U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Algemeen

Qua koopkracht, consumptiegedrag en multi-etnische eigenschappen bevindt Australië zich ergens tussen Europa en de VS. Naast de Aboriginals, bestaat de Australische bevolking vooral uit Europese inwijkelingen. De meeste mensen hebben een Europese traditie. Ook vandaag nog is meer dan een kwart van de bevolking in het buitenland geboren. Onder de inwijkelingen bevindt zich een groeiend aantal Aziaten (vandaag 10% van de bevolking). Aan de andere kant vindt men bv. Amerikaanse invloeden in het rechtssysteem. (Rechts)personen spannen vaak rechtszaken aan om miljoenen te eisen in aansprakelijkheidsgeschillen. Australië is een relatief jong land, waardoor het tal van culturele gelijkenissen met de VS vertoont, bv. op het vlak van levensstijl of marketing.

In tegenstelling tot de EU en de VS is Australië met 23 miljoen inwoners echter een relatief kleine markt. Het land is sterk verstedelijkt (89%) en verdeeld. Melbourne (hoofdstad van de staat Victoria) en Sydney (hoofdstad van New South Wales) zijn de twee grootste (handels)centra, maar ook Adelaide, Perth en Brisbane bieden interessante vooruitzichten. De twee laatste groeien snel dankzij de mijnbouw.

Hoewel Australië een geïndustrialiseerd land is, moet gezegd dat het voor een aantal sectoren nog niet het Belgische/Europese niveau heeft bereikt. De bespreking van de sectoren is slechts als inleiding bedoeld. Voor meer gedetailleerde informatie contacteert u best uw provinciaal FIT-kantoor of FIT Canberra.

De hierna besproken sectoren bieden opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.

Agro-industrie

Verwacht wordt dat de omzet van de landbouwsector gedurende vijf jaar tot en met 2018-2019 met 1,7% per jaar stijgen tot AUD 282,2 miljard. De toenemende vraag van Aziatische exportmarkten en de stijgende besteedbare inkomens stimuleerden de vraag naar hoogwaardige vleesproducten en vee. Hoewel veel sectoren in 2018-2019 naar verwachting zullen groeien, zal de graanproductie waarschijnlijk sterk dalen. Na de vrijhandelsverdragen die tussen december 2014 en 2015 werden gesloten, wordt verwacht dat de exportmarkten in China, Japan en Zuid-Korea zullen uitgroeien tot belangrijke groeigebieden voor binnenlandse producten.

Maar de afgelegen ligging en de strikte quarantaineregels van Australië hebben de invoer op landbouwniveau laag gehouden. De invoer op verwerkingsniveau is veel hoger omdat er minder complicaties door bederfelijkheid zijn. Over de periode van vijf jaar tot en met 2018-2019 zal de totale import van de agro-industrie naar verwachting met 4,7% per jaar groeien, goed voor 7,4% van de binnenlandse vraag.

Dat schept kansen voor Vlaamse bedrijven die landbouwmachines, verwerkingsapparatuur,  verwerkingstechnologie, alternatieve energie, veegerelateerde producten en geavanceerde technologieën voor waterbeheer leveren.

Interessante bronnen:

Infrastructuur en Bouw

Door de achteruitgang van de mijnbouwnijverheid, zijn infrastructuurwerken uitgegroeid tot een van de pijlers van de Australische economie. De groei van de bevolking en de uitbreiding van de grootstedelijke gebieden creëerden de noodzaak om voorsteden aan de rand van hoofdsteden te ontwikkelen en om in infrastructuur te voorzien, zoals snelwegen, scholen, ziekenhuizen en metro- en spoorwegnetwerken. Federale, staats- en lokale overheden stellen hiervoor ook voldoende middelen ter beschikking. Ze beseffen immers dat de tewerkstellingsgraad onmiddellijk stijgt wanneer al die projecten moeten worden uitgevoerd. Om deel te nemen aan het aanbestedingsproces, is het raadzaam om met lokale bouwondernemingen samen te werken.

De sector is in de greep van enkele grote bedrijven die producten importeren om hun eigen productaanbod te vervolledigen of om op een meer verfijnde smaak in te spelen. Algemeen is de bouwkwaliteit minder dan in België. Toch moeten de meeste bouwproducten voldoen aan allerlei normen die in de Australian Building Code zijn vastgelegd. Bovendien moeten bouwmaterialen aan specifieke eisen voor brandveiligheid beantwoorden.

'Groene technologie' wordt langzaam maar zeker een thema in Australië, ook voor de bouwsector. Opportuniteiten ontstaan voor Vlaamse ondernemingen die in deze sector actief zijn. Want de Australische regeringen dringen aan op een duurzamere en energiezuinigere bouwnijverheid.

