydney en Melbourne ten stelligste aangeraden om samen te werken met een Australische importeur, die over opslagmogelijkheden en een distributienetwerk beschikt. De volumes kunnen klein zijn, maar u mag uitkijken naar mooie winstmarges en een goede betaalethiek.

Voor meer info, consulteer de uitgebreide marktstudie "Food & Beverage Industry in Australia - Market Overview", opgesteld door het FIT-kantoor in Melbourne.

Interessante bronnen:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Australië