U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de ‘My Trade Assistant’ het land van oorsprong (country of origin), land van bestemming (country of destination) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code
 • Procedures and formalities:
 1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen
 2. General: informatie over exportdocumenten
 3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Specifiek voor Armenië

Op 5 februari 2003 werd Armenië het 145ste lid van de WTO. Sindsdien volgt het land de normen en principes van de WTO. 

Sinds 2008 werd Armenië door de EU ook toegelaten tot het preferentiesysteem GSP+. Het GSP+ systeem omvat ruim 7.200 goederengroepen die vanuit Armenië naar de EU met nultarief mogen worden geëxporteerd. De algemene productgroepen zijn: tabak, vis, fruitsappen, fruit en groenten, honing, e.a. Er is ook een GSP regime met de VS en Canada.

De toetreding van Armenië tot de Euraziatische unie in 2015 heeft geresulteerd in een verhoging van de meeste importtarieven met een tijdelijke uitzondering voor 752 producten (waaronder voedingswaren) tot 2019, 2020 of 2022 (afhankelijk van de douanecode). De uitzonderingen voor Armenië werden vlak voor de toetreding geregeld via beslissing 113 van de raad van de Euraziatische unie genomen op 10 december 2014. Het document kan worden geraadpleegd via de link: https://www.alta.ru/tamdoc/14sr0113/ (in het Russisch). De volledige lijst met goederen waarvan de douanetarieven verschillen van de Euraziatische unie vindt men terug via de link: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Documents/%D0%98%D0%97%D0%AA%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%20%D0%BD%D0%B0%2006.03.2020.pdf. In dat document staat ook in welk jaar de afwijkende tarieven worden vervangen door de tarieven van de unie.

De overige nieuwe importtarieven komen voor een groot deel overeen met de Russische importtarieven.

Er worden geen importtarieven geheven op tijdelijke import of goederen verworven in het kader van internationale hulp. Ook stalen worden gezien als tijdelijke import. Armenië heeft geen exporttax.

Accijnzen worden geheven op goederen zoals alcoholische dranken, tabakswaren, benzine, petroleum, gas en hun afgeleiden.

Alle geïmporteerde goederen zijn verder onderhevig aan een btw-aanslag van 20%.

Uitzonderingen zijn:

 • Goederen met invoertarief van 0% en goederen die geen accijnzen vereisen
 • Goederen die ingevoerd worden voor humanitaire of caritatieve doelen

Meer weten:

State Customs Committee
3 Khorenatsi Street
Yerevan 0015

Mr. Armen Avetisyan, Chairman
T: +374 1 53 60 51 | F: +374 1 53 80 35
E: mpk@customs.am
www.customs.am

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Armenië