U bent hier

Zakendoen in Armenië

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goede strategie. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

  • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
  • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. Het lokale FIT kantoor kan potentiële importeurs en distributeurs identificeren. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
  • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
  • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
  • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Het spreekt vanzelf, dat de rechtstreekse afhandeling van zaken door de exporteur de beste en meest efficiënte is. Maar dit is natuurlijk niet mogelijk voor alle markten.

Op markten die afgelegen zijn, waar men een ongekende taal spreekt, waar de regelgeving en de handelsgewoonten sterk verschillen van de Europese e.d., heeft men een vertegenwoordiging nodig. Dit kan een eigen kantoor zijn of een betrouwbare importeur. Daar de Armeense markt snel evolueert, is een directe en permanente voeling met de markt absoluut nodig. Het is belangrijk met uw (toekomstige) Armeense partner mee te denken, hem regelmatig te bezoeken, en hem naar België uit te nodigen om productwijzigingen en verkoopstrategieën te bespreken. Steun bij het promoten van uw product ter plekke wordt steeds erg gewaardeerd.

Juridisch kan een aanwezigheid op de markt op verschillende manieren worden opgezet, waarbij de agent, de vertegenwoordiger of de importeur meer of minder commerciële armslag krijgt.

Het is uiteraard van belang voor de exporteur, als zijn zaken beginnen te lopen, dat hij een of andere mogelijkheid overweegt om zijn aanwezigheid op de markt te bestendigen en aldus dichter bij de klanten en prospecten te komen. Voor exporteurs van voedingswaren en andere consumptie- of massagoederen kan het interessant zijn een opslagplaats in Jerevan of elders te hebben, om snel op de vraag te kunnen inspelen en klanten in verschillende volumes te kunnen beleveren. Natuurlijk moet steeds de afweging gemaakt worden of de markt groot/belangrijk genoeg is om dit zelf te doen.

Wie productie ter plaatse overweegt, is aangewezen op de oprichting van een joint-venture samen met een Armeense partner of een eigen firma naar Armeens recht. Vanuit Armenië kan men ook de andere lidstaten van de Euraziatische unie beleveren, hoewel een nadeel is dat Armenië geen gemeenschappelijke grens heeft met de andere lidstaten van de Euraziatische unie. Het lidmaatschap van de Euraziatische economische zone is voor Armenië een belangrijke troef. Goederen die aan Armenië verkocht werden, kunnen zonder verdere douane-controles aan alle lidstaten van de Euraziatische unie geleverd worden.

Digitale communicatiekanalen

In 2020 werd digitaal/virtueel contact een stuk belangrijker gezien de belangrijke reisbeperkingen en het sluiten van vele grenzen door de coronapandemie.

Om de markt te bewerken, moet men dus noodgedwongen een beroep doen op digitale communicatiekanalen. Hoewel het internet in Armenië in principe niet gecensureerd wordt, aarzelt de regering niet om de toegang te beperken bij (politieke) onrust. Een ander probleem is dat de internettoegang in Armenië gedeeltelijk gebeurt via Russische aanbieders waardoor websites die in Rusland geblokkeerd worden (zoals bijvoorbeeld LinkedIn) ook in Armenië kunnen geblokkeerd zijn.

De meest populaire sociale media sites in 2020 zijn (in volgorde van belangrijkheid) Facebook (71,7%), Pinterest (17,25%), YouTube (5,42%), Twitter (2,36%), Instagram (1,17%) en Vkontakte (0,89%). U hebt dus het meeste kans dat uw Armeens contact zich op Facebook bevindt, eerder dan bijvoorbeeld op LinkedIn.

Het gebruik van e-mail is wijd verspreid en de meeste 'ernstige' bedrijven hebben een website. Het niet hebben van een website is trouwens meer en meer een signaal dat het om een klein of niet-professioneel bedrijf gaat waarbij de nodige voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd.

Op mailings wordt nauwelijks gereageerd dus het leggen van een eerste contact per e-mail of website kan zonder resultaat blijven. Telefonische contactname of een bezoek blijven in de meeste gevallen nodig om tot een samenwerking te komen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Armenië