Interessante bronnen:

Hernieuwbare energie

Australië heeft ook heel wat wijd verspreid potentieel voor windenergie, zonne-energie, geothermie en golfslag- en getijdenenergie. Op waterkracht is al sterk ingezet. Daarnaast worden steeds vaker wind-, zonne- en bio-energiebronnen ingeschakeld om elektriciteit op te wekken. Het gebruik van hernieuwbare energie zal door het gevoerde beleid (bv. Renewable Energy Target - doelstelling voor hernieuwbare energie) en door de dalende installatiekosten sterk blijven toenemen tot rond 2020. Technologische vooruitgang op het gebied van de opwekking en opslag van hernieuwbare energie en het beter in kaart brengen van het potentieel zullen belangrijk zijn voor de verdere acceptatie. Dat geldt ook voor technologieën en beleidsmaatregelen met betrekking tot de netinpassing.

Naast aanbestedingen (in samenwerking met lokale bedrijven) voor grootschalige hernieuwbare energiecentrales, kunnen Vlaamse bedrijven zich richten op het aanbieden van technologieën voor energie-efficiëntie en oplossingen voor micronetten en energieopwekking los van het net.

Interessante bronnen:

Voor meer info, consulteer de uitgebreide marktstudie "Energy transition in Australia", opgesteld door het FIT-kantoor in Melbourne, waarin hernieuwbare energie en de transitie naar 'clean energy' ruim aan bod komen.  

Voeding en drank

Door de zeer strenge importquarantaineregels, worden voornamelijk verwerkte producten geïmporteerd. Vers fruit, groenten, vlees en zuivelproducten mogen slechts uit bepaalde landen worden ingevoerd.

De voedseldistributiesector wordt gedomineerd door twee grote supermarktketens, namelijk Woolworth en Coles. Samen vertegenwoordigen ze 80% van de detailhandel. Aldi is hun enige echte concurrent (IGA heeft geen centrale inkoopafdeling en hanteert een ander bedrijfsmodel met vooral franchisesupermarkten).

In het licht van de toenemende consumentenvraag naar gezonde, gebruiksklare en betaalbare voedselproducten heeft Australië een reputatie opgebouwd als producent van zuivere, natuurlijke producten met nauwelijks chemische residuen. Het land is daar terecht trots op. Hierdoor geniet de Australische voedsel- en drankensector wereldwijd erkenning als innovatieve voorloper voor deze uitdijende markttrend.

De sector blijft diversifiëren om tegemoet te komen aan publieke trends. Het voedselaanbod weerspiegelt eveneens de etnische en culturele diversiteit van het land. Er zijn specifieke certificeringssystemen en normen voor koosjere, halal en veganistische levensmiddelen en de vraag ernaar neemt gestaag toe. Nog steeds is de vraag groot in Australië naar Europese gastronomische levensmiddelen en dranken, op voorwaarde dat ze aan de quarantaineregels voldoen.

Ook het potentieel van de sector voor biologische levensmiddelen is groot. Door de toenemende vraag schakelen steeds meer landbouwers over van traditionele naar biologische landbouw. De omzet van de landbouwsector zal naar verwachting gedurende de vijf jaar tot en met 2018-2019 met 25,6% per jaar stijgen tot AUD 2,2 miljard.

Als een van de vier grootste wijnproducenten ter wereld kan Australië zakelijke kansen bieden aan bedrijven die producten voor deze sector leveren.

Ook biedt de private label-sector in de Australische detailhandel vele kansen.

Belgisch bier is erg populair en veel pubs in de grote steden serveren Stella Artois (nu verdeeld door AB InBev, dat het Belgische bier opnieuw op de Australische markt zal lanceren), Duvel, Hoegaarden, Leffe, trappistenbieren enzovoort. De ambachtelijke markt boomt: lokale en microbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond en zijn heel succesvol. Ook cider is in Australië heel populair.

Producenten van chocolade en zoetwaren werden geconfronteerd met een kentering in de voorkeur van consumenten. De groeiende bezorgdheid van consumenten over de hoeveelheid vet en suiker in voedingsmiddelen heeft namelijk de vraag naar in massa geproduceerde chocolade en zoetwaren doen dalen. Trends: door het steeds grotere gezondheidsbewustzijn zal de omzet van de sector de komende vijf jaar minder groeien. Supermarkten zullen hun aanbod private-labelproducten aanvullen met gezondere en hoogwaardigere chocolade en zoetwaren. De omzet van de sector zal gedurende de vijf jaar tot en met 2023-2024 naar verwachting met 1,5% per jaar stijgen tot AUD 6,7 miljard.

Jaarlijks reizen ongeveer 7 miljoen toeristen naar Australië. Bijgevolg speelt de horeca een belangrijke rol. Voor toeleveranciers aan deze sector liggen er dus heel wat kansen op tafel.

Door de geografische uitgestrektheid, specifieke marktkenmerken (persoonlijke contacten zijn cruciaal) en de sterke concurrentie in sommige sectoren is het zeker in Sydney en Melbourne ten stelligste aangeraden om samen te werken met een Australische importeur, die over opslagmogelijkheden en een distributienetwerk beschikt. De volumes kunnen klein zijn, maar u mag uitkijken naar mooie winstmarges en een goede betaalethiek.

Interessante bronnen:

Voor meer info, consulteer de uitgebreide marktstudie "Food & Beverage Industry in Australia - Market Overview", opgesteld door het FIT-kantoor in Melbourne.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Australië